Aktuellt

Eleven i centrum

Aktuellt

Äventyrsskolan i Hedenäset prisad

Fullständig artikel på NSD

https://nsd.se/nyheter/aventyrsskolan-i-hedenaset-prisad-nm5264578.aspxMOBILFRI SKOLA

Från och med höstterminen 2019 införs en ny regel på Hf-skola.

Den nya regeln innebär att hela Hf-skola ska vara mobilfri. Varje elev ska därför lämna in mobil, om denna är medtagen, till lärarrum/mentor/pedagog innan skolan börjar varje morgon.

 

Varför denna regel?

Det finns regler för mobiltelefoner när man kör bil och på arbetsplatser av olika slag. Varken i utbildnings- eller yrkeslivet får man använda mobiltelefoner hur som helst. Mobiltelefoner är ett distraktionsmoment med negativ effekt. Ämnet har under senaste tid varit mycket uppmärksammat i medier där bland annat elever från olika skolor i Sverige, samt utbildningsministern uttalat sig positivt över att införa denna regel.

Allt mer forskning görs kring ämnet och de negativa effekterna är påtagliga. Eleverna distraheras av mobilerna och tappar fokus på sitt arbete. Därför ska mobiltelefoner inte användas under skoltid/lektionstid. Vidare strävar skolan mot social integration och fysisk aktivitet, vilket underlättar arbetet då vi inför en mobilfri skola. 

 

Regeln ska följas av alla!

Om en elev inte lämnar in sin mobil och ertappas med den kommer mobilen att tas om hand av läraren. Mobilen återlämnas efter skoldagens slut och information om det inträffade, meddelas vårdnadshavare. Om det upprepas kommer vårdnadshavare att inkallas till skolan för vidare samtal. Vägrar eleven att lämna ifrån sig mobiltelefonen får eleven inte delta i undervisningen och istället lämna lektionssalen.

 

Rektor informeras. Utebliven lektionstid läggs ut på annan tid för eleven. Mentor/lärare kontaktar hemmet, vårdnadshavare kan behöva se till att mobiltelefonen lämnas hemma tills dess att regel följs.

Med vänliga hälsningar,

rektor Karl Göran Lehto

Hietaniemi Friskola

Skolbacken 20

957 95 HEDENÄSET

Telefon: 070-586 19 28

E-post: rektor@hfskola.com