Veckobrev F - 3

Veckobrev F - 3

Veckobrev vecka 5                            Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven P p för oss. Åk:1 har arbetat med att forma bokstaven, lyssna till högläsning, öva på bokstavens ljud, skriva ord som innehåller veckans bokstav och måla. År:2 har lyssnat till högläsning, läst en faktatext och skrivit en berättelse. År:3 har lyssnat till högläsning och skrivit berättelser utifrån en struktur, sedan har berättelserna har lästs upp i klassen.


I tisdags uppmärksammade vi den etthundrade skoldagen. Vi ämnesintegrerade matematik, idrott och rörelse, svenska., hk och språk. Denna dag arbetade vi både praktiskt och teoretiskt inomhus och utomhus. Inlärning när den är som bäst för att befästa kunskap. 

Samma dag deltog hela skolan, F-9, i Genration Peps utmaning, hopp för alla barn och ungdomars rätt till en god hälsa.


Idrott, våra teknikbanor på skolgården är färdiga. Vi har som tidigare år, två olika banor med olika svårighetsgrad. Vi är inne femtonde året med denna lyx att ha teknikbanor på skolgården. Jättefint!

Vårt skidprojekt med Svenska skidförbundet går fantastiskt fint, vi ligger i toppen i Sverige!

Även de gemensamma skidpoängen är bokförda, vi har tagit oss ända till Kalix! Bra jobbat!


Nästa vecka på måndag den 6/2-23 har vi föräldramöte med olika föreläsare om ni är intresserade att komma att lyssna. Vi har föreläsare från familjens hus, Generation Pep, Öppenvården och Elevhälsoteamet. Mötet börjar kl.17.30 med kaffe för de som önskar, sedan börjar våra föreläsare kl.18.00. Som avslutning efter att föreläsarna är färdiga, finns möjlighet för er vårdnadshavare att vara delaktiga i en lektion utomhus. Varmt välkomna!


Vecka 7 på måndag har eleverna lov från skolan, lärarna har utbildningsdag. Fritids är öppet som vanligt denna dag för de barn som anmält behov. 


Skolan vecka 6:

Måndag: Svenska och mattejobb

Tisdag: Tema vinter-So/No

Onsdag: Tema vinter-So/No.Skidor

Torsdag: Tema vinter-So/No.Musik.

Fredag: Skidor


Fritids informerar: Vi har aktiverat oss på teknikbanorna, lekt utomhus i snöhögarna och inne har vi erbjudit bygglek, skapande, mattefilm och läxhjälpen. 


Fritids vecka 6:

Måndag-Fredag: inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.


Trevlig helg och tack för en fin arbetsvecka alla barn!


Veckans citat:” Lärande innebär att man ändrar sitt eget perspektiv och tänkande och anpassar det utifrån elevernas behov”


Anna & ViktoriaVecka 5, förskoleklass


Hej!


I svenska har vi repeterat bokstäver, då vi har arbetat med elevernas namn. Vi har även börjat träna på bokstaven Pp, både ljud, namn samt hur man skriver bokstaven Pp. Vi har även haft högläsning och eleverna har skrivit och ritat i loggböckerna. 


I matte har vi arbetat med jämförelser samt siffror. Vi har även fortsatt öva på subtraktion.


I So/No har eleverna gjort en vinterbild med hjälp av olika material, bl.a. bomull, vattenfärger, salt, glitter… Efter att eleverna blev klara med sina bilder fick de redovisa de för sina klasskompisar. 


Idrott, våra teknikbanor på skolgården är färdiga. Vi har som tidigare år, två olika banor med olika svårighetsgrad som eleverna får välja mellan.


Musik med Viking under torsdagen!


Under tisdagen hade vi 100-fest! Vi började dagen med att räkna till 100 samt prata om talet 100. Vi fick även vara med på Generation Pep:s utmaning att alla skolor i hela Sverige ska ta sig ut och hoppa. Eleverna från lågstadiet till högstadiet samlades ute och hade roligt tillsammans! 


Nästa vecka på måndag den 6/2 -23 har vi föräldramöte med olika föreläsare om ni är intresserade att komma att lyssna. Vi har föreläsare från Familjens hus, Generation Pep, Öppen vården och elevhälsoteamet. Vi börjar kl 17.30 med kaffe och fika för de som önskar, mötet börjar kl 18.00. Som avslutning, efter att föreläsarna är färdiga, finns möjlighet för er vårdnadshavare att vara delaktiga i en lektion utomhus. Varmt välkomna! 


Vecka 7 på måndag den 13/2 -23 har eleverna lov från skolan, lärarna har utbildningsdag. Fritids är öppet som vanligt denna dag för de barn som anmält behov.


Nästa vecka, skola (v. 6):

Måndag: vi uppmärksammar samernas nationaldag, svenska

Tisdag: So/No

Onsdag: skidor, So/No

Torsdag: musik, svenska, matte

Fredag: fritids/skidor


Fritids informerar: Denna vecka har vi erbjudit läxhjälpen, skapande, bygg och spel, uteaktiviteter. Under torsdagen hade vi även tema matte.


Nästa vecka, fritids (v. 6):

Måndag-fredag: inne- och uteaktiviteter, läxhjälpen.


”Lärande innebär att man ändrar sitt eget perspektiv och tänkande och anpassar det utifrån elevernas behov.”


Trevlig helg!

Önskar Jenna
Vecka 4, förskoleklass


Hej!


I svenska har vi arbetat med bokstaven Oo. Först skrev jag några korta ord på tavlan som eleverna fick försöka ljuda och klura ut vad det står, därefter var det elevernas tur att säga ord som börjar på bokstaven Oo. Eleverna fick även träna på att skriva Oo. Eleverna har skrivit och ritat i loggboken.


I matte har vi arbetat med jämförelser, siffror samt antal. Eleverna fick arbeta med plockisar, sifferkort samt en tärning. Vi har även arbetat teoretiskt i matteboken.


I So/No har vi fortsatt arbeta med tema vinter. Vi började med att diskutera vad som händer om vi hämtar in snö, vilken form det kommer att få när det smälter. Vi diskuterade även vad vi tror att vi kan hitta i snön, eleverna kom på flera olika saker. Därefter hämtade vi in snö, lät det smälta och kollade vad vi kunde se i vattnet. Mycket av det som eleverna gissade på hittades. Efteråt pratade vi om vad som händer om vi kokar vattnet.


Idrott, eleverna har åkt skidor. Denna vecka hade eleverna kamratövningar där de fick öva på gemenskap, teknik samt balans.


Musik med Viking under torsdagen!


Under tisdagen fick vi besök av Sari Oja som var och pratade med oss om Tornedalens historia och nationella minoriteter. Tack för en intressant pratstund och för besöket!


Nästa vecka, skola (v. 5):

Måndag: matte, svenska

Tisdag: 100-fest! 100 dagar i skolan, vi uppmärksammar det genom olika aktiviteter under dagen tillsammans med åk 1-3. 

Onsdag: skidor, So/No

Torsdag: musik, matte, svenska

Fredag: skidor/fritids


Fritids informerar: Denna vecka har vi erbjudit pyssel och bygg, läxhjälpen, uteaktiviteter och andra inneaktiviteter. 


Nästa vecka, fritids (v. 5):

Måndag-fredag: inne- och uteaktiviteter, läxhjälpen, tema vinter, 100-fest. 


”Tro på dig själv så kan du göra helt otroliga saker!”


Trevlig helg!

Önskar JennaVecka 3, förskoleklass


Hej!


I svenska har vi arbetat med bokstaven Nn. Eleverna fick säga ord som börjar på bokstaven Nn och därefter träna på att skriva bokstaven. Vi har även skrivit och ritat i loggboken i vanlig ordning om veckans händelser och aktiviteter.


I matte har vi fortsatt träna på siffror, både namn och hur man skriver de. Eleverna har även fått arbeta med enkla problemlösningar tillsammans.


I So/No har vi startat upp tema vinter. Vi började med en gemensam diskussion om vad eleverna redan vet om vintern samt vad de hade velat veta mer om. Därefter såg vi en film om vintern och hade en diskussion om filmen efteråt. Vi har även pratat om vad djuren gör under vintern, vilka som sover och vilka får vinterpäls. Eleverna har även målat en vinterbild.


Idrott, denna vecka har vi börjat med skidåkning och tränat på teknik och balans.


Musik med Viking under torsdagen!


Nästa vecka, skola (v. 4):

Måndag: svenska, matte

Tisdag: so/no

Onsdag: skidor, so/no

Torsdag: musik, svenska, matte

Fredag: fritids/skidor


Fritids informerar: Denna vecka har vi erbjudit läxhjälpen, pyssel kopplat till tema vinter, bygg och spel, samt andra inne- och uteaktiviteter. 


Nästa vecka, fritids (v. 4):

Måndag-fredag: inne- och uteaktiviteter, läxhjälpen, tema vinter.”Mod är som en muskel som tränas när man använder den.”


Trevlig helg!

Önskar JennaVeckobrev vecka 3                             Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven B b för oss. Åk:1 har arbetat med att forma bokstaven, lyssna till högläsning, öva på bokstavens ljud, skriva ord som innehåller veckans bokstav och måla. År:2 har lyssnat till högläsning, läst en faktatext och skrivit en berättelse. År:3 har lyssnat till högläsning och skrivit berättelser utifrån en struktur, sedan har berättelserna har lästs upp i klassen.


I Ma har vi haft en föreläsning om klockan för samtliga klasser. Vi har räknat i matteböcker och haft föreläsning om uppställning. 


I So/No har vi haft uppstart av tema vinter. Vi har arbetat med grupparbeten om olika trädarter. Skillnader mellan löv- och barrträd på vintern. Intressanta grupparbeten har vi tagit del av. Faktaplanscherna har vi uppsatta på fritids. Bra jobbat samtliga grupper!


Veckans språkord: januari-tammikuu-january-Ođđajagimannu 


Idrott, uppstart av läsårets skidåkning. Vi har övat skidteknik i klassisk skidåkning och skidlek. Vi är delaktiga i ett projekt via Svenska skidförbundet, det ska bli riktigt spännande!


Bifogar ett protokoll för ett nytt läsprojekt, barnen har önskat och vi har självklart hörsammat det.


Vi har fått första leveransen av nya rastaktiviteter, klubbor, bollar och spadar. 


Skolan vecka 4:

Måndag: Svenska- och mattejobb

Tisdag: Tema vinter So/No. 

Onsdag: Skidor. Tema vinter So/No.

Torsdag: Tema vinter So/No. Musik med Viking.

Fredag: Skidor


Fritids informerar: ute har snöbackarna varit roliga att leka i och åka stjärtlapp. Landbandy har även spelats. Inne har vi aktiverat oss med spel och skapande aktiviteter. Läxhjälpen har nyttjats av samtliga barn. En fin fritidsvecka. 


Fritids vecka 4:

Måndag-Fredag: Tema vinter: inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen. Trevlig helg och tack för en riktigt fin arbetsvecka!


Veckans citat:”Du behöver inte vara perfekt, det räcker att du är snäll”


Anna & Viktoria


Vecka 2, förskoleklass


Hej!


Välkommen tillbaka till skolan och vårterminen 2023! Vad roligt att se Er elever och vårdnadshavare igen efter lovet.


Denna vecka har vi haft en mjukstart. Vi har haft gruppstärkande övningar samt repeterat bl.a. siffror och bokstäver vi jobbat med under höstterminen. Eleverna har även haft musik och skrivit i loggboken. 


Jag bifogar idrottsschemat i veckobrevet, den hittar Ni även på hemsidan. På idrottsschemat står både onsdag och fredag, men eftersom förskoleklassen har ingen skola under fredagar så är idrotten valfri för de elever som går på fritids under fredagförmiddag. Nästa vecka (v. 3) börjar vi med skidor.


Nästa vecka, skola (v. 3):

Måndag: svenska, matte

Tisdag: so/no
Onsdag: skidor, so/no
Torsdag: musik, svenska, matte

Fredag: fritids/skidor


Fritids informerar: Denna vecka har vi haft gruppstärkande övningar, erbjudit pyssel och spel, uteaktiviteter samt börjat med läxhjälpen.


Nästa vecka, fritids (v. 3)
Mån-fre: Inne- och uteaktiviteter, läxhjälpen, kamratövningar. Tema vinter. 


Välkommen tillbaka till skolan och vårterminen 2023!

Nu kör vi!


/ JennaVeckobrev vecka 2                          Hej!


Välkomna alla barn och vuxna tillbaka till vårterminen!


Den här kortare veckan har vi haft gruppstärkande aktiviteter, svenska, idrott, musik och matematik. 


Bifogar ett idrottsschema för vårterminen, ändringar kan ske under terminens gång. 


Vi kommer att starta upp ett nytt temaområde, vintern. Detta tema kommer att pågå fram till vecka 9. I detta tema kommer vi att ämnesintegrera ämnena so/no, matematik, bild, svenska, idrott och musik. Vi kommer att arbeta praktiskt och teoretiskt. Under temaperiodens gång kommer vi att lära oss mer om stannfåglar, löv- och barrträd, djur i vår närmiljö, vintersporter och vattnets olika former bland annat. 


Vår högläsningsbok är ”Bullerbyn”. 


Vi välkomnar nya elever till skolan, roligt att vi fortsätter att växa. 


Det har skett renovering på skolan under jullovet, denna gång är det textilslöjden som fått ny färg på väggar och diverse inventarier. 


I vårt egna klassrum har vi införskaffat lite nya inventarier för alternativa arbetssätt för barnen. 


Vecka 3 skolan:

Måndag: Svenska och mattejobb

Tisdag:  Uppstart tema vinter-So/No.

Onsdag: Skidor Tema vinter-So/No.

Torsdag: Tema vinter-So/No. Musik.

Fredag: Skidor


Fritids informerar: vi har haft gruppstärkande aktiviteter, inne- och uteaktiviteter och kört igång med läxhjälpen. Vi har ändrat möbleringen i det stora rummet, vi har skapat ett trevligt ”rum i rummet” för spel och pussel:

Vecka 3 fritids:

Måndag-Fredag: inne- och teaktiviteter. Uppstart tema vinter. Läxhjälpen. Trevlig helg!


Veckans citat:” Vad roligt att se Dig igen efter lovet ”


Anna & Viktoria