Veckobrev F - 3

Veckobrev F - 3

  Veckobrev vecka 36                    Hej!


  I Sv har granen presenterat bokstaven P p för oss. Är det en vokal eller en konsonant?Åk:1 har arbetat med att forma bokstaven, lyssna till högläsning, öva på bokstavens ljud, skriva ord som innehåller veckans bokstav och måla. År:2 har lyssnat till högläsning, läst en faktatext och skrivit en berättelse. År:3 har lyssnat till högläsning och skrivit berättelser utifrån en struktur, sedan har berättelserna har lästs upp i klassen.

  Vi har även påbörjat arbetat med de nationella bedömningsstöden.


  I Ma har samtliga klasser sett en mattefilm om tiotal och ental. Är ett tiotal lika mycket som tio ental. Efter filmen hade vi en föreläsning. Samtliga barn ha arbetat i matematikboken och arbetet med de nationella bedömningsöden har fortsatt.


  I So/No har vi sett en faktafilm om olika trädsorter och dess betydelse i vår natur och miljö.  Eleverna har arbetat med grupparbeten om olika trädsorter. De har läst och skrivit faktatexter, målat illustrationer, övat och slutligen redovisat inför klassen. Mycket bra alla barn!


  Idrott, vi har börjat att öva friidrott. Den här veckan har vi övat löpning och längdhopp. 


  Föräldramöte måndagen 11/9-23 kl.17.30 på skolan. Programmet börjar inomhus för samtliga stadier. Som avslutning efter att programmet inomhus är färdigt, finns möjlighet för er vårdnadshavare i åk:F-4 och fritids att vara delaktiga i en ämnesintegrerad lektion utomhus. Vi kommer att bifoga information från föräldramötet i veckobrevet, ifall det är någon som ej har möjlighet att närvara. Varmt välkomna!


  Veckans språkord: september-September-syyskuu-Cakcamánnu


  Skolan vecka 37:

  Måndag: Svenska och mattejobb

  Tisdag: Tema hösten So/No

  Onsdag: Utegympa-friidrott. Tema hösten So/No

  Torsdag: Musik med Viking. Tema hösten So/No

  Fredag: Utegympa-friidrott


  Fritids informerar: vi har vistats mycket utomhus i det fina vädret och erbjudit olika kamratstärkande lekar ex. kurragömma, lek i trollskogen och lekstugan. Läxhjälpen är nyttjad samtliga barn.


  Fritids vecka 37:

  Inne- och uteaktiviteter. Tema höst/kamratskap.


  Trevlig helg och tack alla barn för en jättefin skolvecka!

  Veckans citat:” Jag är värdefull, jag finns ju bara i en upplaga ”

  Anna, Jenna & Viking


  Vecka 36, förskoleklass

  Hej!


  I svenska har vi tränat på att skriva ljuda bokstäver. Eleverna har även fått rita och skriva i loggboken om veckans händelser. Vi har haft högläsning i samband med morgonsamling varje morgon.


  I matte har vi arbetat med siffrorna 1-5 både muntligt och skriftligt. Vi har även arbetat praktiskt med plockisar (”hur många har jag i handen?”).


  I So/No har vi fortsatt arbetat med tema hösten. Vi har sett filmer om skogen tillsammans med åk 1-3 och därefter arbetat med grupparbeten. Eleverna i åk F fick bilda två grupper, en grupp fick arbeta med björnen och en grupp med älgen. 


  Idrott, eleverna har fått börja träna på friidrott! Den här veckan övade vi på längdhopp och löpning 60 meter.


  Musik med Viking under torsdagen!


  Nästa vecka, måndagen den 11/9 -23, kl 17.30 har vi föräldramöte på skolan. Programmet börjar inomhus för samtliga stadier, därefter finns möjlighet för er vårdnadshavare för åk F-4 och fritids att delta i en ämnesintegrerad lektion utomhus. Varmt välkomna!

  Vi kommer att bifoga information från föräldramötet i veckobrevet nästa vecka, ifall det är någon som ej har möjlighet att närvara.


  Nästa vecka, skola (v. 37):

  Måndag: svenska, matte

  Tisdag: So/No tema hösten

  Onsdag: utegympa, So/No tema hösten

  Torsdag: musik, matte, svenska

  Fredag: fritids


  Fritids informerar: Den här veckan har fritids erbjudit uteaktiviteter, ex. lek i Trollskogen och lekstugan, sandlådan och klätterställningarna. Vi har även erbjudit läxhjälpen.


  Nästa vecka, fritids (v. 37):

  Måndag-fredag: Inne- och uteaktiviteter, kamratövningar, tema hösten.


  ”Ingen annan är Du, det är din styrka!”


  Trevlig helg!

  Önskar Jenna


  Veckobrev vecka 35                          Hej!


  I Sv har granen presenterat bokstaven L l för oss. Är det en vokal eller konsonant? Åk:1 har arbetat med att forma bokstaven, lyssna till högläsning, öva på bokstavens ljud, skriva ord som innehåller veckans bokstav och måla. År:2 har lyssnat till högläsning, läst en faktatext och skrivit en berättelse. År:3 har lyssnat till högläsning och skrivit berättelser utifrån en struktur, sedan har berättelserna har lästs upp i klassen.

  Vi har även påbörjat arbetat med de nationella bedömningsstöden.


  I Ma har samtliga klasser sett en mattefilm om siffrans värde, ental, tiotal och hundratal. Efter filmen hade vi en praktisk föreläsning. 

  Vi har även arbetat i matteböckerna och påbörjat arbetet med de nationella bedömningsstöden.


  I So/No har vi haft uppstart av tema hösten. Detta arbetsområde kommer att sträcka sig fram till vecka 43. Bifogar en planering över temaområde som ni kan ta del av. 

  I onsdags var vi till skogen för att ta del hösttecken. Efteråt fick barnen skriva antigen en faktatext eller berättelse som innehöll de naturstudier vi tagit del av. Ett fint ämnesintegrerat pass mellan so/no och svenska. 


  Idrott, vi har spelat brännboll.


  Veckans språkord, augusti-August-Elokuu-Borgemánnu 


  Musik,vi har haft årets första musiklektion med Viking.


  Jenna är ledig nästa vecka på fredag den 8/9. 


  Skolan planerar ett öppet hus. Om ni vårdnadshavare vill hjälpa till med planering och under öppet hus, meddela oss. 


  Skolan vecka 36:

  Måndag: Svenska- och mattejobb

  Tisdag: Tema hösten So/No

  Onsdag: Tema hösten So/No. Utegympa-friidrott

  Torsdag: Musik med Viking. Tema hösten So/No.

  Fredag: Utegympa-friidrott. 


  Fritids informerar: Under veckan har vi arbetat med kamratskap på olika sätt. Vi har sett film om kamratskap, haft samtal och olika aktiviteter både inne och ute. På måndag är Emma borta, Per vikarierar för henne. 


  Fritids vecka 36: inne- och uteaktiviteter. Tema hösten/kamratskap. Läxhjälpen.


                                             Trevlig helg!


  Veckans citat: ”Du behöver inte vara perfekt, det räcker att du är du”

                                    Anna, Jenna och Viking  Vecka 35, förskoleklass

  Hej!


  I svenska har vi arbetat med bokstaven Aa. Vi har pratat om ord som börjar på bokstaven och tränat på att skriva veckans bokstav. Vi har även haft högläsning varje morgon i samband med morgonsamling. 


  I matte har vi arbetat med femkompisar och antalet fem. Vi har arbetat med plockisar, jag, Jenna, gömde t.ex. fyra av fem plockisar i handen och eleverna fick räkna hur många som fattades av de plockisar som var på bordet. Elever har även tränat på att skriva siffror. 


  I So/No har vi arbetat med tema hösten. En eftermiddag spenderades i skogen där eleverna letade efter hösttecken. Eleverna hittade löv som har börjat ändra färg, lingon och blåbär, rönnbär och svampar. Vi har diskuterat om vad som kopplas till hösten och varför, sedan fick åk F rita det vi hittade i skogen, och åk 1-3 skriva om hösten. Eleverna i åk F fick lyssna på berättelserna som åk 1-3 har skrivit. 


  Idrott, vi har fortsatt träna på brännboll tillsammans med åk F-3. 

   

  Musik med Viking under torsdagen!


  Jag, Jenna, kommer att vara ledig nästa vecka (v. 36) på fredag den 8/9 -23. 


  Skolan planerar ett öppet hus under hösten, vill ni vårdnadshavare vara med och hjälpa till? Hör gärna av er!


  Nästa vecka, skola (v. 36):

  Måndag: högläsning, svenska, matte

  Tisdag: högläsning, tema höst

  Onsdag: högläsning, utegympa, tema höst

  Torsdag: musik, svenska, matte

  Fredag: fritids


  Fritids informerar: Denna vecka har fritids pysslat djur till en djurpark och börjat se på serien ”Vara vänner”. Utelekar varje dag, bl.a. fotboll, kurragömma och lek i Trollskogen.


  Måndagen den 4/9 -23 kommer Emma att vara ledig, Per vikarierar för Emma under morgonen. 


  Nästa vecka, fritids (v. 36):

  Måndag-fredag: Kamratövningar, ”Vara vänner”, fritidsregler.


  ”Ett leende är gratis, men dess värde är oändligt!”


  Trevlig helg!

  Önskar Jenna


  Veckobrev vecka 34                            Hej!


  Varmt välkomna tillbaka till skolan alla gamla och nya elever! Äntligen är vi igång med ett nytt spännande och lärorikt läsår. En riktigt fin första skolvecka tillsammans med alla barn och vuxna. 


  Det här läsåret ser elev fördelningen ut så här i skrivande stund, åk:1 fyra elever, åk:2 tre elever och åk: 3 sju elever. Vi som arbetar i åk:1-3 är jag, Anna Lindahl legitimerad lågstadielärare och förstelärare och Jenna Kivilompolo legitimerad lågstadielärare. I årskurs F: är det sju elever. På fritids detta läsår jobbar Viking Svahn och Emma Mursu. Viking kommer även att arbeta tillsammans med oss i åk:1-3 måndag till torsdag ett pass om dagen. 

  Vi har nya elever på samtliga stadier, vilket är positivt och glädjande. Välkomna till oss!


  Vi har flyttat in i nya lokaler, vilket känns oerhört inspirerande. Ni vårdnadshavare som ej sett våra nya lokaler, välkomna in om ni har möjlighet. 


  Veckobreven får ni i pappersform på fredagar tillsammans med loggboken, veckobreven finns även på vår hemsida, www.hietaniemifriskola.se


  Idrottsschemat för hela höstterminen har ni fått hem i pappersform. Schemat finns även ute på vår hemsida, www.hietaniemifriskola.se under fliken scheman, idrottsschema F-3. 


  Vår skolsköterska är som föregående läsår Siv Maaherra och vår skolkurator Jan Tollin.


  Vid frågor funderingar/frånvaroanmälan kontakta mig via mail anna@hfskola.com eller telefon, 070-3174828. Skolans telefon 070-586 19 28 eller via vår hemsida www.hietaniemifriskola.se under fliken frånvaro. 


  Läxhjälpen fortsätter som föregående läsår efter önskemål om fortsättning, önskar ni att läxorna istället görs hemmavid kontakta oss snarast.  


  Då vi som tidigare är utomhus alla raster, är det bra om barnen har ett extra ombyte med sig i väskan. Vi pedagoger är som tidigare läsår, ute med barnen samtliga raster. 


  Försäkringsinformation för eleverna hittar ni på https://overtornea.se/barn-utbildning/vara-skolor/


  Skolan vecka 35:

  Måndag: Svenska och mattejobb

  Tisdag: Tema hösten So/No

  Onsdag: Utegympa. Tema hösten So/No

  Torsdag: Musik med Viking. Tema-hösten So/No

  Fredag: Utegympa. 


  Fritids vecka 34: Under veckan har vi arbetat med kamratstödjande aktiviteter både inomhus och utomhus. 


  Fritids vecka 35:

  Måndag-Fredag: kamratövningar, läxhjälpen, inne-och uteaktiviteter. 


  Tack för en jättefin första vecka och trevlig helg!

  Veckans citat: ”Det var roligt att ses igen, efter en lång ledighet”

  Anna, Jenna & Viking


  Vecka 34, förskoleklass


  Hej och välkommen till förskoleklassen och höstterminen 2023!


  Så spännande att börja det här läsåret med Er, elever och vårdnadshavare! 

  Jag, Jenna, kommer att vara mentor för förskoleklassen och kommer även att arbeta med åk 1-3 under eftermiddagarna när förskoleklassen har slutat för dagen. Jag är en legitimerad lågstadielärare och jobbar tillsammans med Anna Lindahl (åk 1-3), även hon en legitimerad lågstadielärare och förstelärare. Förskoleklassen kommer att vara med åk 1-3 under vissa tillfällen, t.ex. rasterna och idrotten, samt vid andra lektionstillfällen. Lågstadiet har flyttat in i nya lokaler, både spännande och inspirerande!


  Lågstadiet är ute varje rast med minst två pedagoger för att det ska vara tryggt för eleverna. Det är bra om eleverna har extra ombyte med i väskan.


  Eleverna i förskoleklassen har skola från måndag till torsdag, 8.30-12.30. Sedan är det fritids resten av dagen samt hela fredagen. Därför skickas veckobreven hem redan på torsdag, ifall någon av eleverna inte är på plats på fredag. Veckobreven hittar ni även på skolans hemsida www.hietaniemifriskola.se. Idrottsschemat för hela höstterminen har ni fått hem i pappersform i samband med skolstart, men även den finns att hitta på hemsidan. 


  Försäkringsinformation för eleverna hittar ni på https://overtornea.se/barn-utbildning/vara-skolor/.


  Har ni frågor eller funderingar kan ni nå mig på telefon 070-3837975 eller via mail jenna@hfskola.com. Även frånvaro kan meddelas via telefon/mail eller via hemsidan.


  Vår skolsköterska är som föregående läsår Siv Maaherra och vår skolkurator Jan Tollin.


  Denna vecka (v. 34) har eleverna fått komma in i skolans värld, lära känna rutiner och regler samt lärt känna varandra, både enskilt i åk F men även i åk 1-3. 


  Onsdagen började vi med brännboll, där eleverna från åk F-3 var med. Vilket samarbete vi hade mellan alla klasser, så fint att se. Efter lunchrasten hade vi uppstart för tema höst och då pratade vi om vad vi vet om hösten (temperaturen, växter, träd, djur och fåglar, m.m). Efteråt fick eleverna rita en höstbild med höstens färger. 


  Torsdagens första lektion har varit musik tillsammans med Viking, men eftersom han var borta idag fick eleverna dansa och sjunga till ”Just Dance” istället. Vilka dansare vi har! Efter lunchen pratade vi om elevernas första skolvecka och hur den har varit. Eleverna fick rita (och skriva) i sina loggböcker, som även skickas hem på torsdagar så att ni vårdnadshavare har möjlighet att se och läsa om elevernas skolveckor. 


  Nästa vecka, skola (v. 35):

  Måndag: högläsning, kamratövningar, svenska

  Tisdag: högläsning, kamratövningar, tema höst

  Onsdag: högläsning, utegympa, tema höst

  Torsdag: musik, loggbok, matte

  Fredag: fritids


  Fritids informerar: Fritids är indelat i olika stationer för olika aktiviteter, ex. pyssel, läshörna, bygg, läxhjälpen… Då får barnen välja aktivitet efter eget intresse. Det är även bra om barnen har med sig extra kläder, då fritids kommer att vara ute mycket under hösten (och under hela skolåret).


  Vi har även fått ny fritidspersonal som några av er redan har träffat! Emma Mursu och Viking Svahn kommer att ansvara för fritidsverksamhet under året.


  Nästa vecka, fritids (v. 35):

  Måndag-fredag: Kamratövningar, ordningsregler, inne- och uteaktiviteter.


  ”Mod är som en muskel som tränas när man använder den!”


  Trevlig helg!

  Jenna