Veckans läxa 4-6

Veckans läxa 4-6

Engelska

Läs högt till en vuxen några gånger så ni får bra flyt i läsningen.
Ta ut ev svåra/nya ord. Översätt om ni kan. Lämna in orden på fredag 27/11.

Åk 4 s. 26-27 "The colours of the rainbow"

Åk 5 s. 48-49 "Astronauts"

Åk 6 s. 20-24 chapter 4 "In the park"


ÅK 6

Matematik planering

3.11. tisdag s.60
5.11. torsdag s.61-62
6.11. fredag s.63
9.11. måndag s.64
10.11. tisdag s.152
12.11. torsdag s.153
13.11. fredag prov del A
16.11. måndag prov del B