Veckans läxa 4-6

Eleven i centrum

Veckans läxa 4-6

Extra matteläxa v.42                                    Läxförhör fredag 16/10   

Repetition: 1-10:ans multiplikationstabell               


1 x 1 = 1            2 x 1 = 2            3 x 1 = 3              4 x 1 = 4              5 x 1 = 5       

1 x 2 = 2            2 x 2 = 4            3 x 2 = 6              4 x 2 = 8              5 x 2 = 10   

1 x 3 = 3            2 x 3 = 6            3 x 3 = 9              4 x 3 = 12            5 x 3 = 15

1 x 4 = 4            2 x 4 = 8            3 x 4 = 12            4 x 4 = 16            5 x 4 = 20

1 x 5 = 5            2 x 5 = 10          3 x 5 = 15            4 x 5 = 20            5 x 5 = 25

1 x 6 = 6            2 x 6 = 12          3 x 6 = 18            4 x 6 = 24            5 x 6 = 30

1 x 7 = 7            2 x 7 = 14          3 x 7 = 21            4 x 7 = 28            5 x 7 = 35

1 x 8 = 8            2 x 8 = 16          3 x 8 = 24            4 x 8 = 32            5 x 8 = 40

1 x 9 = 9            2 x 9 = 18          3 x 9 = 27            4 x 9 = 36            5 x 9 = 45

1 x 10 = 10        2 x 10 = 20        3 x 10 = 30          4 x 10 = 40          5 x 10 = 50   


6 x 1 = 6              7 x 1 = 7              8 x 1 = 8              9 x 1 = 9              10 x 1 = 10

6 x 2 = 12            7 x 2 = 14            8 x 2 = 16            9 x 2 = 18            10 x 2 = 20

6 x 3 = 18            7 x 3 = 21            8 x 3 = 24            9 x 3 = 27            10 x 3 = 30

6 x 4 = 24            7 x 4 = 28            8 x 4 = 32            9 x 4 = 36            10 x 4 = 40

6 x 5 = 30            7 x 5 = 35            8 x 5 = 40            9 x 5 = 45            10 x 5 = 50

6 x 6  = 36           7 x 6 = 42            8 x 6 = 48            9 x 6 = 54            10 x 6 = 60

6 x 7 = 42            7 x 7 = 49            8 x 7 = 56            9 x 7 = 63            10 x 7 = 70

6 x 8 = 48            7 x 8 = 56            8 x 8 = 64            9 x 8 = 72            10 x 8 = 80

6 x 9 = 54            7 x 9 = 63            8 x 9 = 72            9 x 9 = 81            10 x 9 = 90

6 x 10 = 60          7 x 10 = 70          8 x 10 = 80          9 x 10 = 90          10 x 10 = 100


Hietaniemi Friskola

Skolbacken 20

957 95 HEDENÄSET

Telefon: 070-586 19 28

E-post: rektor@hfskola.com