Björkbackens fritidshem

Björkbackens fritidshem


Björkbackens fritidshem finnns i samma fastighet som friskolan.

Vi har har luftiga och ändamålsenliga lokaler och fin utomhusmiljö.

Fritidshem är avgiftsfri på Hietaniemi Friskola.


Vi arbetar utifrån barnens intressen och önskemål.

För att barnen ska känna sig delaktiga har vi möten några gånger per termin,

då barnen kommer med förslag till aktiviteter, mellanmål, regler,

inköp av lekmaterial med mera. Vi har bland annat syverkstad, bygg-verkstad, målarverkstad, snickarverkstad och skaparverkstad.


Vi har även en fantastisk utemiljö, med skogen alldeles runt knuten och en stor lekpark. Utflykter försöker vi göra en gång i veckan då vi äter "mellis" ute i skogen.


Vi som jobbar här är:

Viktoria Svahn.

Anna Lindahl.

Du når oss via telefon: 070-586 19 28