Styrelse

Vår styrelse

Huvudman för skolan är Hietaniemi friskoleförening

Vi är en ideell förening och bildades den 14 mars 2000


Föreningens styrelse har det yttersta ansvaret för att

styra och leda verksamheten på Hietaniemi Friskola


E-post till styrelsen: hf.styrelse@gmail.com


Ordförande:


Per Hietaniemi

Telefon: 070-576 90 99

e-post: per.hietaniemi@gmail.com


Vice ordförande:


Matias Isomaa

Telefon: 070-375 75 69

e-post: matias.isomaa@limmec.com

Ledamöter:


Arvo Björk

Telefon: +358 40+152 10 01

e-post: arvo.bjork@gmail.com


Maria Rännare

Telefon 073-081 87 52

e-post: maria.raennare@hotmail.com


Leif Ojalehto

Telefon: 072-242 62 65

e-post: leif.ojalehto@gmail.com