Veckobrev Fritids

Veckobrev Björkbackens Fritidshem

Planering fritids vt.21


V.3-9 Måndag-Fredag: Inne- och uteaktiviteter inom tema vinter. Läxhjälpen.V.10 SPORTLOVV.11-13 Måndag-Fredag: Inne- och uteaktiviteter inom tema påsk. Läxhjälpenv.14 PÅSKLOVv.15-23 Måndag-Fredag: Inne- och uteaktiviteter inom tema vår. Läxhjälpen.


Inneaktiviteter: skapande, frilek, digitalanvändning, spel/pussel etc.


Uteaktiviteter: skidor, skridskor, frilek, cykling, aktiviteter i trollskogen, brännboll, hopprep, lekställningen etc.


Läxhjälpen erbjuder vi dagligen


Vi prioriter fortsatt utevistelse.