Veckobrev Fritids

Veckobrev Björkbackens Fritidshem

Planering fritids vt.20


v.3 Måndag-Torsdag: Inne- och uteaktiviteter inom tema vinter. Läxhjälpen.


v.4 Måndag-Torsdag: Inne- och uteaktiviteter inom tema vinter. Läxhjälpen.


v.5 Måndag-Torsdag: Inne- och uteaktiviteter inom tema vinter. Läxhjälpen.


v.6 Måndag-Torsdag: Inne- och uteaktiviteter inom tema viner. Läxhjälpen.


v.7 Måndag-Torsdag: Inne- och uteaktiviteter inom tema vinter. Läxhjälpen.


v.8 Måndag-Torsdag: Inne- och uteaktiviteter inom tema vinter. Läxhjälpen.


v.9 Måndag-Torsdag: Inne- och uteaktiviteter inom tema vinter. Läxhjälpen.


v.10 SPORTLOV


v.11 Måndag-Torsdag: Inne- och uteaktiviteter inom tema påsk, skapande. Läxhjälpen


v.12 Måndag-Torsdag: Inne- och uteaktiviteter inom tema påsk, skapande. Läxhjälpen.


v.13 Måndag-Torsdag: Inne- och uteaktiviteter inom tema påsk, skapande. Läxhjälpen.


v.14 Måndag-Torsdag: Inne- och uteaktiviteter inom tema påsk, skapande. Läxhjälpen.


v.15 Måndag-Torsdag: Inne- och uteaktiviteter inom tema påsk, skapande. Läxhjälpen.


v.16 PÅSKLOV


v.17 Måndag-Torsdag: Inne- och uteaktiviteter inom tema vår, skapande. Läxhjälpen.


v.18 Måndag-Torsdag: Inne- och uteaktiviteter inom tema vår, skapande. Läxhjälpen.


v.19 Måndag-Torsdag: Inne- och uteaktiviteter inom tema vår, skapande. Läxhjälpen.


v.20 Måndag-Torsdag: Inne- och uteaktiviteter inom tema vår, skapande. Läxhjälpen.


v.21 Måndag-Torsdag: Inne- och uteaktiviteter inom tema vår, skapande. Läxhjälpen.


v.22 Måndag-Torsdag: Inne- och uteaktiviteter inom tema vår, skapande. Läxhjälpen.


v.23 Måndag-Torsdag: Inne- och uteaktiviteter inom tema vår, skapande. Läshjälpen.


Varje dag erbjuds barnen att hjälpa till i köket med att tillaga mellanmål, det innefattar både för- och efterarbete.