Personal

Vår personal


Hf-Solgläntans förskola

Vi som arbetar här:

Åsa Alanentalo, barnskötare

Anna-Karin Aasa, barnskötare

Erika Keisu, leg. förskollärare

Nareerat KlubwongsaVåra öppettider är 06:30 - 17:00, men kan anpassas

efter era behov. Vi nås via telefon: 070-586 19 20 eller mail (hf-solglantan@hfskola.com)

Läs mer i fliken under "Våra verksamheter" i menyn

Hietaniemi friskola F-9

Vi som arbetar här:

Årskurs F:

Jenna Kivilompolo, leg. lärare (jenna@hfskola.com) -Tjänstledig
Vikarie: Wilma Luttu, lärarstuderande (wilma@hfskola.com)


Årskurs 1-3:

Anna Lindahl, leg. förskole och grundskolelärare (anna@hfskola.com)


Årskurs 4:

Viktoria Svahn, lärarstuderande(mot fritidshem) (viktoria@hfskola.com)


Årskurs 4-6:

Marja Ylinenpää, leg. lärare, äventyrs -och fritidspedagog (marja@hfskola.com)

Julia Ylinenpää, äventyrspedagog, lärarstuderande (julia@hfskola.com)


Årkskurs 7-9:

Daniela Jakobsson, lärarstuderande (daniela@hfskola.com)

Fredrik Kaarle, leg. idrottspedagog (fredrik@hfskola.com)

Göte Mäkitalo (gote@hfskola.com)


Slöjd/Musik:

Viking Svahn, musiklärare (viking.svahn@hfskola.com)

Jan-Erik Falk, slöjdlärare (jan-erik@hfskola.com)

Simmi Ojalehto (simmi@hfskola.com)


Hemspråk:

Kerstin Simma, leg. lärare. Samiska (Kerstin@hfskola.com)


Hemkunskap:

Emma Mursu (emma@hfskola.com)


Eller kontakt via skolans telefon: 070-586 19 28

Läs mer i fliken under "Våra verksamheter" i menyn

Björkbackens fritidshem

Vi som arbetar här:

Viking Svahn (viking.svahn@hfskola.com)

Jenna Kivilompolo (jenna@hfskola.com)

Emma Mursu (emma@hfskola.com)

Du når oss via telefon: 070-586 19 28

Läs mer i fliken under "Våra verksamheter" i menyn

Rektor Karl-Göran Lehto

Telefon: 070-957 95 89


E-post:rektor@hfskola.com

Björkens äventyrsförskola

Vi som arbetar här:

Anna-Karin Emanuelsson, leg. förskolelärare, äventyrspedagog (anna-karin@hfskola.com)

Ulrika Luttu, barnskötare (ulrika@hfskola.com)

Lena Wiippa, leg. förskolelärare, äventyrspedagog (lena@hfskola.com)

Jennifer Kunto, barnskötare


Våra öppettider är 06:30 - 17:00, men kan anpassas

efter era behov. Vi nås via telefon: 070-586 19 21 eller mail (hf-bjorken@hfskola.com)

Läs mer i fliken under "Våra verksamheter" i menyn