Hem

VÄLKOMMMEN TILL HIETANIEMI FRISKOLA

VI SER ALLTID TILL BARNENS OCH ELEVERNAS BÄSTA


Kallelse till årsmöte Hietaniemi Friskola 8 juni 17:30

Dagordning m.m. kan laddas ned här


Våra varmaste hälsningar och med varmt deltagande i sorgearbetet, till nära och kära, i och med att vår mentor Stefan Nilsson på Hietaniemi Friskoleförening, lämnat oss i stor saknad och sorg.Hör av er om ni har frågor!

Kontakta rektor Karl-Göran Lehto

telefon: 070-957 95 89

E-post: rektor@hfskola.com 

Vår värdegrund:

”Varje elev har rätt att få utvecklas skolan, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter”

Alla individer är unika,

och lika mycket värda


Alla vill lära sig och kan ta

eget ansvar för sin inlärning

En stimulerande, trygg och påverkbar inlärningsmiljö är grundläggande


Pedagogens uppgift är att skapa

förutsättningar för lärande