Hem

VÄLKOMMMEN TILL HIETANIEMI FRISKOLA

Vår värdegrund

”Varje elev har rätt att få utvecklas skolan, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter”

Alla individer är unika,

och lika mycket värda


Alla vill lära sig och kan ta

eget ansvar för sin inlärning

En stimulerande, trygg och påverkbar inlärningsmiljö är grundläggande


Pedagogens uppgift är att skapa

förutsättningar för lärande