Hem

VÄLKOMMMEN TILL HIETANIEMI FRISKOLA

VI SER ALLTID TILL BARNENS OCH ELEVERNAS BÄSTAHietaniemi Friskoleförening håller årsmöte 2022-06-20 17:00 på Friskolan Hedenäset lärarrummet. Vårdnadshavare är hjärtligt välkomna. Hälsningar styrelsen.


Öppet hus - 23 maj 2022 kl. 17-19

Hör av er om ni har frågor!

Kontakta rektor Karl-Göran Lehto

telefon: 070-208 07 08

E-post: rektor@hfskola.com 

Vår värdegrund:

”Varje elev har rätt att få utvecklas skolan, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter”

Alla individer är unika,

och lika mycket värda


Alla vill lära sig och kan ta

eget ansvar för sin inlärning

En stimulerande, trygg och påverkbar inlärningsmiljö är grundläggande


Pedagogens uppgift är att skapa

förutsättningar för lärande