Styrelse

Vår styrelse

Huvudman för skolan är Hietaniemi friskoleförening. Vi är en ideell förening och bildades den 14 mars 2000. Föreningens styrelse har det yttersta ansvaret för att styra och leda verksamheten på Hietaniemi Friskola.

Ordförande

Karl-Ludvig Noren

e-post: ordforande@hietaniemifriskola.se

Vice ordförande

Arvo Björk

e-post: viceordforande@hietaniemifriskola.se

Sekreterare

Elina Seppälä

e-post: sekreterare@hietaniemifriskola.se

Ledamöter