Medarbetare

Våra medarbetare

Här hittar du namn och kontaktinformation till våra verksamheter och medarbetare.

Rektor

Karl-Göran Lehto, rektor@hfskola.com

Telefon: 070-957 95 89

Hietaniemi friskola F-9

Årskurs F

Wilma Luttu, lärarstuderande (wilma@hfskola.com)


Årskurs 1-3

Anna Lindahl, leg. förskole och grundskolelärare (anna@hfskola.com)


Årskurs 4

Viktoria Svahn, lärarstuderande mot fritidshem (viktoria@hfskola.com)


Årskurs 5-6

Marja Ylinenpää, leg. lärare, äventyrs-och fritidspedagog (marja@hfskola.com)

Julia Ylinenpää, äventyrspedagog, lärarstuderande (julia@hfskola.com)


Årkskurs 7-9

Daniela Jakobsson, lärarstuderande (daniela@hfskola.com)

Fredrik Kaarle, leg. idrottspedagog (fredrik@hfskola.com)

Göte Mäkitalo (gote@hfskola.com)


Slöjd/Musik

Viking Svahn, (viking.svahn@hfskola.com)

Jan-Erik Falk, slöjd- och bildlärare (jan-erik@hfskola.com)

Simmi Ojalehto (simmi@hfskola.com)


Hemspråk

Kerstin Simma, leg. lärare samiska (Kerstin@hfskola.com)

Riitta Björk, leg. lärare finska


Hemkunskap

Emma Mursu (emma@hfskola.com)

Björkens äventyrsförskola

Anna-Karin Emanuelsson, leg. förskolelärare, äventyrspedagog 

Ulrika Luttu, barnskötare

Lena Wiippa, leg. förskolelärare, äventyrspedagog


E-post: bjorken@hfskola.com

Hf-Solgläntans förskola

Åsa Alanentalo, barnskötare

Anna-Karin Aasa, barnskötare

Erika Keisu, leg. förskollärare

Emma Rantapää, barnskötare

Nareerat Klubwongsa, kök och städ


E-post: hf-solglantan@hfskola.com

Björkbackens fritidshem

Viking Svahn (viking.svahn@hfskola.com)

Emma Mursu (emma@hfskola.com)


Telefon: 070 - 586 19 28