Björkbackens fritidshem

Björkbackens fritidshem


Vårt fritidshem Björkbacken finns i samma fastighet som grundskolan. Vi har har luftiga och ändamålsenliga lokaler och en fantastisk utemiljö, med skogen alldeles runt knuten och stora lekytor.


Vi vill att vårt fritidshem ska stimulera ditt barns utveckling genom att ge en meningsfull fritid och social gemenskap, därför strävar vi efter att ta vara på elevernas lust att lära och vi utgår från deras behov, intressen och erfarenheter.


Vårt fokus är att tillsammans med eleverna skapa en miljö där vi uppmuntrar lek, rörelse och skapande aktiviteter. Vi utgår från läroplanen och tar tillvara på elevernas idéer och önskemål för att skapa en inkluderande verksamhet där alla känner sig trygga i vår gemenskap.

unsplash