Veckobrev F - 3

Eleven i centrum

Veckobrev F - 3

Veckobrev vecka 46                          Hej!


I Sv har granen presenterat bokstav B b för oss. Är det en konsonant eller en vokal? År:f ha arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt. År:1 med bokstavsjobb och ord, både skriftligt och ljudenligt. År:2 med läs och skrivuppgifter tillhörande bokstaven. Meningar med rätt meningsbyggnad , stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva berättelser utifrån berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där handlingen utspelar sig, en händelse och ett avslut som knyter ihop berättelsen. Samtliga som skriver berättelser får sedan läsa upp sina berättelser i klassen. En naturlig del i muntlig framställning. 

Läsprojektet går vidare och våra lässugna elever har passerat drygt 1000 gemensamt lästa sidor. Första delmålet, längre rast har vi haft i torsdags. 


I So/No har vi arbetat vidare med tema kroppen. I tisdags instruerade Fredrik Kaarle om hur man stoppar en kraftig blödning. Vi har även arbetat parvis praktiskt med att sätta varandra i   stabilt sidoläge. Utöver detta har vi arbetat med grupparbeten om våra organ.


På matematiken har vi sett en film om att förenkla additionsuppgifter. Samtliga klasser har arbetat både i bok och tagit del av föreläsningar.


Informationsmöte på skolan v.47 måndag 18/11-19 kl.17.30. Socialen och Öppenvården Fyren informerar. Ylva Ylinenpää-Sannemalm informerar om världsarvet Struves meridianbåge. 

Välkomna!


Vi har haft första luciaträffen, som vanligt är det frivilligt att delta. Mer information om lucia kommer framöver.


Nästa vecka: (47)

Måndag: Sv- och matematik

Tisdag: Tema kroppen/hållbarhet

Onsdag: Bad. Tema kroppen/hållbar utveckling.

Torsdag: Musik med Bea. Tema kroppen/hållbar utveckling.

Fredag: OBS!! SKRIDSKOR 


Fritids informerar: Under veckan har vi åkt skridskor och lekt i snön utomhus. Inne har vi byggt med knappar, pysslat, spelat pingis och biljard. 


Nästa vecka: (47)

Måndag: Läxhjälpen. Inne- och teaktiviteter.

Tisdag:; Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

Onsdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

Torsdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter. Tema Kroppen/Hållbar utveckling.


Trevlig helg!

Veckans citat: ”Lycka är inte ett mål, utan resan dit med dess upplevelser”

Anna, Viktoria, Isak & Kristina


Veckobrev vecka 45 Hej!


Välkomna tillbaka till skolan!


I Sv har granen presenterat bokstaven R r för oss. Är det en konsonant eller en vokal? År:f ha arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt. År:1 med bokstavsjobb och ord, både skriftligt och ljudenligt. År:2 med läs och skrivuppgifter tillhörande bokstaven. Meningar med rätt meningsbyggnad , stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva berättelser utifrån berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där handlingen utspelar sig, en händelse och ett avslut som knyter ihop berättelsen. Samtliga som skriver berättelser får sedan läsa upp sina berättelser i klassen. En naturlig del i muntlig framställning. 


Informationsmöte på skolan v.47 kl.17.30. Socialen och Öppenvården Fyren informerar. Ylva Ylinenpää-Sannemalm informerar om världsarvet Struves meridianbåge. Välkomna!


I So/No har vi arbetat med fakta om vår kropp. Vilka organ har vi? Vilken uppgift har våra organ i kroppen? Faktafilmer, grupparbeten och föreläsningar har veckan bestått av.


I Ma har samtliga klasser sett en film om avrundning.


Veckans språkord:November-November-Marraskuu


Viktoria kommer att vara på utbildning måndag, torsdag och fredag nästa vecka, vår förra medarbetare och lärare Kristina Lindahl kommer att vikariera henne måndag och torsdag. Välkommen tillbaka till oss! 

Anna är på utbildning onsdag förmiddag, åter på skolan efter lunch.


Nästa vecka: (46)

Måndag: Sv- och mattejobb.

Tisdag: Tema kroppen/hållbar utveckling.

Onsdag: OBS! Utegympa,vi arbetar med kroppen i snö? Vad händer med pulsen när vi        trampar i snö? Hur påverkas vår andning? Anna på utbildning, Tema kroppen.                 

Torsdag: Tema kroppen/hållbar utveckling. Musik med Bea.

Fredag: OBS! Utegympa, vi fortsätter att undersöka hur puls, hjärta och lungor påverkas       när vi aktiverar oss utomhus.


Fritids informerar: Utevistelse dagligen under veckan är något vi lägger stor vikt på, då hälsa är en del utav vår profiliering. Inne har vi erbjudit pingis, pyssel, fri lek och digitalisering. Möblerat om i lilla hallen intill fritids, där erbjuder vi nu även sällskapsspel.


Nästa vecka: (46)

Måndag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Tisdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Onsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Torsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen. Tema kroppen/hållbar utveckling-skapande.


Veckans citat:”Styrka kommer inte av att vinna, att kämpa och resa sig utvecklar styrkan”


Veckobrev vecka 43                                     Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven S s för oss. Är det en konsonant eller en vokal? År:f ha arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt och estetiskt. År:1 med bokstavsjobb och ord, både skriftligt och ljudenligt. År:2 med läs och skrivuppgifter tillhörande bokstaven. Meningar med rätt meningsbyggnad , stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva berättelser utifrån berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där handlingen utspelar sig, en händelse och ett avslut som knyter ihop berättelsen. Samtliga som skriver berättelser får sedan läsa upp sina berättelser i klassen. En naturlig del i muntlig framställning. 


So/No, här har vi fortsatt med tema kroppen och hållbar utveckling. Skeletten har målats och texter har skrivits. 


I Ma har vi varvat föreläsning och arbete i bok.  År:F har arbetat med Ekorrmatte. År:1 med att jämföra, uppskatta och mäta längd. År:2 har arbetat med klockan och subtraktion. År:3 har fått mattegåtor via smartboarden, spännande och klurigt. I boken har vi arbetat med att ”visa sin lösning vid matteuppgifter”.


Veckans språkord: höstlov-autumnholiday-syysloma.


Infomötet på skolan v.47, måndag kl.17.30 , mer info kommer när det närmar sig.


Bifogar ett läsprotokoll, vi kommer att ha ett läsprojekt.


Höstlov nästa vecka 44, fritids öppet för de barn som har anmält behov.


Vecka: (45)

Måndag: Sv- och mattejobb

Tisdag: Tema Kroppen/Hållbar utveckling

Onsdag: Tema Kroppen/Hållbar utveckling. Bad.

Torsdag:Tema Kroppen/Hållbar utveckling. Musik med Bea.

Fredag: Innegympa.


Fritids informerar: Vackra alster av skelett från vårt pågående tema om kroppen och hållbar utveckling pryder nu väggen i stora rummet. Utevistelse och olika inneaktiviteter.


Vecka: (45)

Måndag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Tisdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Onsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Torsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen. Tema Kroppen/Hållbar utveckling.                              Trevlig helg och ha ett fint höstlov!


            Veckans citat: ”När jag var liten trodde jag att jag skulle vara stor nu”

                                      Anna, Viktoria & Isak


Veckobrev vecka 42                        Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven N n för oss. Är det en konsonant eller en vokal? År:f ha arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt. År:1 med bokstavsjobb och ord, både skriftligt och ljudenligt. År:2 med läs och skrivuppgifter tillhörande bokstaven. Meningar med rätt meningsbyggnad , stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva berättelser utifrån berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där handlingen utspelar sig, en händelse och ett avslut som knyter ihop berättelsen. Samtliga som skriver berättelser får sedan läsa upp sina berättelser i klassen. En naturlig del i muntlig framställning. 


I So/No har vi haft uppstart av tema kroppen och hållbar utveckling. I måndags var vi till skogen och samlade material till våra skelett. I torsdags har vi börjat skapa våra skelett. På musiken har vi börjat sjunga sånger om kroppen. 


I Ma har år:F arbetat med att ramsräkna. År:1 med udda och jämna tal. År:2 med addition med tiotalsövergång. År:3 med klockan, multiplikation och dela upp tal.


Idrotten, där har vi haft pulshöjande samarbetsövningar. 


Det går huvudlöss på skolan, kolla igenom era barn.


Vaccin för åk:2 tisdag 22/10 hälsar skolsköterskan Johanna.


Veckans språkord: snö-snow-lumi


Höstlov vecka 44.


Nästa vecka: (43)

Måndag: Sv- och mattejobb.

Tisdag: Tema kroppen

Onsdag: Tema kroppen. Bad.

Torsdag: Tema kroppen. Musik med Bea.

Fredag: Innegympa.


Fritids informerar: Ute har vi byggt kojor, gjort mini snögubbar av den lilla snö som kom i början på veckan. De barn som önskat har fått hjälpa till med att tillaga mellis. 

Nästa vecka: (43)

Måndag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Tisdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Onsdag: Inne- och uteaktiviter. Läxhjälpen.

Torsdag: Inne- och uteaktiviteter. Tema kroppen/Hållbar utveckling.


                                                              Trevlig helg!


           Veckans citat: ”Den längsta resan för var och en är den inre resan”Veckobrev vecka 41                             Hej!


I Ma har vi varvat teori och praktik. Föreläsning om kvartar via smartboarden i samtliga klasser. År:F med antal och siffror. År:1 med talområde 5-10. År:2-3 klockan, analog och digital. 


I So/No har vi avslutat tema hösten/kamratskap. Intressanta redovisningar om djur och årstidsäxling har vi tagit del av. 


Idrott, rörelseaktiviteter där vi övat på pricksäkerhet, koordination, turtagning och list.


Språk,fredag-friday-perjantai


 Nästa vecka börjar vi arbeta med kroppen. Vi ska lära oss kroppen olika delar, vi ska på ett enkelt sätt låta oss att beskriva våra organ och vad kroppen behöver för att må bra.

Vi kommer att ämnesintegrera: 

Bild: plana och formbara material.

So/No: Betydelse av kost, sömn och motion. Kroppens olika delar och organ. Tyngdkraft och friktion.

Mu: Sång och spel i olika former.

Sv: Strategier för att skriva olika texter. Muntliga presentationer. Handstil och skriva på dator

Id: Lek och rörelse i inne- och utemiljö.

Ma: Mätning av volym, massa, tid och volym.


Nästa vecka: (42)

Måndag: Uppstart av ett samarbetsprojekt om Hållbar utveckling vi har med ett lokalt företag.  Mer info kommer under arbetets gång. Vi kommer att ha uppstarten i skogen så kläder efter väder.

Tisdag: Tema Kroppen

Onsdag: Tema Kroppen. Innegyma.

Torsdag: Tema Kroppen. Musik med Bea.

Fredag: Innegympa


Fritte informerar: Inne har vi pysslat, målat och spelat pingis denna vecka, rörelse, samarbete och glädje. Ute har vi spelat fotboll, hoppat rep, byggt kojor i skogen och lekt. 


Nästa vecka: (42)

Måndag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Tisdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Onsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Torsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen. Tema kroppen.


                                                Trevlig helg!


              Veckans citat: ”Sträck på dig, Du duger precis som just Du är”


                                        Anna, Viktoria och Isak


Veckobrev vecka 40                           Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven M m för oss. Är det en konsonant eller en vokal? År:f ha arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt. År:1 med bokstavsjobb och ord, både skriftligt och ljudenligt. År:2 med läs och skrivuppgifter tillhörande bokstaven. Meningar med rätt meningsbyggnad , stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva berättelser utifrån berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där handlingen utspelar sig, en händelse och ett avslut som knyter ihop berättelsen. Samtliga som skriver berättelser får sedan läsa upp sina berättelser i klassen. En naturlig del i muntlig framställning. 


I So/No har vi fortsatt med att arbeta med tema hösten/kamratskap. Vi har kikat på årstidsväxlingar i naturen och vad det för med sig för både djur och människor. 


Veckans språkord: Oktober-October-Lokakuu


På idrotten har vi haft rörelse till musik, som är en del utav det centrala innehållet. Motoriska idrottsövningar där vi övat balans och motorik har vi även haft.


I Ma har vi varvat teoretiska föreläsningar och film, (klockan) kvartar, minuter och sekunder med arbete i bok. År:F begrepp- större-mindre. År:1 addition och subtraktion 0-5. År:2 ordningstal. År:3 med multiplikation och division med 5 och 10.


Höstlov vecka 44. Meddela fritids om ni har behov. 


Nästa vecka: (41)

Måndag: Sv- och mattejobb. Förskoleklassen ska få se en teater på skolan, meänkieli. 

Tisdag: Tema Hösten/Kamratskap.

Onsdag: Tema Hösten/Kamratskap. Innegympa.

Torsdag: Tema Hösten/Kamratskap. Musik med Bea.

Fredag: Innegympa.


Fritte informerar: Pingis har varit poppis under veckan, vilket vi spelat under för- och eftermiddagar. Utevistelse med lekar som hopprep och burk, vi har övat på kamratskap och turtagning. Kyligare väder så glöm inte skicka med lite varmare ytterkläder då vi vistas ute mycket, som är en del utav vår profilering.


Nästa vecka: (41)

Måndag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Tisdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Onsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Torsdag: Tema Hösten/Kamratskap. Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.Trevlig Helg!

Veckans citat: ”Att fela är mänskligt”

Anna, Viktoria och Isak

Veckobrev vecka 39 Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven L l för oss. Är det en konsonant eller en vokal? År:f ha arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt. År:1 med bokstavsjobb och ord, både skriftligt och ljudenligt. År:2 med läs och skrivuppgifter tillhörande bokstaven. Meningar med rätt meningsbyggnad , stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva berättelser utifrån berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där handlingen utspelar sig, en händelse och ett avslut som knyter ihop berättelsen. Samtliga som skriver berättelser får sedan läsa upp sina berättelser i klassen. En naturlig del i muntlig framställning. 


I So/No har vi arbetat med svampar. Vi har läst om svampens funktion i naturen och studerat svampens olika delar. Olika svampsorter och gjort grupparbeten som redovisats muntligt. Vi har varvat teori och partik. Våra faktaplanscher finns att skåda i skolans entre.


Veckans språkord: Onsdag-Keskiviiko-Wednesday


Under våra idrottspass har vi haft orientering.


På musiken har sånger om höst och kamratskap övats, tematiskt som vanligt. Allt för våra olika inlärningsstilar.


I Ma har år:F arbetat med antal och vardagsmatematik. År:1 med öppna utsagor inom talområde 0-5. År:2 med objekt. År:3 med multiplikation och division. År:1-3 har tagit del av matematikföreläsningar , klockan digitalt och analogt och multiplikation och division. Vi har även arbetat med ”Matte med kroppen”, udda och jämna tal.


Påminner om att kolla igenom era barns hår efter huvudlöss.


Nästa vecka: (40)

Måndag: Sv- mattejobb.

Tisdag: Tema hösten/Kamratskap. Årstidsväxlingar.

Onsdag: Tema hösten/Kamratskap. Årstidsväxlingar. Innegympa.

Torsdag: Tema hösten/Kamratskap. Årstidsväxlingar. Musik med Bea.

Fredag: Kamratövningar utomhus.


Fritte informerar: Den här veckan har det lekts massor i trollskogen under utevistelse, tex. Jakt och lerduveskytte. Pyssel både inne, och ute. Klippt och klistrat collage.

Nästa vecka: (40)

Måndag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Tisdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Onsdag: Inne- och teaktiviteter. Läxhjälpen.

Torsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen. Tema hösten/kamratskap.


Trevlig Helg!


Anna, Viktoria och Isak


Veckobrev vecka 38                                Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven E e. Är det en konsonant eller en vokal? År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

År:3 har arbetat med verser och dikter. 


I So/No har vi arbetat med fiskar. Barnen har på valfritt sätt fått skapa fiskar. Därefter har de fått hand- och dataskriva en faktatext till sina fiskar. Slutligen har arbetena redovisats muntligt inför klassen. 


I Ma har samtliga klasser varvat föreläsningar med praktiskt- och teoretiskt arbete. Klockan analogt och digitalt och temperatur analogt och digitalt. 


Veckans språkord: Tisdag-Tuesday-Tiistai.


Fredag 27/9-19 lov för eleverna från skolan. Fritte öppet för de som anmält behov. Lärarna har utbildningsdag.


Det går huvudlöss på skolan, kolla igenom era barns hår.


Nästa vecka: (39)

Måndag: Sv- och mattejobb

Tisdag: Tema hösten/kamratskap

Onsdag: Tema hösten/kamratskap. Utegympa.

Torsdag: Tema hösten/kamratskap

Fredag: LOV


Fritte informerar: Veckan har bjudit på mycket utevistelse, härligt. Vi har testat på tjutspjut med de som velat. Hopprep och King har även varit populärt.

Nästa vecka: (39)

Måndag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Tisdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Onsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Torsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen. Tema hösten/kamratskap.

Trevlig helg!

Veckans citat: ”Lev i nuet, vänta inte till i morgon, plocka livets rosor idag!

”Anna, Viktoria & Isak
Veckobrev vecka 37 Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven G g för oss. Är det en konsonant eller en vokal? År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


I So/No har vi arbetat vidare med tema hösten/kamratskap. Den här veckan har vi arbetat praktiskt och teoritiskt med fiskar som finns i våra vatten. Teori-och praktik hand i hand hand i hand för olika inlärningsstilar.


Veckans språkord: Måndag-Monday-Maanantai


På musiken har vi fortsatt med att sjunga sånger om hösten.


Fredagen den 27/9 har lärarna u-dag och eleverna LOV från skolan. Fritte öppet för de som har behov. 


Nästa vecka: (38)

Måndag: Sv-och mattejobb.

Tisdag: Tema hösten, So/No

Onsdag: Tema hösten, So/No. Utegympa.

Torsdag:; Tema hösten, So/No. Musik med Bea.

Fredag: Utegympa.


Fritte informerar: Utelek och innelek. Skapande aktiviteter med tema höst, både inne och ute. Viktoria har varit på utbildning mån-ons, Emelie har vikarierat.


Nästa vecka: (38)

Måndag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Tisdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Onsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Torsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen. Tema hösten/kamratskap.Trevlig helg!

Veckans citat: ”En expert är en person som gjort alla misstag inom olika områden”

Anna, Viktoria, Isak och Emelie.


Veckobrev vecka 36   Hej!I Sv har granen presenterat bokstaven P p för oss. Är det en konsonant eller en vokal? År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


I Ma har år:F arbetat med storleksbedömning. År:1 med addition 0-5. År:2 med addition med tiotal i talområde 20-100. År:3 med division och multiplikation, sambandet mellan dem. Samtliga klasser har tagit del av matematikföreläsningar, klickan analog och digitaltid.


Veckans språkord: september, syyskuu, september.


So/No där har vi arbetat med fåglar denna vecka. Vi har lärt oss om stann- och flyttfåglar. Studerat på den stora jordgloben vart flyttfåglarna beger sig under vinterhalvåret. Mätt och jämfört avstånd.


Nästa vecka: (37)

Måndag: Sv- och mattejobb.

Tisdag: Tema hösten/kamratskap

Onsdag: Tema hösten/kamratskap. Utegympa.

Torsdag: Tema hösten/kamratskap. Musik med Bea.

Fredag: Utegympa


Viktoria är på utbildning måndag-onsdag, Emilie Johansson vikarierar henne.


Fritids informerar: Kojbyggen med hammare och spik utomhus i trollskogen. Vägbyggen i sand och med skolkritor på asfalten. Kreativ och skapande vecka.

Nästa vecka: (37)

Måndag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Tisdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Onsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Torsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen. Tema hösten/kamratskap-skapande.


Trevlig helg!

Veckans citat: ”Den längre resan för var och en är den inre resan”


Anna, Viktoria och Isak


Veckobrev vecka 35                               Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven A a för oss. Är det en konsonant eller en vokal? År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


So/No har vi haft uppstart av tema hösten, ett ämnesintegrerat område. Vi kommer att integrerar matte, svenska, So/No, bild och musik. Teoretiska föreläsningar av eleverna själva och pedagoger. Faktafilmer och praktiska moment. Detta tema kommer att pågå fram till vecka 43. 


Nästa fredag 6/9 är det utbildningsdag för personalen. Eleverna har lov från skolan. Fritids öppet som vanligt för de barn som anmält behov.


Föräldramöte måndag 2/9 kl. 17.30. Välkomna!


Veckans språkord: Augusti-August-Elokuu


Nästa vecka: (36)


Måndag: Sv- jobb och matte-jobb.

Tisdag: Tema hösten/Kamratskap. S0/No.

Onsdag: Utegympa. Tema hösten/Kamratskap. So/NO.

Torsdag: Tema hösten/Kamratskap. So/No.

Fredag: Lov från skolan för eleverna. Fritids öppet för de som anmält behov.


Fritte informerar: Under veckan har vi ätit mellis utomhus, pysslat utomhus och skruvat ihop grävmaskiner. Lekt olika lekar, som tafatt och spelat brännboll.


Nästa vecka:(36)


Måndag: Inne-och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Tisadg: Inne- och uteaktiviteter. Läxjälpen.

Onsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Torsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen. Tema Hösten/Kamratskap.


Trevlig helg!

Veckans citat: ”De bästa och vackraste ting i världen kan inte ses eller tas på. De måste kännas med ditt hjärta”


Anna, Viktoria och IsakVeckobrev vecka 34 Hej!Välkomna tillbaka till ett nytt läsår, äntligen är vi igång!


Skolan:

Nästa vecka: (v.35)


Måndag: Sv- och mattejobb. 

Tisdag: Tema Hösten/ Kamratskap

Onsdag: Tema Hösten/ Kamratskap. Utegympa-inget ombyte behövs för utegympan.

Torsdag: Tema Hösten/ Kamratskap. Musik med Bea. 

Fredag: Utegympa-inget ombyte behövs för utegympan.


Tema hösten/Kamratskap kommer att innehålla både teoretiska och praktiska moment som vi kommer att göra i området kring skolan. 


Vi kommer att följa Astrid Lindgren detta läsår. Vi har börjat läsa Pippi Långstrump.

Vårt priomål detta läsår kommer att vara läsning-läsförståelse. Fritids:

Nästa vecka: (v.35)


Måndag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Tisdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Onsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Torsdag: Inne- och uteaktiviteter. Tema Hösten/Kamratskap. Läxhjälpen.


Terminsplaneringen för fritids knyter an till temaperioderna i år:F-3, den finns även på skolans hemsida.


Läsårsplaneringen och gympaschemat  finns även de på skolans hemsida.Veckans citat: ” Man är alltid en lärling i levnadskonst”


Anna, Viktoria och Isak

 

Veckobrev vecka 23                                Hej!


Ett fint läsår är snart till ända, det är inte klokt hur fort det går.


Nästa vecka: (24)

Måndag: Uteaktiviteter/Inneaktiviteter

Tisdag: Uteaktiviteter/Inneaktiviteter

Onsdag:Examen onsdagen den 12/6 kl.10.00 på skolgården. Ordinarie skolskjutsar på morgonen till skolan. Ingen egen skolskjuts hem denna dag. Ni som behöver skjuts hem från examen kontakta oss snarast. Oftast åker ju ändåbarnen hem med er vårdnadshavare, men uti fall. Det finns möjlighet att åka med Länstrafikens linje till Övertorneå kl.13.20 från Busshållsplatsen vid väg 99 ifall någon behöver. Traditionsenligt har avgångseleverna fått bestämma var, och de har valt utomhus på skolgården i år. Efteråt på bjuder vi på examensfika i matsalen.

Skolstart åter 22/8 för eleverna.


Fritte: Ni som behöver fritidsplats från och med den 12/6 till den 28/6 och från  den 29/7 till och med den 22/8, meddela Viktoria snarast.

Fritids håller sommarstängt veckorna, 27,28, 29 och 30.

Nu vill vi önska Er alla en fin sommar och tacka för ett fint läsår tillsammans med Er!


Anna & Viktoria

          


Veckobrev vecka 22 Hej!


Viktiga datum:


30/5-31/5 Lov från skolan. Fredag 31/5 är fritte öppet för de som anmält behov.


4/6 har vi ett Lasse-Maja äventyr på skolan, extra ombyte kan vara bra att ta med sig denna dag.


5/6 åker vi på skolresa till Luleå och Leos Lekland. Vi åker med buss från skolan kl.8.30 och beräknar vara åter på skolan ca.15.00. Skolan står för lunch och mellanmål. Det enda barnen ska ha med är en väska med extra kläder.

Inga pengar med!


6/6-Sveriges Nationaldag stängt på skolan och fritids.


7/6 lov från skolan, fritte öppet för de barn som anmält behov.


Examen onsdagen den 12/6 kl.10.00 på skolgården. Ordinarie skolskjutsar på morgonen till skolan. Ingen skolskjuts hem denna dag. Ni som behöver skjuts hem från examen kontakta oss snarast. Traditionsenligt har avgångseleverna fått bestämma var, och de har valt utomhus på skolgården i år. Efteråt på bjuder vi på traditionsenligt examensfika.

Skolstart åter 22/8 för eleverna.


Fritte informerar: Examenssdagen är fritte öppet som vanligt. Meddela snarast hur ert barn kommer att vistas på fritids före och efter sommaruppehållet.


Trevlig helg!


Veckans citat: ”Du behöver inte vara annorlunda än den du redan är, Du behöver bara vara mer av just Dig själv”


Anna & Viktoria

I tisdags har vi varit på invigning av nya gång- och cykelvägen. Efteråt firade vi med tårta.


Vi har övat sånger inför stundande examen.


Nästa vecka kommer Anna att vara borta tisdag och en vecka framåt.

Hietaniemis friskoleförenings ordförande Per Hietaniemi kommer att vikariera.


Huvudlöss har ”ploppat” upp, så kolla igenom era barns huvuden.


Vi har målat Valleby-kartor, som ingår i vårt högläsningsprojekt.


Nästa vecka: (21)

Måndag: Projekt Vårt samhälle

Tisdag: Tema våren

Onsdag: Utegympa. Musik med Bea. Tema våren.

Torsdag: Tema våren.

Fredag: Utegympa


Fritte informerar: I tisdags firade vi fritidshemmens dag, ballonger och glass dagen till ära! Utelek som fotboll, konst i det gröna och undersökning med luppar.

Nästa vecka: (21)

Måndag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Tisdag: Inne-och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Onsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Torsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen. Tema våren


Påminner om viktiga datum:

v.22    Torsdag den 30/5 Kristi Himmelfärdsdag, stängt på skola och fritids.

         Fredag den 31/5 Lov från skolan, fritte öppet för de som behöver.

v.23    Onsdagen den 5/6 åker vi till Luleå och Leos Lekland över dagen. Mer info      kommer närmare.

             Torsdag 6/6, Sveriges nationaldag-Stängt på skola och fritids.

         Fredag 7/6 Lov från skolan, fritte öppet för de som behöver.

v.24   Skolexamen onsdagen den 12/6. Mer info kommer närmare. Denna dag är fritids öppet som vanligt för de barn som behöver. Både innan examen och efter.


Trevlig helg!


Veckans tankeställning: Pedagog-Inte slå med slagträna mot slyn i skogen.

Eleverna- Vi slår inte, vi stamkvistar!


Anna & Viktortia


Veckobrev vecka 19 Hej!


Tema Våren och vårt samhälle går framåt. Den här veckan har vi börjat placera ut våra byggnader och skriva fakta om vårt samhälle.

Frågor som invånarantal, ledning och infrastruktur har behandlats.


Våra nya skolsköterskor har varit och presenterat sig, de heter Johanna och Nina.


Veckans språkord-dimma-sumu-fog


Bifogar ett PM från Kommunala Musikskolan angående Kommunala musikskolans vårkonsert. Om ert barn väljer att delta så åker barnen dit med er föräldrar. Har ni frågor kontakta Kommunala Musikskolan.


Viktiga datum:

v.22    Torsdag den 30/5 Kristi Himmelfärdsdag, stängt på skola och fritids.

         Fredag den 31/5 Lov från skolan, fritte öppet för de som behöver.

v.23    Onsdagen den 5/6 åker vi till Luleå och Leos Lekland över dagen. Mer info      kommer närmare.

             Torsdag 6/6, Sveriges nationaldag-Stängt på skola och fritids.

         Fredag 7/6 Lov från skolan, fritte öppet för de som behöver.

v.24   Skolexamen onsdagen den 12/6. Mer info kommer närmare.


Nästa vecka: (20)

Måndag: Tema Lasse-Maja

Tisdag: Tema Lasse-Maja. Trafikverket bjuder in till invigning av nya gång-och cykelvägen.

Onsdag: Utegympa

Torsdag: Musik med Bea

Fredag: Utegympa


Fritte informerar: Under veckan har vi varit lekt ute, älgjakt, hopprep och twist. Inne har det spelats biljard och pysslats.


Nästa vecka: (20)

Måndag: Inne-och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Tisdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen. Vi firar fritidshemmets dag!

Onsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Torsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen. Tema våren-vårt samhälle


Trevlig helg!


Veckans citat: ”Läsning är för själen gymnastik för hela kroppen”


Anna & Viktoria

Veckobrev vecka 18 Hej!I Sv har granen presenterat bokstaven T t för oss. Är det en konsonant eller vokal?År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


Tema våren har vi arbetat vidare med, placeringen utav våra byggnader börjar ta form. När denna modul är klar väntar nästa modul, vilket är skrivande.


Veckans språkord: Maj - May-ToukokuuNästa vecka:(19)

Måndag: Sv- och mattejobb. Blivande förskoleklassen på besök.

Tisdag: Tema våren

Onsdag: Tema våren. Utegympa-Brännboll.

Torsdag: Tema våren. Musik med Bea.

Fredag: Bad


Fritte informerar: Lek ute och inne. Ute har det lekts lekar som tafatt och hoppats twist. Inne har vi erbjudit skapande i form av pärlor.


Nästa vecka: (19)

Måndag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Tisdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Onsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Torsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen. Tema våren skapande.


Trevlig helg!


Veckans citat: ”Modigast är den som vågar visa sig som han eller hon är”


Anna & Viktoria


Vi finns på www.hietaniemifriskola.com och på facebook.
Veckobrev vecka 17 Hej!


En kortare vecka som bjöd på ett trevligt öppet hus! Tusen tack till Er alla som kom på öppet hus.


Vi har startat en ny temaperiod, våren. Vi kommer att ämnesintegrera matte, svenska, So/No, bild, idrott, hk och musik.

Eleverna kommer att få arbeta enskilt & i grupp. Redovisa muntligt och diskutera kamraternas redovisningar.

Vi kommer att se faktafilmer och arbeta praktiskt på olika sätt för att lära oss all fakta.

Ämnesområdena vi kommer att arbeta med är, natur-växtlighet och klimatzooner, odling, vårt samhälle-trafik.

Vi kommer att bedöma elevernas kunskaper utifrån hur de visar kunskap inom olika ämnesområden både teoretiskt och skriftligt.


Tisdag 30/4 valborgmässoafton slutar eleverna kl.11.00. De elever som åker med Länstrafikens ordinarie tur kl.15.40, åker denna dag kl.11.25 från väg 99. Vi följer eleverna till busshållsplatsen. Lilla bussens turer startar från skolan kl.11.25.


Nästa vecka: (18)

Måndag: Sv-mattejobb.

Tisdag: Tema våren.

Onsdag: 1 Maj är en röddag, så skola och fritids är stängt.

Torsdag: Tema våren. Musik med Bea.

Fredag: Bad.


Fritte informerar: Uteaktiviteter av vårkaraktär, hopprep, cykel och brännboll. Härligt! Inomhus är biljarden fortsatt populär, och pyssel har också erbjudits för de som önskat.


Nästa vecka: (18)

Måndag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Tisdag: Inne- och uteaktiviteter.

Onsdag: Stängt!

Torsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen. Tema våren-mellisfix.


Trevlig helg!

Veckans citat: ”Det har jag aldrig provat tidigare så det klarar jag säkert”

Anna & ViktoriaVeckobrev vecka 15 Hej!I Sv har granen presenterat bokstaven Ä ä. Är det en konsonant eller vokal?År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


Vi har haft besök på skolan utav en delegation från medlemsländerna i Erasmus+. De kom från Rumänien, Finland, Storbritannien och Italien. Mycket intressant och de tyckte det var inspirerande att ta del av vår skoldag och vårt arbetssätt.

En rad olika personer från olika myndigheter i Övertorneå kommun har haft föreläsningar på skolan för våra besökare från Erasmus+.


Påsklov v.16 och måndag v.17 Skolan börjar åter tisdag den 23/4.

Vecka 17:

Tisdag: So/No tema våren.

Onsdag: So/No tema våren. Innegympa.

Torsdag: So/No tema våren. Musik med Bea. Öppet hus!

Fredag: Bad


Fritte informerar: Under veckan har vi pysslat. Lyrboll utomhus och lek i backar och hopprep på skolgården. Påsklovet är fritids öppet för de barn som anmält behov.


Vecka 17:

Tisdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

Onsdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

Torsdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.


Påminner om öppet hus igen. Vecka 17 på torsdag, den 25/4 har vi Öppet Hus, mellan kl.17.00-19.00.

Ni föräldrar, syskon och övriga är välkomna kl.17.00. Vi bjuder på fika.

Eleverna kommer till skolan kl.16.00. Om eleverna behöver skjuts hem denna dag, hör av er till oss. Vi förväntar ju oss att ni alla kommer att finnas på plats denna dag och att eleverna därmed kan åka hem med er :) Fritids är öppet som vanligt denna dag för de barn som behöver. Lilla bussen går inte denna morgon.

Välkomna! Busstider enligt följande:

Stora bussen:

15.20 Ötå

15.35 Armasjärvi

15.45 Luppio

Lilla bussen:

15.40 Risudden

15.50 Bäckesta


Veckobrev vecka 14                               Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven Y y för oss. Är det en konsonant eller vokal?År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


Under våra temapass har vi fortsatt med vårt projektarbete som vi har tillsammans med SparbankenNord. Vårt samhälle tar form och vi har börjat att placera pengar på säkert sätt.


Nästa vecka har vi besök på skolan från våra partnerskolor i eu-projektet Erasmus+.


Vi har fått en ny elev till år:2, Malva välkommen till oss!


Veckans språkord: april-huhtikuu-april. Vi har övat på en engelsk sång inför Eu-besöket nästa vecka.


Nästa vecka: (15)

Måndag: Sv- och mattejobb

Tisdag: tema påsken/vårt samhälle.

Onsdag: tema påsken/vårt samhälle. Innegympa

Torsdag:tema påsken/vårt samhälle

Fredag: OBS!! Utegympa


Fritids: Under veckan har vi cyklat på asfalten, härligt! Inne har vi lekt skola, spelat biljard och erbjudit skapande.


Nästa vecka: (15)

Måndag: Inne- och uteaktiviter. Läxhjälpen.

Tisdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Onsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Torsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen. Tema påsken.


Påsklov 16


Vecka 17 på torsdag, den 25/4 har vi Öppet Hus, mellan kl.17.00-19.00.

Ni föräldrar, syskon och övriga är välkomna kl.17.00. Vi bjuder på fika.

Eleverna kommer till skolan kl.16.00. Skolskjutsarnas tider meddelas senare. Om eleverna behöver skjuts hem denna dag, hör av er till oss. Vi förväntar ju oss att ni alla kommer att finnas på plats denna dag och att eleverna därmed kan åka hem med er :) Fritids är öppet som vanligt denna dag för de barn som behöver. Lilla bussen går inte denna morgon.

Välkomna!
Veckobrev vecka 13                     Hej!


I Ma har år:F arbetat med Mias mattevärld. År:1 med tiotal inom addition och subtraktion. År:2 med matematiska läsuppgifter inom addition och subtraktion. År:3 med läsuppgifter inom addition, subtraktion, division och multiplikation.

År:3 har fortsatt med nationella prov i matematik.


Temajobben har fortsatt under veckan. Den skapande delen av projektet ”Vårt samhälle” som vi har tillsammans med SparbankenNord, börjar ta form. Det är ett fantastiskt inspirerande arbetsmaterial.


På idrotten har vi haft bad, vi har övat på bröstsim.


På tisdag åker de elever från år:3 som valt att delta i Km i längdskidor till Överkalix. De åker med buss från skolan på morgonen tillsammans med elever från

år:4-9 och idrottslärare Fredrik Kaarle.


Nästa vecka: (14)

Måndag: Sv- och mattejobb.

Tisdag: Tema ”Vårt samhälle/påsken”.

Onsdag: Bad. Vi åker på konsert till Övertorneå ca.11.30 med buss från skolan. Vi är åter på skolan ca.13.00

Torsdag: Friluftsdag i Svanstein. Vi samlas på skolan på morgonen och åker med buss från skolan ca. 8.30. Vi beräknar vara tillbaka så att eleverna åker hem med ordinarie busstur. Vi kommer att ha olika aktiviteter. Skolan står för lunch och mellanmål. Vill ert barn ha med sig något eget att mumsa på så är det självklart helt okej, men absolut inget måste. Vi tar med oss allt.

Det enda barnen behöver ta med sig är, en ryggsäck med ett extra ombyte.

Fredag: Bad


Fritte informerar: Veckans hemliga läxa gjordes i måndags, läckra gobitar som nu pryder vår vägg. Ute har vi kastat frisbee, lekt i snödrivor och pysslat och lekt inomhus. Ni som ej meddelat om behov av fritids under påsklovet vecka 16. Meddela snarast så vi vet med luncher och bemanning.


Nästa vecka: (14)

Måndag: Ute- och inneaktiviteter. Läxhjälpen.

Tisdag: Ute- och inneaktiviteter. Läxhjälpen.

Onsdag: Ute- och inneaktiviteter. Läxhjälpen.

Torsdag: Friluftsdag i Svanstein.


Trevlig helg!

Veckans citat: ” Dagen den är din, gör det bästa av den”

Anna & Viktoria


Veckobrev vecka 12Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven Å å för oss.Konsonant eller vokal? År:F  År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


År:3 har fortsatt med nationella prov i svenska och matte.


Under våra temapass om ”Vårt samhälle/påsken” har vi startat upp med den praktiska delen av viktiga samhällsfunktioner. I det praktiska momentet ämnesintegrerar vi svenska, matte, so/no, matte och bild. Mycket intressant och lärorikt.


I Ma har år:F arbetat med illustrationer. År:1 med mönster och addition inom talområde 10-20. År:2 med multikplikation, tabell 2 & 3. År:3 med objekt och multiplikation och division.

Samtliga klasser har tagit del av föreläsningar.


År:3 har haft fortsatt slöjd, krokar, dörrskyltar & fordon har det skapats.


På musiken har vi övat sånger inför v.15 och besöket från vårt Eu-projekt Erasmus+.


Språkord Vår-Kevät-Spring


På idrotten har vi åkt skidor och övat på teknik. Västernorrland blev vårt slutmål, jättebra!


Nästa vecka: (v.13)

Måndag: Sv- och mattejobb.

Tisdag: Tema ”vårt samhälle/påsken”

Onsdag: Tema ”vårt samhälle/påsken”. Idrott Bad.

Torsdag: Tema ”vårt samhälle/påsken” Musik med Bea.

Fredag: Idrott, bad.


Vecka 15 får vi besök på skolan från medlemsländerna i vårt Eu-projekt Erasmus+. Spännande!


Vecka 16 Påsklov.


Fritte informerar: Under veckan har vi aktiverat oss ute med frilek och skidor. Inne har vi spelat biljard, pingis, målat och pysslat.

Nästa vecka: (v.13)

Måndag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Tisdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Onsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Torsdag: Inne- och uteaktiviteter. Skapande                                                   !Veckans citat: ” Ett vänligt ord kostar dig inget men är ändå den bästa av alla gåvor”Anna & Viktoriavecka 9                                                                   Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven N n för oss i F-3. Konsonant eller vokal? År:F  År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

År:3 läser Pojken & Tigern och vi har tagit oss in i dalarna. Spännande är denna resa!


I Ma har samtliga klasser tagit del av pratmatte och arbete i bok. Pratmatte i form av klockan både analog och digitaltid.


I tisdags och i torsdags hade år:3 slöjd. Vilken fin överraskning!


Vi har avslutat tema vinter den här veckan med individuella bild och textuppgifter som redovisats muntligt. Nästa tema som börjar handlar om vårt samhälle och påsk.


Efter sportlovet och fram över kommer år:3 att ha Np prov i Sv och Ma.


Skidpoäng räknas och vi har nu kommit till Piteå, heja heja!a Samhälle/Påsk -So/No.

Onsdag: Tema Samhälle/Påsk -So/No. Skidor.

Torsdag: Tema Samhälle/Påsk - So/No. Musik med Bea.

Fredag: Skidor


Fritte informerar: Läxhjälpen är flitigt använd, det är kul! I onsdags arbetade vi med trä.

Måndag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

Tisdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

Onsdag: Läxhjäpen. Inne- och uteaktiviteter.

Torsdag: Skapande aktivitet. Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.


Trevligt sportlov önskar Anna & Viktoria!
Veckobrev vecka 8                                      Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven S s. Är det en konsonant eller en vokal? År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


I Ma har år:F arbetat med matteillustrationer inom talområde 0-5. År:1 med volym och öppna utsagor. År:2 med problemlösning och År:3 med problemlösning inom division, multiplikation, subtraktion och addition.


Under våra temapass har vi arbetat med vintern. Denna vecka har vi arbetat med våra nordiska djur. Ämnes integrerade lektioner där grupparbeten, samtal, dialoger, redovisningar har fått styra lektionerna.


 Påminner Er om att kolla igenom era barns hår efter huvudlöss.


Vecka 10 är det sportlov.


Nästa vecka: (9)

Måndag: Sv- och mattejobb.

Tisdag: Tema vinter.

Onsdag: Tema vinter. Skidor.

Torsdag: Tema vinter. Musik med Bea.

Fredag: Skidor.


Fritids informerar: Utelek i snöhögar och i skogen intill skolan. Våra grupparbeten om tema vinter har vi satt upp på väggarna i stora rummet på fritte. Fint!  Legobyggen har varit populärt under veckan.


Nästa vecka: (9)

Måndag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Tisdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Onsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Torsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen. Mellisfix.


Trevlig helg!

Veckans citat: ”Alla små vattendrag rinner ut i det stora”

Anna & Viktoria


Veckobrev vecka 7                                                         Hej!I Ma har år:F arbetat med addition inom talområde 0-5. År:1 med addition inom talområde 10-20. År:2 med multiplikation och år:3 med multiplikation och division.

Föreläsningar och arbete i bok har varvats.


Skidor åks och poäng räknas. Vi har omvandlat poängen till meter-kilometer-mil. Från Haparanda har vi nu tagit oss vidare 4 mil söderut längs E4 och har kommit till Kalix. Bra jobbat!


I So/No har vi arbetat vidare med vårt tema vinter. Hur lever våra vanligaste djur i närområdet vintertid? Intressant att följa elevernas kunskapsutveckling och tankar kring temat.


Entrén i skolan genomgår en liten renovering, så fint det blir!


I torsdags firade vi Alla hjärtans dag både i skolan och på fritids. På musiken sjöng vi sånger och Bea hade pyntat så fint. På fritids erbjöds pyssel och en del utav pysslet smyckade vi vår fritidsdörr med.

 

Läsprojektet går framåt och nästa fredag har vi delmål nummer två, dans!


Vecka 10 är det sportlov från skolan.


Språkord: vinter-winter-talvi


Nästa vecka: (8)

Måndag: Sv- och mattejobb

Tisdag: Tema vinter

Onsdag: Skidor. Tema vinter. Musikföreställning i Övertorneå, kl.12.00. Vi är åter på skolan efter 13.00.

Torsdag: Musik med Bea. Tema vinter.

Fredag: Skidor


Fritte informerar: Alla hjärtans dag pyssel, fotbollsspelet och lek har vi sysselsatt oss inne med. Mellis fixade några elever i trean åt oss i torsdags. Ute har vi lekt i snöhögarna.

Måndag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Tisdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Onsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Torsdag: Inne- och uteaktiviteter. Tema vinter. Läxhjälpen.


                                                      Trevlig helg!

Veckans citat: ”Whatever you decide to do, make sure it makes you happy” Anna & Viktoria
Veckobrev vecka 6                                                                    Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven R r. År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

År:3 har fortsatt arbeta med sitt svenskaprojekt. Ett intressant projekt där valfritt ämne valts och sedan kommer att arbetas vidare med under vårterminen. Hela arbetet arbetas utifrån en mall och bygger på digitalisering. Lärorikt och uppskattat!


I So/No har vi arbetat med tema vinter. Grupparbeten, redovisningar och reflektioner. Intressant att ta del och se hur barnens tankar utvecklas.


I Ma har vi varvat föreläsningar och arbete i bok. Samtliga klasser har arbetat med klockan, analogt och digitalt. År:F klockan. År:1 klockan och måttenheter. År:2 klockan och avrundning. År:3 klockan, datum & måttenheter och samband mellan olika former.


Språkord: februari-february-helmikuu


Skolsköterskan är på plats den 20 februari nästa gång.


Nästa vecka:

Måndag: LOVDAG

Tisdag: Tema vinter.

Onsdag: Tema vinter. Skidor.

Torsdag: Tema vinter. Musik med Bea.

Fredag: Skidor.

 

Fritte informerar: Uteaktiviteter under veckan medan Kung Bore bjöd på mildare väder. Igloobyggen och lek i snöhögar.


Nästa vecka:

Måndag: Fritte öppet för de som anmält behov.

Tisdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

Onsdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

Torsdag: Läxhjälpen. Tema vinter.
Trevlig helg!

Veckans citat: ” En sann vän är någon som kan höra av dig även när du är tyst”

Anna & Viktoria
Veckobrev vecka   5                                   Hej!

I Sv har granen presenterat bokstaven E e för oss. År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


Under våra temapass har vi arbetat ämnesintegrerat. Intressanta redovisningar om bl.a snöplogning och skotrar. Givande samtal och diskussioner.


I Ma har vi varvat teori och praktik. Vi har haft gemensamma föreläsningar om olika talsorter och vad varje siffra är värd. År:3 har arbetat med figurer, bråkform, procentform och decimaltal. Hur hänger dessa olika former ihop?


Vi har haft elevledda språklekar i helgrupp där barnen fått olika instruktioner eller kluringar.


Igår torsdag firade vi den 100-skoldagen, wow! En ämnesintegrerad dag där talet 100 uppmärksammades på olika sätt. Musik, matematik, svenska och bild som tillsammans bildande vår 100-skoldag!


Äntligen har vi kunnat åka skidor och skidpoängen har räknats till poäng och sedan till meter och kilometer. Vi har gemensamt åkt hela 52 000 meter-52km-5.2 mil...wow...Vi är i Haparanda!


Läsprojektet går framåt och första ”moroten” längre rast är nu nådd.

Nästa vecka: (6)

Måndag: Sv-och mattejobb.

Tisdag: Tema vinter

Onsdag: Tema vinter. Skidor.

Torsdag: Tema vinter. Musik med Bea.

Fredag: Skidor

Fritte inforerar: I torsdags hade vi 100-fest på fritids, våfflor till mellis smakade underbart.

Måndag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Tisdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Onsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Torsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen. Tema vinter. Mellisfix.


Trevlig helg!    Veckans citat: ”Frågor är större än svaren”   

                               Anna & Viktoria                                                   

Veckobrev vecka 5 Hej!I Sv har granen presenterat bokstaven E e för oss. År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.Under våra temapass har vi arbetat ämnesintegrerat. Intressanta redovisningar om bl.a snöplogning och skotrar. Givande samtal och diskussioner.I Ma har vi varvat teori och praktik. Vi har haft gemensamma föreläsningar om olika talsorter och vad varje siffra är värd. År:3 har arbetat med figurer, bråkform, procentform och decimaltal. Hur hänger dessa olika former ihop?Vi har haft elevledda språklekar i helgrupp där barnen fått olika instruktioner eller kluringar.Igår torsdag firade vi den 100-skoldagen, wow! En ämnesintegrerad dag där talet 100 uppmärksammades på olika sätt. Musik, matematik, svenska och bild som tillsammans bildande vår 100-skoldag!Äntligen har vi kunnat åka skidor och skidpoängen har räknats till poäng och sedan till meter och kilometer. Vi har gemensamt åkt hela 52 000 meter-52km-5.2 mil...wow...Vi är i Haparanda!Läsprojektet går framåt och första ”moroten” längre rast är nu nådd.Nästa vecka: (6)Måndag: Sv-och mattejobb.Tisdag: Tema vinterOnsdag: Tema vinter. Skidor.Torsdag: Tema vinter. Musik med Bea.Fredag: SkidorFritte inforerar: I torsdags hade vi 100-fest på fritids, våfflor till mellis smakade underbart.Måndag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.Tisdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.Onsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.Torsdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen. Tema vinter. Mellisfix.Trevlig helg!    Veckans citat: ”Frågor är större än svaren”                                  Anna & Viktoria                                                    


Veckobrev vecka 4                                                                       Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven Ö ö för oss. År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Sidor i läsprojektet har sammanställts 402 totalt, bra läst! Vi närmar oss första delmålet. Intressanta bokredovisningar som lockat till mer läsning.


Vi har haft muntliga språklekar i både finska och engelska.


I Ma har vi varvat föreläsningar med teori. År:F har arbetat med Mias mattevärld. År:1 med öppna utsagor. År:2 med addition med uppställning. År:3 har börjat med bråk.


Under våra temapass har vi fått lyssna till redovisningar inom ämnet vinter. Vi har sett en film om norrsken och på musiken har vi lärt oss en ny sång om vintern. Det är så fantastiskt med ämnesintegreringar!


Nästa vecka: (5)

Måndag: Sv-och mattejobb

Tisdag: Tema vinter

Onsdag: Tema vinter. Skidor

Torsdag: Tema vinter. Musik med Bea.

Fredag: Skidor


Fritte informerar: under veckan har barnen byggt med plusplus, lekt med bilar, lekt hundlekar och pysslat. Schackspel har spelats i början på veckan. Måndagen den 11 februari har eleverna lov från skolan. Fritte är öppet för de som har behov.


Nästa vecka: (5)

Måndag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Tisdag: Inne- och uteaktiviteter. Läxhjälpen.

Onsdag: Inne- och ureaktiviteter. Läxhjälpen.

Torsdag: Inne- och uteaktiviteter. Tema vinter-skapande.


                                                    Trevlig helg!

                          Veckans citat: ” I öster stiger solen upp”

                                              Anna & Viktoria                                   


Veckobrev vecka 3                                                    Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven V v för oss. År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

I Ma har år:F arbetat med siffror och antal. År:1 med öppna utsagor inom talområde 0-10. År:2 med att dela upp hundratal i delar, hundratal, tiotal och ental. År:3 med uppställning med växling över noll.

I So/No har vi arbetat med tema Vinter genom ämnesintegrerade grupparbeten. Vi har skrivit och läst faktatexter, illustrerat, sjungit och gestaltat. Teori och praktik hand i hand.


På idrotten har vi haft Skidkul och övat balans, roligt! Gemensamma skidpoäng har börjat räknas, alla tillsammans det är det bästa! 400 meter=1 poäng. Bokför allt det ni åker hemma så bockar vi av poängen i vårt gemensamma protokoll på skolan. All skidåkning hemmavid och på skolan räknas.


Sen är det dags för ett läsprojekt igen. Bifogar ett protokoll som sträcker sig mellan veckan 4 fram till vecka 9. Trevlig läsning!


Veckans språkord: Januari-Tammikuu-January


Nästa vecka: (4)

Måndag: Sv- och mattejobb.

Tisdag: Tema vinter.

Onsdag:Tema vinter. Skidor

Torsdag: Tema vinter. Musik med Bea.

Fredag: Skidor

Fritte informerar: Under veckan har vi arbetat med tema vinter på olika sätt. Vi har ritat och målat och vistas utomhus.

Nästa vecka: (4)

Måndag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktivitet.

Tisdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktivitet.

Onsdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktivitet.

Torsdag:  Läxhjälpen. Inne- och uteaktivitet. Tema vinter-Mellisfix.

Trevlig helg!

                   Citat: Vinterns första snöflinga är som vårens första blomma”

       Anna & Viktoria                                         
Veckobrev vecka 2                                           Välkomna till vårterminen 2019!


En något kortare vecka men arbetat har vi gjort i svenska, matte, musik, idrott, språk och So/No.


Vi har startat upp tema ”vinter”. I detta tema kommer vi att ämnesintegrera dessa ämnen: So/No, Sv, bild, ma, språk och Id. Vi kommer att arbetat på följande sätt:

*Skriva faktatexter för hand och på dator.

Läsa faktatexter och ta ut viktig fakta.

Se faktafilmer via smartboarden.

Skapa faktaplanscher i valfri teknik och redovisa muntligt.

Sjunga, spela och röra dig till musik tillsammans med Bea och vi pedagoger.

Röra dig utomhus på olika sätt.

Lära dig olika ord som är tematiska på våra tre språk, svenska, engelska och finska/meänkieli.

Skapa i snö.

Göra snöexperiment.

Vi kommer att se och ta del av hur eleverna tagit till sig kunskap och det kommer att ske i form av samtal, praktiska moment och redovisningar.


Då vi har skidspår och en isrink intill varandra så får eleverna som tidigare välja om de vill åka skidor eller skridskor på idrotten. Isrinken är väderberoende så Kung Bore får styra över när vi kan åka skridskor.

Skidor och skridskor finns för utlåning på skolan, självklart får den som önskar ta med sig egna.


På musiken har vi lärt oss nya sånger om vintern.


Nästa vecka:(v.3)

Måndag: Sv-Ma-jobb

Tisdag: Tema vinter So/No

Onsdag: Tema Vinter So/No. Skidor

Torsdag: Tema vinter So/No. Musik med Bea.

Fredag: Skidor


Fritte informerar: Vi har varit ute och aktiverat oss på olika sätt i den härliga snön. Vi har tema Vinter just nu och arbetar inne och ute på olika sätt med detta tema.


Nästa vecka:(v.3)

Måndag: Läxhjälpen. Ute-och inneaktiviteter.

Tisdag:  Läxhjälpen. Ute-och inneaktiviteter.

Onsdag: Läxhjälpen. Ute-och inneaktiviteter.

Torsdag: Läxhjälpen. Tema vinter, skapande.


             Trevlig helg och välkomna till en ny termin!

Veckans citat: ” Mössa, fleece, underställ...sko på, vante av... vintern”


                                             Anna & ViktoriaVeckobrev vecka 50                                                                 Hejsan!


I Sv har granen presenterat bokstaven P p för oss. År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en händelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


Torsdag 20/12-18 Julfest kl.17.30 i gymnastiksalen, vi startar utomhus vid entren till matsalen. Välkomna! Eleverna börjar kl.15.00 med grötmiddag på skolan. Denna dag har vi som tidigare egen skolskjuts till skolan. Eleverna kommer att bussas in till skolan till kl.15.00. Som brukligt har vi ingen skolskjuts hem från julfesten, meddela om ni har behov av hemskjuts.Fritids öppet hela dagen för de som anmält behov.


Tidtabell stora bussen ( Carls buss )

14.10 Ötå busstation 

14.30 Armasjärvi

14.40 Luppio


Lilla bussen kör norrifrån och berörda får info.


Läsåret börjar onsdagen den 9 januari kl.8.30 för eleverna, vanlig skoldag.


Nästa vecka:

Måndag: Julstök

Tisdag: Julstök

Onsdag: Julstök

Torsdag: JULFEST, eleverna börjar kl.15.00.


Fritte informerar: Alfred Nobel var veckans hemliga läxa, och det sysslade vi med på måndag. Uteaktiviet och luciafirande har vi också haft.

Nästa vecka:

Måndag: Julstök. Ute- och inneaktivitet.

Tisdag: Julstök. Ute- och inneaktivitet.

Onsdag: Julstök. Ute- och inneaktivitet.

Torsdag: Fritte öppet för de barn som anmält behov.

Fredag: Fritte öppet för de barn som anmält behov.


                              Nu vill vi passa på att tacka Er för en fin termin!


God Jul och Gott Nytt År!                                                        Anna & Viktoria

Veckobrev vecka 49                                                                          Hej i vintervärlden!


I Sv har granen presenterat bokstaven U u för oss.År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en händelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


Språkord: advent-adventti

Påminnelse:

Viktiga datum att lägga in i agendan:

Onsdag 12/12-18 Luciagenrep i Hietaniemi kyrka ca.13.00. Vi åker med buss till och från.

Torsdag 13/12-18 Traditionsenligt Luciafirande i Hietaniemi kyrka kl.9.00. Efteråt bjuder vi på luciafika på skolan. Välkomna! Denna dag kommer vi att ha en egen buss till skolan som ersätter linjetrafikens tur. Eftermiddagsturen hem från skolan är oförändrad. Bussen avgår 07.55 från Busstationen i Övertorneå och fortsätter vidare efter Matarengivägen och sedan vidare längs väg 99 till skolan och kyrkan. Lilla bussen går som vanligt.

Viktoria finns på skolan/fritte på morgonen och tar emot och tar med sig de barn som åker från skolan till kyrkan. Anna finns på plats i kyrkan och tar emot de barn som kommer dit direkt.

Påminner om Luciakläder: Ni som har, märk och ta till skolan fortast möjligt, har ni ej så kontakta oss så har vi att låna på skolan.

De elever som ej valt att delta i Luciatåget sitter med som publik i kyrkan.

Torsdag 20/12-18 Julfest kl.17.30, välkomna! Vi startar utomhus vid entren till matsalen. Eleverna börjar kl.15.00 Denna dag har vi som tidigare egen skolskjuts till skolan. Eleverna kommer att bussas in till skolan till kl.15.00. Vi börjar traditionsenligt med gröt, och sedan genrep. Som brukligt har vi ingen skolskjuts hem från julfesten, meddela om ni har behov av hemskjuts.Fritids öppet hela dagen för de som anmält behov. Tidtabellen för skolskjutsen till skolan bifogar vi nästa vecka.


Nästa vecka:

Måndag: Sv- och majobb. Blivande förskoleklassen på besök.

Tisdag: Tema julen.

Onsdag: Tema julen. Innegympa. Luciaträning.

Torsdag: Tema julen. Musik med Bea. Luciaträning.

Fredag: OBS!! Ingen gympa, vi har läsprojektets slutmål, Lasse-Maja film.


Fritte informerar: Snölek och pyssel under veckan.

Nästa vecka:

Måndag: Ute-inneaktiviteter. Läxhjälpen.

Tisdag: Ute-inneaktiviteter. Läxhjälpen.

Onsdag: Ute-inneaktiviteter. Läxhjälpen.

Torsdag: Ute-inneaktiviteter. Julpyssel.Veckobrev vecka 48                                                                           Hej i stugorna!


I Sv har granen presenterat bokstaven T t för oss. År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


I måndags tog eleverna i år:4-6 hand om våra elever för att träna inför äventyret vi var på i onsdags. Fantastiskt vilket lärorikt äventyr!


Viktiga datum att lägga in i agendan:

Onsdag 12/12-18 Luciagenrep i Hietaniemi kyrka ca.13.00. Vi åker med buss till och från.

Torsdag 13/12-18 Traditionsenligt Luciafirande i Hietaniemi kyrka kl.9.00. Efteråt bjuder vi på luciafika på skolan. Välkomna! Denna dag kommer vi att ha en egen buss till skolan som ersätter linjetrafikens tur. Eftermiddagsturen hem från skolan är oförändrad. Bussen avgår 07.55 från Busstationen i Övertorneå och fortsätter vidare efter Matarengivägen och sedan vidare längs väg 99 till skolan och kyrkan. Lilla bussen går som vanligt.

Viktoria finns på skolan/fritte på morgonen och tar emot och tar med sig de barn som åker från skolan till kyrkan. Anna finns på plats i kyrkan och tar emot de barn som kommer dit direkt.

Påminner om Luciakläder: Ni som har, märk och ta till skolan fortast möjligt, har ni ej så kontakta oss så har vi att låna på skolan.

De elever som ej valt att delta i Luciatåget sitter med som publik i kyrkan.


Nästa vecka:

Måndag: Sv-och Majobb. Blivande förskoleklassen på besök.

Tisdag: Tema julen.

Onsdag: Tema julen. Innegympa. Luciaträning.

Torsdag: Tema julen. Musik med Bea. Luciaträning.

Fredag: Tema julen. Innegympa.


Fritte informerar: Läxhjälpen har nyttjats, vilket är kul. Vi har adventspyntat och gjort julmysigt på fritids. Ni som inte meddelat behov av fritidsplats under jullovet, gör gärna det så vi vet med både mat och bemanning.

Nästa vecka:

Måndag: Inne- och uteaktiviteter.

Tisdag: Inne- och uteaktiviteter.

Onsdag: Inne- och uteaktiviteter.

Torsdag: Inne- och uteaktiviteter. Pyssel.

Trevlig helg!

Veckans citat: ”Vi är som en snöflinga, alla vackra på sitt eget sätt”

Anna & ViktoriaVeckobrev vecka 47                                                                                      Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven L l för oss. År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


I Ma har år:F arbetat med antal, siffrorna 8-10. År:1 med udda och jämna tal. År:2 med subtraktion inom talområde 0-20. År:3 med problemlösning.

Samtliga klasser har tagit del av matematiska föreläsningar.


Vi har haft första luciaträffen och tagit upp anmälan till luciatåget, som tidigare är det frivilligt att delta. Ni som har luciakläder hemma ta med till skolan senast måndag 3/12. Om ni ej har någon form av luciakläder eller kläder av annat slag som ni tycker passar till lucia, så hör av er till oss så ordnar vi det. Mer information om Luciafirandet kommer senare.


Vi kommer att starta upp tema julen v.48-51. Vi kommer att ämnesintegrera och arbeta med teoretiska föreläsningar, praktiska moment, se filmer och arbeta i grupper med fakta och muntliga presentationer. Detta tema är dessutom en del i vårt mycket intressanta europeiska projekt Erasmus+. Temat kommer dessutom att presenteras i europa. Här kommer en planering, ni får ta del av:

Sv: Skriva för hand och med dator. Muntliga presentationer.

So/No: historiska och samtida bilder.

Bild:Teckning, måleri modellering och konstruktion. Rörliga bilder, film.

Ma:Tidslinjer och tidsbegrepp.

Hk: Följa enkla recept, och för och efterarbete i ett kök.

Nästa vecka:

Måndag: Sv- och Majobb. Blivande förskoleklassen på besök.

Tisdag: Tema julen.,

Onsdag: Tema julen. Bad. Luciaträning.

Torsdag: Tema julen, So/No. Musik med Bea. Luciaträning.

Fredag: Bad. Tema julen.


Fritte informerar

Inne- och uteaktiviteter. Under veckan har vi arbetat med textilslöjd.

Nästa vecka:

Måndag: Inne- och uteaktivitet.

Tisdag: Inne- och uteaktivitet.

Onsdag: Inne- och uteaktivitet.

Torsdag: Inne- och uteaktivitet. Tema julen pyssel.


Trevlig helg!  Kramar Anna & Viktoria


Veckobrev vecka 46                                            Hej!


Regnigt och dimma, sateinen ja sumu veckans språkord. Låten kulkuset har vi börjat öva på inför julfesten.


I Sv har granen presenterat bokstaven K K för oss. År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


I Ma har år: F arbetat med talen 8-9. År:1 med öppna utsagor inom talområde 0-10. År:2 med Addition med dubbelt. År:3 med överslagsräkning. Samtliga klasser har tagit del av en film om  klockan.


I So/No har vi arbetat gruppvis med att barnen själva fått komma överens om vilken tidsepok inom forntiden som var mest intressant. Därefter har faktaplanscher med tillhörande illustrationer skapats. Arbetena har presenterats muntligt.


På idrotten har vi fortsatt att ta simmärken.


Påminnelse:Informationsmöte om Erasmus+ tisdagen den 20/11 kl.17.30 på skolan.


Skolfotograferingen uppskjuten pga av vädret, vi återkommer med nytt datum.


Blivande förskoleklassen var på besök i måndags, jätteroligt!

Nästa vecka:

Måndag: Sv- och mattejobb. Blivande förskoleklassen på besök.

Tisdag:  Tema tidsresan

Onsdag: Tema tidsresan. Bad

Torsdag: Tema tidsresan. Musik med Bea.

Fredag: Bad.


Fritte informerar: Vi har fortsatt att se över sockerintaget i det vardagliga. Lilla hallen intill fritte är omgjord lite grann, riktigt mysigt!

7/1-19 Fritte stängt.


Nästa vecka:

Måndag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

Tisdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

Onsdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

Torsdag: Läxhjälpen. Mellisfix                                                                                       Veckans citat: ” Lycka är inte ändhållplatsen, utan ett sätt att resa”   Trevlig helg! Veckobrev vecka 45                                                                               Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven J j. År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


Vårt läsprojekt fortskrider och första ”moroten” är nådd, nämligen längre rast, och disco/dansstopp som vi haft idag på badet!  Nya läshörnan används flitigt och är en mysig plats att läsa i.

På våra So/No ämnesintegrerade temapass har vi den här veckan arbetat med vikingatiden. Vi har haft besök av elever från år:4-6 som berättat om ett vikingaäventyr som vi ska få följa med på. Oj, så spännande och fantastiskt med samarbete över stadierna. Oömma ytterkläder är bra att ha på sig. Om ni har hemma så ta med redan på måndag, annars finns lånekläder på skolan.

I Ma har år:F arbetat med siffror. År:1 med addition, subtraktion och längd. År:2 med ordningstal, addition och subtraktion. År:3 med multiplikation, division och börjat nosa lite på omkrets och area. Samtliga klasser har tagit del av föreläsningar och arbete i bok.


Veckans språkord: Welcome-välkommen-tervetuloa. Fog-dimma-sumu. Wild boar-vildsvin-villisika

Påminner om att kolla igenom era barns huvuden efter huvudlöss.


På torsdag 15/11- har vi skolfotografering utomhus. Som vi tidigare nämnt är detta ett elevprojekt som elever i år: 7-9 har hand om. Kul och lärorikt!


Informationsmöte om Erasmus+ tisdagen den 20/11 kl.17.30 på skolan, välkomna!                                                               

Nästa vecka:

Måndag: Sv- och Ma-jobb. Blivande förskoleklassen på besök.

Tisdag: Tema Tidsresan

Onsdag: Tema Tidsresan. Bad.

Torsdag: Tema tidsresa. Musik med Bea.

Fredag: Bad.

Fritte informerar: Läxhjälpen har nyttjats och i måndags arbetade vi med ”hemliga läxan” som denna vecka var vikingatiden. Spännande! ute har vi lekt och inne har det pysslats, byggts och lekts olika lekar.

Nästa vecka:

Måndag: ute- och inneaktiviteter. Läxhjälpen.

Tisdag: ute- och inneaktiviteter. Läxhjälpen.

Onsdag: ute- och inneaktiviteter. Läxhjälpen.

Torsdag: Mellisfix. Skapande Tidsresan.


Veckans citat: ” bara den som vågar misslyckas stort kan lyckas stort......Anna & Viktoria                         

Veckobrev vecka 43                                                                                           Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven I i för oss. År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


I So/No har vi arbetat med järnåldern. Intressanta grupparbeten, muntliga reflektioner och diskussioner har vi tagit del av. Järnåldern tyckte barnen kändes trevligare och bättre än bronsåldern. Det är intressant med historia.


På idrotten har vi haft rörelse till musik. Bollek där samarbete övats har vi också haft.


Veckans språkord har varit: viiko-vecka-week. Hyvää huomenta-god morgon-good morning.


I Ma har år:F arbetat med längd. År:1 med talraden 0-10, subtraktion och addtion och öppna utsagor. År:2 subtraktion med ental i talområdet 20-100. År:3 med division och multiplikation.

Samtliga klasser har arbetat med klockan analogt och digitalt.


Höstlov nästa vecka 44 från skolan.


Vecka 45:

Måndag: Sv- och Mattejobb. Blivande f-klassen på besök.

Tisdag: Tema tidsresan

Onsdag: Tema tidsresan. Bad

Torsdag: Tema tidsresan. Musik med Bea.

Fredag: Bad


Fritte informerar:

Under veckan har vi haft aktiviteter både ute och inne. Utomhus har barnen lekt, både älgjakt, hundlekar och åkt stjärtlapp. I torsdags hade vi träslöjd och det tillverkades bla. hundpejlar. Höstlov från skolan, fritte öppet för de barn som har behov av fritidsplats. Viktoria arbetar på förskolan måndag-onsdag då finns Fredrik och Daniela på fritids. Viktoria är åter på plats torsdag-fredag.

Vecka 45:

Måndag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

Tisdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

Onsdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

Torsdag: Läxhjälpen. Mellisfix.


Trevlig helg!

Veckans citat: ”Det gäller att ha modet att vara den man är...för Du duger”

Anna & Viktoria

Veckobrev vecka 42                                                                                       Hej!


Brittsommarvärme i början på veckan...det är inte klokt hur det kan skilja från år till år.


I Sv har granen presenterat bokstaven F f för oss. År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


I So/No har vi arbetat med grupparbeten inom Bronsåldern. Spännande dialoger och intressanta redovisningar har vi tagit del av. Fantastiskt vilka elever!


Vi har ämnesintegrerat engelska och matematik och sett en film om klockan.

utifrån filmen plockade vi ut veckans språkord: frukost-breakfast-aamupala.


Vi har under veckan haft två praoelever hos oss, Wilma och Estella, tack för en fin vecka!


Utvecklingssamtalen är påbörjade och vi fortsätter även under nästa vecka. Tack till Er alla som haft samtal denna vecka. Det är så jättetrevligt att få träffa er vårdandshavare och barn tillsammans för att ta del av vår vardag.


Vecka 44 höstlov för eleverna, lärarna har u-dagar och fritte öppet som vanligt för de som anmält behov av fritidsplats.


Vi kommer att ha ett gemensamt läsprojekt från v.43 till och med v.47. Bifogar ett läsprotokoll som ni får ha hemma för att fylla i antal lästa sidor. Vi kommer att ha små ”morötter” efter vägen. Alltså ett gemensamt läsprojekt där alla tillsammans hjälps åt.

Nästa vecka:

Måndag: Sv- och Majobb

Tisdag: Tema Tidsresan

Onsdag: Tema Tidsresan. Innegympa-rörelse till musik och idrottslek.

Torsdag: Tema Tidsresan. Musik med Bea.

Fredag: Innegympa-rörelse till musik och idrottslek. Skolsköterskan på plats.

Fritte informerar: Läxhjälpen har nyttjats flitigt som alltid även den här veckan. Vitaminer i mängder till mellis i tisdags, frukter av olika slag med tillbehör. I går torsdag erbjöd vi skapandeaktivitet som var förankrat i tema Tidsresan. Ute har vi lekt och cyklat.

Nästa vecka:

Måndag: Läxhjälpen. Inne- och utelek.

Tisdag: Läxhjälpen. Inne- och utelek.

Onsdag: Läxhjälpen. Inne- och utelek.

Torsdag: Läxhjälpen. Träslöjd.


Trevlig helg! Veckans citat” här och nu”..........Anna & Viktoria

Veckobrev vecka 41                                                                                                    Hej!


Regndroppar, frost och friska vindar som sig bör på hösten.


I Sv har granen presenterat bokstaven D d för oss. År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


I So/No har vi arbetat med tema Tidsresan. Vi har arbetat med gruppvis med faktaplanscher. Dessa faktaplanscher har redovisats muntligt. Arbetena finns uppsatta utanför vårt klassrum. Veckans hemliga läxa handlade om istiden, spännande tankar har vi muntligen fått ta del av. Läxorna har som vanligt buntas ihop och finns ute i korridoren om ni vill läsa. Att synliggöra ”veckans hemliga läxa” känns viktigt då det är barnens egna tankar den är baserad på. Slutligen kommer ju temat om Tidsresan som vi informerat om tidigare, att mynna ut i ett tidsäventyr som år:4-6 kommer att genomföras åt oss. Det är så fantastiskt när vi arbetar med samma tema och kan samarbeta på detta lärorika sätt. Alla inlärningsstilar för att nå som många elever som möjligt. Fantastiskt!


På idrotten har vi haft uppvärmning till musik, rörelse i takt och ton och idrott-och bollekar.


På finskan har vi arbetat orden: Vesisade, Lumisade, syksy ja aurinko paistaa.


Vi har förberett oss inför utvecklingssamtalen, som stundar.


Påminner om att kolla igenom era barns hår efter löss.


Höstlov vecka 44 för eleverna.

Nästa vecka:

Måndag: Sv- och mattejobb.

Tisdag: Tema Tidsresan

Onsdag: Tema Tidsresan. Idrott inne.

Torsdag: Tema Tidsresan. Musik med Bea.

Fredag: Idrott inne


Fritte informerar:

Mellis och skapande i torsdags var en mysig gemensam aktivitet. Vecka 44 är det höstlov och fritte är öppet för dom som anmält behov.

Måndag: Läxhjälpen. Inne-och uteaktiviteter.

Tisdag: Läxhjälpen. Inne-och uteaktiviteter.

Onsdag: Läxhjälpen- Inne-och uteaktivieter.

Torsdag: Läxhjälpen. Skapande Tidsresan.


Trevlig helg!

Veckans citat: ” hösten är som en andra blomma...” Anna & Viktoria
Veckobrev vecka 40                                                                                                Hej!


Oktober är här och frost på marken och bilrutorna...härligt med den klara luften!


I Sv har granen presenterat bokstaven M m för oss. År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


I Ma har år:F arbetat med begrepp inom storlek. År:1 med antal inom sifferområdet 5-10.

År:2 med addition inom talområde 20-100. År:3 har arbetat med lästal och uppställning.

Klockan både analogt och digitalt hat vi arbetat med i föreläsningsform.


I So/No har vi börjat arbeta med vårt nya tema, Tidsresan. Vi har arbetat i grupp med att läsa fakta, skriva fakta, illustrerar faktabilder och avslutat med muntlig redovisning.


Hietaniemi Friskola är med på ett EU-projekt som kallas Erasmus. Vi kommer att träffa alla skolor som medverkar i projektet vecka 44 i Seinäjoki. Efter detta möte kommer vi att informera er mer om själva arbetet och självklart kommer det information under resans gång. Projektet pågår i några år och arbetet ska mynna ut i att vi som skola utvecklas.


Nästa vecka:

Måndag: Sv- och mattejobb

Tisdag: Tema Tidsresan

Onsdag: Tema Tidsresan. Idrott inne

Torsdag: Tema Tidsresan. Musik med Bea

Fredag: Idrott inne. Skolsköterskan och Skolläkaren är på skolan. Det gäller vaccinationer i vanlig ordning. Vid frågor kontakta Päivi.


Fritte informerar: Läxhjälpen i måndags utomhus i underbart väder. Utelek som ”Hej vink” och olika inneaktiviteter som skapande och lek.

Nästa vecka:

Måndag: Läxhjälpen. Ute- och innelek.

Tisdag: Läxhjälpen. Ute- och innelek

Onsdag:Läxhjälpen. Ute- och innelek

Torsdag:Läxhjälpen. Mellis i Trollskogen.Ute- och innelek.


Trevlig helg!


Veckans citat: ” Här sitter jag och känner in rummet”


Anna & Viktoria
Veckobrev vecka 39                                                                                                     Hej!


En kyligare höstvecka men ack så härligt med kyligare luft och rödgula löv.


I Sv har granen presenterat bokstaven B b för oss. År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


I So/No har vi avslutat tema hösten. Barnen har fått illustrera och skriva en plansch om deras närmiljö. Från och med nästa vecka och fram till vecka 47 kommer vi att arbeta med tema ”Tidsresan”. Vi bifogar en planering som ni kan ta del av så ni vet vad och hur vi kommer att arbeta med detta.


På idrotten har vi haft simning, vi har övat bröstsim och haft vattenlek.


Vi har fått vetskap om att det går huvudlöss på skolan, kolla gärna igenom era barn.


Nästa vecka:

Måndag: Sv-Ma-jobb

Tisdag: Uppstart tema ”Tidsresan”

Onsdag: Tema Tidsresan. Bad

Torsdag: Tema Tidsresan. Musik med Bea

Fredag: Bad


Fritte informerar: Läxhjälpen i måndags hade vi utomhus, mysigt.

Nästa vecka:

Måndag: Läxhjälpen. Ute/Inneaktivitet

Tisdag: Läxhjälpen. Ute/Inneaktivitet

Onsdag: Läxhjälpen. Ute/Inneaktivitet

Torsdag: Läxhjälpen. SkapandeTrevlig helg!

Veckans citat: ” Ditt skratt får mig att le ”


Anna och Viktoria

Veckobrev vecka 38                                                                                              Hej!


En fin höst och arbetsvecka är till ända.


I Sv har granen presenterat bokstaven O o för oss. År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


I Ma har vi varvat teori och praktik som vanligt. År:F har arbetat med antal. År:1 har arbetat med addition inom talområde 0-5. År:2 har arbetat med addition och subtraktion inom talområde 0-20. År:3 har arbetat med multiplikation och division.

Samtliga klasser har arbetat med klockan, både teoretiskt och praktiskt.


I So/No har vi arbetat med tema hösten. Den här veckan med fokus på hösttecken och närområdet. Vi har varvat föreläsningar, grupparbeten och samtalsdiskussioner.

Veckans hemliga läxa resulterade i ett vackert höstfat med batteriljus. Mysigt!

Nästa vecka:

Måndag: Sv- och Ma-jobb.

Tisdag: Tema hösten

Onsdag: Tema hösten. Bad.

Torsdag: Tema hösten. Musik med Bea.

Fredag: LOVDAG


Fritte informerar:

Fredagen den 28/9 har eleverna lov från skolan. Fritte öppet för de barn som anmält behov.

Nästa vecka:

Måndag: Läxhjälpen. Uteaktivitet

Tisdag: Läxhjälpen. Uteaktivitet

Onsdag: Läxhjälpen. Uteaktivitet

Torsdag: Läxhjälpen. ”Mellisfix”


Trevlig helg!


Veckans citat: ”Stora saker skapas av ett en serie små saker sammanstrålar”

 

Anna & Viktoria
Veckobrev vecka 37                                                                                           Hej!


Lite småregningt och mer höstlikt under veckan, härligt med höst.


I Sv har granen presenterat bokstaven A a för oss. År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


I Ma har vi arbetat med att dela upp tal. Vi har även börjat kika på multiplikation och division. Föreläsningar och arbetet i bok har som vanligt varvats.


I So/No har vi talat om valutgången i valet 2018. Vi har kommit igång med grupparbeten, föreläsningar och naturtecken inom tema hösten.


På idrotten har vi haft lägesorientering och ämnes integrerat svenska i det.


Skolfoto i år kommer att ske som ett elevprojekt, spännande!


Nästa vecka:

Måndag: Sv och Ma-jobb

Tisdag: Tema hösten

Onsdag: Tema hösten. Bad.’

Torsdag:Tema hösten. Musik med Bea.

Fredag: Bad


Fritte informerar: Under veckan har vi arbetet med skapande. Vi har som brukligt varit ute alla dagar.

Nästa vecka:

Måndag: Läxhjälpen. Uteaktivitet

Tisdag: Läxhjälpen. Uteaktivitet

Onsdag: Läxhjälpen. Uteaktivitet

Torsdag:Läxhjälpen. Mellis ute.


Trevlig helg!

                     “Hösten bär mer guld i fickan än alla andra årstider.”


Anna & ViktoriaVeckobrev vecka 36                                                                                                       Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven Hh för oss.Är det en konsonant eller vokal? Och vad är en då en konsonant eller vokal? År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


I Ma har vi arbetat med klockan, både analogt och digitalt i samtliga klasser.


I So/No har vi arbetat lyssnat till intressanta föreläsningar inom politik. Vi har haft val. Eleverna har fått rösta och sedan har vi haft valförättare som räknat rösterna.

En demokratisk process som eleverna fått vara delaktiga i.


Vi på skolan har fått en före detta elev som kommer att ha praktik här hos oss. Han heter Phanuwat Wongkham (Wat).


Nästa vecka:

Måndag: Sv-Ma-jobb

Tisdag: Tema hösten

Onsdag: Tema hösten. Idrott ute

Torsdag: Tema hösten. Musik

Fredag: Idrott ute


Fredagen den 28/9 är det U-dag för lärarna. Eleverna har lovdag. Fritids öppet för de som anmäler behov.


Fritte informerar: I torsdags grillade vi korv till mellanmål, gott! Läxhjälpen är i full gång och aktiviteter både inne och ute har vi sysselsatt oss med.

Måndag: Läxhjälpen. Innelek/Utelek

Tisdag: Läxhjälpen. Innelek/Utelek.

Onsdag: Läxhjälpen. Innelek/Utelek

Torsdag: Läxhjälpen. Skapande.

Trevlig helg!


Veckans citat:” Hösten är den andra våren när varje löv är en blomma”.

Anna & Viktoria

Veckobrev vecka 35                                                                                                    Hej!


En fin arbetsvecka och i morgon lördag har vi september månad här.


I Sv har granen presenterat bokstaven Gg för oss. Är det en konsonant eller vokal? Och vad är en då en konsonant eller vokal? År:F har arbetat med bokstavsarbeten, skriftligt och ljudenligt. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har skrivits för hand och sedan har barnen illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


I Ma har vi varvat ”pratmatte” med teori i våra nya matematikböcker. År:F har arbetat med former. År:1 med antal. År:2 med antal 0-100 och År:3 med att dela upp tal i lika och olika stora termer.


I So/No har vi haft uppstart av vårt tema hösten. Planeringen över detta tema, bifogade vi i förra veckobrevet. Veckans hemliga läxa handlade passande nog om politik. Just politik är vad vi kommer att arbeta med under kommande veckor då valet 2018 stundar.


Bifogar vårt schema för år:F-3 på baksidan. Förändringar utifrån tema/blockperioder sker, men i det stora hela.


Fritte informerar:

Under veckan har vi lekt både inom- och utomhus. Mellis på torsdag, var tårta som vi bakade tillsammans. Läxhjälpen är igång och vi erbjuder läxhjälp för de som önskar göra läxan på fritids.


Nästa vecka:

Måndag: Sv och Ma-jobb

Tisdag: Tema hösten

Onsdag: Tema hösten. Utegympa

Torsdag: Tema hösten. Bea ledig.

Fredag: Utegympa. Skolsköterskan Päivi på plats.


Påminner om föräldramöte/presentation av personal tisdag den 4/9 kl.17.30 på skolan.


                                                                   Trevlig helg!

Veckans citat: ” Höst, vinter, vår...tiden står inte still..”

Anna & Viktoria


Veckobrev vecka 34                                                                                             Hej!


En vecka med blandade aktiviteter mestadels utomhus. Vi har en ny elev i åk:3 som vi hälsar välkommen till oss!


I tisdags hade år:F-9 kamratövningar gruppvis på skolområdet. Ett fantastiskt arbetssätt att ålders blanda och stärka banden mellan eleverna på de olika stadierna.


I onsdags hade vi vår traditionsenliga lägerdag, en mycket trevlig dag med eleverna utomhus. Och vad smakar bättre än lunch utomhus!


Igår torsdag hade vi årets första musiklektion, utomhus med Bea.


De elever som har busskort har fått tillbaka sina kort i måndags.


Info från kommunalamusikskolan:

Ni i år:3 som är intresserade av kommunalamusikskolan anmäl Er på www.overtornea.se eller kontakta Bea för blanketter.


Priomål för år:F-3 kommer att vara läsning-läsförståelse. Vi bygger vidare på detta då läsningen är a och o för barnens kunskapsutveckling. Bifogar en pedagogisk planering. Vi kommer därav att arbeta med författaren Martin Widmark detta läsår.

Vi har börjat läsa Lasse-Maja och Guldmysteriet den här veckan.


Nästa vecka:

Måndag: Sv-jobb

Tisdag: Tema hösten

Onsdag: Tema hösten. Idrott ute

Torsdag: Tema hösten. Musik

Fredag: Idrott ute


Föräldramöte med presentation av personal, v.36 tisdag 4/9 kl.17.30 på skolan.


Skolans telenr: 070-5861928


Fritte informerar: Under veckan har vi aktiverat oss både inomhus och utomhus. Cyklar och olika lekar som tex. tafatt har varit poppis.

Ett utav riktlinjerna i läroplanen under kategorin ”Skola-Hem” är att alla som arbetar i skolans värld ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Därav erbjuder fritte två tillfällen där Ni som föräldrar tillsammans med fritidspersonal aktivt deltar med både förberedelser, genomförande och avslut av en aktivitet i vår verksamhet.

Är ni intresserade av detta kontakta Viktoria.

V.40 torsdag 4/10- Skogsutflykt kl.12.30-14.30

V.47 torsdag 22/11- Träslöjd kl.12.30-14.30

Veckans citat:

” Roligt att se dig efter ett långt uppehåll, hoppas du ska trivas här hos oss ” 

                                                             Anna & Viktoria
Veckobrev vecka 23                                                                                          Hej!


I tisdags var vi på en intressant och givande dag till Teknikens Hus i Luleå.


Vi har något roligt att berätta, vi har fått en ny elev i år:F, vi hälsar Kajsa välkommen till oss!


Ta med någon slag sommar accessoar till skolan, ex. solglasögon, keps, hatt, simglasögon, badring etc. Något Ni förknippar med sommar, inget Ni ska köpa utan det ni har hemma. Låt sommarfantasin flöda...


Nästa vecka:

Måndag: Utegympa.

Tisdag: Utelek

Onsdag: Utegympa.

Torsdag:Städdag och musik

Fredag: Påminner återigen om Skolexamen 15/6-18 kl.10.00 på skolgården om vädret tillåter. Fika efteråt. Till skolan kan eleverna välja att åka vanliga linjeturen, lilla bussen för berörda, eller med någon hemifrån. Om ert barn behöver hemskjuts efter skolexamen, hör av Er till oss på skolan. Vi lärare finns på plats på skolan för att ställa i ordning allt redan från morgonen.


Rektorn informerar: Alla barn som har busskort skall lämna in busskorten fredag 15/6-18. Busskorten får de åter till höstterminen.


Läsåret för eleverna börjar måndagen den 20/8-18 kl.8.30.


Detta är läsårets sista veckobrev så vi vill passa på att Tacka Er barn och föräldrar

för ett fantastiskt fint läsår!


Anna & Viktoria
Veckobrev vecka 21                                                                                                     Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven C c för oss. Är det en konsonant eller vokal?Hur vet man vad en konsonant eller vokal är? År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


Under våra temapass om våren har vi arbetat med grupparbeten om växter, grödor och olika insekter.


På idrotten har vi spelat fotboll.


Igår torsdag hade vi besök av Hasse Stenudd från Haparandabladet som gjorde ett reportage om vårt projekt ”Vårt samhälle” som vi har tillsammans med Sparbanken Nord.

Fritte informerar: under veckan har vi aktiverat oss både inne och ute. Ute har de målats med kritor på asfalten, spelats fotboll och brännboll.

Påminnelse:

Tisdagen den 5/6-18 kommer F-3 att åka till Teknikens Hus i Luleå över dagen. Vi åker buss från skolan ca.8.40 och är åter på skolan ca.15.00.

Lunch och mellanmål bjuder skolan på.

Det enda barnen behöver ta med är en väska med extrakläder.

Inga pengar med.

Skolexamen äger rum den 15/6-18 kl.10.00 på skolgården om vädret tillåter. Fika efteråt. Till skolan kan eleverna välja att åka vanliga linjeturen, lilla bussen för berörda, eller med någon hemifrån. Om ert barn behöver hemskjuts efter skolexamen, hör av Er till oss på skolan. Vi lärare finns på plats på skolan för att ställa i ordning allt redan från morgonen.

Nästa vecka:

Måndag: Utegympa

Tisdag: Temajobb

Onsdag: Utegympa. Temajobb

Torsdag: Musik. Temajobb

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök.

Anna ledig nästa vecka, Per Hietaniemi finns behjälplig.


           Veckans citat: ”Alla morgondagens blommor gömmer sig i de frön som sås idag”

                                                                   Anna & Viktoria


                                             

                                       

                                               

                   

 Veckobrev vecka 20                                                                                                         Hej!


I So/No har vi arbetat med tema våren. Föreläsningar, grupparbeten och fältstudier i närområdet har vi arbetat med. Barnens egentillverkade faktaplanscher finns att skåda i skolans korridor.


I Sv har arbetat med berättelser. Barnen har skrivit, illustrerat och muntligt redovisat sina berättelser inför klassen. Skrivarglädjen har flödat och glädjen hos barnen när de får läsa upp sina berättelser är fantastiskt att få ta del av.


På idrotten har vi spelat brännboll och fotboll, det var roligt.


I Ma har vi repeterat delar av det vi arbetat med under läsåret, bl.a multiplikation.


Vecka 22 kommer Anna att vara borta.


Tisdagen den 5/6-18 kommer F-3 att åka till Teknikens Hus i Luleå över dagen. Vi åker buss från skolan ca.8.40 och är åter på skolan ca.15.00.

Lunch och mellanmål bjuder skolan på.

Det enda barnen behöver ta med är en väska med extrakläder.

Inga pengar med.


Lite info om examensdagen som äger rum den 15/6-18 kl.10.00 på skolgården. Examensfika efteråt som brukligt. Välkomna!


Fritte informerar: Läxhjälpen har som vanligt varit populär. Uteaktiviteter som brännboll, lyrboll och cyklande har vi aktiverat oss med.


Kulturskolan informerar:

Påminner och bifogar information om Kulturskolans vårkonsert. OBS!! Musikfröknarna Bea och Kristina hälsar att de barn som vill vara med och uppträda bör vara på Sporthallen i Övertorneå kl.17.30 onsdagen den 23/5 för att vara med på genrepet.

Denna vårkonsert är frivillig, men det är självklart trevligt om så många som möjligt  deltar hälsar musikfröknarna.


Nästa vecka:

Måndag: Utegympa

Tisdag: Tema våren

Onsdag: Tema våren. Utegympa

Torsdag: Tema våren. Musik.

Fredag: So/No. Blivande förskoleklassen på besök.


Trevlig helg!

Veckans citat: ” Vad solen är för blommorna är ett leende för mänskligheten”

Anna & Viktoria
Veckobrev vecka 17                                                                                                     Hej!Den här veckan har vi arbetat ämnes integrerat med att färdigställa material och övat sånger inför vår temakväll i musikform.


Under våra idrottspass har vi spelat brännboll.Påminnelse: Torsdag 3/5-18 kl.18.00 Är ni välkomna på vår temakväll i musikform. Barnen bör vara ca 17.45 på plats på skolan.Ett av utav våra temaarbeten har varit ”Hur ett samhälle fungerar” som vi har haft tillsammmans med Sparken Nord. Under kvällen kommer det finnas representanter från Sparbanken Nord för att ta del av barnens arbeten.

Efteråt bjuder vi på fika. Välkomna!


Sen kan vi meddela att tisdagen den 5/6-18 kommer F-3 att åka till Teknikens Hus i Luleå över dagen. Mer information kommer när det närmar sig.


Nästa vecka:

Måndag: Valborgsmässoafton lov från skolan. Fritids öppet.

Tisdag: Röddag, Skola-Fritids stängt

Onsdag: Temajobb. Bad.

Torsdag: Genrep ”musiktemat”.

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök. Temajobb.


Fritte informerar: Brännboll, läxhjälpen och cyklande har varit populärt. I torsdags åt vi mellis utomhus, smakade underbart gott.Trevlig Valborg-Glada vappen!Veckans citat: ” För att ha verklig behållning av glädjen behöver man någon att dela den med ”


Anna & Viktoria

Veckobrev vecka 16                                                                                                       Hej!


Den här veckan har sett lite annorlunda ut. Vi har arbetat med vårt projekt ” Vårt samhälle” under hela veckan.

Vi har arbetat med So/No, svenska, bild, teknik och matematik i detta projekt.

Fantastiskt att se arbetsglädjen, framför allt när flera ämnen och inlärningsstilar knyts hand i hand.


På idrotten har vi spelat brännboll, efter önskemål av barnen.


I torsdags hade vi Öppet hus. Vi vill rikta ett varmt tack till Er alla som visade intresse för att ta del av vårt arbete på skolan.


Fritte informerar: Under veckan har vi spelat brännboll och läxhjälpen har som vanligt varit populär.


Nästa vecka:

Måndag: Temajobb. Utegympa.

Tisdag: Temajobb

Onsdag: Temajobb. Utegympa.

Torsdag: Temajobb

Fredag: Temajobb. Blivande förskoleklassen på besök. Skolsköterskan på plats.


Några viktiga datum vecka 18:     

Måndag 30/4-18 Valborgsmässoafton är det lov från skolan. Fritids öppet för de som anmält behov.

Tisdag  1/5-18 Första maj röddag, skola och fritids stängt.

Torsdag 3/5-18 kl.18.00 kommer vi i F-3 att visa upp delar av läsårets olika teman i musikform. Ett av utav våra temaarbeten har varit ”Hur ett samhälle fungerar” som vi har haft tillsammmans med Sparken Nord. Under kvällen kommer det finnas representanter från Sparbanken Nord för att ta del av barnens arbeten.

Efteråt bjuder vi på fika. Välkomna!                                                           Trevlig helg!


            Veckans citat: ”Kan du drömma om det kan du göra det”


                                                    Anna & Viktoria


Veckobrev vecka 15                                                                                                     Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven B b för oss. Är det en konsonant eller vokal? Hur vet vad en konsonant eller vokal är? År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.Nästa vecka:

Måndag: Eleverna har önskat utegympa vecka 16 & 17 vi har hörsammat det.

Tisdag: Tema ”Vårt samhälle”

Onsdag: Utegympa.Tema ”Vårt samhälle”

Torsdag: Öppethus 17-19.OBS! Eleverna börjar 16.00.

Varmt välkomna Alla föräldrar, syskon och övriga intresserade på Öppet hus för att vara delaktiga i vår verksamhet. Vi i F-3 kommer att ha musik och arbeta med vårt Sparbanken Nord projekt ”Vårt samhälle”

Vi bjuder på lättare tilltugg! Välkomna!   

Bussturen går enligt följande:

15,20 Ötå 

15,35 Armasjärvi 

15,45 Luppio 

Eleverna från Ylinenjärvi och Niskanpää hämtas med egen skolbuss.

OBS!! Om ert barn behöver skjuts hem från skolan kl.19.00 hör av er snarast till

oss, så ordnar vi det.

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök. Skolläkaren på plats.


Vecka 18, torsdagen den 3/5-18 kl.18.00 kommer vi i F-3 att visa upp delar av läsårets olika teman i musikform. Ett av utav våra temaarbeten har varit ”Hur ett samhälle fungerar” som vi har haft tillsammmans med Sparken Nord. Under den här kvällen kommer det finnas representanter från Sparbanken Nord för att ta del av barnen arbeten. Efteråt bjuder vi på fika. Välkomna!


                                                          Trevlig helg!


Veckans citat: ”Ta hand om nuet, så kommer framtiden att ta hand om sig själv”


                                                      Anna & Viktoria
Veckobrev vecka 13                                                                                                      Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven V v för oss. Är det en konsonant eller vokal? Hur vet vad en konsonant eller vokal är? År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I onsdags hade vi påskpyssel och idag torsdag har vi haft skidans dag.


Onsdag 11/4-18 har vi friluftsdag. Hela skolan åker till Svanstein Ski med buss från skolan kl.8.30.

Skolan står för lunch, mellanmål tar vi med från fritids.

Vi i F-3 kommer att ha kamratövningar på området kring restaurangen.

En väska med extrakläder och ett glatt humör är vad som behövs med för denna dag. Självklart frivilligt att ta med sig något eget fika om man önskar i väskan.

Inga pengar med för barnen.

Vi åker tillbaka från Svanstein ca 13.30 och beräknar vara tillbaka på skolan

ca.15.00.


Fritte informerar: Nästa vecka är det påsklov, fritids öppet för de barn som anmält behov.


Vecka 15

Måndag: Utegympa

Tisdag: Tema våren

Onsdag: Friluftsdag i Svanstein.

Toradag: Tema våren. Musik

Fredag: Blivande f-klassen på besök. So


Nu vill vi önska Er alla en glad påsk!


                               Anna & Viktoria


Veckobrev vecka 12                                                                                       Hej i vårsolen!


I sv har granen presenterat bokstaven P p för oss. Är det en konsonant eller vokal? Hur vet vad en konsonant eller vokal är? År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


Vårt SO tema om påsken har vi arbetat med. Ämnes integrerade grupparbeten där fakta lästs, skrivits och illustrerats för att slutligen redovisats i klassen. Lärorikt med blandade inlärningsstilar.

Vi har sått gräs under veckan, nu väntar vi med spänning på att det ska börja gro.


Påminner om 29/3, skärtorsdag har hela skolan Skidans dag. Denna dag åker vi hem med Länstrafikens buss som går kl.13.20 från hållplatsen vid stora vägen. Vi pedagoger kommer att följa eleverna dit. Lilla bussen går 13.20 från skolan och kör ordinarie rutt.


Idag fredag har vi haft vårt slutmål i läsprojektet, nämligen disco.


Påminner om att vara rädd om busskorten.


Nästa vecka:

Måndag: Skridskor/Skidor

Tisdag: Tema påsken

Onsdag: Skridskor/Skidor. Tema på sken

Torsdag: Skidans dag

Fredag: Långfredag-Påsklov


Påsklov vecka 14


Fritids informerar: Läxhjälpen har denna vecka bestått av att skapa påskgummor och påskhäxor. Lek både utomhus och inomhus.


Trevlig helg!


Veckans citat: ”Du kan mer än du tror glöm aldrig det”


Anna & Victoria

Veckobrev vecka 11                                                                                                     Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven T t för oss. Är det en konsonant eller vokal? Hur vet vad en konsonant eller vokal är? År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:1 arbetat med tallinjen 1-100. År:2 med lästal och år.3 med lästal även dom. Vi har arbetat med klockan i samtliga klasser både analogt och digitalt. Som alltid har vi varvat mattepassen med föreläsningar-”pratmatte” och arbete i bok.

Förskoleklassen har arbetat med vardagsmatematik på fritids.


Nationella prov i matematik för år:3 har vi gjort under veckan.


Vi har haft uppstart av vårt nya tema ”påsken”. Grupparbeten under veckan som avslutades med muntliga redovisningar i torsdags. Detta tema kommer att pågå fram till vecka 13, då vi avslutar med redovisning.


Idag fredag har vi haft tårtkalas som var vårt tredje delmål i vårt läsprojekt.


Den 29/3, skärtorsdag har hela skolan Skidans dag. Denna dag åker vi hem med Länstrafikens buss som går kl.13.20 från hållplatsen vid stora vägen. Vi pedagoger kommer att följa eleverna dit. Lilla bussen går 13.20 från skolan och kör ordinarie rutt.


Fritte informerar: Under veckan har påskägg till veckans hemliga läxa tillverkats.

Påsklov vecka 14, Ni som inte meddelat behov av fritids under påsklovet, gör det gärna så vi vet med bemanning och luncher.

Nästa vecka:

Måndag: Skidor/Skridskor

Tisdag: Tema påsken

Onsdag: Skidor/Skridskor. Tema påsken

Torsdag: Tema påsken. Musik

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök. Disco-slutmålet i vårt läsprojekt.


Trevlig helg!

Veckans citat: ”Små små ord av kärlek sagda varje dag, sprider solsken och behag”

Anna & Viktoria

Veckobrev vecka 9                                                                                                        Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven Y y. Är det en konsonant eller vokal? Hur vet vad en konsonant eller vokal är? År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.Vi har haft redovisning av vårt vintertema och bjöd in Björkens förskola på en sång- och musikredovisning. Det är alltid lika kul att få visa upp en del av det arbete barnen arbetat med. Att dessutom visa upp det i musikform är trevligt.Läsprojektet går framåt med väldig fart, sådan glädje att se all denna läslust. I måndags hade vi första ”moroten efter vår läsväg”, nämligen längre rast. Och idag fredag har vi haft filmmys.


Under veckan har Viktoria haft vård av sjukt barn två dagar, Daniela har varit vikarie. Vi har haft Vilda och Viking på prao, tack för fina praodagar tillsammans med er.


Det har kommit till vår kännedom att huvudlöss finns i farten, kolla era barn.


Vecka 11:

Måndag: Skidor/skridskor på idrotten

Tisdag: Uppstart tema påsk

Onsdag: Skidor/skridskor. Tema påsk

Torsdag: Tema påsk. Musik.

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök.      Nu vill vi passa på att önska Er alla ett skönt sportlov så ses vi åter vecka 11.


              Veckans citat: ”Njut av stunderna i livet, i morgon är de minnen”


                                                  Anna, Viktoria & Daniela
Veckobrev vecka 8                                                                                                             Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven O o för oss. Är det en konsonant eller vokal? Hur vet vad en konsonant eller vokal är? År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:1 arbetat med addition inom talområde 10-20. År:2 med multiplikation och År:3 med bråk och multiplikation.


Vi har arbetat vidare med tema OS 2018 under veckan. Klassrummet har under veckan förvandlats till en tidningsredaktion och i torsdags fick vi ut vår tidning.  Den finns i skolans entre tillsammans med allt annat  OS-arbete för den som vill läsa den.


Vecka 11 kommer År:3 att börja med nationella prov i svenska och matematik.


Skolsköterskan finns på plats den 16/3-18 nästa gång.


Fritte informerar: Måndag-Onsdag har Viktoria varit hemma med sjukt barn, Saga Rantatalo har vikarierat henne. Läslusten har varit ivrig under veckan, fantastiskt när fritids och skola knyter an.


Nästa vecka:

Måndag: Skidor/skridskor

Tisdag: Tema vinter

Onsdag: Skidor/skridskor. Tema vinter redovisning för Björkens förskola.

Torsdag: Tema vinter

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök.OBS!! Glöm inte bort att det är sportlov vecka 10. Fritte öppet för de barn som meddelat behov.Trevlig helg!


Veckans citat: ” Vi är så bra tillsammans ”


Anna & ViktoriaVeckobrev vecka 7                                                                                                              Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven Ö ö för oss. Är det en konsonant eller vokal? Hur vet vad en konsonant eller vokal är? År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


Under våra temapass om ”OS 2018” har vi under veckan arbetat med de svenska idrottsmän-och idrottskvinnor som tagit flest OS-medaljer genom tiderna.


År:2 arbetade med praktisk matematik i måndags och bakade och fyllde semlor till oss i F-3 och Björkens förskola. Fantastiskt goda semlor.


Vi har tillsammans med barnen kommit överens om att vi ska ha ett gemensamt läsprojekt. Vi bifogar en läsprojekts logg där ni kan fylla i de och böcker och antal sidor som barnen läser. Efter varje läst bok tas boken till skolan för bokrecension. Varje fredag under dessa läsveckor, ska loggen tas till skolan för att vi ska kunna bokföra veckans lästa sidor. Spännande läsveckor har vi framför oss!


I onsdags hade skolan korridorfest nummer två. Denna gång bjöds det på musikframträdanden och fika efteråt, trevligt!


Fritte informerar: Barnen har sysselsatt sig med allt från att hjälpa till med att tillreda mellanmål, pyssla och läxhjälpen har som vanligt varit populärt. Ute har vi också varit.


Nästa vecka:

Måndag: Skidor/skridskor

Tisdag: Tema OS.

Onsdag: Skidor/Skridskor. Tema OS

Torsdag: Tema OS. Musik

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök


                                                             Veckans citat:

                                    Var dig själv för annars finns det ingen som du

                                                             Anna & ViktoriaVeckobrev vecka 6                                                                                                    Hej!


Den här veckan har vi under våra temapass om vintern arbetat med vinter OS. Självklart har vi integrerat OS 2018 i vårt vintertema. Vad finns det för olympiska grenar på ett vinter OS? Var ligger Pyeongchang? För vilken gång i ordning arrangeras ett vinter OS? osv

Barnen har arbetat i grupp med olika ämnesområden. Muntliga redovisningar med både  faktatexter och illustrationer har vi fått ta del av. Härmed är OS 2018 invigt!


Vi har räknat skidpoäng och har tagit oss till Västerbotten.


Under våra mattepass har år:1 arbetat med enheten kronor. År:2 med addition med talsortsräkning, och lite har vi börjat titta på multiplikation. År:3 med multiplikation och division. Förskoleklassen: med vardagsmatematik. Samtliga klasser har arbetat teoretiskt och tagit del av föreläsningar på olika sätt.


Idag fredag har vi haft 100-dags fest! En spännande och lärorik ämnes integrerad dag. Precis som det ska vara, teori och praktik och alla sinnen vid inlärning.


Utvecklingssamtalen för år:F-3 kommer att äga rum under vecka 9. Vi återkommer med tider.


Fritte informerar: Vi har arbetat med siffror under veckan, ental och tiotal. En sifferorm finns nu i stora rummet. Läxhjälpen har erbjudits som vanligt.


Nästa vecka:


Måndag: Skridskor/Skidor

Tisdag: Tema OS 2018

Onsdag: Skridskor/Skidor. Tema OS 2018

Torsdag: Tema OS 2018. Musik.

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök.


                                                       Trevlig helg!

                                                      Anna & Viktoria

Veckobrev vecka 5                                                                                         Hej!


Nu är februari månad här, och dagarna blir allt ljusare och ljusare, härligt!


I Sv har granen presenterat bokstaven Å å för oss. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:1 arbetat med att räkna enheter med kronor. År:2 har arbetat med addition med uppställning och addera talsorter. År.3 har arbetat börjat bekanta sig med bråk och decimaltal. Förskoleklassen har arbetat med vardagsmatematik.

Samtliga klasser har arbetat med klockan, både digitalt och analogt. Vi har varvat föreläsningar och arbete i bok.


Den här veckan hart vi fått lyssna till föreläsningar om olika vinteraktiviteter under våra So/No pass. Nästa vecka kommer vi att arbeta med OS 2018 i PyeongChang.


Skridskoplan har använts flitigt alla raster under veckan. Glädjen och den fysiska aktiviteten sprudlar under rasterna. Att kunna erbjuda skidor och skridskor under rasterna känns bra.


Nästa vecka:

Måndag: LOV från skolan för eleverna

Tisdag: Tema vinter grupparbeten

Onsdag: Skidor/Skridskor på idrotten. Tema vinter

Torsdag: 100-dags fest! Musik

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök


Fritte informerar: Om Ni behöver nå oss dagtid via telefon, har vi samma nummer som skolan: 070-5861928. Måndag lov från skolan för eleverna, vi har öppet för de barn som behöver.


Trevlig helg!


Veckans citat: ”Kan du drömma om det kan du göra det”


Anna & ViktoriaVeckobrev vecka 4                                                                                                        Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven M m för oss. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


Under våra mattepass har år:1 arbetat med 10-kamrater. År:2 har arbetat med att dela upp tal i talsorter. År:3 har arbetat med uppställning.

Förskoleklassen har arbetat med talområde 0-10.

Vi har varvat föreläsningar och teori.


Under våra tema vinterpass har vi den här veckan arbetat med vattnets olika former, livet under snötäcket och friktion. Vilka former finns vatten i, hur ser det ut under snön?

Vintersånger har vi sjungit och dramatiserat.


Skidpoängen går framåt trots att kung Bore lade ett ordentligt köldgrepp i början på veckan.

Vi har räknat poängen och omvandlat meter till kilometer och vidare till mil. I dagsläget har vi tagit oss 5.8 mil söderut och är i framme i Kalix.

Vår isplan är spolad och därför får barnen välja om de vill åka skidor eller skridskor på idrotten framöver.

Vi passar på att rikta ett varmt tack till våra skid- och isplansfixare.


Vecka 6 måndagen den 5/2-18 har lärarna u-dag. Barnen har LOV från skolan.


Fritte informerar:

Måndagen den 5/2 är det lov från skolan, fritids är öppet för de barn som behöver. Meddela snarast så vi vet.


Nästa vecka:

Måndag:Skidor/Skridskor

Tisdag: Tema vinter

Onsdag: Skidor/Skridskor, tema vinter

Torsdag: Tema vinter, Musik

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök


                                                                Trevlig helg!


                               Veckans citat: ” En snöflinga är vinterns fjäril”


                                                                Anna & ViktoriaVeckobrev vecka 3                                                                                                    Hej!

 

I Sv har granen presenterat bokstaven E e för oss. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:1 arbetat med att räkna antal och sedan kunna räkna och rita hälften så många. År:2 har arbetat med tredimensionella objekt och addition med tiotalsövergång. År:3 har arbetat med att sortera och dela tal. Ex. 2460 och 4206 vilket tal är störst/minst. Hur många tusental, hundratal, tiotal och ental består talen av.

Förskoleklassen har arbetat med talområde 0-5-

Vi har varvat teori och föreläsningar.


Vi har arbetat med vintertemat. Enskilda- och grupparbeten, sånger, film och uteaktiviteter. Ämnesintegrerat och olika sätt att lära sig på, allt för att fånga de flesta inlärningsstilarna.


Skidgympan har bestått av utelek, under hökens vingar kom och istappen. Skidåkning utan stavar, roligt och balansträning.


Fritte informerar: I torsdags knöt vi an till skolans tema ”vinter”. Vi byggde snövulkaner vilket var spännande.


Nästa vecka:


Måndag: Skidor

Tisdag: Tema vinter

Onsdag: Tema vinter. Skidor

Torsdag:Tema vinter. Musik

Fredag:  Blivande förskoleklassen på besök. Päivi skolsköterskan, är på skolan.                                                   Trevlig helg!


            Veckans citat: ” Fånga dagen och ta hand om nuet”


                                                      Anna & Viktoria
Veckobrev vecka 2                                                                                                 Hej!


Vi börjar med att hälsa Er barn och föräldrar välkomna till en ny termin! Härligt nu sparkar vi igång.Denna något kortare vecka har barnen har fått sina nya matteböcker. År:1 har arbetat med tiotal. År:2 med geometriska objekt och år:3 med att storleksordna höga tal.


Vi har börjat läsa en ny högläsningsbok, Sune slutar första klass. Vi kommer som vi tidigare berättat om, att följa Sune under hela läsåret.


Vi kommer att påbörja ett nytt temaområde nästa vecka, vinter. Detta tema kommer att pågå mellan vecka 3-9. Bifogar en planering.


Nu är det dags att gemensamt räkna skidpoäng på idrotten och hemmavid igen. Vi startar vecka 3 och skidrar fram till vecka 9 då vi avslutar med en skidfest. 400 meter=1p. På klassrumsdörren finns en plansch där barnen få bokföra poängen. Gemensamt och utan namn gör vi streck på planschen.


Gympaschemat bifogar vi, den ligger ute på nätet också som tidigare.


Vi kan informera att vår skolsköterska Päivi är tillbaka hos oss efter tjänstledigheten. Päivi är på skolan 26/1-18 nästa gång.Nästa vecka:

Måndag: Idrott-skidor

Tisdag: Uppstart tema vinter

Onsdag:Tema vinter. Idrott-skidor

Torsdag:Tema vinter. Musik

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök.


                                                              Trevlig helg!


Veckans citat: ” Ta hand om nuet så kommer framtiden att ta hand om sig själv”

                                                                           

                                                                      Anna & ViktoriaVeckobrev vecka 50                                                                                     Hej!


Tiden går fort när man har roligt, och det har vi haft den här höstterminen. Det här är det sista veckobrevet för den här terminen.


I onsdags hade vi luciafirande traditionsenligt i Hietaniemi kyrka, vackert och stämningsfullt. Därefter bjöds det på luciafika på Backens Matrestaurang. Trevligt att så många kunde komma på vårt luciafirande.


Nästa vecka:

Måndag: Julstök

Tisdag: Julstök. Ta med en röd eller grå huvudbonad (luva,mössa) till skolan, behövs till julfesten. Om ni inte hittar något i era gömmor hör av er.

Onsdag: Julstök

Torsdag: 21/12-17 börjar eleverna kl.14.30. Vi börjar med samling i respektive hemklassrum. Därefter bjuder vi eleverna på tomtegröt och skinksmörgås. Själva julfesten för Er föräldrar, syskon mor-farföräldrar börjar kl.17.30 i gympasalen. Som tidigare efter julfestens slut, hjälps vi åt att bära undan stolar och musikinstrument. Därefter serveras det julfika hos Nina i restaurangen och sen är det JULLOV!!. Välkomna!

Denna dag har vi egen skolskjuts till skolan. Tidtabell (skolskjuts) enligt nedan: 

13.40 Övertorneå 

14.00 Armasjärvi 

14.15 Luppio

14.30 Skolan

Lilla bussen kör Kalle denna dag och plockar upp eleverna från norra kommundelen. Kalle meddelar om tider till vederbörande.

Fredag: JULLOV skolan stängd-fritids öppet för de som anmält behov.


Från och med den 1/1-18 kommer vi att ha nya telefonnummer.

Skolan: 070-5861928

Björken: 070-5861921

Solgläntan.: 070-5861920


Vårterminen för eleverna startar onsdagen den 10 januari kl.8.30Nu vill passa på att tacka Er föräldrar och barn för en fin hösttermin och önska Er en God Jul och ett Gott Nytt år!


Hälsningar Anna & Viktoria


                             

           
Veckobrev vecka 49                                                                                                 Hej!


Den här veckan har vi arbetat med tema ”Finland 100 år”. Vi har tillverkat faktaplanscher, sett en teater fikat och hyllat Finland 100 år!


Tema julen fortskrider, vi har haft daglig högläsningen ur vår traditionsbok ”Marias lilla åsna”. Adventskalendern har vi öppnat och klurat på svenska- och mattegåtor. Vår interaktiva kalender med Abisko skola är även den igång. Den här veckan var det vår tur att skicka en fråga vi önskade veta mer om till barnen i Abisko. Vi valde Lapporten, varför heter den så? Under veckan har Abisko skola arbetat med det och igår torsdag fick vi svaret via skypen. Nästa vecka är det vår tur att få en fråga om Hedenäset/Tornedalen som de önskar få svar på. Det här är så intressant och spännande!

Idag fredag åt vi Ninas fantastiskt goda julbord, det tackar vi för.


Nästa vecka:

Måndag: Uteidrott, inget ombyte behövs.

Tisdag: 12/12 -17 Genrep för berörda barn till luciatåget i Hietaniemi kyrka. Vi åker med buss från skolan ca. 8.30. OBS! påminner igen om barnens luciakläder, tärnaljus, glitter och band skall vara på skolan senast nu på måndag den 11/12-17.

Onsdag: 13/12-17 Lucia traditionsenligt i Hietaniemi kyrka kl. 8.15. Efteråt bjuder vi på luciafika i matsalen, Backens Matrestaurang. Skola efter luciafirandet.

De som ej valt att delta i luciatåget sitter med i kyrkan som publik.

Denna dag kommer vi att ha egen buss till och från skolan. Alla bussbarn åker alltså med en och samma buss denna dag. Eleverna får antingen komma till kyrkan direkt, Anna finns där på morgonen eller med buss från skolan, Viktoria åker med bussen.

Hålltider för skolbussen denna dag:

06.50 Niskanpää

07.10 Övertorneå 

07.30 Armasjärvi 

07.40 Luppio

07.50 Skolan

Hemskjutsen går ca. 15.00 från skolan.

Torsdag: 14/12-17 tema julen

Fredag: 15/12-17 tema julen. Blivande förskoleklassen på besök.


21/12-17 börjar eleverna kl.14.30. Vi kommer att ha en egen buss till skolan den dagen. Återkommer med hålltider. Vi börjar med samling i respektive hemklassrum. Därefter bjuder vi eleverna på tomtegröt och skinksmörgås. Själva julfesten för Er föräldrar, syskon mor-farföräldrar börjar kl.17.30 i gympasalen som brukligt. Som tidigare efter julfestens slut, hjälps vi åt att bära undan stolar och musikinstrument. Därefter serveras det julfika hos Nina i restaurangen.

Välkomna!


                                                  Trevlig andra advent!

Veckans citat: ”När andra ljuset brinner är snart lucia här, hon bjuder oss på kaffe och bud om julen bär”

                                                       Anna & Viktoria

Veckobrev vecka 48                                                                                         Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven F f för oss. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


Vi har haft uppstart av tema julen. Grupparbeten och en faktafilm som vi såg förra fredagen. Grupparbetena har redovisats muntligt och finns uppsatta i skolans entre.


Teatern ”Kahvilla” fick förhinder, så vi ska se den nästa vecka på torsdag istället.

Vi har öppnat första luckan i vår adventskalender...på måndag öppnas den interaktiva som vi har tillsammans med Abisko skola.

Viktiga datum kommande veckor:

8/12-17 Jullunch med eleverna

12/12-17 Genrep för berörda barn till luciatåget i Hietaniemi kyrka. Vi åker med buss från skolan ca. 8.30. OBS! Barnens luciakläder, tärnaljus, glitter och band skall vara på skolan senast måndagen den 11/12-17.

13/12-17 Lucia traditionsenligt i Hietaniemi kyrka kl. 8.15. Efteråt bjuder vi på luciafika i matsalen, Backens Matrestaurang. Skola efter luciafirandet.

De som ej valt att delta i luciatåget sitter med i kyrkan som publik.

Denna dag kommer vi att ha egen buss till och från skolan. Alla bussbarn åker alltså med en och samma buss denna dag. Eleverna får antingen komma till kyrkan direkt, Anna finns där på morgonen eller med buss från skolan, Viktoria åker med bussen. Hålltider för skolbussen denna dag.


06.50 Niskanpää

07.10 Övertorneå 

07.30 Armasjärvi 

07.40 Luppio

07.50 Skolan

Hemskjutsen går ca. 15.00 från skolan.Nästa vecka:

Måndag: Tema Finland 100 år. Bifogar en pedagogisk planering. Utegympa-inget ombyte behövs

Tisdag: Tema Finland 100 år

Onsdag: Tema Finland 100 år. Utegympa-inget ombyte behövs

Torsdag: Tema julen. Teater ”Kahvilla” F-5.

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök. Jullunch med eleverna.                                           Trevlig första advent!


          Veckans citat: ”När första ljuset brinner står julens dörr på glänt och alla är så                                                                    glada att fira få advent ”


                                                Anna & Viktoria
Veckobrev vecka 47                                                                                                      Hej!


Kung Bore har lagt sina vita vinterhandskar som ett täcke över hela Skolbacken, härligt och efterlängtat.


I Sv har granen presenterat bokstaven H h för oss.Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:F arbetat med vardagsmatematik och siffror och antal. År:1 har arbetat med att jämföra, uppskatta och mäta längder. Vad är en tum? År:2 har arbetat med subtraktion i talområde 0-20 med tiotalsövergång ex. 16-10 År:3 har arbetat med area och omkrets.

Samtliga klasser har arbetat med klockan både analogt och digitalt.

Vi har varvat föreläsningar, praktisk matematik och teori i bok.


Vi har arbetat med vårt projekt ”Ung företagssamhet”. Vi har börjat med att studera vad ett samhälle är och hur det är uppbyggt. Vilka funktioner behövs i ett samhälle? Vår uppstart uppmärksammade av SparbankenNord vilket var extra kul. Representanter från SparbankenNord har lovat att besöka oss vid något tillfälle för att se på vårt arbete. Kul!


Vi kommer att uppmärksamma Finland 100 år. Vecka 49 måndag-onsdag kommer vi att arbeta ämnesintegrerat med temat ”Finland 100 år”. Passande nog ska vi få se en teater nästa vecka på torsdag som anknyter till just det.


Fritte informerar: Veckans hemliga läxa var att skapa en koja, så under veckan har det på ett estetiskt sätt skapats kojor. Veckans läxa finns ihop buntat i korridoren intill F-3 klassrum. Utevistelse som snölek och madrassåkning har varvats med inneaktiviteter.


Nästa vecka:

Måndag: Innegympa

Tisdag: Uppstart tema julen. Bifogar en pedagogisk planering. Skolsköterskan är på plats.

Onsdag: Tema julen. Innegympa

Torsdag:Tema julen. År:F-4 ska se en teater här på skolan som heter ”Kahvilla”, och anknyter till Finlands 100 års firande. Sari Oja är teater ansvarig.

Fredag: Tema julen. Blivande förskoleklassen på besök.


                                              Trevlig helg!


         Veckans citat: ”Du måste inte klara allt, det du klarar är fullt tillräckligt”


                                              Anna & Viktoria
Veckobrev vecka 46                                                                                                     Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven Ii för oss. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:1 arbetat med jämföra, uppskatta och mäta längd. År:2 har arbetat med  subtraktion i talområdet 0-20 med tiotalsövergång. År:3 har arbetat med omkrets och area.

År:F har arbetat med vardagsmatematik.

Vi har som brukligt varvat föreläsningar med praktiska genomgångar och arbete i bok.


I torsdags har vi haft avslutning av vårt tema om rymden. Vi hade en integrerad sång- och fakta redovisning för Björkens förskola. Barnen från Björken var delaktiga i redovisningen. Vårt temaarbete finns att skåda i skolans entre.


Under höstlovet fick vi ta del av en intressant föreläsning från SparbankenNord som handlade om ”ung företagssamhet”. Detta är något vi kommer att starta upp med nästa vecka på tisdag. Vill ni veta mer kan ni gå in på www.ungforetagssamhet.se Vi ser framemot att få arbeta med detta intressanta, kreativa, roliga och lärande material. Återigen betonas vikten av att få använda sig av olika sinnen för att lära sig.


Nästa vecka:

Måndag: Bad

Tisdag: ”Vårt samhälle”

Onsdag: ”Vårt samhälle”. Bad. ”Vårt samhälle”.

Torsdag: Luciaträning för dom barn som valt att delta i luciatåget. Förskoleklassen åker kl.8.30 med buss till folkets hus för att se en föreställning som heter: ”Mamma Mu och kråkan”.

Åter tillbaka på skolan till lunch.

Fredag: ”Vårt samhälle”. Blivande förskoleklassen på besök.


Vi har pratat om trafiksäkerhet och hur viktigt det är att bära reflexer/reflexvästar när man promenerar i trafiken. Har ni reflexvästar hemma så ta gärna på barnen dessa när barnen tar sig till och från skolan.


Fritte informerar:

Under veckan har det skapats astronauter, veckans hemliga läxa var nämligen det. Skapande verksamheten hos oss har av naturliga själ varit rymdinspirerad under veckan. Ute har vi också varit och åkt stjärtlappar i backen.

Trevlig helg!

Veckans citat: ” Alla våra drömmar kan uppfyllas, bara vi har modet att uppfylla dom...”


                                                     Anna & Viktoria
Veckobrev vecka 45                                                                                                     Hej!


November månad är här....det är inte klokt vad det går fort.


I Sv har granen presenterat bokstaven Ll för oss.Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:F arbetat med praktisk matematik, former och spel. År:1 har arbetat med mönster och addition med öppna utsagor. År:2 har arbetat med öppna utsagor. År:3 har arbetat med subtraktion med uppställning.

Samtliga klasser har arbetat med klockan både analogt och digitalt.

Som brukligt har vi varvat matematikpassen med föreläsningar och teoripass.


Den här vecka har vi arbetat med asteroider, meteroiter, stjärnor, svarta hålet osv under våra temapass om rymden. Vi arbetat parvis med att läsa fakta, ta ut relevant fakta och slutligen illustrera faktaplanscher. Det är fantastiskt att se arbetsglädjen under våra temapass.


Vi har även haft kontakt via skypen med Tanja från Abisko. Då är vårt projekt igång!


Fritte informerar: under höstlovet har vi möblerat om och skapat ”rum i rummet” för olika aktiviteter på fritids. Vi är nöjda med resultatet.  Hkn har flyttat sin verksamhet i en del utav vårt kök.


Nästa vecka:

Måndag: Bad. Skolsköterskan är på plats.

Tisdag: Tema rymden

Onsdag: Tema rymden, bad

Torsdag: redovisning av vårt tema rymden för Björkens förskola

Fredag: Ma-uppgift utomhusTrevlig helg!


Veckans citat: ” Den första mat som åts i rymden av en amerikansk astronaut var äppelmos”


Anna & ViktoriaVeckobrev vecka 43                                                                                                     Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven Jj. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal. År:F har arbetat både skriftligt, ljudenligt och med taktil inlärning med bokstaven.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Daglig högläsning ingår för samtliga klasser.


I Ma har år:F arbetat antal och siffror. År:1 har arbetat med öppna utsagor inom sifferområdet 0-5. År:2 har arbetat med objekt. År:3 har arbetat med multiplikation. I samtliga klasser har vi arbetat med klockan via föreläsningar, praktiskt och i bok.


Vi har uppmärksammat och arbetat ämnesintegrerat med FN-dagen och barnkonventionen under veckan. Att alla barn inte får växa upp på lika villkor är inte självklart. Vi har haft många intressanta och givande samtal med barnen.


I torsdags och idag fredag har vi haft e-val. Vi hade  bild i torsdags och idag fredag har vi  sett film om allhelgona och varför vi uppmärksammar den helgen och idrott utomhus.


Fritte informerar: Under veckan har vi knutit an till tema FN och erbjudit målarbilder om barnkonventionen.

Nästa vecka är det höstlov från skolan. Fritte är öppet för dom barn som behöver.


Vecka 45:

Måndag: Bad

Tisdag: Tema rymden

Onsdag: Tema rymden. Bad

Torsdag: Tema rymden

Fredag: Film om rymden

Trevlig helg och ha ett fint höstlov!

Veckans citat:

Anna & Viktoria

Veckobrev vecka 41                                                                                                       Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven N n för oss. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal. År:F har arbetat både skriftligt, ljudenligt och med taktil inlärning med bokstaven.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Daglig högläsning ingår för samtliga klasser.


I Ma har år:F arbetat med siffror, antal och former. År:1 har arbetat med öppna utsagor. År:2 har arbetat med ordningstal och  addition med ental i talområdet 20-100. År:3 har arbetat med multiplikation och division.


Vi har haft uppstart av tema rymden, och planeter är det vi arbetat med under veckan. Parvis har vi läst fakta, skrivit och sett filmer. Nästa vecka ska vi arbeta estetiskt med planeterna.


Sen ska vi meddela att Tanja ska ut på ett äventyr 6 månader framöver. Hon har fått ett erbjudande från Abisko skola/förskola om att arbeta där. Tanja har tackat ja till erbjudandet och kommer att börja där vecka 43. Vi i F-3 kommer att ha fortsatt kontakt med Tanja via cybervärlden, fantastiskt! Vi har färdigt ett samarbetsprojekt som vi kommer att ha tillsammans med Tanja där uppe i fjällvärlden. Så med hjälp av cybervärlden kommer vi att kvar Tanja i vår skoldag varje vecka och samtidigt kan vi följa henne, och hon följa oss varje vecka. Vi ser framemot detta spännande och lärorika samarbetsprojekt. Bifogar en pedagogiskplanering över vårt samarbetsprojekt.


Glöm inte utvecklingssamtalen nästa vecka! Välkomna!


Nästa vecka:

Måndag: Bad

Tisdag: Tema rymden, tillverka planeter

Onsdag: Tema rymden, tillverka planeter.Bad

Torsdag: Tema rymden, redovisningar. Musik

Fredag: Film om rymden. Skolläkaren är på plats
Fritte informerar: Under veckan har dansstop varit populärt. Att röra sig till takt och ton är något som finns med i läroplanen, så det har vi anammat under veckan. Påminner Er också om att meddela hur ert behov av fritids är under höstlovet.


                                                              Trevlig helg!

                                              Veckans citat: ” Rymden är en fläkt av konst...”

                                                          Anna och Tanja
Veckobrev vecka 40                                                                                                  Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven S s för oss. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal. År:F har arbetat både skriftligt, ljudenligt och med taktil inlärning med bokstaven.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Daglig högläsning ingår för samtliga klasser.


I Ma har år:F arbetat med att storleks ordna och sortera. År:1 har arbetat med att dela tal. År:2 har arbetat med bråk och addition och subtraktion i talområde 0-100. År.3 har arbetat med med multiplikation med 5 och 10 och addition med uppställning.

Föreläsningar har vi självklart varvat med under veckan.


Vi har avslutat vårt temaarbete om hösten den här veckan. Alla faktaplanscher vi skrivit och illustrerat finns att skåda i skolans entre.


I onsdags blev badet inställt, vaktmästaren höll på med underhåll av bassängen när vi kom dit. Innegympa istället, och eleverna fick ha önskegympa. Det blev bollek och en skattlek.


Nästa vecka kommer vi att starta nästa tema som är rymden. Vi bifogar en PPL som Ni kan ta del av där hemma. Vi kommer att börja med att arbeta med planeter.


Nästa vecka:

Måndag: Bad. Skolsköterskan är på skolan 

Tisdag: Tema rymden grupparbeten.

Onsdag: Tema rymden grupparbeten. Bad

Torsdag: Tema rymden. Musik

Fredag: No/Ma uppgift


Fritte informerar: Vecka 44 är det höstlov från skolan. Om ert barn har behov av fritids under höstlovet, meddela oss så snart som möjligt. Så vi vet hur vi ska bemanna fritids.


Trevlig helg!


Veckans citat: ” Dagarna går förbi som fåglar på himlen”


Anna & Tanja

Veckobrev vecka 39                                                                                                      Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven G g  Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal. År:F har arbetat både skriftligt, ljudenligt och med taktil inlärning med bokstaven.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Daglig högläsning ingår för samtliga klasser.


I Ma har år:F arbetat med storlekar och antal. År:1 arbetat med addition inom talområde 0-5. År:2 har arbetat med bråk, en halv, en tredjedel och en fjärdedel. År:3 har arbetat med addition med uppställning och problemlösning.


Temaarbetet om hösten fortskrider, och den här veckan har vi arbetat med trädslag, både barr- och lövträd. Vi har haft muntlig redovisning av våra arbeten.


Fritte informerar: I måndags var till affären för att handla. Att arbeta praktiskt med ämnen i det här fallet matematik är oerhört viktigt. Teori och praktik hand i hand.


Vecka 41 på måndag är skolsköterskan här nästa gång. Skolläkaren är här vecka 42 fredag.


                                                       Nästa vecka:

Måndag: Bad

Tisdag: Tema hösten, stann-och flyttfåglar

Onsdag: Tema hösten, stann-och flyttfåglar. Bad

Torsdag: Tema hösten, redovisning

Fredag: Summering av veckans ämnen och tema hösten.


                                                      Trevlig helg!


           Veckans citat: ”Träd som växer långsamt ger den bästa frukten”


                                                     Anna & Tanja

         

Veckobrev vecka 38                                                                                               Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven D. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:1 arbetat med begreppet =. Att förstå begreppet likhet är helt grundläggande inom matematiken. År:2 har arbetat med addition och subtraktion med hela tiotal och inom talområde 0-20. År:3 har arbetat med multiplikation och division. Att förstå sambandet mellan dessa två räknesätt.

Förskoleklassen har arbetat med begreppet likhetstecken.


Under våra temapass den här veckan har vi arbetat med svampar, ätliga och oätliga. Vi har sett faktafilmer, läst faktatexter, illustrerat bilder och haft muntlig redovisning.


I dag fredag har vi arbetat parvis praktiskt utomhus med det vi arbetat med under matematikpassen under veckan. Att få använda alla sinnen vid inlärning är den viktigaste grunden för att fånga upp alla elever.


Musikskolan har startat den här veckan, torsdagar har vi musik.


Nu behöver vi Er hjälp där hemma. Vi behöver vita korkar från tex. mjölkpaket/yoghurtförpackningar etc. Spara gärna dessa och skicka med era barn till oss. Vi har ett svenska/matteprojekt på gång...


Fritte: Påminner om att det är bra att skicka med mössa, handskar och överdragsbyxor. I onsdags var vi till återvinningen och sorterade skräp.


Nästa vecka:


Måndag: Bad

Tisdag: Tema hösten, trädslag.

Onsdag: Tema hösten, trädslag. Bad

Torsdag: Tema hösten redovisning. Skolfoto.

Fredag:  So/No/Ma


                                                           Trevlig helg!

                                                           Veckans citat:

          Det är med ideér som med svampar, där det finns en finns ofta flera.

                                                          Anna & Tanja

Veckobrev vecka 37                                                                                        Hej!


I Sv har vi arbetat med bokstaven A. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


Vi har fortsatt arbetat vidare med vårt temaarbete om hösten. Vi har antagit en utmaning via COOP som handlar om hälsa, kost och livsstil. Vad händer i vår kropp när vi äter för mycket socker? Hur ofta äter du frukt och grönt? Denna utmaning kommer att pågå till vecka 38. Våra grupparbeten som vi arbetar med under projekttiden, kommer vi att skicka in till en tävling som ingår i denna utmaning. Katarina Lahti från folktandvården har föreläst om tandhälsa för oss i torsdags. Spännande utmaning!Vi har beslutat att fortsätta med skolfotografering som tidigare med anledning av det svar som inkommit. Men det är givetvis frivilligt att ta individuella foton eller inte.


Vi har fått fina skohorn av Jon-Nilas som vi tackar så jättemycket för.


Nästa vecka:


Måndag: Uppstart veckans temajobb om hösten. Musikkonsert här på skolan. Utegympa

Tisdag: Temajobb om hösten

Onsdag: Temajobb om hösten. Utegympa

Torsdag: Temajobba om hösten, redovisning.

Fredag:  Temajobb om hösten.


Under den här veckan på våra raster har vi erbjudit: Brännboll, cykling, hopprep, grupplekar och lek. Målet med de styrda rastaktiviteterna är att vi får möjlighet att arbeta aktivt med värdegrunden. Det finns fyra ledord för detta arbete som är: Samarbete, Trygghet, Respekt och Empati.


Fritte informerar:

Tanja är på läkarbesök måndag den 18/9, Jenny Hjort-Rova kommer in och vikarierar.


Dessa datum kommer vår skolsköterska att finnas på plats, notera hemma i agendan:


Onsdag 27/9

Måndag 9/10

Fredag 20/10

Måndag 13/11

Tisdag 28/11

Måndag 4/12


                                                             Trevlig helg!

           Veckans citat: ” Hösten är en andra vår där varje löv är en blomma”

                                                             Anna & Tanja


Veckobrev vecka 36                                                                                                         Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven K för oss. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant elleren vokal.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har vi arbetat med jämna och udda tal. År:1 har arbetat med siffrorna 0-5. År:2 med jämna och udda tal. År:3 har arbetat med att dela upp tal. Vi har haft föreläsningar och teori.

Familjen 10 har även varit på besök i tisdags.

Förskoleklassen har bekantat sig med 10-familjen.


Vi har haft uppstart av vårt tema ”hösten”. Den här veckan har vi arbetat med sju olika bärsorter, bl.a. åkerbär, hjortron, lingon osv. Vi har parvis läst och tagit ut relevant fakta. Renskrivit faktatexterna på dator och illustrerat till faktatexterna. Vi har haft muntlig redovisning av våra arbeten i torsdags.


På infomötet, tisdagen den 5 september, ställde skolan en förfrågan om huruvida Ni vårdnadshavare anser att vi bör fortsätta med skolfoto, som under tidigare år. Frågan ställdes med tanke på det faktum att allt fler  skolor föredrar att inte ordna med skolfoto av flera anledningar. Bland annat av att detta har blivit en klassfråga i mångt och mycket och att alla elever inte uppskattar detta arrangemang. Med anledning av det som  framkom under pågående möte  samt de synpunkter som framkommit efteråt från er vårdnadshavare anser vi att frågan bör ställas till samtliga vårdnadshavare för att undersöka allas syn på skolfoto frågan. Därav vill vi att ni vårdnadshavare meddelar skolan personligen huruvida ni anser att vi bör fortsätta med att ta skolfoto eller inte och en eventuell motivering till ert förslag. Skicka en lapp med ert barn till skolan eller meddela via mail: anna@hskola.com tanja@hfskola.com  eller ring på telnr. 30063


Från och med måndag nästa vecka kommer länstrafikens morgontur tillsvidare stanna och blockera infarten för övrig trafik upp till Skolbacken när den lämnar av eleverna. Vi kommer att ha personal på plats som väntar in skolbussen för att sedan tillsammans med eleverna promenera upp för backen. Vilket är positivt med tanke på läroplanens intentioner om daglig fysisk aktivitet. Övriga turer går som vanligt från skolan.


Nästa vecka:

Måndag: Uteidrott

Tisdag: Tema hösten

Onsdag: Uteidrott tema hösten

Torsdag: Musik tema hösten

Fredag: Muntlig framställning av veckans temajobb.


Trevlig helg!


Veckans citat: ”Var dig själv, för det finns ingen som Du”
Veckobrev vecka 35                                                                                                    Hej!


Vi börjar med att hälsa Er alla varmt välkomna till en ny termin. En första skolvecka är redan avklarad och som varit fullspäckad av diverse utflykter och teambildning, trevligt!

Vi bifogar en planering över tema hösten som ni kan ta del av.
Fritte informerar: Bra med extrakläder och utekläder efter väder.  Varje barn har en egen låda i korridoren utanför klassrummet där dom kan förvara extrakläderna.


Vi har nya rutiner på skolan. Vi lämnar våra ytterskor i huvudentren, så ta gärna med ett par inneskor.


Nästa vecka:


Måndag: Utegympa-friidrott. Inget ombyte behövs.

Tisdag: Uppstart tema hösten. Vi arbetar med bär.

Onsdag: Utegympa-friidrott

Torsdag: Tema hösten. Musik

Fredag: Naturstudier i närområdet före lunch


Tisdagen den 5/9-17 kl.18.00 har vi info/föräldramöte på skolan. Välkomna!Trevlig helg!


Veckans citat: ” Det är kul att se dig igen efter en lång paus, Vi önskar dig en härlig tid här hos oss”


Anna & Tanja

Hej!                                                                                                            Veckobrev vecka 22


Näst sista skolveckan innan examen, det är inte klokt vad fort den här terminen har gått. Men så är det när man har roligt och det har vi verkligen haft!

Under veckan har vi arbetat med ett uppdrag vi fått av nya campingägaren Max Hensler i Övertorneå, via Sofi Wiippa-Lahti. Barnen har parvis fått skapa och skriva en tillhörande text till sin ”drömlekpark”. Dessa teckningar med tillhörande texter har vi sedan skickat till honom. Spännande!

I går torsdag var vi på ett jättetrevligt och roligt återbesök hos Ola och Ingalill Rokka i Överkalix på älgfarmen. Två små kalvar hade sett dagens ljus sen vi senast var där i höstas. Lassokastning och utfodring av älgar var några utav aktiviteterna vi fick prova på under dagen. En upplevelse- och lärorikdag tillsammans med förskolan och år:4-6.


Nästa vecka:

5/6-17 Lov från skolan. Fritids är stängt med anledning av att inget barn anmält att de har behov av fritidsplats.

6/6-17 Stängt på skola och fritte, Sveriges nationaldag

7/6-17 Ute och inneaktiviteter/städdag på skolan

8/6_17 Uteaktiviteter

9/6-17 Examen på skolgården kl.10.00 därefter bjuder vi på examensfika. Välkomna! Vid regn är vi i gympasalen.

Fritte informerar: Meddela  om ert barn är i behov av fritidsplats examensdagen så vi vet att bemanna rätt.

Musikskolan hälsar att anmälningarna till nästa års musikskola kommer att ske på ett annorlunda sätt. Mer information hittar ni på musikskolans facebooksida samt Övertorneå kommuns hemsida.


Höstterminen för eleverna startar måndagen den 28/8-17.Tid meddelas närmare skolstart på vår hemsida och annons i lokaltidningarna.


Detta är det sista veckobrevet för det här läsåret, så därför vill vi passa på att Tacka för ett fantastiskt fint läsår tillsammans med era barn och er föräldrar.

Vi önskar Er alla en varm, skön och trevlig sommar.


Sommaren grönskar, under himlen den blå. Din djupaste önskan, Är uppfylld just då. Vacker står dalen, Så bördig och grann...Blommor doftar i vindens sus...


                                              Sommarkramar Anna & Tanja
                                             Hej!                                                                                                     Veckobrev vecka 21


Vårt So-tema om våren är inne på sista veckan nu. Vi har arbetat med grönsaker och odling denna vecka. Eleverna  har parvis fått läsa faktatexter och skriva och illustrera faktaplanscher. Våra puppor har vi flyttat över i fjärilsburen, så om ca 10 dagar hoppas vi att vi får se Tistelfjärilar.

Vi har redovisat vårt temaarbete om våren idag onsdag.


Bifogar ett tidningsurklipp från Haparandabladet om vår musikal som vi hade för er där hemma och för hela skolan.


Påminner om viktiga datum att notera i agendan:


26/-5-17 Lov från skolan, Fritids är öppet som vanligt.

1/6-17 åker vi som vi tidigare informerat om till Rokkas älgfarm i Överkalix. Vi åker med buss från skolan på morgonen och är åter tillbaka innan 15.00 så att alla barn hinner hem med ordinarie skolskjuts. Skolan står för lunch och mellanmål. Enda som behövs med är en liten väska med extra kläder.

1/6-17 kl.18.00 Fixarkväll för de föräldrar som har möjlighet och styrelse på skolan.

5/6-17 Lov från skolan, fritids är öppet för de som behöver.

6/6-17 Sveriges nationaldag, Stängt på hela skolan/fritids/förskola

9/6-17 Examen kl.10.00 på skolgården, därefter bjuder vi på examensfika, Välkomna! Som tidigare år är det ingen skolskjuts denna dag.


Fritids informerar:

Fritids är stängt mellan vecka 27-30. Öppnar återigen vecka 31 måndag den 31/7-17. Ni som inte meddelat hur ert barn kommer kommer att vistas de veckor vi har öppet gör det gärna fortast möjligt så vi vet och bemanna rätt.
                      Veckans citat: ”Håll dig i spiskroken, farbror Melker!"


Trevlig långhelg!


Anna & Tanja
Hej!                                                                                                        Veckobrev vecka 19I måndags både lästa vi och såg film om Tove Jansson och Mumintrollen inför vårt besök på tisdag, Muminutställning på Folkets hus.

En fin utställning som vi fick ta del av tillsammans med Björkens förskola.


I onsdags och torsdags hade vi fokus på att tillverka rekvisita till vår musikuppvisning som Ni fick ta del av i torsdags kväll.

Tack för att så många hade möjlighet att komma och se på vår trevliga sångföreställning.


I Ma har år:1 arbetat med talraden 0-100, addition och subtraktion med hela tiotal ex. 40+20= 60. År:2 har arbetat med symmetriska mönster och subtraktion med uppställning inom talområde 0-99. År:3 har arbetat med temperaturer, repeterat multiplikation och division.

Klockan har vi repeterat i samtliga klasser både analogt och digitalt.


Idag fredag har vi visat upp vår musikföreställning för Björkens förskola.


Vi har haft huvudlöss på besök, vi bifogar ett infoblad.


Nästa vecka kommer Anna att vara borta, rektor Kalle kommer att vara behjälplig i klassen.


Nästa vecka:


Tisdag: Temaarbete ”våren”.  På idrotten har vi utegympa, inget ombyte behövs.

Onsdag: Temaarbete ”våren”. På idrotten har vi utegympa, inget ombyte behövs.

Torsdag: Temaarbete ”våren”.

Fredag:  Uteaktiviteter


Fritte informerar:


Tisdag: Bollek för år:F-2 tillsammans med Göran, inneskor räcker som ombyte.

Det är fortfarande snö och därmed blött på fotbollsplan och i Trollskogen så överdragsbyxor är bra att ha med.                                                          Trevlig Helg!


Veckans citat: "När en del tycker att man är stor, och en del tycker att man är liten, så är man kanske alldeles precis lagom gammal...ur Bullerbyn”.


                                                         Anna & Tanja


Hej!                                                                                                         Veckobrev vecka 18I Ma har år:1 arbetat med addition och subtraktion med hela tiotal och klockans halva timmar.År:2 har ritat och målat symmetriska bilder och löst matematiska uppgifter där de funderat på val av rätt räknesätt.  År: 3 har arbetat med att avläsa och jämföra temperaturer och repeterat olika arbetsområden vi arbetat med under läsåret.

Förskoleklassen har räknat i sina matteböcker.


Vi har arbetat med vårt tema ”Våren”. Hela F-3 har parvis arbetat och läst på om olika växter och blommor som finns i vår närmiljö.Faktatexter har hand och dataskrivits. Tillhörande illustrationer har målats till faktatexterna. I dag fredag har vi redovisat texterna i klassen.


Vi har övat på sångerna till vår musikuppvisning nästa vecka.


Vi har hörsammat eleverna i år:F-3 gällande nästa veckas innegympa. Då skolgården äntligen har tinat fram så ändrar vi nästa veckas innegympa till utegympa.


Nästa vecka på torsdag den 11/5-17 kl. 18.00 har vi en liten musikuppvisning för er. Barnen bör vara på skolan ca.17.45 så att dom hinner byta om innan musikuppvisningen. Vi håller till på fritids lokaler och efter föreställningen bjuder vi på fika på fritids.


Nästa vecka:

Måndag: Tema ”våren”

Tisdag: Vi åker med buss tillsammans med förskolan från skolan kl. 9.00  till Övertorneå på en Muminutställning på Folkets hus.

Onsdag: OBS!! Brännboll på gympan, inget ombyte behövs. Tema Astrid  Lindgren

Torsdag: Tema Astrid Lindgren

Fredag: Vårobservationer


Fritte: Tisdag: Bollek för F-2 med Göran, inget ombyte behövs.

            Torsdag: utomhusaktiviteter
                                                              Trevlig helg!


Veckans citat: ”Man tar lite härifrån och lite därifrån och joxar ihop det så blir det lagom jox...”


                                                               Anna och Tanja
Hej!                                                                                                        Veckobrev vecka 17


I Sv har granen presenterat bokstaven Y för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en händelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser.

Förskoleklassen har arbetat med bokstäver och ord.

Vi har bekantat oss med en ny gestalt ur Astrid Lindgrens värld, Madicken.


I Ma har år:1 arbetat med tabeller och stapeldiagram, vi har även räknat med talen 0-100. Sorterat ental,tiotal och hundratal. År:2 har arbetat med division och multiplikation och även med talraden 100-999. År:3 har arbetat med problemlösning och även med mönster.

Förskoleklassen har arbetat med ental, tiotal och hundratal.

Vi har som brukligt varvat föreläsningar, gruppsamtal och mattebok.


Vi har haft uppstart av vårt temaarbete om ”våren”. Vi har börjat arbetat med ett antal fågelarter som finns och lever i vår närmiljö. Barnen har parvis fått läsa och skriva fakta om fågelarterna. Faktaplanscher har illustrerats till faktatexterna.


Påminner om torsdagen den 11/5-17 kl.18.00 då vi i år:F-3 kommer att visa upp vårt priomål för detta läsår i musikform. Vi kommer att hålla till i fritids lokaler. Varmt välkomna!


Nästa vecka:

Måndag: 1/5-17 röddag, 1:a maj. Lov från skolan och fritids

Tisdag: Temaarbete ”våren”. Bad på idrotten.

Onsdag:Temaarbete ”våren” . Bad på idrotten

Torsdag:Temaarbete ”våren”

Fredag: Observationer ”Tema våren”.

                                           Trevlig helg och valborg!


       Veckans citat: ”En sån här kväll känner man livet i sig...ur boken Madicken”


                                                    Anna & Tanja
Hej!                                                                                                Veckobrev vecka 15


I Sv har granen presenterat bokstaven C för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. År:3 har även haft nationella prov.

Denna veckas ”hemliga skrivläxa” var att både skriva och illustrera ett påskägg med valfritt innehåll. Verkligt eller fantasi. Fantastiska och spännande ägg har vi fått ta del av.


I Ma har år:1 arbetat med termer och differens inom talområde 10-20. Vi har haft matteföreläsningar och arbetat enskilt i bok. År:2 har arbetat med subtraktion i talområdet 0-100 och lite multiplikation 1, 2 och 3:ans tabell. År:3 har arbetat med uppställning och problemlösning.


I tisdags och onsdags har vi sysselsatt oss med påskaktivitetar av olika slag. Vackra kreationer har tillverkats och vi har haft utställning i entren under veckan.


Vi har haft besök av en elev som varit och kikat på skolan, trevligt!


Idag torsdag har vi haft uteaktiviteter som avslutning av denna något kortare vecka.


OBS!! Torsdagen den 11/5-17 kommer vi att ha en liten musikuppvisning kvällstid, för er föräldrar. Vi kommer att visa upp vårt priomål för läsår 16/17 i musikform. Mer info kommer närmare.Nu önskar vi Er alla en fin och trevlig påsk och ett skönt påsklov så ses vi åter måndagen den 24/4


Anna & Tanja
Hej!                                                                                                      Veckobrev vecka 14


I Sv har granen presenterat bokstaven H för oss År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Vi har även i alla årskurser arbetat med påskberättelser, temat var påskgummor.

Vi har presenterat en ny högläsningsbok. Denna gång ska vi bekanta oss med Lotta på Bråkmakargatan.

År:3 har även haft nationellaprov i Sv.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavs- och skrivjobb.


I Ma har år:1 arbetat med volym, deciliter, och öppnautsagor inom talområde 10-20. År:2 har arbetat med multiplikation och subtraktion i talområde 0-100. År:3 har arbetat med multiplikation, 7, 8 och 9:ans tabeller.

Förskoleklassen har arbetat med talområde 0-5.

Vi har som alltid varvat föreläsningar och arbete i bok.


I torsdags hade vi avslutning av vårt tema påsken. Vi hade en sång och faktaredovisning där vi bjudit in Björkens förskola. Vi både sjöng och berättade fakta om ägglekar och historien som utspelade sig i Jerusalem.  År:3 var samma dag till Övertorneå på en musikföreläsning på Röda Kvarn.


Skidor och skridskor kommer vi att skicka hem med barnen då denna period är över.


Efter påsklovet kommer vi att börja arbeta med tema ”våren”. Vi bifogar en pedagogiskplanering som ni kan ta del av.


Nästa vecka:

Tisdag: påskaktiviteter

Onsdag: påskaktiviteter

Torsdag: Uteaktiviteter, kläder efter väder. Eleverna slutar efter lunch. Bussarna går hem kl.11.30 eftersom det är skärtorsdag.


Fritte informerar: Meddela hur ert barn ska vistas på fritids under påsklovet vecka 16.


                                                     Trevlig helg!


        Veckans citat: ”Jag kan visst cykla, tänk för att jag kan det ni! I smyg!...”


                                                     Anna & Tanja
 


Hej!                                                                                                       Veckobrev vecka 13


I Sv har granen presenterat bokstaven V för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.

År:3 har även haft nationella prov i Sv.


I Ma har år:1 arbetat med mönster och subtraktion inom talområde 10-20. År:2 har arbetat med multiplikation och tallinjen. År:3 har arbetat med 7, 8 och 9:ans multiplikationstabell och division. År:3 har även haft nationella prov i Ma.


I tisdags hade vi Skidans dag! Ett trevligt och lyckat arrangemang där vi alla stor som liten åkte skidor så det stod härliga till i strålande solsken. Alla utifrån egen kapacitet och förmåga, utan tidtagning. Saft serverades och kexchoklad väntade som öerraskning. Detta är en del av vårt temaprojekt ”Hälsa”


I onsdags arbetade vi med vårt pågående tema påsken. Vi arbetade med grupparbeten  och ämnet var Jerusalem och historien som utspelade sig där.


I torsdags var vi till Svanstein och hade ”Vinterdag” hela skolan från år:F-9. I Svanstein sysselsatte vi i år:F-3 oss med utelek och pimpling. En fantastiskt fin dag tillsammans. Hamburgertallrik till lunch smakade jättegott. Mellis ute på isen, kan inte bli bättre.


Nästa vecka:

Tisdag: Skidor/Skridskor på idrotten. Temaarbete Påsk

Onsdag: Skidor/Skridskor på idrotten. Temaarbete Påsk

Torsdag: Sångredovisning tema Påsk för barnen från Björkens förskola kl.8.45

År:3 åker till Övertorneå, musikskolan bjuder in till förelösning på Röda kvarn. Bussen går från skolan ca.9.40 åter på skolan ca 11.10


Fritte informerar: Meddela gärna snarast hur ert barn kommer att vara på fritids under påsklovet v.16 så vi vet att planera bemanning och luncher.


                                                    Trevlig Helg!


Veckans citat: ” Hyss hittar man inte på di bare blir. Och att det är ett hyss det vet man                                                                                                    inte förrän efteråt...Emil i Lönneberga


                                                    Anna & Tanja


Hej!                                                                                                       Veckobrev vecka 12


I Sv har granen presenterat bokstaven Å för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.

Vi har även svarat och skickat iväg breven till Karungiskolan.

Pojken och tigern för år tre har tagit oss till Lappland.


I Ma har år 1 arbetat med talområde 0-20. Vi har repeterat tallinjen, storleksordnat och mätt längder. År:2 har arbetat med multiplikation, och uppskattat och jämfört maassa. Detta har vi arbetat både praktisk och teoretiskt med. År:3 har arbetat med talmönster både inom addition, subtraktion och bråk. Vi har även haft nationellaprov, problemlösning.


Vi har arbetat med vårt nya tema ”påsken”. Parvis har barnen läst och tagit ut relevant fakta. Tillhörande bilder till faktatexterna har dom sedan illustrerat. Detta temaarbete fortgår fram till vecka 15.


Nästa vecka:

Tisdag 28/3 Skidans dag på skolan. Vi åker skidor mellan kl. 9.00 och ca 10.30. Som vi informerade om i förra veckans veckobrev så åker vi hela skolan utifrån egenförutsättning och utan tid. Vi håller till uppe på skidstadion och varm saft serveras. Skidor under fötterna och ett glatt humör!

Onsdag Skidor/skridskor på idrotten. Temaarbete om påsken

Torsdag 30/3 Vinterdag! Hela skolan åker till Svanstein. Eleverna har som vi tidigare informerat om fått önska vad de vill göra under denna dag. I år:F-3 var det nästan gemeneman som önskade att pimpla och uteaktiviteter. Så som sig bör har majoritet fått avgöra och vi ska alltså pimpla och ha uteaktiviteter. Bussen denna dag startar från skolan och plockar upp eleverna enligt tidtabellen nedan. Det går alltså ingen skolskjuts till skolan på morgonen, utan eleverna hoppar på bussen antingen på skolan eller enligt tidtabellen nedan. Anna finns på plats på morgonen i skolan och är med på bussen. Tanja förbereder och tar emot i Svanstein.Vi beräknar att vara tillbaka på skolan kl.15.00.

Skolan står lunch och mellanmål tar vi med från fritids.

En väska med extrakläder bör barnen ha med sig. Pimpelspön finns på skolan, självklart frivilligt att ta med sig något eget att fika om man önskar. Inga pengar med.


08.00 Start från skolan

08.10 Luppio

08.15 Armasjärvi 

08.30 Övertorneå

08.50 Niskanpää 


                                                          Trevlig helg!

Veckans citat: ” Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll...Pippi

                                                        Anna och TanjaHej!                                                                                          Veckobrev vecka 11I Ma har år:1 arbetat med öppna utsagor inom talområde 10-20. Vi har även arbetat med längd i enheterna cm och meter. Vi har arbetat både praktiskt och i bok. År:2 har arbetat med massa och subtraktion inom talområde 10-20. År:3 har arbetat med multiplikation och division med 7, 8, och 9. Vi har även haft nationellaprov i matematik under veckan.

Förskoleklassen  har jobbar med siffror och antal.


Vi har haft uppstart av vårt nya tema ”Påsken”. Den pedagogiskaplaneringen har ni fått ta del av i vecka 9 veckobrev. Vi har sett en faktafilm om påsken och påbörjat grupparbeten om tex. påskrisets historia.

Under musikpasset i torsdags sjöng vi temainriktade sånger. Vi bifogar sångerna i detta veckobrev.


Tisdagen den 28/3-17 kommer vi att åka skidor så det står härliga till. Tidigare år har vi haft skidtävling, men i år kommer vi att ha Skidans dag!  Vad är då Skidans dag, jo en trevlig skiddag för både stora och små på skidor, hela skolan åker skidor utifrån egen förutsättning, utan tidtagning och sträckan är valfri. Vi har lilla elljusspåret ca 2km, stora elljusspåret ca 3 km och ett 400 meters spår.

Varmdryck serveras under dagen! Välkomna med ett glatt humör och skidor under fötterna!


Hela skolan kommer att ha en vinterdag torsdagen den 30/3-17. Barnen har fått önska vad de vill sysselsätta sig med den dagen. Förslagen är: pimpling, uteaktiviteter, utflykt, grilla, slalom, längdskidor. Vi återkommer med mer information.


Glöm ej utvecklingssamtalen nästa vecka på tisdag!


Nästa vecka:

Tisdag: Skidor/skridskor på gympan. Temajobb

Onsdag: Skidor/skridskor. Temajobb

Torsdag: Temajobb. Bad på fritte! Glöm ej badkläder!

Fredag: Temajobb


Fritte informerar: Bad på torsdag. Om Ni vet hur ert barn kommer att vistas på fritids under påsklovet, meddela oss gärna redan nu.

Tisdagar och onsdagar är det Daniella Jakobsson och Viktoria Svahn som jobbar på eftermiddagarna. Torsdagar är det Tanja och Daniella.


                                                Trevlig helg!


   Veckans citat: ” Det finns ingen vetenskap utan fantasi och ingen konst utan fakta”

                                                 Anna och TanjaHej!                                                                                                        Veckobrev vecka 9


I Sv har granen presenterat bokstaven U för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.

Vi kommer att börja arbeta med vår familj efter sportlovet. Detta jobb kommer att fortgå under vårterminen på våra svenskapass. Vi får in både läsa, skriva, närsamhälle i detta svenskajobb.


I Ma har år:1 arbetat med 10-kamraterna. Vi har arbetat praktiskt i grupp. Vi har även arbetat med klockan både analogt och digitalt. Detta även praktiskt i grupp och via matteföreläsning. År:2 har arbetat med klockan både analogt och digitalt praktiskt i grupp. Vi har även övat på att avrunda upp till närmsta tiotal. År:3 har arbetat med problemlösning.


I onsdags var vi publik på Lilla Vasaloppet som Björken hade anordnat. Ett trevligt arrangemang med duktiga aktiva i spåren.


I torsdags hade vi avslutning av vårt tema ”vatten”. Vi hade en sång och musikredovisning där vi agerade och gestaltade en händelse. Vi hade Björkens förskola som publik. Dom hade fått i uppdrag att tillverka pirathattar som de skulle ha på sig, och fick sedan medverka i två utav våra sånger. En trevlig avslutning på vårt vattentema.


Nästa tema påbörjas vecka 11 och då är det tema ”påsken”. Vi bifogar en pedagogiskplanering där ni kommer att kunna ta del av vad vi ska arbeta med under vecka 11-15.

Nationellaproven för år:3 kommer att påbörjas efter sportlovet.

I fredags hade vi uteaktiviteter efter lunch. Hälsa och idrott kombinerade vi.


Utvecklingssamtalen kommer att äga rum vecka 12 tisdag 21/3-17 för år:F-3.


Vi vill tacka våra praktikanter Elias och Linda för denna praovecka hos oss, välkomna åter!


   Nu vill vi önska Er att skönt sportlov, så ses vi åter vecka 11 på måndag den 13/3-17.


          Veckans citat: ” När våren  kommer måste jag skrika, annars spricker jag.....”


                                                              Anna & TanjaHej!                                                                                                       Veckobrev vecka 8


I Sv har granen presenterat bokstaven I för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


Vi har parvis både läst och skrivit brev till våra brevvänner i Karungi. Detta är ett jättespännande och lärorikt projekt som vi ser framemot att arbeta med under vårterminen.


I Ma har år:1 repeterat 10-kamraterna i subtraktion. Vi har även arbetat med 10-kamrater och hälften. Tex. 10-5=5 8-4=4 osv. År:2 har arbetat med addition med uppställning och att dela upp tal i talsorter. Tex. 746= 700+40+6 År:3 har haft fokus på bråk och decimaltal. Vi har arbetat med praktiskt med bråk och även i bok. Intressanta samtal har vi haft under veckan.


I So/No har vi knutit ihop säcken om vårt temaarbete om vatten och nästa vecka på torsdag väntar redovisning för Björkens förskola.


Fritte informerar: Bad på torsdag!


Nästa vecka:

Tisdag: Skidor på idrotten

Onsdag: Skidor på idrotten. Vi är publik och hejar på Barnens Vasalopp där förskolans barn delatar.

Torsdag: Redovisning av vårt temaarbete för Björkens förskola kl. 9.00. Bad på torsdag på fritte.

Fredag: Uteaktiviteter ”tema hälsa. Vi äter lunch som vanligt i skolan innan vi går till skogen. Om barnen vill ta med något smått frukt, kex etc är det frivilligt. Vi beräknar gå iväg ca.11.00 och är åter på skolan ca 12.30....sedan är det sportlov!


                                                         Trevlig helg!


             Veckans citat: ” Denna dagen ett liv...farbror Melker från Saltkråkan”


                                                         Anna & Tanja


Hej!                                                                                                                Veckobrev vecka 7Den här veckan har vi haft e-val måndag-onsdag på skolan. Vi i år:F-3 har  haft uteaktiviteter skidor/skridskor och tillverkat snöskulpturer. Pyssel, film och Hk har vi även hunnit med.

Trevliga dagar med mycket frisk luft i vårlikt väder.


I Ma har år:1 arbetat med talen 11-19. Att kunna räkna antal och att tala om vad siffrans värde är. Tex talet 19. Det här talet består av 1 tiotal och 9 ental. Nog för att vi dagligen övar på detta under vår morgonsamling. Vi har även arbetat med att kunna placera dessa tal i storleksordning. År:2 har arbetat med additions med uppställning utan tiotalsövergång. Även där har vi repeterat siffrans värde och positioner. År:3 har arbetat med tal i bråkform.  Att decimaltal och bråk kan beskriva samma tal.

Förskoleklassen har arbetat inom talområde 0-5.


I Sv har vi presenterat vårt samarbete med Karungi skolan för våra elever. Nästa vecka ska vi parvis börja arbeta med breven. Ett projekt som vi med spänning ser framemot.


Skridskoplan är fortfarande i bra skick så låt gärna barnens skridskor vara kvar på skolan då dom åker på raster och under fritte tid.Nästa vecka:


Måndag: Föräldramöte på skolan kl.18.00-19.00

Tisdag: Skidor på idrotten.

Onsdag: Skidor på idrotten

Torsdag: Vi åker med buss ca.9.30 från skolan till Övertorneå och Folkets Hus, för att se en föreställning om dans. Vi beräknar vara tillbaka på skolan ca 11.00

Fredag: Tema ”vatten”


Fritte informerar: Under veckan har vi åkt skidor och skridskor. Bad i torsdags var uppskattat och ugnspannkaka efteråt smakade underbart.                                                                 Trevlig helg!


Veckans citat: ” Bland alla skatter som finns under solen, är vänner den finaste gåvan på jorden”


                                                              Anna och TanjaHej!                                                                                                      Veckobrev vecka 7


I Sv har granen presenterat bokstaven F för oss. Är det en konsonant eller en vokal?  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:1 arbetat med geometriska mönster och subtraktioner i talområdet 0-10 med tio-kamraterna eller som vi kallar det hos oss tiofamiljen. Tiofamiljen brukar besöka oss med jämna mellanrum. År:2 har arbetat med avrundning till närmaste tiotal. Tex. talet 23 ska det avrundas till 20 eller 30? År:3 har arbetat med bråk och decimaltal.

Vi har i alla årskurser haft muntliga föreläsningar med givande ”mattesamtal”

och arbete i bok.

Påminner om föräldramöte den 20/2-17 kl.18.00-19.00 på skolan.


Nästa vecka:


Måndag 13/2-17  E-val uteaktiviteter konstruktion- kläder efter väder

Tisdag  14/2-17 E-val pyssel och uteaktiviteter-skidor

Onsdag 15/2-17 E-val tema Astrid Lindgren  (Emil i Lönneberga film) och uteaktiviteter-skidor

Torsdag: Bad på fritte

Fredag: Tema ”Vatten”


Fritte informerar: I tisdags hade vi bollek med Göran Tordne, lika uppskattat varje gång. Tack Göran! Vecka 10 är det sportlov meddela senast vecka 8 hur ert barn kommer att vara, så vi vet med tanke på luncher och bemanning.


Måndag: 6/3-17 _____________________________

Tisdag:  7/3-17 _____________________________

Onsdag: 8/3-17 _____________________________

Torsdag: 9/3-17 ____________________________

Fredag:  10/3-17 ____________________________

          Trevlig helg och glöm inte att det är lov från skolan imorgon fredag 10/2-17


            Veckans citat: ”Allt stort i världen föddes först i någon människas fantasi ”


                                                            Anna & Tanja
Hej!                                                                              Veckobrev vecka 5


I Sv har granen presenterat bokstaven L för oss. Är det en konsonant eller en vokal?  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.

Vi har något roligt att berätta. Vi kommer att ha ett svenskaprojekt tillsammans med Åk:2 på  Karungi skolan. Vi kommer att brevväxla under vårterminen. Spännande!


I Ma har år: 1 arbetat med geometriska objekt. Att kunna namnen och beskriva de geometriska objekten. Vi har även arbetat med öppna utsagor i räknesättet subtraktion i talområdet 0-10. År:2 har arbetat med addition med talsortsräkning. Att kunna dela upp tal tex. 321= 300+20+1 osv. År:3 har börjat arbeta med tal i bråkform. Vi har arbetat både enskilt och i grupp. Haft muntliga genomgångar och föreläsningar om hur de olika begreppen hör ihop.


Under våra temapass om ”vatten” har vi arbetat med bl a. kretslopp, vad är det?

Vi har sjungit faktasånger på musiken om just vattnets kretslopp.

Vi har arbetat parvis med att läsa faktaplanscher och ta ut relevant fakta. Sedan har det illustrerats faktaplanscher.

I onsdags hade vi 100-fest! Vi började morgonen med att överraska eleverna med att bjuda på rulltårta, chokladboll och festis i klassrummet. Till tonerna av gruppen Europes låt finally count down fick eleverna sätta sig till bords. Sedan fortsatte dagen i talets 100 tecken. Vi räknade till 100 på två olika språk. Vi dansade skridskodans till låten finally count down, vi stod stilla i 100 sekunder och dansade i 100 sekunder. Vi avslutade dagen med att eleverna fick tillverka armband och halsband med 100 pärlor. En fin dag!


Vi har föräldramöte på skolan måndagen den 20/2-17 kl.18.00. Välkomna!


Nästa vecka:

tisdag-onsdag Skidor på idrotten. Lämna gärna skridskorna på skolan så de kan åka på rasterna.

torsdag ”tema vattenjobb”

fredag den 10/2-17 är det lovdag från skolan, all personal har utbildningsdag.

Fritte är stängt som vi tidigare informerat om.

Vecka 7 måndag-onsdag är det e-val. Vi återkommer med en pedagogisk planering för dessa dagar. Vi kommer att väva in Astrid Lindgren och tema vatten under våra e-vals dagar.


Fritte informerar: Under veckan har vi haft Per Hietaniemi som jobbat hos oss två dagar.

Trevlig helg!

                             Veckans citat: ”Ett hus utan böcker är som ett hus utan fönster”

                                                             Anna & Tanja


Hej!                                                                                                        Veckobrev vecka 4


I Sv har granen presenterat bokstaven P för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:1 arbetat med addition med tiokamrater och ord som beskriver läge. År:2 har arbetat med addition i talområdet 0-100 med tiotalsövergång. Vi har även arbetat med att använda miniräknare. År:3 har arbetat med addition och subtraktion med uppställning och olika strategier för de olika räknesätten. Vi har även arbetat med problemlösning. Att kunna planera och välja lösningsmetod.

Förskoleklassen har arbetat med talområde 0-10.


Under våra temapass har vi gruppvis arbetat med att forska om fiskeindustrin, Finns det salt i vatten? Vattenkraft vad är det? Vad lever i våra hav, älvar och sjöar? Hur kan vi undvika katastrofer?

Vi har sett en intressant faktafilm och sjungit faktasånger om vatten och kretsloppet på musiken tillsammans med Bea.

Vi har haft besök av en radioreporter från Stockholm som följt vår nye elev Joels och vår klass skoldag på landsbygden kontra skolan från innerstan i Stockholm.


Nästa vecka:

Tisdag-Onsdag skridskor/skidor på idrotten. Barnen får välja vad de vill åka, då spåren ligger intill varandra.

Uppstart veckans ”vattenarbeten”. Tex. Kretsloppet, Vattnets olika former, Vattnets olika former.

Onsdag ”Hundrade skoldagen” Vi uppmärksammar talet 100 på olika sätt. Bifogar en pedagogiskplanering för dagen.

Torsdag vattenarbeten i grupp

Fredag vattenarbete, skolsköterskan är här


Fritte informerar: Vi påminner om att fredagen den 10 februari är fritte stängt då all personal har utbildningsdag.


                                                    Trevlig helg!

                   Veckans citat: ”Allt här i världen är en framtida antikvitet”


                                                    Anna & Tanja


Hej!                                                                                                   Veckobrev vecka 3


I Sv har granen presenterat bokstaven Ö för oss. Är det en vokal eller konsonant?

År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:1 arbetat med tio-familjen både i bok och som alltid via föreläsningar i grupp. Matematiska diskussioner är alltid intressant. År:2 har arbetat med problemlösning och även lite varit inne på räkning med miniräknare. År:3 har arbetat med uppställning både addition och subtraktion och växling över noll.

Under våra pojken och tigern pass har vi hunnit till Gävle.

Förskoleklassen har arbetat både praktiskt och i bok.


Vi har haft uppstart av vårt nya tema om vatten. Eleverna har arbetat gruppvis med att läsa faktablad och tagit ut relevant fakta. Vi har även arbetat med vattenexperiment utomhus.


Nästa vecka:

måndag-onsdag har år:3 floursköljning på morgonen

tisdag-fredag arbetar vi med vårt temaarbete om vatten. Grupparbeten, experiment och faktafilm väntar.


OBS!!! tisdag-onsdag skridskor och skidor på idrotten. Med tanke på att vi så lyxigt har både teknikbana och skridskoplan på skolgården intill varandra får eleverna välja vad de vill åka på idrotten!

Vi kommer att börja räkna skidpoäng nästa vecka på måndag. 1 poäng/ 400 meters åkning. Barnen får räkna allt de åker hemmavid, skoltid och frittetid. Förra året tog vi oss till Tyskland vilket uppmärksammades i Sveriges radio P4 Norrbotten. Nu hoppas vi såklart slå det rekordet!


Fritte informerar: Under veckan har vi vistats utomhus och självklart åkt skridskor på vår isbana. Varmt tack till Per och Fredrik som fixat isplanen.

OBS!!! Fredagen den 10 februari är fritids stängt, all personal har utbildningsdag!                                                           Trevlig helg!


                                  Veckans citat: ” A snowflake is winters butterfly ”

                                                           Anna och Tanja


Hej!                                               Veckobrev vecka 2


Vi börjar att hälsa Er välkomna till en ny termin och får tacka för en första fin skolvecka.

Vi är glada övar att välkomna vår nya elev Joel till oss, han går i klass 2.


I Ma har år:1 börjat arbeta med hela tiotal. Eleverna har fått ringa in tiogrupper och även räknat tioskutt från 10-100. Detta är inget nytt med att räkna tioskutt då det dagligen ingår i vår morgonsamling. År:2 har börjat arbeta med geometriska objekt. Att kunna jämföra och beskriva hur många hörn och sidor tex. en kub har. År:3 har börjat med tal inom talområde 0-10 000. Vi har arbetat med att placera ut talen på en tallinje och även storleksordnat talen på olika sätt. Alltså övat på siffrans värde, vilket också dagligen ingår i vår morgonsamling.

Förskoleklassen har arbetat med praktisk matte.


Vi kommer att börja arbeta med vårt nya tema ”vatten” nästa vecka, vi bifogar en pedagogiskplanering som Ni kan ta del av.

Vi har haft uppstart i torsdags av vårt nya tema.


Vårt priomål är ju som ni redan ”att öka läsintresset och läsförståelsen”, Astrid Lindgrens olika verk kommer att vävas in i detta priomål. Vi har även här haft uppstart för ett nytt verk av Astrid, nu kommer vi att följa ”Emil i lönneberga”. Varje morgon får eleverna lyssna till högläsning som tidigare.


I tisdags läste vi upp en fin artikel om en skara barn på Torpgärdsskolan som start en klubb om utanförskap. Sporrade av deras klubb, bestämdes det enhälligt att vi i år: F-3 också ville ha något liknande. Så eleverna kom demokratiskt fram till ”veckans medhjälpare” kan ha detta som ett utav sina göromål under veckan. Att se till att alla har det bra. Vi kallar vår klubb för ”Må bra”. Alla elever har fått komma till tals och vi har spaltat ner ”Må bra saker” på en plansch som Ni kan ta del av på vår klassrumsdörr.


Nästa vecka:

Tisdag-onsdag bad på idrotten

Grupparbeten om vårt tema ”vatten”


Fritte informerar: Under denna första vecka har vi vistats utomhus och lekt olika rörelse och grupplekar. Inneaktiviteter tex. spel och pyssel har vi också hunnit med.                                                         Trevlig helg!

                   Veckans citat: ”Ett varmt leende kan värma dig en hel vinter”


                                                          Anna & TanjaHej!                                                                                     Veckobrev vecka 50


Terminens sista veckobrev....det är inte klokt vad fort den här terminen har gått. Som ordspråket säger: ”Tiden går fort när man har roligt”.


I tisdags hade vi luciafirande hela dagen. Traditionsenligt började vi luciafirandet med en stämningsfull luciamorgon i Hietaniemi kyrka. Tårögd över dessa fantastiska elever!


Vi har övat till vår musikal under veckan, både tillverkat rekvisita och sjungit sångerna.

Om ni har batteridrivet tärnaljus, någon röd huvudbonad, tomteluva eller dylikt ta med till skolan på måndag eller tisdag.

Nästa vecka har vi som vi tidigare informerat om julstök på skolan måndag 19/12-tisdag 20/12-16. Själva julfesten är den 21/12-16. Eleverna börjar kl.14.00 och själva festen för Er föräldrar och anhöriga kl.18.00-ca 20.00. Skolskjutsen går enligt tidtabell vi skickade i förra veckans veckobrev. Vi serverar risgrynsgröt och skinksmörgås till middag.

Efter att julfesten är slut är det jullov!


Vårterminen för eleverna börjar tisdagen den 10/1-17 kl.7.50. Lärarna har studiedag måndag den 9/1-17


Fritte informerar: Fritte är stängt måndagen den 9/1-17 pga studiedag.Nu vill vi tacka Er elever och föräldrar för en fantastiskt fin termin  och samtidigt önska Er Alla:

God Jul

&

Gott Nytt År!


Anna & TanjaHej!                                                                            Veckobrev vecka 49


Den här veckan har vi under våra gemensamma svenska pass satt fokus på att öva in sånger inför vår musikal till julfesten.

År:3 har arbetat med Pojken och Tigern där vi nu tagit oss till värmland.


Under våra matematikpass har år:1-3 arbetat med ”extra utmaningar” som är knutna till det dom arbetat med under höstterminen. Som tex. öppna utsagor, addition och subtraktion med och utan tiotalsövergång, addition och subtraktion med uppställning, division, multiplikation, enheter mm.

Vi har fortsatt att öva inför luciatåget med de barn som har valt att delta i luciatåget.


I måndags bakade vi pepparkakor och pysslade med eleverna. Vi hade även femåringarna från Björken på besök.

I måndags och idag fredag var femåringarna på besök , trevligt!

I onsdags hade vi terminens sista badlektion. Vi firade med att dela ut simmärken som eleverna tagit och fikade tillsammans.


Vi följer julkalendern ”Selmas Saga” och ser den dagligen tillsammans med femåringarna.


Viktiga datum kommande två sista skolveckor:


12/12-16 Genrep i Hietaniemi kyrka för de elever som valt att delta i luciatåget. Vi åker från skolan med buss strax efter kl.8.00.


13/12-16 Luciafirande i Hietaniemi kyrka med start ca kl.8.15 Skolbussen kör som brukligt via skolan till kyrkan. Därefter bjuder vi Er på luciafika på Backens Matrestaurang.


14/12-16 utgår badet eftersom förskolan har luciafirande på morgonen och många utav våra elever har syskon där och kommer att närvara på deras luciafirande. Men badet flyttas till torsdag 15/12 kl.12.30 då fritte går och badar. Så sim och plask ändå :)

19/12-16 Julstök på skolan

20/12-16 Julstök på skolan

21/12-16 Julfest! Eleverna börjar kl. 14.00. Som brukligt bjuder vi eleverna på middag, tomtegröt och skinksmörgås. Själva festen för Er föräldrar och anhöriga börjar kl.18.00-ca 20.00 Efteråt är det kaffe och fika i matsalen. Skolbussen kör enligt följande turlista:

Tidtabeller

12,45 NiskanpääRisudden 13.30

12,56 KorvaBäckesta 13.35

13,09 Ötå Busstation

13,25 Armasjärvi

13,30 Luppio


13,00 Liehittäjä

Trevlig tredje advent!

Veckans citat: ”När tredje ljuset brinner är snart Lucia här...”

Anna och Tanja

Hej!                                                                             Veckobrev vecka 48


I Sv har granen presenterat bokstaven G för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna idag fredag lästs upp för barnen på Björkens förskola. Detta blir en naturlig del i övning på muntlig framställning. Sagostund för de yngre barnen, kan inte bli bättre.

Detta var läsårets sista granen , nästa måndag väntar annat jobb.


I Ma har år:1 arbetat med tiokompisar och öppna utsagor inom både subtraktion och addition. År:2 har repeterat subtraktion och addition i talområdet 0-20 både utan och med tiotalsövergång. År:3 har arbetat med att repetera multiplikation och division.


I tisdags var år:3 på författarbesök till Övertorneå tillsammans med andra år:3or från kommunen. Vi har läst Katarina Kieris bok ”Vero hit och dit” och bjöds till Övertorneå för att ha boksamtal.

I onsdags hade vi Nilles harpor på besök, spännande och intressant.

Vi har övat inför luciatåget tisdag, onsdag och torsdag. Barnen har fått välja själv om de vill vara tomtenisse, tomteflicka, stjärngosse, tärna, pepparkaksgubbe eller pepparkaksgumma. Kolla med Ert barn vad de valt så ni vet vad för kläder som behövs. Tex. tomtekläder-något rött, grått eller dylikt. Vanliga mjukbyxor/tröja i nämnda färger funkar jättebra.

I torsdags öppnade vi första luckan i vår adventskalender. Först får eleverna lösa ett matematiskt uppdrag innan dom får ta sitt paket. Vi kommer att följa årets julkalender ”Selmas saga” dagligen via smartboarden.

Vi har haft fem åringarna på besök både i måndags och idag fredag.

Nästa vecka på måndag den 5/12 ska vi baka pepparkakor med eleverna. Vi håller till på fritids.

Nästa vecka på fredag är skolsköterskan här sista gången för den här terminen.

År:3 har fluorsköljning nästa vecka måndag, tisdag och onsdag på morgonen.

Viktiga datum kommande veckor:

Jullunch med eleverna nästa vecka på onsdag 7/12-16

OBS!! Barnens luciakläder,tärnaljus, glitter, band till luciatåget skall vara på skolan senast torsdag den 8/12.

12/12-16 Genrep i kyrkan. Vi åker med buss från skolan på morgonen.

13/12-16 Lucia i Hietaniemi kyrka kl.8.15. Därefter bjuder Vi på luciafika i matsalen.


Fritids informerar: Vi badar nästa vecka på torsdag 8/12 kl. 12.30-14.00. OBS!! Meddela hur Ert barn kommer att vistas på fritids under jullovet så vi vet hur vi ska bemanna.


Trevlig helg!


Veckans citat: ” När andra ljuset brinner är snart Lucia här...”


Anna & Tanja
Hej!                                                                      Veckobrev vecka 47


I sv har granen presenterat bokstaven O för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna idag fredag lästs upp för barnen på Björkens förskola. Detta blir en naturlig del i övning på muntlig framställning. Sagostund för de yngre barnen, kan inte bli bättre.

År:1-2 har arbetat med att skriva ord och fullständiga meningar utifrån en händelserik bild.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten i Trulleböcker och praktiska övningar.


I Ma år:1 arbetat både öppna utsagor, tiokompisar och mätuppgifter. År:2 har arbetat med subtraktion och addition inom talområde 0-20 med tiotalsövergång. År:3 har arbetat med multiplikation med  10, hundra och tusental. Tex. En tankestrategi kan vara att de tänker 3*50 som 3 gånger 5 tiotal osv. Vi har även jobbat med uppställning både addition och subtraktion.

Förskoleklassen har arbetat med praktisk matematik.


Med tanke på den kommande högtid som väntar och advent har vi sett en film om advent.

I tisdags hade vi utvecklingssamtal på skolan, tack för alla fina och givande samtal.

Vi har haft första luciaträffen i onsdags. Vi bifogar luciasångerna så ni kan öva även hemma.

Lucia som vi tidigare informerat om, kommer att äga rum tisdagen den 13/12-16 i Hietaniemi kyrka ca.8.00. De elever som inte valt att delta i luciatåget sitter med som publik i kyrkan.

I torsdags bakade vi bröd på stenplatta tillsammans med Urban från Utbildning Nord. En jätteintressant och lärorik förmiddag. Gott bröd och nöjda barn och vuxna. Tack Urban!

I dag fredag har vi haft 5-åringarna på besök. Vi har haft uppstart av vårt nästa tema ”julen”. Vi såg en faktafilm om julen och dess historia ända ner till 300-talet. Efter filmens slut hade vi filmreflektioner. 5-åringarna fortsatte sitt besök på fritte efteråt.


Nästa vecka på tisdag åker år:3 till Övertorneå på ett författarbesök. Katarina Kieri bjuder in kommunens alla åk:3 till en träff. Vi åker från skolan på morgonen och besöket beräknas ta fram till lunch. Därav utgår idrotten för år:3 denna dag.

På onsdag nästa vecka kommer Nilles harpor på besök till skolan. Vi ska få sjunga, prova på och spela olika instrument.


Lite kort info om sista skolveckan v.51:

Måndag 19/12 tisdag 20/12 onsdag 21/12- julstök på skolan. Onsdag kväll är det julfest på skolan. Vi återkommer med mer information.


Sedan kan Vi stolt presentera skolans nya mentor som är Stefan Nilsson. Mer finns om detta finns att läsa på vår hemsida: www.hietaniemifriskola.se   

Trevlig första advent!

Veckans citat: ”När första ljuset brinner står julens dörr på glänt och alla är så glada att fira få advent”


  Anna & TanjaHej!                                                       Veckobrev vecka 46


I Sv har granen presenterat bokstaven N för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna idag fredag lästs upp för barnen på Björkens förskola. Detta blir en naturlig del i övning på muntlig framställning. Sagostund för de yngre barnen, kan inte bli bättre.

År:3 har även arbetat vidare med den ”Magiska dörren”. Den här veckan handlade det om dialoger.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavs och skrivjobb.


I Ma har år:1 arbetat med jämföra, uppskatta och mäta längder. Vi har mätt både med tummar och även med linjal, centimeter.

År:2 har arbetat med subtraktion med 8. Att tänka att du tar bort 2 färre än när du tar bort 10. År:3 har börjat kika på ekvationer. T.ex 50-a=25   Vad är då a värt? Intressanta matematiska samtal har vi haft.


Vi har arbetat med vårt tema Astrid Lindgren lite extra under veckan. Barnen har gruppvis fått läsa fakta om Madicken, Rasmus på luffen, Saltkråkan, Pippi Långstrump och Astrid själv.

Faktatexter har lästs, handskrivits och dataskrivits. Sedan har faktaplanscher illustrerats och faktatexterna har limmats på planscherna. Dessa faktaplanscher kan ni se i skolans huvudentre.


I torsdags var vi på konsert i Övertorneå, musikgruppen Jord spelade och bjöd på en bra konsert.


Idag fredag har vi haft 5-åringarna på besök. Först var dom med på vår morgonsamling och fortsatte sedan på fritids.


Barnen har fått anmäla intresse till luciatåget som kommer att vara tisdagen den

13/12-16 traditionsenligt i Hietaniemi kyrka. Mer information kommer senare.


Nästa vecka på tisdag den 22/11 har vi utvecklingssamtal på skolan. Vi har i onsdags skickat hem lappar med tider för respektive barns utvecklingssamtal.

Nästa vecka på torsdag den 24/11 ska vi baka bröd tillsammans med Urban från Utbildning Nord. Bröden ska gräddas på en stenhäll och inte i ugn....spännande.

Nästa vecka på fredag den 25/11-16 är skolsköterskan på plats.


Fritte informerar: Utevistelse i massor, madrassåkning och snökojor har byggts. Nästa torsdag den 24/11 går vi och badar.

                                                       Trevlig helg!

                                                     Veckans citat:

”Varje människa föds med en unik klang. För att inte bli ostämd måste Vi följa vår natur”

                                                      Anna & Tanja

Hej!                                                                                         Veckobrev vecka 45


I Sv har granen presenterat bokstaven S för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna idag fredag lästs upp för barnen på Björkens förskola. Detta blir en naturlig del i övning på muntlig framställning. Sagostund för de yngre barnen, kan inte bli bättre.

År:3 har fortsatt sitt arbete med ”Magiska dörren”.

Under våra ”Pojken och Tigern pass” har vi tagit oss till Stockholm och Gamla Stan där Tigern befinner sig nu.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsjobb.


I Ma har år:1 arbetat med talområde 0-10 och störts först. Räkna med den största termen först ex. 1+2=3...tänk 2+1=3. År:2 har arbetat med subtraktion med 9. När du tar bort 9, kan du tänka att 15-9 är nästan 15-10. År:3 har arbetat med subtraktion med uppställning.

Förskoleklassen har arbetat med sina ”Ekorren böcker”.


Vi har även arbetat med bilddikter. Eleverna har fått en bild och utifrån bilden har dom fått skriva ner en dikt. Dikterna har redovisats muntligt, mer övning i muntlig framställning.


Vi har börjat förbereda för utvecklingssamtalen som kommer att vara vecka 47 tisdagen den 22/11-16. Ni kommer att få hem lappar med tider för ert barns utvecklingssamtal.


Vi har fått en ny elev som heter Lucas och går i åk:2. Vi hälsar honom välkommen till oss!


Idag fredag har vi varit på en teater som heter ”Kärleksbubbel”. Vi har haft blivande förskoleklassen från Björken på besök. Vi började med morgonsamling och högläsning och därefter fortsatte dom besöket på fritids.


Nästa vecka ska vi arbeta med Astrid Lindgren gruppvis. Vi kommer att läsa och tillverka faktaplancher. Bifogar en pedagogisk planering.


Nästa vecka på torsdag den 17/11-16 åker vi till Övertorneå på en musikuppvisning av gruppen Jord.
Fritte informerar: Nästa vecka på torsdag den 17/11 har vi bad.


                                                       Trevlig helg!


                        Veckans citat: ” Ett vänligt ord kan värma dig en hel vinter ”


                                                        Anna & Tanja
Hej!                                                                   Veckobrev vecka 43I Sv har granen presenterat bokstaven J för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna idag fredag lästs upp för barnen på Björkens förskola. Självklart har klasskompisarna i vår egen familjegrupp fått lyssna på J-berättelserna. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


I Ma har år:1 börjat arbeta med klockan, hela timmar. År:2 har även dom arbetat med klockan och då mestadels med kvart i och kvart över. År:3 har arbetat vidare med area.

Vi har under veckan haft föreläsningar som brukligt, matte diskussioner  och arbetat i bok.


På tisdag och onsdag hade vi besök av skolinspektionen, vilket våra elever i år:F-3 tyckte var spännande. Så spännande att några elever passade på att fråga om autografer.Igår torsdag och idag fredag har vi haft e-val på hela skolan. Vi har bakat i bagarstugan. Tänk vad fantastiskt att få prova på ett gammalt hantverk i tornedalen, baka matbröd i bagarstuga. Vi har även dansat och rört oss till ”Kringelikrok”, tornedalsk musik- och danskultur. Efter att vi dansat och tagit del av gruppen JORDS föreställning ”Kringelikrok”, promenerade vi mot Hietaniemi kyrka. Vi promenerade runt på kyrkogården och de barn som önskade fick tända ljus på anhörigas gravar, med tanke på att Allhelgona helgen stundar. Ett ämnesintegrerat e-val för vår del, då vårt nuvarande tema är ”Tornedalen”.


Nästa vecka är det höstlov för eleverna.


Vecka 45 fortsätter tema ”Tornedalen”. Vi har hittills forskat om bastukulturen, matkulturen, språket, Torneälven, gränsen mellan Sverige och Finland etc.

Vidare under vecka 45 ska vi se faktafilmer om Tornedalen och hur livet kan se ut här.

Vecka 46 ska detta projekt redovisas.


Vi har upptäckt löss i vår klass, kamma och kolla igenom era barn hemma. Vi har igår torsdag skickat med ett infoblad om huvudlöss.


Mellan vecka 46 och vecka 47 kommer utvecklingssamtalen att äga rum. Mer information om tider för respektive samtal kommer vi att skicka ut.


Trevlig helg och Vi önskar Er ett skönt höstlov!


Veckans citat: ”Du måste inte klara allt, det Du klarar är fullt tillräckligt”


Anna & Tanja

Hej                                                                          Veckobrev vecka 42


I Sv har granen presenterat bokstaven K för oss.

År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna idag fredag lästs upp för barnen på Björkens förskola. Självklart har klasskompisarna i vår egen familjegrupp fått lyssna på K-berättelserna. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

År:3 har fortsatt sitt arbete med ” Den magiska dörren”. Det är så inspirerande och glädjande att se hur deras texter och berättelser växer fram. Ett rikt innehåll och struktur i berättelserna.

 

I Ma har år:1 arbetat med öppna utsagor inom talområdet 0-5. Vi har haft matteföreläsningar  där vi arbetat i grupp, men även arbetat enskilt i bok. År:2 har arbetat med addition i talområdet 0-20 med tiotalsövergång. Att kunna fylla upp 9 till en hel tia och därefter fortsätta addera. Vi har haft matteföreläsningar där vi arbetat med pengar och även arbetat i boken. År:3 har börjar arbeta med area och omkrets. Vi har arbetat praktiskt och mätt omkretsen på mattor i klassrummet. Vi har övat på area och räknat både ensklit i bok och haft föreläsningar.


I onsdags var år:F-1 på teatern ”Herr Muffin” i Övertorneå. En mycket uppskattad föreställning som berörde stor som liten.


I torsdags var vi på ett jätteintressant och lärorikt studiebesök på Ica. Vi arbetar med Icas tema ”Kompis med Kroppen”. Vi fick ta del av en faktaföreläsning av Anna och Johanna och även smaka på frukter från bland annat Nya Zeeland , Brasilien. Frukter som Drakfukt, Papaya och Mango. Därefter var vi på biblioteket där Anna-Karin Luttu tog emot oss och höll ett intressant boksamtal.

Som vi tidigare informerat om så kommer vi att arbeta med Astrid Lindgren hela läsåret. Vi läser just nu boken Saltkråkan dagligen för barnen. Idag fredag har vi sett filmen om det kapitel vi just nu läser om. Efter filmen har eleverna fått skriva reflektioner om både filmen och boken. Tycker jag att filmen var bättre varför? Tycker jag att boken var bättre, varför? Motivera ner Dina tankar.

Nästa vecka på torsdag och fredag har vi E-val på skolan.

Nästa vecka besöker skolinspektionen kommunens skolor, på tisdag och halva onsdag får vi besök av dom.

På torsdag den 27/10 kommer vi att integrera vårt tema om Tornedalen i vårt e-val. Vi ska baka matbröd i bagarstugan tillsammans med Agneta Karlsson och Lena Sundelin.

På fredag kommer vi att få ta del av tornedalsk musik och dans. Vi får besök av ”Kringelikrok” kl. 8.00-8.40 i gymnastiksalen.

Vi bifogar en pedagogisk planering över båda dagarna.


Trevlig helg!

Veckans citat: ” Genom att försöka kan man vinna allt ”       Anna & Tanja


Hej!                                                                         Veckobrev vecka 41


I Sv har granen presenterat bokstaven R för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna idag fredag lästs upp för barnen på Björkens förskola. Självklart har klasskompisarna i vår egen familjegrupp fått lyssna på K-berättelserna. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Treorna hat fortsatt att arbeta med deras svenska arbete, ”Dörren”. Spännande att se hur det växer fram. Vi har skapat personligheter och börjat arbeta på en story.

Förskoleklassen har arbetat med veckans granen bokstav både i grupp och i Trulleboken.


I Ma har år: 1 arbetat med talen 9 och 10 i både addition och subtraktion. Vi har även fortsatt arbeta med tecknen större än > och mindre än <. År:2 har fortsatt att arbeta med ordningstalen första till tolfte. Dom har även arbetat vidare med dom geometriska objekten klot, kub, rätblock, cylinder och kon.

År:3 har fortsatt att öva på klockan, digitalt. Vi har även fortsatt arbeta med multiplikation och division.

Förskoleklassen har arbetat med sifferområde 5-10.


I tisdags indelades barnen i grupper och vi ”sparkade” igång vårt arbete om Tornedalen. Vi har under veckan läst och tagit ut fakta och illustrerat faktaplanscher. Arbetet har fortgått under veckan och det är så inspirerande att se hur faktaarbeten växer fram och hur effektivt det är att använda sig av både teori och praktik vid inlärning.


I torsdags hade vi äntligen redovisning om vårt tema hösten.  En integrerad fakta och musikredovisning tillsammans med vår musikfröken Bea. Våra faktaplanscher och hela vårt arbete finns att skåda i korridoren.


På onsdag 19/10 kl.9.00 åker år F-1 till Övertorneå på en teater som heter: Herr Muffin. Därav ingen gympa denna dag för år: F-1


På torsdag den 20/10 åker F-3 till Övertorneå på ett studiebesök på Ica och biblioteket.

Vi åker på morgonen ca 8.15 och beräknar vara tillbaka till lunch.


Nästa vecka på fredag den 21/10-16 är skolläkaren och skolsköterskan på plats. De elever i år:2 som har gett godkännande till vaccin kommer att få det då.


Fritte informerar: Höstlovet är vecka 44, meddela gärna hur ert barn kommer att vistas så vi vet hur vi ska bemanna fritids.


Trevlig helg!

Veckans citat: ” Börja där Du är, Använd vad Du kan, Gör vad Du kan...så blir det bra”

Kram

Anna och TanjaHej!                                                                                          Veckobrev vecka 40


I måndags var vi på ett fantastiskt studie och upplevelsebesök på Rokkas älgfarm i Lansån. Vi har ju forskat om älgen under vårt höstarbete. Att först har arbetat med älgen både teoretiskt och praktiskt och sedan få uppleva det i verkligheten är så lärorikt. Teori och praktik hand i hand precis som det ska vara. Forskning visar att när vi använder oss av olika inlärningsstilar får vi kunskap som är mer bestående och långvariga för att vi fångar upp hela spektrat.  Vi fick lyssna till fakta och även arbeta praktiskt. Vi fick ett litet uppdrag av Ola, det var att rita och måla teckning  utifrån vår dag. Teckningarna ska skickas till Rokkas älgfarm där dom kommer att pryda väggarna i deras samlingslokal där dom tar emot gäster, kul! Lunch åt vi på älgfarmen, hemlagad renskav och potatismos. Vi tackar Ola Rokka för ett fantastiskt studiebesök.


I Sv har granen presenterat bokstaven Ä för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola. Självklart har klasskompisarna i vår egen familjegrupp fått lyssna på T-berättelserna. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsjobb i böcker men även ljudenligt, hur låter t.ex Ä


I Ma har år:1 arbetat med subtraktion inom talområdet 0-5. Vi har arbetat med ta bort och jämföra. År:2 har arbetat ordningstal och geometriska objekt. År:3 har arbetat med klockan analogt och digitalt. Vi har haft matteföreläsningar och även arbetat i bok.

Förskoleklassen har arbetat med talområdet 0-5.


Vi har haft uppstart av vårt nya tema ”Tornedalen”. Vi har haft gemensamma gruppsamtal om Tornedalen där vi reflekterat och diskuterat om livet här i vår Tornedal.

Nästa vecka ska vi gruppvis börja arbeta med olika ämnen inom Tornedalen, t.e.x torneälven, språk som talas i torneälen, lax-och sikfiskets historia mm.


Lite info om kommande datum:

13/10 har vi redovisning av vårt temaarbete om hösten kl.8.40 i musiksalen. Björkens förskola kommer som publik, om någon av Er föräldrar har möjlighet att komma på vår redovisning är ni välkomna.

19/10 åker år:F-1 på en teater i Övertorneå

20/10 åker vi på ett besök på Ica ”kompis med kroppen” och även ett besök på biblioteket.


Trevlig helg!

Veckans citat: ” Ge varje dag chansen att bli den bästa i ditt liv”


Anna & Tanja


Hej!                                                                                              Veckobrev vecka 39


I Sv har granen presenterat bokstaven T för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola. Självklart har klasskompisarna i vår egen familjegrupp fått lyssna på T-berättelserna. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

År:3 har påbörjat ett svenska projekt. Arbetet kommer att pågå under höst och vårterminen och resultera i en skönlitterär bok.


Vi har skrivit och illustrerat höstdikter som vi buntat ihop till ett häfte. Dikterna har vi läst upp idag fredag.


I Ma har år:1 arbetat med att räkna antal och rita dubbelt så många. T.ex. 4 bananer och dubbelt upp, hur många blir det då? År:2 har arbetat med addition med ental i talområdet 20-100. Vi har även arbeta med muntliga matteövningar där vi övat på att addera 10 mer och 20 mer. År:3 har arbetat med multiplikation och division med talen 10 och 5. Att multiplikation och division är ”kompisar” och att se samband mellan dom två räknesätten.

Vi har fortsatt arbetet med klockan, både som föreläsning och enskilt.


Vi har haft läsårets första badlektioner vilket var uppskattat.


Idag fredag hade vi en ”lägerdag” i skogen. Tillsammans med eleverna tillagade vi lunchen utomhus. Eleverna fick även skapa enkla snickerier.


Nästa vecka på torsdag den 29/9 har vi redovisning av vårt hösttema. Vi kommer att ha en integrerad musik och faktaredovisning där vi bjudit in Björkens förskola som publik. Om någon av er föräldrar har möjlighet så är Ni också välkomna  ca 8.40 i musiksalen.


Påminner om föräldramötet den 4/10 kl. 18.00 här på skolan, meddela före fredag den 30/9 om ni ej har möjlighet att komma.


Vecka 40 på torsdag den 6/10-16 är det skolfoto. Meddela om Ni önskar ta enskilt/syskonkort.


Fritte informerar: I torsdags delade vi gruppen precis som tidigare torsdagar. Halva gänget var i träslöjden med Fredrik medan andra halvan förberedde och grillade korv i vår grillstuga till mellis.


Trevlig helg!


Veckans citat: ”Hösten är en andra vår där varje löv är en blomma”


Anna & Tanja
Hej!                                                                                                  Veckobrev vecka 37


Solsken, blåst och allt mer gulnande löv....hösten är här!

I Sv har granen presenterat bokstaven M för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Pojken och Tigern för år:3 har tagit oss till Varberg. Där har vi stannat vid en fästning där vi till vår spänning upptäckt en mumie...

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har vi i torsdags arbetat med klockan. Först teoretiskt och sedan praktiskt utomhus. Barnen fick parvis arbeta med olika kluringar som hade med klockan att göra utomhus. Första uppdraget var att bygga en klocka utav naturmaterial med klockslag och visare. Därefter fick dom dra uppdrag från vår ”klockpåse” och försöka lösa uppdragen med hjälp utav deras klockor. Teori och praktik hand i hand.

År:1 har arbetat med antal och att dela tal. Hur talen kan delas upp och användas för att ange antal.  År:2 har arbetat med Bråk. Hur mycket är en halv? en fjärdedel? Hur många halvor går det på en hel? osv. Vi har även tittat lite på addition utan tiotalsövergång.

År:3 har arbetat med addition med uppställning och växling. Vi har arbetat både praktiskt med pengar och teoretiskt.

Förskoleklassen har arbetat med att storleks ordna  olika saker.

Höstarbetet fortskrider och den här veckan har vi i grupper läst på fakta och skrivit och illustrerat faktaplanscher om lingon, blåbär, mossor och lavar. I tisdags hade vi först teori i klassrummet för att därefter gå ut i skogen och göra naturstudier gruppvis. Trevligt!

Under musikpassen har vi övat på sånger som är anknytna till temat.


Läsårets första elevrådsmöte har vi haft i tisdags.


Skolinspektionen gör årligen rutinmässiga besök på olika skolor runt om i hela landet. Vecka 43 tisdag och onsdag är det vår tur att ta emot besök. Bifogar ett infoblad från Skolinspektionen.


Nästa vecka på fredag den 23/9 kommer vi att gå till skogen efter morgonsamlingen. Vi kommer att tillaga lunchen tillsammans  i skogen. Skolan står för lunchen, så inget ätbart hemifrån behövs tas med. Kläder efter väder är det enda!

Skolsköterskan Päivi är på plats på skolan på fredag nästa vecka den 23/9-16.


Fritte informerar: Stora rummet kommer att målas om vilket innebär att vi kommer att använda sido ingången i ca 2 veckor.

Trevlig helg!

Veckans citat: ”Ingen fågel flyger för högt om den flyger med egna vingar”


Anna & Tanja


Veckobrev vecka 36Hej!


Kyligare vindar och vädret har blivit mer höstlikt, härligt!


I Sv har granen presenterat bokstaven E för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I  onsdags ämnesintegrerade vi No, svenska och idrott utomhus. Barnen fick arbeta i par med att lösa olika matematiska kluringar. Barn lär sig på olika sätt. Forskning visar att om vi ibland flyttar ut undervisningen och använder hela kroppen och alla sinnen innebär det att fler barn hittar sitt sätt att lära sig på.

Under våra temapass om ”hösten” har vi denna vecka arbetat gruppvis med klassens fyra träd, två barrträd: tall och gran. Två lövträd: björk och rönn. Barnen har fått läsa fakta om respektive trädslag. Sedan har dom dataskrivit texterna och målat en bild till faktatexten. Texten har sedan limmats upp på bilden och dessa faktaplanscher finns att se i korridoren. På musikpassen har vi sjungit sånger som är integrerade i vårt tema. Vecka 40 kommer vi att redovisa vårt tema för björkens förskola.

På idrotten har haft friidrott och testat på kastboll, 100 meter, längdhopp och tjutspjut.

Vårt prioriterade mål för läsåret kommer att vara att ”lyfta och utveckla läsandet”. Vi kommer att arbeta med vår mest kända barnboksförfattare Astrid Lindgren under hela läsåret. Läsningen är en nyckel i alla ämnen. Att kunna läsa, förstå och analysera texter är viktigt. Därav kommer vi att sätta extra fokus på just det och ”väva” in Astrid under hela läsåret. Skickar med en pedagogisk planering som ni kan ta del av där hemma.

Föräldramötet kommer att flyttas fram till vecka 40 tisdagen den 4/10. Samma tid och plats, 18.00 på skolan. Meddela om Ni ej har möjlighet att komma, då vi kommer att bjuda på lättare förtäring. Mer info kommer närmare.

För år:3 är det fluorsköljning nästa vecka 12-13-14/9.

Nästa vecka på tisdag 13/9 går vi till skogen på förmiddagen.

Nästa vecka på torsdag den 15/9 kommer vi att arbeta praktiskt med ”klockan” utomhus.

Vårt prioriterade mål för år:F-3 läsåret 2016/2017 kommer att vara att ”lyfta och utveckla läsandet”. Vi kommer att arbeta med vår mest kända barnboksförfattare Astrid Lindgren under hela läsåret. Läsningen är en nyckel i alla ämnen. Att kunna läsa, förstå och analysera texter är viktigt. Därav kommer vi att sätta extra fokus på just det och ”väva” in Astrid under hela läsåret.


Veckans citat: ”Alla människor stor som liten har något gott att tillföra”

Trevlig helg!


Anna och Tanja

Veckobrev vecka 35                   Hej!


September är här och passande nog har vi haft uppstart av vårt temaarbete om hösten. Vi har tittat på faktafilmer om hösten via smartboarden. Vad kännetecknar hösten? Varför tappar lövträden sina löv på hösten?

I onsdags och torsdags var vi till skogen och gjorde fältstudier och observationer. Vi ämnesintegrerade svenska, No, bild och musik. I skogen observerade vi våra två vanligast förekommande bärsorter, småkryp, svampsorter, mossor och lavar.

Vi kommer att arbeta med tema ”hösten” fram till vecka 40. Vi bifogar en pedagogisk planering där ni kan se kopplingar till läroplan, tillvägagångssätt och hur vi kommer att arbeta under temats gång.

Barnen har gruppvis forskat om djuren räv, djärv, varg, ekorre och lodjur. Först har dom fått läsa faktatexter för att därefter ta ut lämplig fakta. Därefter har dom illustrerat en bild med tillhörande faktatext.

Vi har även besökt klassensträd. Lövträd, björk och rönn och barrträd, tall och gran. Under torsdagen hade vi orientering som var förankrad till vårt tema med olika höstuppdrag vid de olika stationerna.

I Sv har granen presenterat bokstaven A för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Vi har även börjat läsa Pojken och Tigern, med spänning ser vi framemot  att få ta del av denna berättelse genom sverige.


I Ma har år:1 arbetat med  antal och addition i talområde 0-5 År: 2 har arbetat med udda och jämna tal, tecken >,< och = och År:3 har arbetat med att dela upp tal, hundratal, tiotal och ental, multiplikation och division. Olika matematiska tecken från olika tidsperioder.

Nästa vecka på onsdag kommer vi att arbeta med matematik utomhus under förmiddagen.


Föräldramöte har vi här på skolan tisdagen den 13/9-16 kl. 18.00. Välkomna!


Skolfoto kommer att äga rum vecka 40 torsdag 6/10. Mer info kommer närmare. En viss typ av bakgrund används, därför bör gröna eller turkosa kläder helst inte användas.

Fritte har under veckan erbjudit inne- och utelek. Ugnspannkaka till mellis på torsdag smakade underbart.

Veckans citat: ”Alla människor stor som liten har något gott att tillföra”

Trevlig helg! Tanja & Anna


Hej!Veckobrev vecka 34


Vi börjar med att hälsa Er, barn och föräldrar välkomna till ett nytt och spännande läsår!

Som förra läsåret är det jag, Anna Lindahl och Tanja Mattila som jobbar i år:F-3.Tanja är som tidigare eftermiddagarna på fritids.

I år är det totalt 15 barn i gruppen. År:F två elever, år:1 är det 5 elever, år:2 är det 4 elever och i år:3 är det 4 elever.

Vi har en ny elev i årskurs 2, som vi hälsar varmt välkommen till oss!


Veckobrevet lämnas ut som vanligt på fredagar. Det finns alltid publicerat på vår hemsida på nätet, www.hietaniemifriskola.se . Det är väldigt viktigt att ni läser brevet varje vecka eftersom vi där informerar om vad vi gjort under veckan och vad som kommer att hända framöver.


Rutiner vid frånvaro:

När en elev inte kommer till skolan av någon anledning måste ni anmäla det till oss, dels för att ni enligt grundskoleförordningen är skyldiga att göra det och dels för att det är en säkerhetsfråga. Om ni inte anmält frånvaro är vi skyldiga och kommer att kontakta hemmet. Frånvaroanmälan gör ni enklast genom att ringa eller maila till:

anna@hfskola.com

tanja@hfskola.com

Skolans telenr: 30063

Lite info om nästa vecka:

Tisdag: Utegympa-Kamratövningar

Onsdag: Uteaktiviteter. Skogsutflykt. Det ät bra om barnen har med sig mindre hink/bägare att plocka bär i.

Torsdag:Uteaktiviteter. Besöker klassens träd och gör en naturstudie, och arbetar med bilduppgift.

Bifogar en pedagogisk planering.

Ledighetsansökan

Detta gör Ni som tidigare dvs. tar kontakt med antingen ansvarig lärare eller rektorn.


Auli Kohkoinen som är kyrkisansvarig har meddelat att från och med i år kommer kyrkis att bedrivas i Övertorneå, alltså ingen kyrkis i Hedenäset. Mer info finns på www.overtorneaforsamling.se  eller kontakta Auli på Övertorneå församling.Skolans kurator: Jan Tollin telenr: 070-6476003

Skolsköterska: Päivi Ylisirkka 070-1756487

Veckans citat:

Det är kul att se dig igen efter en lång paus,

Vi önskar dig en härlig tid här hos oss.

Trevlig helg!

Anna och Tanja Hej!Veckobrev vecka 20


I Sv har granen presenterat den sista bokstaven för det här läsåret, och det var X.

År:1 har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva berättelser utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats var berättelsen utspelar sig, en händelse och avslutningsvis ska berättelsen ha ett avslut som knyter ihop handlingen.

År:1 har fått börja arbeta lite smått med läse/berättar/skrivarkort, vilket år:2 arbetat med under året.

År:3 har parvis börjat redigera och gå igenom sina berättelser som dom författat under året. En berättelse för varje bokstav som dom har skrivit under hela läsåret. Vilken sagoskatt dom kommer att få med sig hem. Egenskrivna och egenillustrerade berättelser.


I Ma har år:1 arbetat med öppna utsagor inom talområde 1-20. År:2 har arbetat med addition med uppställning. År:3 har arbetat med multiplikation, problemlösning och temperaturer. Att kunna avläsa en termometer och räkna ut temperaturskillnader.

År 2-3 har även arbetat med mattekluringar. Eleverna har arbetat både parvis och enskilt med mattekort. För varje mattekluring, krävs att eleverna både gör en uträkning, beskriver vad dom ska ta reda på och hur dom går till väga för att lösa uppgiften. Avslutningsvis ska en bild ritas till mattekluringen. När dom blivit godkända

bokför dom det i sitt eget ”Kluringprotokoll”.


Vi har färdigställt vårt temaarbete om ”våren och odling”. Eleverna har skrivit dikter om våren som skulle infatta olika delar, som: Vad känner jag när jag tänker på våren? Vad ser jag? Vad hör jag? Till dikterna skulle eleverna illustrera en bild.

Vi avslutade med en redovisning för 4-5 åringarna.

På fritte har vi grillat korv till mellanmål i torsdags, det var gott! Självklart utevistelse under veckan med lekar och annat skoj. Nya hopprep är inhandlade och gatukritor.

Nästa vecka på tisdag den 24/5 ska vi få lyssna till berättelser av Mila teater, Spännande! Vi kommer att hålla till i gymnastiksalen under förmiddagen.


Som vi tidigare har informerat om så åker vi till Torneå och Haparanda nästa vecka på torsdag 26/5. Vi åker strax efter kl. 8.00 från skolan. Skolan står för lunchen. Om ert barn önskar ta med sig fickpengar för eventuellt godisinköp är det Ni föräldrar som bestämmer det. Vi ska besöka Aine konstmuseum där eleverna ska få se på en utställning om tornedalens historia och även arbeta lite praktiskt. Efter det lunch på Max och som avslutning Candy World. Vi beräknar vara tillbaka på skolan till ordinarie skolskjuts kl. 15.00


Nästa vecka på fredag den 27/5 är skolsköterskan på skolan.

Vecka 22, tisdag-onsdag-torsdag kommer vi att ha uteverksamhet. Vi kommer att ha olika aktiviteter i närområdet och även tillaga mat utomhus. Medtag kläder efter väder. Trevlig helg!

Veckans citat: ” Keep your dreams big, and your worrys small”.         Anna & Tanja

Veckobrev vecka 19Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven Z för oss. En klurig bokstav, men vi fixade det och hittade ord som zink, Zinnia mm.År:1 har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva berättelser utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats var berättelsen utspelar sig, en händelse och avslutningsvis ska berättelsen ha ett avslut som knyter ihop handlingen.


Vårt temaarbete om ”våren och odling” fortgår. Vi har skolat om våra solrosplantor och efter ledigheten upptäckte vi till vår stora glädje att även våra potatisblast börjat komma upp. Spännande, lärorikt och intressant!

Vi har även gjort faktajobb om solrosen, sångsvanen, potatisen och storspoven.

År:1 läser om potatisen.  År:2 arbetar med storspoven och år:3 arbetar med sångsvanen. Eleverna läser, tar ut fakta, handskriver och dataskriver fakta. Sedan tillverkar eleverna en faktaplansch med tillhörande faktatext.


I tisdags var vi på ett intressant studiebesök på Utbildning Nord. Urban Karlsson både guidade och visade oss deras fina verksamhet. Stort tack till Urban för ett intressant studiebesök.


I onsdags hade vi besök av Nille från Kalix som spelade för oss. Vi fick även prova på att spela på nyckelharpa. Nille lovade att återkomma till höstterminen.


I torsdags hade vi Yoga med Elina Johansson, jätteintressant! Vi skickar ett varmt tack till Elina Johansson!

Lite info kommande datum:

Bea informerar, Torsdag 19 maj är det dags för Musikskolans vårkonsert. Uppträdande av musikskolans elever från Hedenäset, Svanstein och Övertorneå i årskurs 4 till och med gymnasieskolan.

Tid: kl. 18.00

Plats: Folkets Hus, Övertorneå


               torsdag den 26/5 åker vi till Haparanda och Torneå . Vi åker strax efter kl. 8.00 från skolan. Skolan står för lunchen. Om ert barn önskar ta med sig fickpengar för eventuellt godisinköp är det Ni föräldrar som bestämmer det. Vi ska besöka Aine konstmuseum där eleverna ska få se på en utställning om tornedalens historia och även arbeta lite praktiskt. Efter det lunch på Max och som avslutning Candy World. Vi beräknar vara tillbaka på skolan till ordinarie skolskjuts kl. 15.00


Skolavslutning äger rum fredagen den 10/6-16 kl. 9.30 i Hietaniemi kyrka. Eleverna har fått rösta och vi har haft ett demokratiskt val där majoriteten röstade på kyrkan. Som tidigare år går det ingen skolskjuts denna dag. Vid behov av skolskjuts kontakta skolan.

Trevlig helg! 

Veckans citat:  ” Var dig själv för annars finns det ingen som du”   Anna och Tanja


Veckobrev vecka 17Hej!


Sista veckan med aprilmånad i almanackan och vi får till helgen hälsa majmånad välkommen!

I Sv har granen presenterat bokstaven C för oss. År:1 har  1 har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva berättelser utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats var berättelsen utspelar sig, en händelse och avslutningsvis ska berättelsen ha ett avslut som knyter ihop handlingen.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten och matematik under veckan.


Vi har haft det sista nationella provet i Sv för år:3.


Natur och Kultur har skickat en förfrågan om att delta i en ”Berättartävling”. Självklart antar vi den utmaningen och vässar våra pennor för att börja skriva berättelser. Berättelserna har vissa delar som måste ingå, utöver dessa delar är det fritt fram att författa en berättelse. Barnen har fått välja om dom vill arbeta gruppvis eller enskilt. Berättelserna ska sedan skickas in till Natur och Kultur där en jury ska gå igenom berättelserna. Kul och spännande!


Vårt temaarbete om våren har vi också arbetat med. Solrosfröna har börjat gro och det börjar synas lite grönt, spännande.

Vi har studerat både stannfåglar och flyttfåglar i vårt närområde via en fantastiskt fin bok som Marianne Berglund både är fotograf och författare till.

Nästa vecka på måndag till onsdag har vi E-val. Vi i F-3 kommer att baka, fortsätta på odlingstemat, ha utelek och ha disco. Vi bifogar en pedagogisk planering.


Nästa vecka på onsdag den 4/5-16  slutar eleverna efter lunch. Bussen avgår från skolan ca 10.45

Lite info kommande datum:

Vecka 18:  Fredag 6/5 lov från skolan.

                    Fritte öppet för dom barn som behöver. Meddela detta snarast.

Vecka 19: Tisdag den 10/5 ska vi på studiebesök på Utbildning Nord.

                   Torsdag den 12/5 ska vi få testa på yoga med Elina Johansson.

                    Fredag den 13/5 är skolsköterskan Päivi hos oss.


Fritte informerar: Under veckan har vi pysslat, spelat brännboll och lekt utomhus.

Trevlig helg och valborg!


Veckans citat: ” En dag som den här reste Marco Polo till Kina. Vad tänker du göra idag?


Anna och TanjaVeckobrev vecka 16                   Hej!


Veckorna rullar på i rasande fart och valborg och första maj närmar sig i rasande fart.


I Sv har granen presenterat bokstaven Å för oss. År:1 har  1 har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva berättelser utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats var berättelsen utspelar sig, en händelse och avslutningsvis ska berättelsen ha ett avslut som knyter ihop handlingen.


I Ma har år:1 arbetat med subtraktion inom talområde 10-20. Dom har även arbetat med volymer. Hur mycket är 2dl? Hur många deciliter  innehåller ett mjölkpaket?.

År:2 har börjat arbeta med multiplikation och division. Fantastiskt att se hur eleverna i år:3 beskrev sambanden mellan multiplikation och division för år:2.

Vi har haft matte föreläsningar där samtalat om vad som menas med multiplikation? Vad gör man när man multiplicerar två tal? Vad är division? Vi har arbetat både praktiskt, teoretiskt, enskilt och i grupp. År:3 har arbetat med bl a. vinklar ? Vad är en rät vinkel? Hur ser den ut? Vad är skillnaden mellan en trubbig och spetsig vinkel? Vi har även arbetat lite med att skriva och redovisa uppställning och problemlösning i ett räknehäfte. Som addition och subtraktion med uppställning.


Vi har fortsatt med vårt temaarbete om odling och sett en film som handlade om våra fyra sädesslag. Efter filmen hade vi gruppsamtal om filmen och fantastiskt att se hur mycket fakta eleverna snappat upp under filmen.

Vi har även hunnit så solrosor under veckan. Ska bli spännande att följa solrosfröets väg från ”frö till planta-full blomma”.


Vi har antagit en förfrågan om att delta i en riksomtäckande tävling som handlar om ”Sveriges piggaste klassrum”. Våra 20 elever i år: F-3 har Alla var och en fritt fått skapa och använt olika material för att skapa sitt dröm klassrum. Några av våra fina förslag finns att se på vår facebook sida.

Vecka 18 måndag 2/5-16 tisdag 3/5-16 och onsdag 4/5-16 har vi elevens val.

Onsdagen den 4/5 är halvdag då det är dag före Kristi himmelsfärds dag. Bussen avgår efter lunch.

Fredag den 6/5-15 är det lov från skolan. Fritte är öppet för dom som behöver.


Trevlig helg!

Veckans citat: ”Allt här i världen är en framtida antikvitet”.


Anna & TanjaVeckobrev vecka 15


Hej!


Sol, moln, och blåst ....vårväder med slask och vattenpussar. Vi har haft Matilda Hannu   hos oss under veckan på prao. Vi tackar Matilda för den här veckan med oss och hälsar henne välkommen tillbaka någon annan gång.


I Sv har granen presenterat bokstaven V för oss. År:1 har  1 har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva berättelser utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats var berättelsen utspelar sig, en händelse och avslutningsvis ska berättelsen ha ett avslut som knyter ihop handlingen.


I onsdags räknade vi både skidpoäng och sammanställde bokprojektet.

Våra gemensamt räknade skidpoäng resulterade i att vi i år: F-3 gemensamt åkt ca 280 mil, helt fantastiskt. Självklart tittade vi på jordgloben vart vi hade hamnat och hör och häpna vi har kommit till Tyskland! Detta uppmärksammades av radio Norrbotten som kontaktade oss för att göra en intervju, vilket gjordes i torsdags då vi blev uppringda utav Tova Nilsson på P4. Intervjun går att höra på webben på www.sr.se/norrbotten.

Idag fredag har vi haft skidavslutningsfest med uteaktiviteter, gott fika och utdelning av diplom till våra duktiga elever.

Bokprojektet är även det avslutat och gemensamt har barnen i F-3 läst hela 2957 sidor. Vi har alltså nått både delmål och slutmålet med råge så nu väntar både filmtajm, tårtkalas och disco som belöningar. Att se läsintresset hos barnen både inspirerar och glädjer till fortsatt läsning. Vårt läsprojekt har även givit oss en liten summa pengar via en stiftelse i norrbotten. Dessa pengar ska användas till en studieresa till Luleå och länsbiblioteket.


Vi har sett faktafilmer om vårt nya temaarbete ”odling”. Hur såg bondelivet ut förritiden ? Vad hade man för arbetsredskap? Haft intressanta samtal utifrån ämnet vilket alltid är inspirerande att få ta del och höra elevernas tankar och reflektioner.


Nästa vecka på fredag den 22/4-16 är vår skolsköterska Päivi på skolan.


Vi kan meddela att vi har en ny rektor från höstterminen, Karl-Göran Lehto.


På fritte har vi spelat brännboll under veckan, finns det ett säkrare vårtecken?!?


Trevlig Helg!

Veckans citat: ” Där kärlek finns, finns liv”


Anna & Tanja
Veckobrev vecka 14                          Hej!


Dripp, dropp, dripp, dropp ....vatten och snö endera dagen, typiskt aprilväder.


I Sv har granen presenterat bokstaven H för oss. År: 1 har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva berättelser utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats var berättelsen utspelar sig, en händelse och avslutningsvis ska berättelsen ha ett avslut som knyter ihop handlingen.


Vi har avslutat vårt läsprojekt och sammanställt antalet gemensamt lästa sidor. Vi har  uppnått vårt slutmål, disco. Samtidigt kan vi berätta en glädjande nyhet. Vi har skickat en projektbeskrivning över vårt läsprojekt och våra egenskrivna sagor som vi läser upp på fredagar för antingen förskolan eller övriga klasskamrater till Arbetsstugestiftelsen i Luleå. Dom har visat sin uppskattning över vårt projekt och har beviljat oss 10 000 kr. Pengarna kommer att användas till en resa till Luleå och Kulturens Hus under våren.


Nästa vecka på fredag den 15/4 kommer vi att ha en liten skidavslutningsfest. Utelekar med kläder efter väder. Vi kommer att hålla till på skolgården.


Vi kommer att starta upp ett nytt tema, ”Våren”. Vi har börjat sjunga vårsånger på musiken, vilka vi bifogar.

Vi bifogar även en pedagogiskplanering över vårt temaarbete.


Fritte informerar: Vi har pysslat och haft ansiktsmålning. Träslöjden har vi varit i och snickrat, vilket varit jätteuppskattat.


Trevlig helg!

Veckans citat: ”Genom att försöka kan man vinna allt”.

Anna & Tanja


Hej!Veckobrev vecka 11


Vårväder, solsken och takdropp...underbart väder under veckan.

I Sv har granen presenterat bokstaven G för oss. År: 1 har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva berättelser utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats var berättelsen utspelar sig, en händelse och avslutningsvis ska berättelsen ha ett avslut som knyter ihop handlingen. Berättelserna har sedan handskrivits och lästs upp för klasskamraterna.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsjobb både ljudenligt och skriftligt.


I Ma har år:1 arbetat med talområde 10-20 och öppna utsagor. Vi har även nosat lite på matematiska måttenheter som centimeter och meter. År:2 har börjat arbeta med multiplikation och år:3 har fortsatt med multiplikation och division. Vi har arbetat både i bok och haft dagliga föreläsningar under veckan.


Vårt läsprojekt fortskrider och vi har i onsdags uppnått vårt första delmål, 500 gemensamt lästa sidor. Första delmålet var längre rast, vilket barnen fick i onsdags i samband med lunchrasten. Intressanta och inspirerande bokrecensioner har vi fått ta del av.


Skidpoängen har vi också räknat och vi är i skrivande stund mellan Luleå och Piteå i höjd med Antnäs.


Vi påminner om utvecklingssamtalen som äger rum nästa vecka måndag.


Nästa vecka på onsdag den 23/3-16 kommer Skol-Dm på skidor att äga rum i Aapua. Från år:2-3 har vi några deltagare. Vi kommer att åka hela F-3 till Aapua med buss från skolan kl. 8.00. De barn som ej deltar kommer att vara hejarklack åt våra skidåkare. Lunchen står skolan för och den äter vi i Aapua på campen. Vi beräknar vara tillbaka på skolan ca. 14.30 så att barnen hinner med ordinarie skolskjutsar. Barnen kan ta med sig extra kläder. Mellanmål står skolan för.


På torsdag nästa vecka den 24/3-16 har vi friluftsdag i Ruskolabacken. Vi åker med buss från skolan kl. 8.10 och åker från Ruskolabacken kl. 12.00

Skolan står för lunchen. Barnen får bestämma tillsammans med Er föräldrar vilken utrustning de vill ha med. Som alltid hjälmtvång för alla som åker ex. slalom, snowboard, pulka, rattkälke, glidare m.m.

Fredagen den 8/4-16 har vi skolläkaren på plats på skolan.

Fritte informerar: Påminner om att Ni som inte meddelat ert barns närvaro under påsklovet gör det så att vi kan planera bemanning och antal lunchportioner då Nina håller stängt.

Trevlig helg önskar Anna och Tanja

Veckobrev v. 10


I veckan har Tanja vikarierat som Anna då Anna har funnits på varmare breddgrader.


Viktoria har haft hand om förskoleklassen.Vi har jobbat på som vanligt.

Måndag gav Granen oss bokstaven D. Klass 1 har tränat på och skriva bokstaven, tvåan har skrivit sina meningar och trean en berättelse.


I svenska läxan till fredag fick barnen berätta om vad de tror sig göra om 20 år. Blev många intressanta berättelser.

I matematik har vi haft upprepning av det eleverna har jobbat med under terminen.


Som ni kanske har hört så har vi ju fått skridskobana vilken har gett oss många stunder med skridskor. På t e x idrotten fick barnen välja så en del åkte skidor och andra skridskor.Vilket de får göra även nästa vecka på idrotten.

Vi är ju två pedagoger så vi kan dela på oss.Isbanan har varit väldigt populär. Vi måste ju passa på att använda den så länge den finns.


Sedan lite information:

På fredag nästa vecka 18/3 har vi ju våran skolmästerskap på skidor. Barnen har fått välja om de åker med eller utan tid. Första starten går kl 9.10. Det är en minut mellan varje start. Startordningen är inte lottat ännu, vi meddelar dem senast onsdag nästa vecka.

Vi skickar även med tider för utvecklingssamtal. Om tiderna inte passar så kontakta oss. Vi kommer att köra samtalen på samma sätt som i höstas.


Ha det bra i vårsolen!

Tanja & Viktoria


Veckobrev vecka 8


Hej!


Hej mitt vinterland...snö i mängder....härligt!


I Sv har granen presenterat bokstaven Ö för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt.  År:3 har arbetat med att skriva en berättelse om bokstaven Ö, utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats var berättelsen utspelar sig, en händelse och avslutningsvis ska berättelsen ha ett avslut som knyter ihop. Berättelserna har sedan handskrivits och sedan har barnen illustrerat en bild till sin berättelse. Slutligen har berättelserna lästs upp för förskoleklassen. Förskoleklassen har arbetat med bokstavsjobb både praktiskt och teoretiskt.


I Ma har år:1 arbetat med att färdigställa pågående kapitel som handlar om talen 11-19. At kunna skriva siffror och räkna antal.. År:2 har arbetat med addition med talsortsräkning. Att förstå hur man kan dela upp tal i talsorter, sätta saman talsorter till ett tresiffrigt tal och även att räkna med talsorter. Vi har även börjat räkna addition med uppställning. År:3 har arbetat med tal i bråkform och decimaltal. Vi har även arbetat med matematikens historia och äldre måttenheter som fot, tjog och aln.

Förskoleklassen har arbetat med praktiska matematikuppgifter och i bok.


Vi har haft avslutning för vårt temaarbete om ”ägg och höns”. En integrerad fakta och sångredovisning för barnen från Björkens förskola.


Vecka 11 på fredag den 18/3 som vi tidigare informerat om. Första start är kl. 9.00 och i klassisk stil. Barnen får välja om dom vill åka med eller utan tid. Och som vanligt uppe på skidstadion. Banrnen tävlar klassvis, pojkar och flickor för sig.  Vi återkommer närmare med mer information.


Vecka 10 startar vi ett läsprojekt i år:1-3. Projektet pågår till och med vecka 14. Ni kan läsa mer om projektet i LPP, som finns på baksidan av detta brev.


Vecka 12 måndag den 21/3-16 har vi våra utvecklingssamtal. Vi återkommer närmare med tider till er.


Fritte informerar: I torsdags fick vi ett teknikrum på fritids. Barnen har skruvat och mixtrat med diverse tekninsaker med stor nyfikenhet.

Trevligt sportlov!

”Ut i snö och skidspår, Så hoppas Vi att Ni ett härligt sportlov får”

Anna & Tanja
Veckobrev vecka 7


Hej!

Den här veckan har vi som vi tidagare informerat om haft elevens val måndag-onsdag.

Vi har haft fina dagar där vi varvat teori, praktik och alla sinnen i olika moment och ämnen både inomhs och utomhus.


Nu till något spännande. I onsdags började vi se små sprickor och hål och även läten inifrån i ett utav våra 8 ägg och under torsdag eftermiddag föddes en liten kyckling. Oj så spännande. I dag fredag har vi haft besök från hela skolan från förskolan till högstadiet. Vår lilla kyckling har även väckt stor nyfikenhet även utanför vår skola, då besökare i alla åldrar ”utifrån” varit på besök. Kul!

Nästa vecka på torsdag har vi avslutning av vårt temaarbete om ”ägg och höns”. Då kommer vi att redovisa vårt arbete med en integerad fakta och sångredovisning för år:4 -6 och Björkens förskola.


Vi har fått en fantastiskt fin skid och teknikbanan som tidigare år. Skidpoäng har vi börjat räkna och barnen åker på under våra idrottspass, raster och fritte tid. Tack Per för det som vanligt fin skidspåret.


Vi har börjat förbereda utvecklingssamtalen. Vi återkommer med datum och tider när det börjar närma sig.


Vecka 11 fredag den 18/3-16 är det skolmästerskap på skidor. Eleverna får som tidigare år välja om dom vill åka med eller utan tid, och i klassisk stil.


Från vecka 11 och fram till vecka 19 kommer år:3 att ha sina nationellaprov i svenska och matte.


Vecka 9 är det sportlov, Ni som inte meddelat ert barns vistelsetider till fritids gör gärna det snarast.


Fritte informerar: Under veckan har vi lekt både inne och ute.


Trevlig helg!

Veckans citat: ” Var alltid dig själv, för annars finns det ingen som du”


Anna & Tanja
Veckobrev vecka 5


Hej!


Nytt månadsblad och februari står det i vår kalender. Sol, lite snöfall och behaglig temperatur...härligt!


Idrotten har vi haft utomhus med musikuppvärmning som start, precis som vi har inomhus. Sedan har vi haft kamratlekar på tre olika språk, engelska, svenska och finska.


I Sv har granen presenterat bokstaven Ä för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt.  År:3 har arbetat med att skriva en berättelse om bokstaven Ä, utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats var berättelsen utspelar sig, en händelse och avslutningsvis ska berättelsen ha ett avslut som knyter ihop. Berättelserna har sedan handskrivits och sedan har barnen illustrerat en bild till sin berättelse. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola. En mysig och uppskattad stund både för barnen på björken och årskurs 3.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsjobb både praktiskt och teoretiskt.


I Ma har år:1 arbetat med namnen på de geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Dom har även arbetat med öppnautsagor inom talområde 0-10 i både subtraktion och addition. År:2 har arbetat med addition med talsortsräkning. Vi har arbetat både praktiskt med pengar och även i bok. Att förstå hur ett tal är uppbyggt och vad talet består av. Detta är en naturlig del av år morgonsamling dagligen sedan många år tillbaka, där barnen övar på hur talet är uppbyggt och vad det består av. År:3 Har börjat arbeta med bråk. Både hur stor del av en enhet eller av ett antal. Vi har arbetat både praktiskt via föreläsningar och enskilt i bok.

Förskoleklassen har arbetat med att urskilja siffror och antal inom tal område 0-5.


I torsdags den 4/2-16 var det dags för vår hundrade skoldag och ” Hundradagsfest”. Vi började med att hälsa barnen välkomna och delade ut personliga programblad. Därefter uppmärksammade vi talet hundra på olika sätt i ämnena, Sv, Bild, Matematik, Musik, Historia, Hk och idrott. Barnen fick på 10 lika sätt (uppdrag) uppmärksamma talet 100. Hur långat är 100 meter? Vi stegade det. Hur länge är 100 sekunder? Vi både dansade och stod blixtstilla i 100 sekunder. Är 100 enkronor eller 10 stycken guldtior lika mycket som en hundralapp? Ja det är det. Vi byggde talet 100 med naturmaterial.

Barnen fick även tänka 100 år framåt...Hur gammal är jag då? Var bor jag då? Vad gör jag då?  Hur ser jag ut om 100 år? Dom skapade ett porträtt av sig själva som t ex. 108 åring och skrev sedan en tillhörande text till det. Fantastiska skapelser!


OBS!! Glöm inte att det är lov från skolan på måndag, lärarna har u-dag!Fritte informerar: Under veckan har vi varit ute och åkt madrass och byggt snökojor. I tisdags bakade vi frallor till mellis, jättegott! I torsdags fick vi fina frisörsaker av Jenny, tusen tack!!

Vecka 9 är det sportlov från skolan.


Trevlig helg!

Veckans citat: ”Se på livet genom framrutan, inte genom backspegeln”.


Anna & TanjaVeckobrev vecka 4


Hej!


Mildare väder, utevistelse och januarimånad är snart till ända. Det är inte klokt vad fort det går.

I Sv har granen har presenterat bokstaven U för oss. År 1:har arbetat med bokstavsjobb både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt.  År:3 har arbetat med att skriva en berättelse om bokstaven U, utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats var berättelsen utspelar sig, en händelse och avslutningsvis ska berättelsen ha ett avslut som knyter ihop. Berättelserna har sedan handskrivits och sedan har barnen illustrerat en bild till sin berättelse. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola. En mysig och uppskattad stund både för barnen på björken och årskurs 3.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsjobb både praktiskt och teoretiskt.


I Ma har år:1 arbetat med tiokompisar och öppna utsagor både i addition och subtraktion. År:2 har arbetat både praktiskt och teoretiskt med att jämföra och beskriva geometriska begrepp. Vi har även jobbat med att storleksordna tal. År:3 har arbetat med att skriva och storleksordna tal mellan 0-10 000. Vi har även arbetat med addition och subtraktion med uppställning både enskilt och som föreläsningar. Vad händer när vi gör växling över noll?


Vi har fått vår äggkläckningsmaskin med ägg och skötselråd så nu är det en spännande väntan på att vårt projekt resulterar i kycklingar. Barnen har fått arbeta med faktatexter i grupp.

Dom har fått börja med att i varje grupp läsa fakta för att sedan handskriva faktatexten. Faktatexterna ska sedan dataskrivas och det ska även illustreras bilder till. Faktaplanscherna finns att skåda i skolans nedre korridor.


I fredags fick vi 2016 års vårkatalog från vårt bokförlag Hegas. I katalogen fanns ett fint reportage om oss i år: F-3. Det handlade om vårt bokprojekt och hur vi har valt att arbeta

med läsning i vår familjegrupp. Jättekul att det uppmärksammades av Hegas. Ni kan gärna gå på deras hemsida, www.hegas.se, där Ni kan läsa artikeln.

På torsdag nästa vecka har vi vår traditionella hundrade skoldagsfest. Vi har räknat skoldagar sen första skoldagen efter sommarlovet. Vi kommer att uppmärksamma talet 100 på olika sätt. Se bifogad pedagogisk planering.

Fritte informerar: Under veckan har vi varit utomhus och byggt kojor och andra snöskapelser med våra nyinköpta spadar.

Måndagen den 8/2-16 är det lovdag från skolan, lärarna har u-dag. Fritids är öppet för dom barn som behöver. Meddela snarast om Ert barn kommer att vara på fritids.


Trevlig helg!

Veckans citat: ”När du förändrar ditt sätt att betrakta saker

förändras de saker du betraktar”.

Anna & Tanja
Veckobrev vecka 3


Hej!


Kung Bore har ett kyligt grepp om oss och enligt en amerikansk väderlekssajt kommer dessa kallgrader att generera i lika många plusgrader till sommaren...vi får hoppas att det stämmer.


I Sv har granen har presenterat bokstaven P för oss. År 1:har arbetat med bokstavsjobb både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt.  År:3 har arbetat med att skriva en berättelse om bokstaven K, utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats var berättelsen utspelar sig, en händelse och avslutningsvis ska berättelsen ha ett avslut som knyter ihop. Berättelserna har sedan handskrivits och sedan har barnen illustrerat en bild till sin berättelse. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola. En mysig och uppskattad stund både för barnen på björken och årskurs 3. Under våra Pojken & Tigern pass har vi kommit till Mora. Eleverna har fått sätta sig in i pojkens kläder och skriva ett vykort hem till sin familj om hur resan från Smygehuk till Mora varit. Ett intressant skrivmoment där eleverna fått göra en liten tillbakablick och reflektion över den hittills gångna resan.


Förskoleklassen har arbetat med bokstavsjobb både praktiskt och teoretiskt.


I Ma har år:1 arbetat med tiokamrater. År:2 har arbetat med att storleksordna tal upp till 1000. Dom har även arbetat med geometriska objekt både teoretiskt och praktiskt. År:3 har arbetat med övat på begreppen tusental, hundratal, tiotal och ental. Vi har även hunnit med ett litet test i multiplikation.

Förskoleklassen har arbetat i matematikboken.


Vi har haft uppstart av vårt nya tema, ägget. Är alla ägg runda? Varför är en del ägg bruna, prickiga, vita osv. Vi kommer att få låna en äggkläckningsmaskin för att förhoppningsvis få följa, ta del och se hur det går till när ett ägg kläcks. Vi kommer att arbeta med faktatexter och även integrera musiken i detta tema. Avslutningsvis kommer vi att redovisa vårt äggprojekt för år:4-6 och Björkens förskola. Vi bifogar en pedagogisk planering.


När Kung Bore lagt dom kyliga vantarna om oss under veckan har vi passat på ha ett litet vattenexperiment. Vad händer när man slänger hett vatten i luften i -30 grader.


Fritte informerar: Under veckan har vi till största del haft inneaktiviteter av olika slag.


Trevlig helg!


Veckans citat: ”Du måste inte klara allt, det Du klarar är fullt tillräckligt”.
Veckobrev vecka 50


Hej!


Veckorna rullar på och sista ”vanliga” skolveckan är till ända och snart är hösterminen avklarad.


Nästa vecka har vi julstök på skolan. Vi i F-3 kommer bl.a. att pyssla, ha uteaktiviteter, öva på vår musikal och baka.

På torsdag den 17/12-15 är det som vi tidigare informerat om Julfest på skolan. Eleverna börjar kl.12.00 och bussarna går som vanligt till skolan enligt de busstider som vi informerat om förra veckan. Själva julfesten börjar kl.18.00 och Därefter bjuder vi på fika i matsalen.

I dag fredag har vi haft Hietaniemi Friskolas traditionella luciatåg i Hietaniemi kyrka och därefter luciafika. Som tidigare år fantastiskt vackert och stämningsfullt.

Vi har även avnjutit Ninas fantastiskt goda julbord idag. Vi tackar Nina och Ida för det goda julbordet.

Vårterminen startar måndagen den 11/1-16 kl.7.50.

Eftersom vi inte kommer att ha en ”vanlig” skolvecka nästa vecka så är detta veckobrev det sista för den här terminen. Därför vill vi tacka Er för den här terminen och önska Er alla en riktigt


God Jul

och

Gott Nytt År!

Anna Och Tanja

  


Veckobrev vecka 16                                                                                                       Hej!


Den här veckan har sett lite annorlunda ut. Vi har arbetat med vårt projekt ” Vårt samhälle” under hela veckan.

Vi har arbetat med So/No, svenska, bild, teknik och matematik i detta projekt.

Fantastiskt att se arbetsglädjen, framför allt när flera ämnen och inlärningsstilar knyts hand i hand.


På idrotten har vi spelat brännboll, efter önskemål av barnen.


I torsdags hade vi Öppet hus. Vi vill rikta ett varmt tack till Er alla som visade intresse för att ta del av vårt arbete på skolan.


Fritte informerar: Under veckan har vi spelat brännboll och läxhjälpen har som vanligt varit populär.


Nästa vecka:

Måndag: Temajobb. Utegympa.

Tisdag: Temajobb

Onsdag: Temajobb. Utegympa.

Torsdag: Temajobb

Fredag: Temajobb. Blivande förskoleklassen på besök. Skolsköterskan på plats.


Några viktiga datum vecka 18:     

Måndag 30/4-18 Valborgsmässoafton är det lov från skolan. Fritids öppet för de som anmält behov.

Tisdag  1/5-18 Första maj röddag, skola och fritids stängt.

Torsdag 3/5-18 kl.18.00 kommer vi i F-3 att visa upp delar av läsårets olika teman i musikform. Ett av utav våra temaarbeten har varit ”Hur ett samhälle fungerar” som vi har haft tillsammmans med Sparken Nord. Under kvällen kommer det finnas representanter från Sparbanken Nord för att ta del av barnens arbeten.

Efteråt bjuder vi på fika. Välkomna!                                                           Trevlig helg!


            Veckans citat: ”Kan du drömma om det kan du göra det”


                                                    Anna & Viktoria


Veckobrev vecka 15                                                                                                     Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven B b för oss. Är det en konsonant eller vokal? Hur vet vad en konsonant eller vokal är? År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.Nästa vecka:

Måndag: Eleverna har önskat utegympa vecka 16 & 17 vi har hörsammat det.

Tisdag: Tema ”Vårt samhälle”

Onsdag: Utegympa.Tema ”Vårt samhälle”

Torsdag: Öppethus 17-19.OBS! Eleverna börjar 16.00.

Varmt välkomna Alla föräldrar, syskon och övriga intresserade på Öppet hus för att vara delaktiga i vår verksamhet. Vi i F-3 kommer att ha musik och arbeta med vårt Sparbanken Nord projekt ”Vårt samhälle”

Vi bjuder på lättare tilltugg! Välkomna!   

Bussturen går enligt följande:

15,20 Ötå 

15,35 Armasjärvi 

15,45 Luppio 

Eleverna från Ylinenjärvi och Niskanpää hämtas med egen skolbuss.

OBS!! Om ert barn behöver skjuts hem från skolan kl.19.00 hör av er snarast till

oss, så ordnar vi det.

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök. Skolläkaren på plats.


Vecka 18, torsdagen den 3/5-18 kl.18.00 kommer vi i F-3 att visa upp delar av läsårets olika teman i musikform. Ett av utav våra temaarbeten har varit ”Hur ett samhälle fungerar” som vi har haft tillsammmans med Sparken Nord. Under den här kvällen kommer det finnas representanter från Sparbanken Nord för att ta del av barnen arbeten. Efteråt bjuder vi på fika. Välkomna!


                                                          Trevlig helg!


Veckans citat: ”Ta hand om nuet, så kommer framtiden att ta hand om sig själv”


                                                      Anna & Viktoria
Veckobrev vecka 13                                                                                                      Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven V v för oss. Är det en konsonant eller vokal? Hur vet vad en konsonant eller vokal är? År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I onsdags hade vi påskpyssel och idag torsdag har vi haft skidans dag.


Onsdag 11/4-18 har vi friluftsdag. Hela skolan åker till Svanstein Ski med buss från skolan kl.8.30.

Skolan står för lunch, mellanmål tar vi med från fritids.

Vi i F-3 kommer att ha kamratövningar på området kring restaurangen.

En väska med extrakläder och ett glatt humör är vad som behövs med för denna dag. Självklart frivilligt att ta med sig något eget fika om man önskar i väskan.

Inga pengar med för barnen.

Vi åker tillbaka från Svanstein ca 13.30 och beräknar vara tillbaka på skolan

ca.15.00.


Fritte informerar: Nästa vecka är det påsklov, fritids öppet för de barn som anmält behov.


Vecka 15

Måndag: Utegympa

Tisdag: Tema våren

Onsdag: Friluftsdag i Svanstein.

Toradag: Tema våren. Musik

Fredag: Blivande f-klassen på besök. So


Nu vill vi önska Er alla en glad påsk!


                               Anna & Viktoria


Veckobrev vecka 12                                                                                       Hej i vårsolen!


I sv har granen presenterat bokstaven P p för oss. Är det en konsonant eller vokal? Hur vet vad en konsonant eller vokal är? År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


Vårt SO tema om påsken har vi arbetat med. Ämnes integrerade grupparbeten där fakta lästs, skrivits och illustrerats för att slutligen redovisats i klassen. Lärorikt med blandade inlärningsstilar.

Vi har sått gräs under veckan, nu väntar vi med spänning på att det ska börja gro.


Påminner om 29/3, skärtorsdag har hela skolan Skidans dag. Denna dag åker vi hem med Länstrafikens buss som går kl.13.20 från hållplatsen vid stora vägen. Vi pedagoger kommer att följa eleverna dit. Lilla bussen går 13.20 från skolan och kör ordinarie rutt.


Idag fredag har vi haft vårt slutmål i läsprojektet, nämligen disco.


Påminner om att vara rädd om busskorten.


Nästa vecka:

Måndag: Skridskor/Skidor

Tisdag: Tema påsken

Onsdag: Skridskor/Skidor. Tema på sken

Torsdag: Skidans dag

Fredag: Långfredag-Påsklov


Påsklov vecka 14


Fritids informerar: Läxhjälpen har denna vecka bestått av att skapa påskgummor och påskhäxor. Lek både utomhus och inomhus.


Trevlig helg!


Veckans citat: ”Du kan mer än du tror glöm aldrig det”


Anna & Victoria

Veckobrev vecka 11                                                                                                     Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven T t för oss. Är det en konsonant eller vokal? Hur vet vad en konsonant eller vokal är? År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:1 arbetat med tallinjen 1-100. År:2 med lästal och år.3 med lästal även dom. Vi har arbetat med klockan i samtliga klasser både analogt och digitalt. Som alltid har vi varvat mattepassen med föreläsningar-”pratmatte” och arbete i bok.

Förskoleklassen har arbetat med vardagsmatematik på fritids.


Nationella prov i matematik för år:3 har vi gjort under veckan.


Vi har haft uppstart av vårt nya tema ”påsken”. Grupparbeten under veckan som avslutades med muntliga redovisningar i torsdags. Detta tema kommer att pågå fram till vecka 13, då vi avslutar med redovisning.


Idag fredag har vi haft tårtkalas som var vårt tredje delmål i vårt läsprojekt.


Den 29/3, skärtorsdag har hela skolan Skidans dag. Denna dag åker vi hem med Länstrafikens buss som går kl.13.20 från hållplatsen vid stora vägen. Vi pedagoger kommer att följa eleverna dit. Lilla bussen går 13.20 från skolan och kör ordinarie rutt.


Fritte informerar: Under veckan har påskägg till veckans hemliga läxa tillverkats.

Påsklov vecka 14, Ni som inte meddelat behov av fritids under påsklovet, gör det gärna så vi vet med bemanning och luncher.

Nästa vecka:

Måndag: Skidor/Skridskor

Tisdag: Tema påsken

Onsdag: Skidor/Skridskor. Tema påsken

Torsdag: Tema påsken. Musik

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök. Disco-slutmålet i vårt läsprojekt.


Trevlig helg!

Veckans citat: ”Små små ord av kärlek sagda varje dag, sprider solsken och behag”

Anna & Viktoria

Veckobrev vecka 9                                                                                                        Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven Y y. Är det en konsonant eller vokal? Hur vet vad en konsonant eller vokal är? År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.Vi har haft redovisning av vårt vintertema och bjöd in Björkens förskola på en sång- och musikredovisning. Det är alltid lika kul att få visa upp en del av det arbete barnen arbetat med. Att dessutom visa upp det i musikform är trevligt.Läsprojektet går framåt med väldig fart, sådan glädje att se all denna läslust. I måndags hade vi första ”moroten efter vår läsväg”, nämligen längre rast. Och idag fredag har vi haft filmmys.


Under veckan har Viktoria haft vård av sjukt barn två dagar, Daniela har varit vikarie. Vi har haft Vilda och Viking på prao, tack för fina praodagar tillsammans med er.


Det har kommit till vår kännedom att huvudlöss finns i farten, kolla era barn.


Vecka 11:

Måndag: Skidor/skridskor på idrotten

Tisdag: Uppstart tema påsk

Onsdag: Skidor/skridskor. Tema påsk

Torsdag: Tema påsk. Musik.

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök.      Nu vill vi passa på att önska Er alla ett skönt sportlov så ses vi åter vecka 11.


              Veckans citat: ”Njut av stunderna i livet, i morgon är de minnen”


                                                  Anna, Viktoria & Daniela
Veckobrev vecka 8                                                                                                             Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven O o för oss. Är det en konsonant eller vokal? Hur vet vad en konsonant eller vokal är? År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:1 arbetat med addition inom talområde 10-20. År:2 med multiplikation och År:3 med bråk och multiplikation.


Vi har arbetat vidare med tema OS 2018 under veckan. Klassrummet har under veckan förvandlats till en tidningsredaktion och i torsdags fick vi ut vår tidning.  Den finns i skolans entre tillsammans med allt annat  OS-arbete för den som vill läsa den.


Vecka 11 kommer År:3 att börja med nationella prov i svenska och matematik.


Skolsköterskan finns på plats den 16/3-18 nästa gång.


Fritte informerar: Måndag-Onsdag har Viktoria varit hemma med sjukt barn, Saga Rantatalo har vikarierat henne. Läslusten har varit ivrig under veckan, fantastiskt när fritids och skola knyter an.


Nästa vecka:

Måndag: Skidor/skridskor

Tisdag: Tema vinter

Onsdag: Skidor/skridskor. Tema vinter redovisning för Björkens förskola.

Torsdag: Tema vinter

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök.OBS!! Glöm inte bort att det är sportlov vecka 10. Fritte öppet för de barn som meddelat behov.Trevlig helg!


Veckans citat: ” Vi är så bra tillsammans ”


Anna & ViktoriaVeckobrev vecka 7                                                                                                              Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven Ö ö för oss. Är det en konsonant eller vokal? Hur vet vad en konsonant eller vokal är? År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


Under våra temapass om ”OS 2018” har vi under veckan arbetat med de svenska idrottsmän-och idrottskvinnor som tagit flest OS-medaljer genom tiderna.


År:2 arbetade med praktisk matematik i måndags och bakade och fyllde semlor till oss i F-3 och Björkens förskola. Fantastiskt goda semlor.


Vi har tillsammans med barnen kommit överens om att vi ska ha ett gemensamt läsprojekt. Vi bifogar en läsprojekts logg där ni kan fylla i de och böcker och antal sidor som barnen läser. Efter varje läst bok tas boken till skolan för bokrecension. Varje fredag under dessa läsveckor, ska loggen tas till skolan för att vi ska kunna bokföra veckans lästa sidor. Spännande läsveckor har vi framför oss!


I onsdags hade skolan korridorfest nummer två. Denna gång bjöds det på musikframträdanden och fika efteråt, trevligt!


Fritte informerar: Barnen har sysselsatt sig med allt från att hjälpa till med att tillreda mellanmål, pyssla och läxhjälpen har som vanligt varit populärt. Ute har vi också varit.


Nästa vecka:

Måndag: Skidor/skridskor

Tisdag: Tema OS.

Onsdag: Skidor/Skridskor. Tema OS

Torsdag: Tema OS. Musik

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök


                                                             Veckans citat:

                                    Var dig själv för annars finns det ingen som du

                                                             Anna & ViktoriaVeckobrev vecka 6                                                                                                    Hej!


Den här veckan har vi under våra temapass om vintern arbetat med vinter OS. Självklart har vi integrerat OS 2018 i vårt vintertema. Vad finns det för olympiska grenar på ett vinter OS? Var ligger Pyeongchang? För vilken gång i ordning arrangeras ett vinter OS? osv

Barnen har arbetat i grupp med olika ämnesområden. Muntliga redovisningar med både  faktatexter och illustrationer har vi fått ta del av. Härmed är OS 2018 invigt!


Vi har räknat skidpoäng och har tagit oss till Västerbotten.


Under våra mattepass har år:1 arbetat med enheten kronor. År:2 med addition med talsortsräkning, och lite har vi börjat titta på multiplikation. År:3 med multiplikation och division. Förskoleklassen: med vardagsmatematik. Samtliga klasser har arbetat teoretiskt och tagit del av föreläsningar på olika sätt.


Idag fredag har vi haft 100-dags fest! En spännande och lärorik ämnes integrerad dag. Precis som det ska vara, teori och praktik och alla sinnen vid inlärning.


Utvecklingssamtalen för år:F-3 kommer att äga rum under vecka 9. Vi återkommer med tider.


Fritte informerar: Vi har arbetat med siffror under veckan, ental och tiotal. En sifferorm finns nu i stora rummet. Läxhjälpen har erbjudits som vanligt.


Nästa vecka:


Måndag: Skridskor/Skidor

Tisdag: Tema OS 2018

Onsdag: Skridskor/Skidor. Tema OS 2018

Torsdag: Tema OS 2018. Musik.

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök.


                                                       Trevlig helg!

                                                      Anna & Viktoria

Veckobrev vecka 5                                                                                         Hej!


Nu är februari månad här, och dagarna blir allt ljusare och ljusare, härligt!


I Sv har granen presenterat bokstaven Å å för oss. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:1 arbetat med att räkna enheter med kronor. År:2 har arbetat med addition med uppställning och addera talsorter. År.3 har arbetat börjat bekanta sig med bråk och decimaltal. Förskoleklassen har arbetat med vardagsmatematik.

Samtliga klasser har arbetat med klockan, både digitalt och analogt. Vi har varvat föreläsningar och arbete i bok.


Den här veckan hart vi fått lyssna till föreläsningar om olika vinteraktiviteter under våra So/No pass. Nästa vecka kommer vi att arbeta med OS 2018 i PyeongChang.


Skridskoplan har använts flitigt alla raster under veckan. Glädjen och den fysiska aktiviteten sprudlar under rasterna. Att kunna erbjuda skidor och skridskor under rasterna känns bra.


Nästa vecka:

Måndag: LOV från skolan för eleverna

Tisdag: Tema vinter grupparbeten

Onsdag: Skidor/Skridskor på idrotten. Tema vinter

Torsdag: 100-dags fest! Musik

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök


Fritte informerar: Om Ni behöver nå oss dagtid via telefon, har vi samma nummer som skolan: 070-5861928. Måndag lov från skolan för eleverna, vi har öppet för de barn som behöver.


Trevlig helg!


Veckans citat: ”Kan du drömma om det kan du göra det”


Anna & ViktoriaVeckobrev vecka 4                                                                                                        Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven M m för oss. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


Under våra mattepass har år:1 arbetat med 10-kamrater. År:2 har arbetat med att dela upp tal i talsorter. År:3 har arbetat med uppställning.

Förskoleklassen har arbetat med talområde 0-10.

Vi har varvat föreläsningar och teori.


Under våra tema vinterpass har vi den här veckan arbetat med vattnets olika former, livet under snötäcket och friktion. Vilka former finns vatten i, hur ser det ut under snön?

Vintersånger har vi sjungit och dramatiserat.


Skidpoängen går framåt trots att kung Bore lade ett ordentligt köldgrepp i början på veckan.

Vi har räknat poängen och omvandlat meter till kilometer och vidare till mil. I dagsläget har vi tagit oss 5.8 mil söderut och är i framme i Kalix.

Vår isplan är spolad och därför får barnen välja om de vill åka skidor eller skridskor på idrotten framöver.

Vi passar på att rikta ett varmt tack till våra skid- och isplansfixare.


Vecka 6 måndagen den 5/2-18 har lärarna u-dag. Barnen har LOV från skolan.


Fritte informerar:

Måndagen den 5/2 är det lov från skolan, fritids är öppet för de barn som behöver. Meddela snarast så vi vet.


Nästa vecka:

Måndag:Skidor/Skridskor

Tisdag: Tema vinter

Onsdag: Skidor/Skridskor, tema vinter

Torsdag: Tema vinter, Musik

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök


                                                                Trevlig helg!


                               Veckans citat: ” En snöflinga är vinterns fjäril”


                                                                Anna & ViktoriaVeckobrev vecka 3                                                                                                    Hej!

 

I Sv har granen presenterat bokstaven E e för oss. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:1 arbetat med att räkna antal och sedan kunna räkna och rita hälften så många. År:2 har arbetat med tredimensionella objekt och addition med tiotalsövergång. År:3 har arbetat med att sortera och dela tal. Ex. 2460 och 4206 vilket tal är störst/minst. Hur många tusental, hundratal, tiotal och ental består talen av.

Förskoleklassen har arbetat med talområde 0-5-

Vi har varvat teori och föreläsningar.


Vi har arbetat med vintertemat. Enskilda- och grupparbeten, sånger, film och uteaktiviteter. Ämnesintegrerat och olika sätt att lära sig på, allt för att fånga de flesta inlärningsstilarna.


Skidgympan har bestått av utelek, under hökens vingar kom och istappen. Skidåkning utan stavar, roligt och balansträning.


Fritte informerar: I torsdags knöt vi an till skolans tema ”vinter”. Vi byggde snövulkaner vilket var spännande.


Nästa vecka:


Måndag: Skidor

Tisdag: Tema vinter

Onsdag: Tema vinter. Skidor

Torsdag:Tema vinter. Musik

Fredag:  Blivande förskoleklassen på besök. Päivi skolsköterskan, är på skolan.                                                   Trevlig helg!


            Veckans citat: ” Fånga dagen och ta hand om nuet”


                                                      Anna & Viktoria
Veckobrev vecka 2                                                                                                 Hej!


Vi börjar med att hälsa Er barn och föräldrar välkomna till en ny termin! Härligt nu sparkar vi igång.Denna något kortare vecka har barnen har fått sina nya matteböcker. År:1 har arbetat med tiotal. År:2 med geometriska objekt och år:3 med att storleksordna höga tal.


Vi har börjat läsa en ny högläsningsbok, Sune slutar första klass. Vi kommer som vi tidigare berättat om, att följa Sune under hela läsåret.


Vi kommer att påbörja ett nytt temaområde nästa vecka, vinter. Detta tema kommer att pågå mellan vecka 3-9. Bifogar en planering.


Nu är det dags att gemensamt räkna skidpoäng på idrotten och hemmavid igen. Vi startar vecka 3 och skidrar fram till vecka 9 då vi avslutar med en skidfest. 400 meter=1p. På klassrumsdörren finns en plansch där barnen få bokföra poängen. Gemensamt och utan namn gör vi streck på planschen.


Gympaschemat bifogar vi, den ligger ute på nätet också som tidigare.


Vi kan informera att vår skolsköterska Päivi är tillbaka hos oss efter tjänstledigheten. Päivi är på skolan 26/1-18 nästa gång.Nästa vecka:

Måndag: Idrott-skidor

Tisdag: Uppstart tema vinter

Onsdag:Tema vinter. Idrott-skidor

Torsdag:Tema vinter. Musik

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök.


                                                              Trevlig helg!


Veckans citat: ” Ta hand om nuet så kommer framtiden att ta hand om sig själv”

                                                                           

                                                                      Anna & ViktoriaVeckobrev vecka 50                                                                                     Hej!


Tiden går fort när man har roligt, och det har vi haft den här höstterminen. Det här är det sista veckobrevet för den här terminen.


I onsdags hade vi luciafirande traditionsenligt i Hietaniemi kyrka, vackert och stämningsfullt. Därefter bjöds det på luciafika på Backens Matrestaurang. Trevligt att så många kunde komma på vårt luciafirande.


Nästa vecka:

Måndag: Julstök

Tisdag: Julstök. Ta med en röd eller grå huvudbonad (luva,mössa) till skolan, behövs till julfesten. Om ni inte hittar något i era gömmor hör av er.

Onsdag: Julstök

Torsdag: 21/12-17 börjar eleverna kl.14.30. Vi börjar med samling i respektive hemklassrum. Därefter bjuder vi eleverna på tomtegröt och skinksmörgås. Själva julfesten för Er föräldrar, syskon mor-farföräldrar börjar kl.17.30 i gympasalen. Som tidigare efter julfestens slut, hjälps vi åt att bära undan stolar och musikinstrument. Därefter serveras det julfika hos Nina i restaurangen och sen är det JULLOV!!. Välkomna!

Denna dag har vi egen skolskjuts till skolan. Tidtabell (skolskjuts) enligt nedan: 

13.40 Övertorneå 

14.00 Armasjärvi 

14.15 Luppio

14.30 Skolan

Lilla bussen kör Kalle denna dag och plockar upp eleverna från norra kommundelen. Kalle meddelar om tider till vederbörande.

Fredag: JULLOV skolan stängd-fritids öppet för de som anmält behov.


Från och med den 1/1-18 kommer vi att ha nya telefonnummer.

Skolan: 070-5861928

Björken: 070-5861921

Solgläntan.: 070-5861920


Vårterminen för eleverna startar onsdagen den 10 januari kl.8.30Nu vill passa på att tacka Er föräldrar och barn för en fin hösttermin och önska Er en God Jul och ett Gott Nytt år!


Hälsningar Anna & Viktoria


                             

           
Veckobrev vecka 49                                                                                                 Hej!


Den här veckan har vi arbetat med tema ”Finland 100 år”. Vi har tillverkat faktaplanscher, sett en teater fikat och hyllat Finland 100 år!


Tema julen fortskrider, vi har haft daglig högläsningen ur vår traditionsbok ”Marias lilla åsna”. Adventskalendern har vi öppnat och klurat på svenska- och mattegåtor. Vår interaktiva kalender med Abisko skola är även den igång. Den här veckan var det vår tur att skicka en fråga vi önskade veta mer om till barnen i Abisko. Vi valde Lapporten, varför heter den så? Under veckan har Abisko skola arbetat med det och igår torsdag fick vi svaret via skypen. Nästa vecka är det vår tur att få en fråga om Hedenäset/Tornedalen som de önskar få svar på. Det här är så intressant och spännande!

Idag fredag åt vi Ninas fantastiskt goda julbord, det tackar vi för.


Nästa vecka:

Måndag: Uteidrott, inget ombyte behövs.

Tisdag: 12/12 -17 Genrep för berörda barn till luciatåget i Hietaniemi kyrka. Vi åker med buss från skolan ca. 8.30. OBS! påminner igen om barnens luciakläder, tärnaljus, glitter och band skall vara på skolan senast nu på måndag den 11/12-17.

Onsdag: 13/12-17 Lucia traditionsenligt i Hietaniemi kyrka kl. 8.15. Efteråt bjuder vi på luciafika i matsalen, Backens Matrestaurang. Skola efter luciafirandet.

De som ej valt att delta i luciatåget sitter med i kyrkan som publik.

Denna dag kommer vi att ha egen buss till och från skolan. Alla bussbarn åker alltså med en och samma buss denna dag. Eleverna får antingen komma till kyrkan direkt, Anna finns där på morgonen eller med buss från skolan, Viktoria åker med bussen.

Hålltider för skolbussen denna dag:

06.50 Niskanpää

07.10 Övertorneå 

07.30 Armasjärvi 

07.40 Luppio

07.50 Skolan

Hemskjutsen går ca. 15.00 från skolan.

Torsdag: 14/12-17 tema julen

Fredag: 15/12-17 tema julen. Blivande förskoleklassen på besök.


21/12-17 börjar eleverna kl.14.30. Vi kommer att ha en egen buss till skolan den dagen. Återkommer med hålltider. Vi börjar med samling i respektive hemklassrum. Därefter bjuder vi eleverna på tomtegröt och skinksmörgås. Själva julfesten för Er föräldrar, syskon mor-farföräldrar börjar kl.17.30 i gympasalen som brukligt. Som tidigare efter julfestens slut, hjälps vi åt att bära undan stolar och musikinstrument. Därefter serveras det julfika hos Nina i restaurangen.

Välkomna!


                                                  Trevlig andra advent!

Veckans citat: ”När andra ljuset brinner är snart lucia här, hon bjuder oss på kaffe och bud om julen bär”

                                                       Anna & Viktoria

Veckobrev vecka 48                                                                                         Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven F f för oss. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


Vi har haft uppstart av tema julen. Grupparbeten och en faktafilm som vi såg förra fredagen. Grupparbetena har redovisats muntligt och finns uppsatta i skolans entre.


Teatern ”Kahvilla” fick förhinder, så vi ska se den nästa vecka på torsdag istället.

Vi har öppnat första luckan i vår adventskalender...på måndag öppnas den interaktiva som vi har tillsammans med Abisko skola.

Viktiga datum kommande veckor:

8/12-17 Jullunch med eleverna

12/12-17 Genrep för berörda barn till luciatåget i Hietaniemi kyrka. Vi åker med buss från skolan ca. 8.30. OBS! Barnens luciakläder, tärnaljus, glitter och band skall vara på skolan senast måndagen den 11/12-17.

13/12-17 Lucia traditionsenligt i Hietaniemi kyrka kl. 8.15. Efteråt bjuder vi på luciafika i matsalen, Backens Matrestaurang. Skola efter luciafirandet.

De som ej valt att delta i luciatåget sitter med i kyrkan som publik.

Denna dag kommer vi att ha egen buss till och från skolan. Alla bussbarn åker alltså med en och samma buss denna dag. Eleverna får antingen komma till kyrkan direkt, Anna finns där på morgonen eller med buss från skolan, Viktoria åker med bussen. Hålltider för skolbussen denna dag.


06.50 Niskanpää

07.10 Övertorneå 

07.30 Armasjärvi 

07.40 Luppio

07.50 Skolan

Hemskjutsen går ca. 15.00 från skolan.Nästa vecka:

Måndag: Tema Finland 100 år. Bifogar en pedagogisk planering. Utegympa-inget ombyte behövs

Tisdag: Tema Finland 100 år

Onsdag: Tema Finland 100 år. Utegympa-inget ombyte behövs

Torsdag: Tema julen. Teater ”Kahvilla” F-5.

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök. Jullunch med eleverna.                                           Trevlig första advent!


          Veckans citat: ”När första ljuset brinner står julens dörr på glänt och alla är så                                                                    glada att fira få advent ”


                                                Anna & Viktoria
Veckobrev vecka 47                                                                                                      Hej!


Kung Bore har lagt sina vita vinterhandskar som ett täcke över hela Skolbacken, härligt och efterlängtat.


I Sv har granen presenterat bokstaven H h för oss.Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:F arbetat med vardagsmatematik och siffror och antal. År:1 har arbetat med att jämföra, uppskatta och mäta längder. Vad är en tum? År:2 har arbetat med subtraktion i talområde 0-20 med tiotalsövergång ex. 16-10 År:3 har arbetat med area och omkrets.

Samtliga klasser har arbetat med klockan både analogt och digitalt.

Vi har varvat föreläsningar, praktisk matematik och teori i bok.


Vi har arbetat med vårt projekt ”Ung företagssamhet”. Vi har börjat med att studera vad ett samhälle är och hur det är uppbyggt. Vilka funktioner behövs i ett samhälle? Vår uppstart uppmärksammade av SparbankenNord vilket var extra kul. Representanter från SparbankenNord har lovat att besöka oss vid något tillfälle för att se på vårt arbete. Kul!


Vi kommer att uppmärksamma Finland 100 år. Vecka 49 måndag-onsdag kommer vi att arbeta ämnesintegrerat med temat ”Finland 100 år”. Passande nog ska vi få se en teater nästa vecka på torsdag som anknyter till just det.


Fritte informerar: Veckans hemliga läxa var att skapa en koja, så under veckan har det på ett estetiskt sätt skapats kojor. Veckans läxa finns ihop buntat i korridoren intill F-3 klassrum. Utevistelse som snölek och madrassåkning har varvats med inneaktiviteter.


Nästa vecka:

Måndag: Innegympa

Tisdag: Uppstart tema julen. Bifogar en pedagogisk planering. Skolsköterskan är på plats.

Onsdag: Tema julen. Innegympa

Torsdag:Tema julen. År:F-4 ska se en teater här på skolan som heter ”Kahvilla”, och anknyter till Finlands 100 års firande. Sari Oja är teater ansvarig.

Fredag: Tema julen. Blivande förskoleklassen på besök.


                                              Trevlig helg!


         Veckans citat: ”Du måste inte klara allt, det du klarar är fullt tillräckligt”


                                              Anna & Viktoria
Veckobrev vecka 46                                                                                                     Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven Ii för oss. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:1 arbetat med jämföra, uppskatta och mäta längd. År:2 har arbetat med  subtraktion i talområdet 0-20 med tiotalsövergång. År:3 har arbetat med omkrets och area.

År:F har arbetat med vardagsmatematik.

Vi har som brukligt varvat föreläsningar med praktiska genomgångar och arbete i bok.


I torsdags har vi haft avslutning av vårt tema om rymden. Vi hade en integrerad sång- och fakta redovisning för Björkens förskola. Barnen från Björken var delaktiga i redovisningen. Vårt temaarbete finns att skåda i skolans entre.


Under höstlovet fick vi ta del av en intressant föreläsning från SparbankenNord som handlade om ”ung företagssamhet”. Detta är något vi kommer att starta upp med nästa vecka på tisdag. Vill ni veta mer kan ni gå in på www.ungforetagssamhet.se Vi ser framemot att få arbeta med detta intressanta, kreativa, roliga och lärande material. Återigen betonas vikten av att få använda sig av olika sinnen för att lära sig.


Nästa vecka:

Måndag: Bad

Tisdag: ”Vårt samhälle”

Onsdag: ”Vårt samhälle”. Bad. ”Vårt samhälle”.

Torsdag: Luciaträning för dom barn som valt att delta i luciatåget. Förskoleklassen åker kl.8.30 med buss till folkets hus för att se en föreställning som heter: ”Mamma Mu och kråkan”.

Åter tillbaka på skolan till lunch.

Fredag: ”Vårt samhälle”. Blivande förskoleklassen på besök.


Vi har pratat om trafiksäkerhet och hur viktigt det är att bära reflexer/reflexvästar när man promenerar i trafiken. Har ni reflexvästar hemma så ta gärna på barnen dessa när barnen tar sig till och från skolan.


Fritte informerar:

Under veckan har det skapats astronauter, veckans hemliga läxa var nämligen det. Skapande verksamheten hos oss har av naturliga själ varit rymdinspirerad under veckan. Ute har vi också varit och åkt stjärtlappar i backen.

Trevlig helg!

Veckans citat: ” Alla våra drömmar kan uppfyllas, bara vi har modet att uppfylla dom...”


                                                     Anna & Viktoria
Veckobrev vecka 45                                                                                                     Hej!


November månad är här....det är inte klokt vad det går fort.


I Sv har granen presenterat bokstaven Ll för oss.Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:F arbetat med praktisk matematik, former och spel. År:1 har arbetat med mönster och addition med öppna utsagor. År:2 har arbetat med öppna utsagor. År:3 har arbetat med subtraktion med uppställning.

Samtliga klasser har arbetat med klockan både analogt och digitalt.

Som brukligt har vi varvat matematikpassen med föreläsningar och teoripass.


Den här vecka har vi arbetat med asteroider, meteroiter, stjärnor, svarta hålet osv under våra temapass om rymden. Vi arbetat parvis med att läsa fakta, ta ut relevant fakta och slutligen illustrera faktaplanscher. Det är fantastiskt att se arbetsglädjen under våra temapass.


Vi har även haft kontakt via skypen med Tanja från Abisko. Då är vårt projekt igång!


Fritte informerar: under höstlovet har vi möblerat om och skapat ”rum i rummet” för olika aktiviteter på fritids. Vi är nöjda med resultatet.  Hkn har flyttat sin verksamhet i en del utav vårt kök.


Nästa vecka:

Måndag: Bad. Skolsköterskan är på plats.

Tisdag: Tema rymden

Onsdag: Tema rymden, bad

Torsdag: redovisning av vårt tema rymden för Björkens förskola

Fredag: Ma-uppgift utomhusTrevlig helg!


Veckans citat: ” Den första mat som åts i rymden av en amerikansk astronaut var äppelmos”


Anna & ViktoriaVeckobrev vecka 43                                                                                                     Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven Jj. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal. År:F har arbetat både skriftligt, ljudenligt och med taktil inlärning med bokstaven.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Daglig högläsning ingår för samtliga klasser.


I Ma har år:F arbetat antal och siffror. År:1 har arbetat med öppna utsagor inom sifferområdet 0-5. År:2 har arbetat med objekt. År:3 har arbetat med multiplikation. I samtliga klasser har vi arbetat med klockan via föreläsningar, praktiskt och i bok.


Vi har uppmärksammat och arbetat ämnesintegrerat med FN-dagen och barnkonventionen under veckan. Att alla barn inte får växa upp på lika villkor är inte självklart. Vi har haft många intressanta och givande samtal med barnen.


I torsdags och idag fredag har vi haft e-val. Vi hade  bild i torsdags och idag fredag har vi  sett film om allhelgona och varför vi uppmärksammar den helgen och idrott utomhus.


Fritte informerar: Under veckan har vi knutit an till tema FN och erbjudit målarbilder om barnkonventionen.

Nästa vecka är det höstlov från skolan. Fritte är öppet för dom barn som behöver.


Vecka 45:

Måndag: Bad

Tisdag: Tema rymden

Onsdag: Tema rymden. Bad

Torsdag: Tema rymden

Fredag: Film om rymden

Trevlig helg och ha ett fint höstlov!

Veckans citat:

Anna & Viktoria

Veckobrev vecka 41                                                                                                       Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven N n för oss. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal. År:F har arbetat både skriftligt, ljudenligt och med taktil inlärning med bokstaven.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Daglig högläsning ingår för samtliga klasser.


I Ma har år:F arbetat med siffror, antal och former. År:1 har arbetat med öppna utsagor. År:2 har arbetat med ordningstal och  addition med ental i talområdet 20-100. År:3 har arbetat med multiplikation och division.


Vi har haft uppstart av tema rymden, och planeter är det vi arbetat med under veckan. Parvis har vi läst fakta, skrivit och sett filmer. Nästa vecka ska vi arbeta estetiskt med planeterna.


Sen ska vi meddela att Tanja ska ut på ett äventyr 6 månader framöver. Hon har fått ett erbjudande från Abisko skola/förskola om att arbeta där. Tanja har tackat ja till erbjudandet och kommer att börja där vecka 43. Vi i F-3 kommer att ha fortsatt kontakt med Tanja via cybervärlden, fantastiskt! Vi har färdigt ett samarbetsprojekt som vi kommer att ha tillsammans med Tanja där uppe i fjällvärlden. Så med hjälp av cybervärlden kommer vi att kvar Tanja i vår skoldag varje vecka och samtidigt kan vi följa henne, och hon följa oss varje vecka. Vi ser framemot detta spännande och lärorika samarbetsprojekt. Bifogar en pedagogiskplanering över vårt samarbetsprojekt.


Glöm inte utvecklingssamtalen nästa vecka! Välkomna!


Nästa vecka:

Måndag: Bad

Tisdag: Tema rymden, tillverka planeter

Onsdag: Tema rymden, tillverka planeter.Bad

Torsdag: Tema rymden, redovisningar. Musik

Fredag: Film om rymden. Skolläkaren är på plats
Fritte informerar: Under veckan har dansstop varit populärt. Att röra sig till takt och ton är något som finns med i läroplanen, så det har vi anammat under veckan. Påminner Er också om att meddela hur ert behov av fritids är under höstlovet.


                                                              Trevlig helg!

                                              Veckans citat: ” Rymden är en fläkt av konst...”

                                                          Anna och Tanja
Veckobrev vecka 40                                                                                                  Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven S s för oss. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal. År:F har arbetat både skriftligt, ljudenligt och med taktil inlärning med bokstaven.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Daglig högläsning ingår för samtliga klasser.


I Ma har år:F arbetat med att storleks ordna och sortera. År:1 har arbetat med att dela tal. År:2 har arbetat med bråk och addition och subtraktion i talområde 0-100. År.3 har arbetat med med multiplikation med 5 och 10 och addition med uppställning.

Föreläsningar har vi självklart varvat med under veckan.


Vi har avslutat vårt temaarbete om hösten den här veckan. Alla faktaplanscher vi skrivit och illustrerat finns att skåda i skolans entre.


I onsdags blev badet inställt, vaktmästaren höll på med underhåll av bassängen när vi kom dit. Innegympa istället, och eleverna fick ha önskegympa. Det blev bollek och en skattlek.


Nästa vecka kommer vi att starta nästa tema som är rymden. Vi bifogar en PPL som Ni kan ta del av där hemma. Vi kommer att börja med att arbeta med planeter.


Nästa vecka:

Måndag: Bad. Skolsköterskan är på skolan 

Tisdag: Tema rymden grupparbeten.

Onsdag: Tema rymden grupparbeten. Bad

Torsdag: Tema rymden. Musik

Fredag: No/Ma uppgift


Fritte informerar: Vecka 44 är det höstlov från skolan. Om ert barn har behov av fritids under höstlovet, meddela oss så snart som möjligt. Så vi vet hur vi ska bemanna fritids.


Trevlig helg!


Veckans citat: ” Dagarna går förbi som fåglar på himlen”


Anna & Tanja

Veckobrev vecka 39                                                                                                      Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven G g  Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal. År:F har arbetat både skriftligt, ljudenligt och med taktil inlärning med bokstaven.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Daglig högläsning ingår för samtliga klasser.


I Ma har år:F arbetat med storlekar och antal. År:1 arbetat med addition inom talområde 0-5. År:2 har arbetat med bråk, en halv, en tredjedel och en fjärdedel. År:3 har arbetat med addition med uppställning och problemlösning.


Temaarbetet om hösten fortskrider, och den här veckan har vi arbetat med trädslag, både barr- och lövträd. Vi har haft muntlig redovisning av våra arbeten.


Fritte informerar: I måndags var till affären för att handla. Att arbeta praktiskt med ämnen i det här fallet matematik är oerhört viktigt. Teori och praktik hand i hand.


Vecka 41 på måndag är skolsköterskan här nästa gång. Skolläkaren är här vecka 42 fredag.


                                                       Nästa vecka:

Måndag: Bad

Tisdag: Tema hösten, stann-och flyttfåglar

Onsdag: Tema hösten, stann-och flyttfåglar. Bad

Torsdag: Tema hösten, redovisning

Fredag: Summering av veckans ämnen och tema hösten.


                                                      Trevlig helg!


           Veckans citat: ”Träd som växer långsamt ger den bästa frukten”


                                                     Anna & Tanja

         

Veckobrev vecka 38                                                                                               Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven D. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:1 arbetat med begreppet =. Att förstå begreppet likhet är helt grundläggande inom matematiken. År:2 har arbetat med addition och subtraktion med hela tiotal och inom talområde 0-20. År:3 har arbetat med multiplikation och division. Att förstå sambandet mellan dessa två räknesätt.

Förskoleklassen har arbetat med begreppet likhetstecken.


Under våra temapass den här veckan har vi arbetat med svampar, ätliga och oätliga. Vi har sett faktafilmer, läst faktatexter, illustrerat bilder och haft muntlig redovisning.


I dag fredag har vi arbetat parvis praktiskt utomhus med det vi arbetat med under matematikpassen under veckan. Att få använda alla sinnen vid inlärning är den viktigaste grunden för att fånga upp alla elever.


Musikskolan har startat den här veckan, torsdagar har vi musik.


Nu behöver vi Er hjälp där hemma. Vi behöver vita korkar från tex. mjölkpaket/yoghurtförpackningar etc. Spara gärna dessa och skicka med era barn till oss. Vi har ett svenska/matteprojekt på gång...


Fritte: Påminner om att det är bra att skicka med mössa, handskar och överdragsbyxor. I onsdags var vi till återvinningen och sorterade skräp.


Nästa vecka:


Måndag: Bad

Tisdag: Tema hösten, trädslag.

Onsdag: Tema hösten, trädslag. Bad

Torsdag: Tema hösten redovisning. Skolfoto.

Fredag:  So/No/Ma


                                                           Trevlig helg!

                                                           Veckans citat:

          Det är med ideér som med svampar, där det finns en finns ofta flera.

                                                          Anna & Tanja

Veckobrev vecka 37                                                                                        Hej!


I Sv har vi arbetat med bokstaven A. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


Vi har fortsatt arbetat vidare med vårt temaarbete om hösten. Vi har antagit en utmaning via COOP som handlar om hälsa, kost och livsstil. Vad händer i vår kropp när vi äter för mycket socker? Hur ofta äter du frukt och grönt? Denna utmaning kommer att pågå till vecka 38. Våra grupparbeten som vi arbetar med under projekttiden, kommer vi att skicka in till en tävling som ingår i denna utmaning. Katarina Lahti från folktandvården har föreläst om tandhälsa för oss i torsdags. Spännande utmaning!Vi har beslutat att fortsätta med skolfotografering som tidigare med anledning av det svar som inkommit. Men det är givetvis frivilligt att ta individuella foton eller inte.


Vi har fått fina skohorn av Jon-Nilas som vi tackar så jättemycket för.


Nästa vecka:


Måndag: Uppstart veckans temajobb om hösten. Musikkonsert här på skolan. Utegympa

Tisdag: Temajobb om hösten

Onsdag: Temajobb om hösten. Utegympa

Torsdag: Temajobba om hösten, redovisning.

Fredag:  Temajobb om hösten.


Under den här veckan på våra raster har vi erbjudit: Brännboll, cykling, hopprep, grupplekar och lek. Målet med de styrda rastaktiviteterna är att vi får möjlighet att arbeta aktivt med värdegrunden. Det finns fyra ledord för detta arbete som är: Samarbete, Trygghet, Respekt och Empati.


Fritte informerar:

Tanja är på läkarbesök måndag den 18/9, Jenny Hjort-Rova kommer in och vikarierar.


Dessa datum kommer vår skolsköterska att finnas på plats, notera hemma i agendan:


Onsdag 27/9

Måndag 9/10

Fredag 20/10

Måndag 13/11

Tisdag 28/11

Måndag 4/12


                                                             Trevlig helg!

           Veckans citat: ” Hösten är en andra vår där varje löv är en blomma”

                                                             Anna & Tanja


Veckobrev vecka 36                                                                                                         Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven K för oss. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant elleren vokal.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har vi arbetat med jämna och udda tal. År:1 har arbetat med siffrorna 0-5. År:2 med jämna och udda tal. År:3 har arbetat med att dela upp tal. Vi har haft föreläsningar och teori.

Familjen 10 har även varit på besök i tisdags.

Förskoleklassen har bekantat sig med 10-familjen.


Vi har haft uppstart av vårt tema ”hösten”. Den här veckan har vi arbetat med sju olika bärsorter, bl.a. åkerbär, hjortron, lingon osv. Vi har parvis läst och tagit ut relevant fakta. Renskrivit faktatexterna på dator och illustrerat till faktatexterna. Vi har haft muntlig redovisning av våra arbeten i torsdags.


På infomötet, tisdagen den 5 september, ställde skolan en förfrågan om huruvida Ni vårdnadshavare anser att vi bör fortsätta med skolfoto, som under tidigare år. Frågan ställdes med tanke på det faktum att allt fler  skolor föredrar att inte ordna med skolfoto av flera anledningar. Bland annat av att detta har blivit en klassfråga i mångt och mycket och att alla elever inte uppskattar detta arrangemang. Med anledning av det som  framkom under pågående möte  samt de synpunkter som framkommit efteråt från er vårdnadshavare anser vi att frågan bör ställas till samtliga vårdnadshavare för att undersöka allas syn på skolfoto frågan. Därav vill vi att ni vårdnadshavare meddelar skolan personligen huruvida ni anser att vi bör fortsätta med att ta skolfoto eller inte och en eventuell motivering till ert förslag. Skicka en lapp med ert barn till skolan eller meddela via mail: anna@hskola.com tanja@hfskola.com  eller ring på telnr. 30063


Från och med måndag nästa vecka kommer länstrafikens morgontur tillsvidare stanna och blockera infarten för övrig trafik upp till Skolbacken när den lämnar av eleverna. Vi kommer att ha personal på plats som väntar in skolbussen för att sedan tillsammans med eleverna promenera upp för backen. Vilket är positivt med tanke på läroplanens intentioner om daglig fysisk aktivitet. Övriga turer går som vanligt från skolan.


Nästa vecka:

Måndag: Uteidrott

Tisdag: Tema hösten

Onsdag: Uteidrott tema hösten

Torsdag: Musik tema hösten

Fredag: Muntlig framställning av veckans temajobb.


Trevlig helg!


Veckans citat: ”Var dig själv, för det finns ingen som Du”
Veckobrev vecka 35                                                                                                    Hej!


Vi börjar med att hälsa Er alla varmt välkomna till en ny termin. En första skolvecka är redan avklarad och som varit fullspäckad av diverse utflykter och teambildning, trevligt!

Vi bifogar en planering över tema hösten som ni kan ta del av.
Fritte informerar: Bra med extrakläder och utekläder efter väder.  Varje barn har en egen låda i korridoren utanför klassrummet där dom kan förvara extrakläderna.


Vi har nya rutiner på skolan. Vi lämnar våra ytterskor i huvudentren, så ta gärna med ett par inneskor.


Nästa vecka:


Måndag: Utegympa-friidrott. Inget ombyte behövs.

Tisdag: Uppstart tema hösten. Vi arbetar med bär.

Onsdag: Utegympa-friidrott

Torsdag: Tema hösten. Musik

Fredag: Naturstudier i närområdet före lunch


Tisdagen den 5/9-17 kl.18.00 har vi info/föräldramöte på skolan. Välkomna!Trevlig helg!


Veckans citat: ” Det är kul att se dig igen efter en lång paus, Vi önskar dig en härlig tid här hos oss”


Anna & Tanja

Hej!                                                                                                            Veckobrev vecka 22


Näst sista skolveckan innan examen, det är inte klokt vad fort den här terminen har gått. Men så är det när man har roligt och det har vi verkligen haft!

Under veckan har vi arbetat med ett uppdrag vi fått av nya campingägaren Max Hensler i Övertorneå, via Sofi Wiippa-Lahti. Barnen har parvis fått skapa och skriva en tillhörande text till sin ”drömlekpark”. Dessa teckningar med tillhörande texter har vi sedan skickat till honom. Spännande!

I går torsdag var vi på ett jättetrevligt och roligt återbesök hos Ola och Ingalill Rokka i Överkalix på älgfarmen. Två små kalvar hade sett dagens ljus sen vi senast var där i höstas. Lassokastning och utfodring av älgar var några utav aktiviteterna vi fick prova på under dagen. En upplevelse- och lärorikdag tillsammans med förskolan och år:4-6.


Nästa vecka:

5/6-17 Lov från skolan. Fritids är stängt med anledning av att inget barn anmält att de har behov av fritidsplats.

6/6-17 Stängt på skola och fritte, Sveriges nationaldag

7/6-17 Ute och inneaktiviteter/städdag på skolan

8/6_17 Uteaktiviteter

9/6-17 Examen på skolgården kl.10.00 därefter bjuder vi på examensfika. Välkomna! Vid regn är vi i gympasalen.

Fritte informerar: Meddela  om ert barn är i behov av fritidsplats examensdagen så vi vet att bemanna rätt.

Musikskolan hälsar att anmälningarna till nästa års musikskola kommer att ske på ett annorlunda sätt. Mer information hittar ni på musikskolans facebooksida samt Övertorneå kommuns hemsida.


Höstterminen för eleverna startar måndagen den 28/8-17.Tid meddelas närmare skolstart på vår hemsida och annons i lokaltidningarna.


Detta är det sista veckobrevet för det här läsåret, så därför vill vi passa på att Tacka för ett fantastiskt fint läsår tillsammans med era barn och er föräldrar.

Vi önskar Er alla en varm, skön och trevlig sommar.


Sommaren grönskar, under himlen den blå. Din djupaste önskan, Är uppfylld just då. Vacker står dalen, Så bördig och grann...Blommor doftar i vindens sus...


                                              Sommarkramar Anna & Tanja
                                             Hej!                                                                                                     Veckobrev vecka 21


Vårt So-tema om våren är inne på sista veckan nu. Vi har arbetat med grönsaker och odling denna vecka. Eleverna  har parvis fått läsa faktatexter och skriva och illustrera faktaplanscher. Våra puppor har vi flyttat över i fjärilsburen, så om ca 10 dagar hoppas vi att vi får se Tistelfjärilar.

Vi har redovisat vårt temaarbete om våren idag onsdag.


Bifogar ett tidningsurklipp från Haparandabladet om vår musikal som vi hade för er där hemma och för hela skolan.


Påminner om viktiga datum att notera i agendan:


26/-5-17 Lov från skolan, Fritids är öppet som vanligt.

1/6-17 åker vi som vi tidigare informerat om till Rokkas älgfarm i Överkalix. Vi åker med buss från skolan på morgonen och är åter tillbaka innan 15.00 så att alla barn hinner hem med ordinarie skolskjuts. Skolan står för lunch och mellanmål. Enda som behövs med är en liten väska med extra kläder.

1/6-17 kl.18.00 Fixarkväll för de föräldrar som har möjlighet och styrelse på skolan.

5/6-17 Lov från skolan, fritids är öppet för de som behöver.

6/6-17 Sveriges nationaldag, Stängt på hela skolan/fritids/förskola

9/6-17 Examen kl.10.00 på skolgården, därefter bjuder vi på examensfika, Välkomna! Som tidigare år är det ingen skolskjuts denna dag.


Fritids informerar:

Fritids är stängt mellan vecka 27-30. Öppnar återigen vecka 31 måndag den 31/7-17. Ni som inte meddelat hur ert barn kommer kommer att vistas de veckor vi har öppet gör det gärna fortast möjligt så vi vet och bemanna rätt.
                      Veckans citat: ”Håll dig i spiskroken, farbror Melker!"


Trevlig långhelg!


Anna & Tanja
Hej!                                                                                                        Veckobrev vecka 19I måndags både lästa vi och såg film om Tove Jansson och Mumintrollen inför vårt besök på tisdag, Muminutställning på Folkets hus.

En fin utställning som vi fick ta del av tillsammans med Björkens förskola.


I onsdags och torsdags hade vi fokus på att tillverka rekvisita till vår musikuppvisning som Ni fick ta del av i torsdags kväll.

Tack för att så många hade möjlighet att komma och se på vår trevliga sångföreställning.


I Ma har år:1 arbetat med talraden 0-100, addition och subtraktion med hela tiotal ex. 40+20= 60. År:2 har arbetat med symmetriska mönster och subtraktion med uppställning inom talområde 0-99. År:3 har arbetat med temperaturer, repeterat multiplikation och division.

Klockan har vi repeterat i samtliga klasser både analogt och digitalt.


Idag fredag har vi visat upp vår musikföreställning för Björkens förskola.


Vi har haft huvudlöss på besök, vi bifogar ett infoblad.


Nästa vecka kommer Anna att vara borta, rektor Kalle kommer att vara behjälplig i klassen.


Nästa vecka:


Tisdag: Temaarbete ”våren”.  På idrotten har vi utegympa, inget ombyte behövs.

Onsdag: Temaarbete ”våren”. På idrotten har vi utegympa, inget ombyte behövs.

Torsdag: Temaarbete ”våren”.

Fredag:  Uteaktiviteter


Fritte informerar:


Tisdag: Bollek för år:F-2 tillsammans med Göran, inneskor räcker som ombyte.

Det är fortfarande snö och därmed blött på fotbollsplan och i Trollskogen så överdragsbyxor är bra att ha med.                                                          Trevlig Helg!


Veckans citat: "När en del tycker att man är stor, och en del tycker att man är liten, så är man kanske alldeles precis lagom gammal...ur Bullerbyn”.


                                                         Anna & Tanja


Hej!                                                                                                         Veckobrev vecka 18I Ma har år:1 arbetat med addition och subtraktion med hela tiotal och klockans halva timmar.År:2 har ritat och målat symmetriska bilder och löst matematiska uppgifter där de funderat på val av rätt räknesätt.  År: 3 har arbetat med att avläsa och jämföra temperaturer och repeterat olika arbetsområden vi arbetat med under läsåret.

Förskoleklassen har räknat i sina matteböcker.


Vi har arbetat med vårt tema ”Våren”. Hela F-3 har parvis arbetat och läst på om olika växter och blommor som finns i vår närmiljö.Faktatexter har hand och dataskrivits. Tillhörande illustrationer har målats till faktatexterna. I dag fredag har vi redovisat texterna i klassen.


Vi har övat på sångerna till vår musikuppvisning nästa vecka.


Vi har hörsammat eleverna i år:F-3 gällande nästa veckas innegympa. Då skolgården äntligen har tinat fram så ändrar vi nästa veckas innegympa till utegympa.


Nästa vecka på torsdag den 11/5-17 kl. 18.00 har vi en liten musikuppvisning för er. Barnen bör vara på skolan ca.17.45 så att dom hinner byta om innan musikuppvisningen. Vi håller till på fritids lokaler och efter föreställningen bjuder vi på fika på fritids.


Nästa vecka:

Måndag: Tema ”våren”

Tisdag: Vi åker med buss tillsammans med förskolan från skolan kl. 9.00  till Övertorneå på en Muminutställning på Folkets hus.

Onsdag: OBS!! Brännboll på gympan, inget ombyte behövs. Tema Astrid  Lindgren

Torsdag: Tema Astrid Lindgren

Fredag: Vårobservationer


Fritte: Tisdag: Bollek för F-2 med Göran, inget ombyte behövs.

            Torsdag: utomhusaktiviteter
                                                              Trevlig helg!


Veckans citat: ”Man tar lite härifrån och lite därifrån och joxar ihop det så blir det lagom jox...”


                                                               Anna och Tanja
Hej!                                                                                                        Veckobrev vecka 17


I Sv har granen presenterat bokstaven Y för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en händelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser.

Förskoleklassen har arbetat med bokstäver och ord.

Vi har bekantat oss med en ny gestalt ur Astrid Lindgrens värld, Madicken.


I Ma har år:1 arbetat med tabeller och stapeldiagram, vi har även räknat med talen 0-100. Sorterat ental,tiotal och hundratal. År:2 har arbetat med division och multiplikation och även med talraden 100-999. År:3 har arbetat med problemlösning och även med mönster.

Förskoleklassen har arbetat med ental, tiotal och hundratal.

Vi har som brukligt varvat föreläsningar, gruppsamtal och mattebok.


Vi har haft uppstart av vårt temaarbete om ”våren”. Vi har börjat arbetat med ett antal fågelarter som finns och lever i vår närmiljö. Barnen har parvis fått läsa och skriva fakta om fågelarterna. Faktaplanscher har illustrerats till faktatexterna.


Påminner om torsdagen den 11/5-17 kl.18.00 då vi i år:F-3 kommer att visa upp vårt priomål för detta läsår i musikform. Vi kommer att hålla till i fritids lokaler. Varmt välkomna!


Nästa vecka:

Måndag: 1/5-17 röddag, 1:a maj. Lov från skolan och fritids

Tisdag: Temaarbete ”våren”. Bad på idrotten.

Onsdag:Temaarbete ”våren” . Bad på idrotten

Torsdag:Temaarbete ”våren”

Fredag: Observationer ”Tema våren”.

                                           Trevlig helg och valborg!


       Veckans citat: ”En sån här kväll känner man livet i sig...ur boken Madicken”


                                                    Anna & Tanja
Hej!                                                                                                Veckobrev vecka 15


I Sv har granen presenterat bokstaven C för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. År:3 har även haft nationella prov.

Denna veckas ”hemliga skrivläxa” var att både skriva och illustrera ett påskägg med valfritt innehåll. Verkligt eller fantasi. Fantastiska och spännande ägg har vi fått ta del av.


I Ma har år:1 arbetat med termer och differens inom talområde 10-20. Vi har haft matteföreläsningar och arbetat enskilt i bok. År:2 har arbetat med subtraktion i talområdet 0-100 och lite multiplikation 1, 2 och 3:ans tabell. År:3 har arbetat med uppställning och problemlösning.


I tisdags och onsdags har vi sysselsatt oss med påskaktivitetar av olika slag. Vackra kreationer har tillverkats och vi har haft utställning i entren under veckan.


Vi har haft besök av en elev som varit och kikat på skolan, trevligt!


Idag torsdag har vi haft uteaktiviteter som avslutning av denna något kortare vecka.


OBS!! Torsdagen den 11/5-17 kommer vi att ha en liten musikuppvisning kvällstid, för er föräldrar. Vi kommer att visa upp vårt priomål för läsår 16/17 i musikform. Mer info kommer närmare.Nu önskar vi Er alla en fin och trevlig påsk och ett skönt påsklov så ses vi åter måndagen den 24/4


Anna & Tanja
Hej!                                                                                                      Veckobrev vecka 14


I Sv har granen presenterat bokstaven H för oss År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Vi har även i alla årskurser arbetat med påskberättelser, temat var påskgummor.

Vi har presenterat en ny högläsningsbok. Denna gång ska vi bekanta oss med Lotta på Bråkmakargatan.

År:3 har även haft nationellaprov i Sv.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavs- och skrivjobb.


I Ma har år:1 arbetat med volym, deciliter, och öppnautsagor inom talområde 10-20. År:2 har arbetat med multiplikation och subtraktion i talområde 0-100. År:3 har arbetat med multiplikation, 7, 8 och 9:ans tabeller.

Förskoleklassen har arbetat med talområde 0-5.

Vi har som alltid varvat föreläsningar och arbete i bok.


I torsdags hade vi avslutning av vårt tema påsken. Vi hade en sång och faktaredovisning där vi bjudit in Björkens förskola. Vi både sjöng och berättade fakta om ägglekar och historien som utspelade sig i Jerusalem.  År:3 var samma dag till Övertorneå på en musikföreläsning på Röda Kvarn.


Skidor och skridskor kommer vi att skicka hem med barnen då denna period är över.


Efter påsklovet kommer vi att börja arbeta med tema ”våren”. Vi bifogar en pedagogiskplanering som ni kan ta del av.


Nästa vecka:

Tisdag: påskaktiviteter

Onsdag: påskaktiviteter

Torsdag: Uteaktiviteter, kläder efter väder. Eleverna slutar efter lunch. Bussarna går hem kl.11.30 eftersom det är skärtorsdag.


Fritte informerar: Meddela hur ert barn ska vistas på fritids under påsklovet vecka 16.


                                                     Trevlig helg!


        Veckans citat: ”Jag kan visst cykla, tänk för att jag kan det ni! I smyg!...”


                                                     Anna & Tanja
 


Hej!                                                                                                       Veckobrev vecka 13


I Sv har granen presenterat bokstaven V för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.

År:3 har även haft nationella prov i Sv.


I Ma har år:1 arbetat med mönster och subtraktion inom talområde 10-20. År:2 har arbetat med multiplikation och tallinjen. År:3 har arbetat med 7, 8 och 9:ans multiplikationstabell och division. År:3 har även haft nationella prov i Ma.


I tisdags hade vi Skidans dag! Ett trevligt och lyckat arrangemang där vi alla stor som liten åkte skidor så det stod härliga till i strålande solsken. Alla utifrån egen kapacitet och förmåga, utan tidtagning. Saft serverades och kexchoklad väntade som öerraskning. Detta är en del av vårt temaprojekt ”Hälsa”


I onsdags arbetade vi med vårt pågående tema påsken. Vi arbetade med grupparbeten  och ämnet var Jerusalem och historien som utspelade sig där.


I torsdags var vi till Svanstein och hade ”Vinterdag” hela skolan från år:F-9. I Svanstein sysselsatte vi i år:F-3 oss med utelek och pimpling. En fantastiskt fin dag tillsammans. Hamburgertallrik till lunch smakade jättegott. Mellis ute på isen, kan inte bli bättre.


Nästa vecka:

Tisdag: Skidor/Skridskor på idrotten. Temaarbete Påsk

Onsdag: Skidor/Skridskor på idrotten. Temaarbete Påsk

Torsdag: Sångredovisning tema Påsk för barnen från Björkens förskola kl.8.45

År:3 åker till Övertorneå, musikskolan bjuder in till förelösning på Röda kvarn. Bussen går från skolan ca.9.40 åter på skolan ca 11.10


Fritte informerar: Meddela gärna snarast hur ert barn kommer att vara på fritids under påsklovet v.16 så vi vet att planera bemanning och luncher.


                                                    Trevlig Helg!


Veckans citat: ” Hyss hittar man inte på di bare blir. Och att det är ett hyss det vet man                                                                                                    inte förrän efteråt...Emil i Lönneberga


                                                    Anna & Tanja


Hej!                                                                                                       Veckobrev vecka 12


I Sv har granen presenterat bokstaven Å för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.

Vi har även svarat och skickat iväg breven till Karungiskolan.

Pojken och tigern för år tre har tagit oss till Lappland.


I Ma har år 1 arbetat med talområde 0-20. Vi har repeterat tallinjen, storleksordnat och mätt längder. År:2 har arbetat med multiplikation, och uppskattat och jämfört maassa. Detta har vi arbetat både praktisk och teoretiskt med. År:3 har arbetat med talmönster både inom addition, subtraktion och bråk. Vi har även haft nationellaprov, problemlösning.


Vi har arbetat med vårt nya tema ”påsken”. Parvis har barnen läst och tagit ut relevant fakta. Tillhörande bilder till faktatexterna har dom sedan illustrerat. Detta temaarbete fortgår fram till vecka 15.


Nästa vecka:

Tisdag 28/3 Skidans dag på skolan. Vi åker skidor mellan kl. 9.00 och ca 10.30. Som vi informerade om i förra veckans veckobrev så åker vi hela skolan utifrån egenförutsättning och utan tid. Vi håller till uppe på skidstadion och varm saft serveras. Skidor under fötterna och ett glatt humör!

Onsdag Skidor/skridskor på idrotten. Temaarbete om påsken

Torsdag 30/3 Vinterdag! Hela skolan åker till Svanstein. Eleverna har som vi tidigare informerat om fått önska vad de vill göra under denna dag. I år:F-3 var det nästan gemeneman som önskade att pimpla och uteaktiviteter. Så som sig bör har majoritet fått avgöra och vi ska alltså pimpla och ha uteaktiviteter. Bussen denna dag startar från skolan och plockar upp eleverna enligt tidtabellen nedan. Det går alltså ingen skolskjuts till skolan på morgonen, utan eleverna hoppar på bussen antingen på skolan eller enligt tidtabellen nedan. Anna finns på plats på morgonen i skolan och är med på bussen. Tanja förbereder och tar emot i Svanstein.Vi beräknar att vara tillbaka på skolan kl.15.00.

Skolan står lunch och mellanmål tar vi med från fritids.

En väska med extrakläder bör barnen ha med sig. Pimpelspön finns på skolan, självklart frivilligt att ta med sig något eget att fika om man önskar. Inga pengar med.


08.00 Start från skolan

08.10 Luppio

08.15 Armasjärvi 

08.30 Övertorneå

08.50 Niskanpää 


                                                          Trevlig helg!

Veckans citat: ” Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll...Pippi

                                                        Anna och TanjaHej!                                                                                          Veckobrev vecka 11I Ma har år:1 arbetat med öppna utsagor inom talområde 10-20. Vi har även arbetat med längd i enheterna cm och meter. Vi har arbetat både praktiskt och i bok. År:2 har arbetat med massa och subtraktion inom talområde 10-20. År:3 har arbetat med multiplikation och division med 7, 8, och 9. Vi har även haft nationellaprov i matematik under veckan.

Förskoleklassen  har jobbar med siffror och antal.


Vi har haft uppstart av vårt nya tema ”Påsken”. Den pedagogiskaplaneringen har ni fått ta del av i vecka 9 veckobrev. Vi har sett en faktafilm om påsken och påbörjat grupparbeten om tex. påskrisets historia.

Under musikpasset i torsdags sjöng vi temainriktade sånger. Vi bifogar sångerna i detta veckobrev.


Tisdagen den 28/3-17 kommer vi att åka skidor så det står härliga till. Tidigare år har vi haft skidtävling, men i år kommer vi att ha Skidans dag!  Vad är då Skidans dag, jo en trevlig skiddag för både stora och små på skidor, hela skolan åker skidor utifrån egen förutsättning, utan tidtagning och sträckan är valfri. Vi har lilla elljusspåret ca 2km, stora elljusspåret ca 3 km och ett 400 meters spår.

Varmdryck serveras under dagen! Välkomna med ett glatt humör och skidor under fötterna!


Hela skolan kommer att ha en vinterdag torsdagen den 30/3-17. Barnen har fått önska vad de vill sysselsätta sig med den dagen. Förslagen är: pimpling, uteaktiviteter, utflykt, grilla, slalom, längdskidor. Vi återkommer med mer information.


Glöm ej utvecklingssamtalen nästa vecka på tisdag!


Nästa vecka:

Tisdag: Skidor/skridskor på gympan. Temajobb

Onsdag: Skidor/skridskor. Temajobb

Torsdag: Temajobb. Bad på fritte! Glöm ej badkläder!

Fredag: Temajobb


Fritte informerar: Bad på torsdag. Om Ni vet hur ert barn kommer att vistas på fritids under påsklovet, meddela oss gärna redan nu.

Tisdagar och onsdagar är det Daniella Jakobsson och Viktoria Svahn som jobbar på eftermiddagarna. Torsdagar är det Tanja och Daniella.


                                                Trevlig helg!


   Veckans citat: ” Det finns ingen vetenskap utan fantasi och ingen konst utan fakta”

                                                 Anna och TanjaHej!                                                                                                        Veckobrev vecka 9


I Sv har granen presenterat bokstaven U för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.

Vi kommer att börja arbeta med vår familj efter sportlovet. Detta jobb kommer att fortgå under vårterminen på våra svenskapass. Vi får in både läsa, skriva, närsamhälle i detta svenskajobb.


I Ma har år:1 arbetat med 10-kamraterna. Vi har arbetat praktiskt i grupp. Vi har även arbetat med klockan både analogt och digitalt. Detta även praktiskt i grupp och via matteföreläsning. År:2 har arbetat med klockan både analogt och digitalt praktiskt i grupp. Vi har även övat på att avrunda upp till närmsta tiotal. År:3 har arbetat med problemlösning.


I onsdags var vi publik på Lilla Vasaloppet som Björken hade anordnat. Ett trevligt arrangemang med duktiga aktiva i spåren.


I torsdags hade vi avslutning av vårt tema ”vatten”. Vi hade en sång och musikredovisning där vi agerade och gestaltade en händelse. Vi hade Björkens förskola som publik. Dom hade fått i uppdrag att tillverka pirathattar som de skulle ha på sig, och fick sedan medverka i två utav våra sånger. En trevlig avslutning på vårt vattentema.


Nästa tema påbörjas vecka 11 och då är det tema ”påsken”. Vi bifogar en pedagogiskplanering där ni kommer att kunna ta del av vad vi ska arbeta med under vecka 11-15.

Nationellaproven för år:3 kommer att påbörjas efter sportlovet.

I fredags hade vi uteaktiviteter efter lunch. Hälsa och idrott kombinerade vi.


Utvecklingssamtalen kommer att äga rum vecka 12 tisdag 21/3-17 för år:F-3.


Vi vill tacka våra praktikanter Elias och Linda för denna praovecka hos oss, välkomna åter!


   Nu vill vi önska Er att skönt sportlov, så ses vi åter vecka 11 på måndag den 13/3-17.


          Veckans citat: ” När våren  kommer måste jag skrika, annars spricker jag.....”


                                                              Anna & TanjaHej!                                                                                                       Veckobrev vecka 8


I Sv har granen presenterat bokstaven I för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


Vi har parvis både läst och skrivit brev till våra brevvänner i Karungi. Detta är ett jättespännande och lärorikt projekt som vi ser framemot att arbeta med under vårterminen.


I Ma har år:1 repeterat 10-kamraterna i subtraktion. Vi har även arbetat med 10-kamrater och hälften. Tex. 10-5=5 8-4=4 osv. År:2 har arbetat med addition med uppställning och att dela upp tal i talsorter. Tex. 746= 700+40+6 År:3 har haft fokus på bråk och decimaltal. Vi har arbetat med praktiskt med bråk och även i bok. Intressanta samtal har vi haft under veckan.


I So/No har vi knutit ihop säcken om vårt temaarbete om vatten och nästa vecka på torsdag väntar redovisning för Björkens förskola.


Fritte informerar: Bad på torsdag!


Nästa vecka:

Tisdag: Skidor på idrotten

Onsdag: Skidor på idrotten. Vi är publik och hejar på Barnens Vasalopp där förskolans barn delatar.

Torsdag: Redovisning av vårt temaarbete för Björkens förskola kl. 9.00. Bad på torsdag på fritte.

Fredag: Uteaktiviteter ”tema hälsa. Vi äter lunch som vanligt i skolan innan vi går till skogen. Om barnen vill ta med något smått frukt, kex etc är det frivilligt. Vi beräknar gå iväg ca.11.00 och är åter på skolan ca 12.30....sedan är det sportlov!


                                                         Trevlig helg!


             Veckans citat: ” Denna dagen ett liv...farbror Melker från Saltkråkan”


                                                         Anna & Tanja


Hej!                                                                                                                Veckobrev vecka 7Den här veckan har vi haft e-val måndag-onsdag på skolan. Vi i år:F-3 har  haft uteaktiviteter skidor/skridskor och tillverkat snöskulpturer. Pyssel, film och Hk har vi även hunnit med.

Trevliga dagar med mycket frisk luft i vårlikt väder.


I Ma har år:1 arbetat med talen 11-19. Att kunna räkna antal och att tala om vad siffrans värde är. Tex talet 19. Det här talet består av 1 tiotal och 9 ental. Nog för att vi dagligen övar på detta under vår morgonsamling. Vi har även arbetat med att kunna placera dessa tal i storleksordning. År:2 har arbetat med additions med uppställning utan tiotalsövergång. Även där har vi repeterat siffrans värde och positioner. År:3 har arbetat med tal i bråkform.  Att decimaltal och bråk kan beskriva samma tal.

Förskoleklassen har arbetat inom talområde 0-5.


I Sv har vi presenterat vårt samarbete med Karungi skolan för våra elever. Nästa vecka ska vi parvis börja arbeta med breven. Ett projekt som vi med spänning ser framemot.


Skridskoplan är fortfarande i bra skick så låt gärna barnens skridskor vara kvar på skolan då dom åker på raster och under fritte tid.Nästa vecka:


Måndag: Föräldramöte på skolan kl.18.00-19.00

Tisdag: Skidor på idrotten.

Onsdag: Skidor på idrotten

Torsdag: Vi åker med buss ca.9.30 från skolan till Övertorneå och Folkets Hus, för att se en föreställning om dans. Vi beräknar vara tillbaka på skolan ca 11.00

Fredag: Tema ”vatten”


Fritte informerar: Under veckan har vi åkt skidor och skridskor. Bad i torsdags var uppskattat och ugnspannkaka efteråt smakade underbart.                                                                 Trevlig helg!


Veckans citat: ” Bland alla skatter som finns under solen, är vänner den finaste gåvan på jorden”


                                                              Anna och TanjaHej!                                                                                                      Veckobrev vecka 7


I Sv har granen presenterat bokstaven F för oss. Är det en konsonant eller en vokal?  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:1 arbetat med geometriska mönster och subtraktioner i talområdet 0-10 med tio-kamraterna eller som vi kallar det hos oss tiofamiljen. Tiofamiljen brukar besöka oss med jämna mellanrum. År:2 har arbetat med avrundning till närmaste tiotal. Tex. talet 23 ska det avrundas till 20 eller 30? År:3 har arbetat med bråk och decimaltal.

Vi har i alla årskurser haft muntliga föreläsningar med givande ”mattesamtal”

och arbete i bok.

Påminner om föräldramöte den 20/2-17 kl.18.00-19.00 på skolan.


Nästa vecka:


Måndag 13/2-17  E-val uteaktiviteter konstruktion- kläder efter väder

Tisdag  14/2-17 E-val pyssel och uteaktiviteter-skidor

Onsdag 15/2-17 E-val tema Astrid Lindgren  (Emil i Lönneberga film) och uteaktiviteter-skidor

Torsdag: Bad på fritte

Fredag: Tema ”Vatten”


Fritte informerar: I tisdags hade vi bollek med Göran Tordne, lika uppskattat varje gång. Tack Göran! Vecka 10 är det sportlov meddela senast vecka 8 hur ert barn kommer att vara, så vi vet med tanke på luncher och bemanning.


Måndag: 6/3-17 _____________________________

Tisdag:  7/3-17 _____________________________

Onsdag: 8/3-17 _____________________________

Torsdag: 9/3-17 ____________________________

Fredag:  10/3-17 ____________________________

          Trevlig helg och glöm inte att det är lov från skolan imorgon fredag 10/2-17


            Veckans citat: ”Allt stort i världen föddes först i någon människas fantasi ”


                                                            Anna & Tanja
Hej!                                                                              Veckobrev vecka 5


I Sv har granen presenterat bokstaven L för oss. Är det en konsonant eller en vokal?  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.

Vi har något roligt att berätta. Vi kommer att ha ett svenskaprojekt tillsammans med Åk:2 på  Karungi skolan. Vi kommer att brevväxla under vårterminen. Spännande!


I Ma har år: 1 arbetat med geometriska objekt. Att kunna namnen och beskriva de geometriska objekten. Vi har även arbetat med öppna utsagor i räknesättet subtraktion i talområdet 0-10. År:2 har arbetat med addition med talsortsräkning. Att kunna dela upp tal tex. 321= 300+20+1 osv. År:3 har börjat arbeta med tal i bråkform. Vi har arbetat både enskilt och i grupp. Haft muntliga genomgångar och föreläsningar om hur de olika begreppen hör ihop.


Under våra temapass om ”vatten” har vi arbetat med bl a. kretslopp, vad är det?

Vi har sjungit faktasånger på musiken om just vattnets kretslopp.

Vi har arbetat parvis med att läsa faktaplanscher och ta ut relevant fakta. Sedan har det illustrerats faktaplanscher.

I onsdags hade vi 100-fest! Vi började morgonen med att överraska eleverna med att bjuda på rulltårta, chokladboll och festis i klassrummet. Till tonerna av gruppen Europes låt finally count down fick eleverna sätta sig till bords. Sedan fortsatte dagen i talets 100 tecken. Vi räknade till 100 på två olika språk. Vi dansade skridskodans till låten finally count down, vi stod stilla i 100 sekunder och dansade i 100 sekunder. Vi avslutade dagen med att eleverna fick tillverka armband och halsband med 100 pärlor. En fin dag!


Vi har föräldramöte på skolan måndagen den 20/2-17 kl.18.00. Välkomna!


Nästa vecka:

tisdag-onsdag Skidor på idrotten. Lämna gärna skridskorna på skolan så de kan åka på rasterna.

torsdag ”tema vattenjobb”

fredag den 10/2-17 är det lovdag från skolan, all personal har utbildningsdag.

Fritte är stängt som vi tidigare informerat om.

Vecka 7 måndag-onsdag är det e-val. Vi återkommer med en pedagogisk planering för dessa dagar. Vi kommer att väva in Astrid Lindgren och tema vatten under våra e-vals dagar.


Fritte informerar: Under veckan har vi haft Per Hietaniemi som jobbat hos oss två dagar.

Trevlig helg!

                             Veckans citat: ”Ett hus utan böcker är som ett hus utan fönster”

                                                             Anna & Tanja


Hej!                                                                                                        Veckobrev vecka 4


I Sv har granen presenterat bokstaven P för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:1 arbetat med addition med tiokamrater och ord som beskriver läge. År:2 har arbetat med addition i talområdet 0-100 med tiotalsövergång. Vi har även arbetat med att använda miniräknare. År:3 har arbetat med addition och subtraktion med uppställning och olika strategier för de olika räknesätten. Vi har även arbetat med problemlösning. Att kunna planera och välja lösningsmetod.

Förskoleklassen har arbetat med talområde 0-10.


Under våra temapass har vi gruppvis arbetat med att forska om fiskeindustrin, Finns det salt i vatten? Vattenkraft vad är det? Vad lever i våra hav, älvar och sjöar? Hur kan vi undvika katastrofer?

Vi har sett en intressant faktafilm och sjungit faktasånger om vatten och kretsloppet på musiken tillsammans med Bea.

Vi har haft besök av en radioreporter från Stockholm som följt vår nye elev Joels och vår klass skoldag på landsbygden kontra skolan från innerstan i Stockholm.


Nästa vecka:

Tisdag-Onsdag skridskor/skidor på idrotten. Barnen får välja vad de vill åka, då spåren ligger intill varandra.

Uppstart veckans ”vattenarbeten”. Tex. Kretsloppet, Vattnets olika former, Vattnets olika former.

Onsdag ”Hundrade skoldagen” Vi uppmärksammar talet 100 på olika sätt. Bifogar en pedagogiskplanering för dagen.

Torsdag vattenarbeten i grupp

Fredag vattenarbete, skolsköterskan är här


Fritte informerar: Vi påminner om att fredagen den 10 februari är fritte stängt då all personal har utbildningsdag.


                                                    Trevlig helg!

                   Veckans citat: ”Allt här i världen är en framtida antikvitet”


                                                    Anna & Tanja


Hej!                                                                                                   Veckobrev vecka 3


I Sv har granen presenterat bokstaven Ö för oss. Är det en vokal eller konsonant?

År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:1 arbetat med tio-familjen både i bok och som alltid via föreläsningar i grupp. Matematiska diskussioner är alltid intressant. År:2 har arbetat med problemlösning och även lite varit inne på räkning med miniräknare. År:3 har arbetat med uppställning både addition och subtraktion och växling över noll.

Under våra pojken och tigern pass har vi hunnit till Gävle.

Förskoleklassen har arbetat både praktiskt och i bok.


Vi har haft uppstart av vårt nya tema om vatten. Eleverna har arbetat gruppvis med att läsa faktablad och tagit ut relevant fakta. Vi har även arbetat med vattenexperiment utomhus.


Nästa vecka:

måndag-onsdag har år:3 floursköljning på morgonen

tisdag-fredag arbetar vi med vårt temaarbete om vatten. Grupparbeten, experiment och faktafilm väntar.


OBS!!! tisdag-onsdag skridskor och skidor på idrotten. Med tanke på att vi så lyxigt har både teknikbana och skridskoplan på skolgården intill varandra får eleverna välja vad de vill åka på idrotten!

Vi kommer att börja räkna skidpoäng nästa vecka på måndag. 1 poäng/ 400 meters åkning. Barnen får räkna allt de åker hemmavid, skoltid och frittetid. Förra året tog vi oss till Tyskland vilket uppmärksammades i Sveriges radio P4 Norrbotten. Nu hoppas vi såklart slå det rekordet!


Fritte informerar: Under veckan har vi vistats utomhus och självklart åkt skridskor på vår isbana. Varmt tack till Per och Fredrik som fixat isplanen.

OBS!!! Fredagen den 10 februari är fritids stängt, all personal har utbildningsdag!                                                           Trevlig helg!


                                  Veckans citat: ” A snowflake is winters butterfly ”

                                                           Anna och Tanja


Hej!                                               Veckobrev vecka 2


Vi börjar att hälsa Er välkomna till en ny termin och får tacka för en första fin skolvecka.

Vi är glada övar att välkomna vår nya elev Joel till oss, han går i klass 2.


I Ma har år:1 börjat arbeta med hela tiotal. Eleverna har fått ringa in tiogrupper och även räknat tioskutt från 10-100. Detta är inget nytt med att räkna tioskutt då det dagligen ingår i vår morgonsamling. År:2 har börjat arbeta med geometriska objekt. Att kunna jämföra och beskriva hur många hörn och sidor tex. en kub har. År:3 har börjat med tal inom talområde 0-10 000. Vi har arbetat med att placera ut talen på en tallinje och även storleksordnat talen på olika sätt. Alltså övat på siffrans värde, vilket också dagligen ingår i vår morgonsamling.

Förskoleklassen har arbetat med praktisk matte.


Vi kommer att börja arbeta med vårt nya tema ”vatten” nästa vecka, vi bifogar en pedagogiskplanering som Ni kan ta del av.

Vi har haft uppstart i torsdags av vårt nya tema.


Vårt priomål är ju som ni redan ”att öka läsintresset och läsförståelsen”, Astrid Lindgrens olika verk kommer att vävas in i detta priomål. Vi har även här haft uppstart för ett nytt verk av Astrid, nu kommer vi att följa ”Emil i lönneberga”. Varje morgon får eleverna lyssna till högläsning som tidigare.


I tisdags läste vi upp en fin artikel om en skara barn på Torpgärdsskolan som start en klubb om utanförskap. Sporrade av deras klubb, bestämdes det enhälligt att vi i år: F-3 också ville ha något liknande. Så eleverna kom demokratiskt fram till ”veckans medhjälpare” kan ha detta som ett utav sina göromål under veckan. Att se till att alla har det bra. Vi kallar vår klubb för ”Må bra”. Alla elever har fått komma till tals och vi har spaltat ner ”Må bra saker” på en plansch som Ni kan ta del av på vår klassrumsdörr.


Nästa vecka:

Tisdag-onsdag bad på idrotten

Grupparbeten om vårt tema ”vatten”


Fritte informerar: Under denna första vecka har vi vistats utomhus och lekt olika rörelse och grupplekar. Inneaktiviteter tex. spel och pyssel har vi också hunnit med.                                                         Trevlig helg!

                   Veckans citat: ”Ett varmt leende kan värma dig en hel vinter”


                                                          Anna & TanjaHej!                                                                                     Veckobrev vecka 50


Terminens sista veckobrev....det är inte klokt vad fort den här terminen har gått. Som ordspråket säger: ”Tiden går fort när man har roligt”.


I tisdags hade vi luciafirande hela dagen. Traditionsenligt började vi luciafirandet med en stämningsfull luciamorgon i Hietaniemi kyrka. Tårögd över dessa fantastiska elever!


Vi har övat till vår musikal under veckan, både tillverkat rekvisita och sjungit sångerna.

Om ni har batteridrivet tärnaljus, någon röd huvudbonad, tomteluva eller dylikt ta med till skolan på måndag eller tisdag.

Nästa vecka har vi som vi tidigare informerat om julstök på skolan måndag 19/12-tisdag 20/12-16. Själva julfesten är den 21/12-16. Eleverna börjar kl.14.00 och själva festen för Er föräldrar och anhöriga kl.18.00-ca 20.00. Skolskjutsen går enligt tidtabell vi skickade i förra veckans veckobrev. Vi serverar risgrynsgröt och skinksmörgås till middag.

Efter att julfesten är slut är det jullov!


Vårterminen för eleverna börjar tisdagen den 10/1-17 kl.7.50. Lärarna har studiedag måndag den 9/1-17


Fritte informerar: Fritte är stängt måndagen den 9/1-17 pga studiedag.Nu vill vi tacka Er elever och föräldrar för en fantastiskt fin termin  och samtidigt önska Er Alla:

God Jul

&

Gott Nytt År!


Anna & TanjaHej!                                                                            Veckobrev vecka 49


Den här veckan har vi under våra gemensamma svenska pass satt fokus på att öva in sånger inför vår musikal till julfesten.

År:3 har arbetat med Pojken och Tigern där vi nu tagit oss till värmland.


Under våra matematikpass har år:1-3 arbetat med ”extra utmaningar” som är knutna till det dom arbetat med under höstterminen. Som tex. öppna utsagor, addition och subtraktion med och utan tiotalsövergång, addition och subtraktion med uppställning, division, multiplikation, enheter mm.

Vi har fortsatt att öva inför luciatåget med de barn som har valt att delta i luciatåget.


I måndags bakade vi pepparkakor och pysslade med eleverna. Vi hade även femåringarna från Björken på besök.

I måndags och idag fredag var femåringarna på besök , trevligt!

I onsdags hade vi terminens sista badlektion. Vi firade med att dela ut simmärken som eleverna tagit och fikade tillsammans.


Vi följer julkalendern ”Selmas Saga” och ser den dagligen tillsammans med femåringarna.


Viktiga datum kommande två sista skolveckor:


12/12-16 Genrep i Hietaniemi kyrka för de elever som valt att delta i luciatåget. Vi åker från skolan med buss strax efter kl.8.00.


13/12-16 Luciafirande i Hietaniemi kyrka med start ca kl.8.15 Skolbussen kör som brukligt via skolan till kyrkan. Därefter bjuder vi Er på luciafika på Backens Matrestaurang.


14/12-16 utgår badet eftersom förskolan har luciafirande på morgonen och många utav våra elever har syskon där och kommer att närvara på deras luciafirande. Men badet flyttas till torsdag 15/12 kl.12.30 då fritte går och badar. Så sim och plask ändå :)

19/12-16 Julstök på skolan

20/12-16 Julstök på skolan

21/12-16 Julfest! Eleverna börjar kl. 14.00. Som brukligt bjuder vi eleverna på middag, tomtegröt och skinksmörgås. Själva festen för Er föräldrar och anhöriga börjar kl.18.00-ca 20.00 Efteråt är det kaffe och fika i matsalen. Skolbussen kör enligt följande turlista:

Tidtabeller

12,45 NiskanpääRisudden 13.30

12,56 KorvaBäckesta 13.35

13,09 Ötå Busstation

13,25 Armasjärvi

13,30 Luppio


13,00 Liehittäjä

Trevlig tredje advent!

Veckans citat: ”När tredje ljuset brinner är snart Lucia här...”

Anna och Tanja

Hej!                                                                             Veckobrev vecka 48


I Sv har granen presenterat bokstaven G för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna idag fredag lästs upp för barnen på Björkens förskola. Detta blir en naturlig del i övning på muntlig framställning. Sagostund för de yngre barnen, kan inte bli bättre.

Detta var läsårets sista granen , nästa måndag väntar annat jobb.


I Ma har år:1 arbetat med tiokompisar och öppna utsagor inom både subtraktion och addition. År:2 har repeterat subtraktion och addition i talområdet 0-20 både utan och med tiotalsövergång. År:3 har arbetat med att repetera multiplikation och division.


I tisdags var år:3 på författarbesök till Övertorneå tillsammans med andra år:3or från kommunen. Vi har läst Katarina Kieris bok ”Vero hit och dit” och bjöds till Övertorneå för att ha boksamtal.

I onsdags hade vi Nilles harpor på besök, spännande och intressant.

Vi har övat inför luciatåget tisdag, onsdag och torsdag. Barnen har fått välja själv om de vill vara tomtenisse, tomteflicka, stjärngosse, tärna, pepparkaksgubbe eller pepparkaksgumma. Kolla med Ert barn vad de valt så ni vet vad för kläder som behövs. Tex. tomtekläder-något rött, grått eller dylikt. Vanliga mjukbyxor/tröja i nämnda färger funkar jättebra.

I torsdags öppnade vi första luckan i vår adventskalender. Först får eleverna lösa ett matematiskt uppdrag innan dom får ta sitt paket. Vi kommer att följa årets julkalender ”Selmas saga” dagligen via smartboarden.

Vi har haft fem åringarna på besök både i måndags och idag fredag.

Nästa vecka på måndag den 5/12 ska vi baka pepparkakor med eleverna. Vi håller till på fritids.

Nästa vecka på fredag är skolsköterskan här sista gången för den här terminen.

År:3 har fluorsköljning nästa vecka måndag, tisdag och onsdag på morgonen.

Viktiga datum kommande veckor:

Jullunch med eleverna nästa vecka på onsdag 7/12-16

OBS!! Barnens luciakläder,tärnaljus, glitter, band till luciatåget skall vara på skolan senast torsdag den 8/12.

12/12-16 Genrep i kyrkan. Vi åker med buss från skolan på morgonen.

13/12-16 Lucia i Hietaniemi kyrka kl.8.15. Därefter bjuder Vi på luciafika i matsalen.


Fritids informerar: Vi badar nästa vecka på torsdag 8/12 kl. 12.30-14.00. OBS!! Meddela hur Ert barn kommer att vistas på fritids under jullovet så vi vet hur vi ska bemanna.


Trevlig helg!


Veckans citat: ” När andra ljuset brinner är snart Lucia här...”


Anna & Tanja
Hej!                                                                      Veckobrev vecka 47


I sv har granen presenterat bokstaven O för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna idag fredag lästs upp för barnen på Björkens förskola. Detta blir en naturlig del i övning på muntlig framställning. Sagostund för de yngre barnen, kan inte bli bättre.

År:1-2 har arbetat med att skriva ord och fullständiga meningar utifrån en händelserik bild.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten i Trulleböcker och praktiska övningar.


I Ma år:1 arbetat både öppna utsagor, tiokompisar och mätuppgifter. År:2 har arbetat med subtraktion och addition inom talområde 0-20 med tiotalsövergång. År:3 har arbetat med multiplikation med  10, hundra och tusental. Tex. En tankestrategi kan vara att de tänker 3*50 som 3 gånger 5 tiotal osv. Vi har även jobbat med uppställning både addition och subtraktion.

Förskoleklassen har arbetat med praktisk matematik.


Med tanke på den kommande högtid som väntar och advent har vi sett en film om advent.

I tisdags hade vi utvecklingssamtal på skolan, tack för alla fina och givande samtal.

Vi har haft första luciaträffen i onsdags. Vi bifogar luciasångerna så ni kan öva även hemma.

Lucia som vi tidigare informerat om, kommer att äga rum tisdagen den 13/12-16 i Hietaniemi kyrka ca.8.00. De elever som inte valt att delta i luciatåget sitter med som publik i kyrkan.

I torsdags bakade vi bröd på stenplatta tillsammans med Urban från Utbildning Nord. En jätteintressant och lärorik förmiddag. Gott bröd och nöjda barn och vuxna. Tack Urban!

I dag fredag har vi haft 5-åringarna på besök. Vi har haft uppstart av vårt nästa tema ”julen”. Vi såg en faktafilm om julen och dess historia ända ner till 300-talet. Efter filmens slut hade vi filmreflektioner. 5-åringarna fortsatte sitt besök på fritte efteråt.


Nästa vecka på tisdag åker år:3 till Övertorneå på ett författarbesök. Katarina Kieri bjuder in kommunens alla åk:3 till en träff. Vi åker från skolan på morgonen och besöket beräknas ta fram till lunch. Därav utgår idrotten för år:3 denna dag.

På onsdag nästa vecka kommer Nilles harpor på besök till skolan. Vi ska få sjunga, prova på och spela olika instrument.


Lite kort info om sista skolveckan v.51:

Måndag 19/12 tisdag 20/12 onsdag 21/12- julstök på skolan. Onsdag kväll är det julfest på skolan. Vi återkommer med mer information.


Sedan kan Vi stolt presentera skolans nya mentor som är Stefan Nilsson. Mer finns om detta finns att läsa på vår hemsida: www.hietaniemifriskola.se   

Trevlig första advent!

Veckans citat: ”När första ljuset brinner står julens dörr på glänt och alla är så glada att fira få advent”


  Anna & TanjaHej!                                                       Veckobrev vecka 46


I Sv har granen presenterat bokstaven N för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna idag fredag lästs upp för barnen på Björkens förskola. Detta blir en naturlig del i övning på muntlig framställning. Sagostund för de yngre barnen, kan inte bli bättre.

År:3 har även arbetat vidare med den ”Magiska dörren”. Den här veckan handlade det om dialoger.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavs och skrivjobb.


I Ma har år:1 arbetat med jämföra, uppskatta och mäta längder. Vi har mätt både med tummar och även med linjal, centimeter.

År:2 har arbetat med subtraktion med 8. Att tänka att du tar bort 2 färre än när du tar bort 10. År:3 har börjat kika på ekvationer. T.ex 50-a=25   Vad är då a värt? Intressanta matematiska samtal har vi haft.


Vi har arbetat med vårt tema Astrid Lindgren lite extra under veckan. Barnen har gruppvis fått läsa fakta om Madicken, Rasmus på luffen, Saltkråkan, Pippi Långstrump och Astrid själv.

Faktatexter har lästs, handskrivits och dataskrivits. Sedan har faktaplanscher illustrerats och faktatexterna har limmats på planscherna. Dessa faktaplanscher kan ni se i skolans huvudentre.


I torsdags var vi på konsert i Övertorneå, musikgruppen Jord spelade och bjöd på en bra konsert.


Idag fredag har vi haft 5-åringarna på besök. Först var dom med på vår morgonsamling och fortsatte sedan på fritids.


Barnen har fått anmäla intresse till luciatåget som kommer att vara tisdagen den

13/12-16 traditionsenligt i Hietaniemi kyrka. Mer information kommer senare.


Nästa vecka på tisdag den 22/11 har vi utvecklingssamtal på skolan. Vi har i onsdags skickat hem lappar med tider för respektive barns utvecklingssamtal.

Nästa vecka på torsdag den 24/11 ska vi baka bröd tillsammans med Urban från Utbildning Nord. Bröden ska gräddas på en stenhäll och inte i ugn....spännande.

Nästa vecka på fredag den 25/11-16 är skolsköterskan på plats.


Fritte informerar: Utevistelse i massor, madrassåkning och snökojor har byggts. Nästa torsdag den 24/11 går vi och badar.

                                                       Trevlig helg!

                                                     Veckans citat:

”Varje människa föds med en unik klang. För att inte bli ostämd måste Vi följa vår natur”

                                                      Anna & Tanja

Hej!                                                                                         Veckobrev vecka 45


I Sv har granen presenterat bokstaven S för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna idag fredag lästs upp för barnen på Björkens förskola. Detta blir en naturlig del i övning på muntlig framställning. Sagostund för de yngre barnen, kan inte bli bättre.

År:3 har fortsatt sitt arbete med ”Magiska dörren”.

Under våra ”Pojken och Tigern pass” har vi tagit oss till Stockholm och Gamla Stan där Tigern befinner sig nu.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsjobb.


I Ma har år:1 arbetat med talområde 0-10 och störts först. Räkna med den största termen först ex. 1+2=3...tänk 2+1=3. År:2 har arbetat med subtraktion med 9. När du tar bort 9, kan du tänka att 15-9 är nästan 15-10. År:3 har arbetat med subtraktion med uppställning.

Förskoleklassen har arbetat med sina ”Ekorren böcker”.


Vi har även arbetat med bilddikter. Eleverna har fått en bild och utifrån bilden har dom fått skriva ner en dikt. Dikterna har redovisats muntligt, mer övning i muntlig framställning.


Vi har börjat förbereda för utvecklingssamtalen som kommer att vara vecka 47 tisdagen den 22/11-16. Ni kommer att få hem lappar med tider för ert barns utvecklingssamtal.


Vi har fått en ny elev som heter Lucas och går i åk:2. Vi hälsar honom välkommen till oss!


Idag fredag har vi varit på en teater som heter ”Kärleksbubbel”. Vi har haft blivande förskoleklassen från Björken på besök. Vi började med morgonsamling och högläsning och därefter fortsatte dom besöket på fritids.


Nästa vecka ska vi arbeta med Astrid Lindgren gruppvis. Vi kommer att läsa och tillverka faktaplancher. Bifogar en pedagogisk planering.


Nästa vecka på torsdag den 17/11-16 åker vi till Övertorneå på en musikuppvisning av gruppen Jord.
Fritte informerar: Nästa vecka på torsdag den 17/11 har vi bad.


                                                       Trevlig helg!


                        Veckans citat: ” Ett vänligt ord kan värma dig en hel vinter ”


                                                        Anna & Tanja
Hej!                                                                   Veckobrev vecka 43I Sv har granen presenterat bokstaven J för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna idag fredag lästs upp för barnen på Björkens förskola. Självklart har klasskompisarna i vår egen familjegrupp fått lyssna på J-berättelserna. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


I Ma har år:1 börjat arbeta med klockan, hela timmar. År:2 har även dom arbetat med klockan och då mestadels med kvart i och kvart över. År:3 har arbetat vidare med area.

Vi har under veckan haft föreläsningar som brukligt, matte diskussioner  och arbetat i bok.


På tisdag och onsdag hade vi besök av skolinspektionen, vilket våra elever i år:F-3 tyckte var spännande. Så spännande att några elever passade på att fråga om autografer.Igår torsdag och idag fredag har vi haft e-val på hela skolan. Vi har bakat i bagarstugan. Tänk vad fantastiskt att få prova på ett gammalt hantverk i tornedalen, baka matbröd i bagarstuga. Vi har även dansat och rört oss till ”Kringelikrok”, tornedalsk musik- och danskultur. Efter att vi dansat och tagit del av gruppen JORDS föreställning ”Kringelikrok”, promenerade vi mot Hietaniemi kyrka. Vi promenerade runt på kyrkogården och de barn som önskade fick tända ljus på anhörigas gravar, med tanke på att Allhelgona helgen stundar. Ett ämnesintegrerat e-val för vår del, då vårt nuvarande tema är ”Tornedalen”.


Nästa vecka är det höstlov för eleverna.


Vecka 45 fortsätter tema ”Tornedalen”. Vi har hittills forskat om bastukulturen, matkulturen, språket, Torneälven, gränsen mellan Sverige och Finland etc.

Vidare under vecka 45 ska vi se faktafilmer om Tornedalen och hur livet kan se ut här.

Vecka 46 ska detta projekt redovisas.


Vi har upptäckt löss i vår klass, kamma och kolla igenom era barn hemma. Vi har igår torsdag skickat med ett infoblad om huvudlöss.


Mellan vecka 46 och vecka 47 kommer utvecklingssamtalen att äga rum. Mer information om tider för respektive samtal kommer vi att skicka ut.


Trevlig helg och Vi önskar Er ett skönt höstlov!


Veckans citat: ”Du måste inte klara allt, det Du klarar är fullt tillräckligt”


Anna & Tanja

Hej                                                                          Veckobrev vecka 42


I Sv har granen presenterat bokstaven K för oss.

År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna idag fredag lästs upp för barnen på Björkens förskola. Självklart har klasskompisarna i vår egen familjegrupp fått lyssna på K-berättelserna. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

År:3 har fortsatt sitt arbete med ” Den magiska dörren”. Det är så inspirerande och glädjande att se hur deras texter och berättelser växer fram. Ett rikt innehåll och struktur i berättelserna.

 

I Ma har år:1 arbetat med öppna utsagor inom talområdet 0-5. Vi har haft matteföreläsningar  där vi arbetat i grupp, men även arbetat enskilt i bok. År:2 har arbetat med addition i talområdet 0-20 med tiotalsövergång. Att kunna fylla upp 9 till en hel tia och därefter fortsätta addera. Vi har haft matteföreläsningar där vi arbetat med pengar och även arbetat i boken. År:3 har börjar arbeta med area och omkrets. Vi har arbetat praktiskt och mätt omkretsen på mattor i klassrummet. Vi har övat på area och räknat både ensklit i bok och haft föreläsningar.


I onsdags var år:F-1 på teatern ”Herr Muffin” i Övertorneå. En mycket uppskattad föreställning som berörde stor som liten.


I torsdags var vi på ett jätteintressant och lärorikt studiebesök på Ica. Vi arbetar med Icas tema ”Kompis med Kroppen”. Vi fick ta del av en faktaföreläsning av Anna och Johanna och även smaka på frukter från bland annat Nya Zeeland , Brasilien. Frukter som Drakfukt, Papaya och Mango. Därefter var vi på biblioteket där Anna-Karin Luttu tog emot oss och höll ett intressant boksamtal.

Som vi tidigare informerat om så kommer vi att arbeta med Astrid Lindgren hela läsåret. Vi läser just nu boken Saltkråkan dagligen för barnen. Idag fredag har vi sett filmen om det kapitel vi just nu läser om. Efter filmen har eleverna fått skriva reflektioner om både filmen och boken. Tycker jag att filmen var bättre varför? Tycker jag att boken var bättre, varför? Motivera ner Dina tankar.

Nästa vecka på torsdag och fredag har vi E-val på skolan.

Nästa vecka besöker skolinspektionen kommunens skolor, på tisdag och halva onsdag får vi besök av dom.

På torsdag den 27/10 kommer vi att integrera vårt tema om Tornedalen i vårt e-val. Vi ska baka matbröd i bagarstugan tillsammans med Agneta Karlsson och Lena Sundelin.

På fredag kommer vi att få ta del av tornedalsk musik och dans. Vi får besök av ”Kringelikrok” kl. 8.00-8.40 i gymnastiksalen.

Vi bifogar en pedagogisk planering över båda dagarna.


Trevlig helg!

Veckans citat: ” Genom att försöka kan man vinna allt ”       Anna & Tanja


Hej!                                                                         Veckobrev vecka 41


I Sv har granen presenterat bokstaven R för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna idag fredag lästs upp för barnen på Björkens förskola. Självklart har klasskompisarna i vår egen familjegrupp fått lyssna på K-berättelserna. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Treorna hat fortsatt att arbeta med deras svenska arbete, ”Dörren”. Spännande att se hur det växer fram. Vi har skapat personligheter och börjat arbeta på en story.

Förskoleklassen har arbetat med veckans granen bokstav både i grupp och i Trulleboken.


I Ma har år: 1 arbetat med talen 9 och 10 i både addition och subtraktion. Vi har även fortsatt arbeta med tecknen större än > och mindre än <. År:2 har fortsatt att arbeta med ordningstalen första till tolfte. Dom har även arbetat vidare med dom geometriska objekten klot, kub, rätblock, cylinder och kon.

År:3 har fortsatt att öva på klockan, digitalt. Vi har även fortsatt arbeta med multiplikation och division.

Förskoleklassen har arbetat med sifferområde 5-10.


I tisdags indelades barnen i grupper och vi ”sparkade” igång vårt arbete om Tornedalen. Vi har under veckan läst och tagit ut fakta och illustrerat faktaplanscher. Arbetet har fortgått under veckan och det är så inspirerande att se hur faktaarbeten växer fram och hur effektivt det är att använda sig av både teori och praktik vid inlärning.


I torsdags hade vi äntligen redovisning om vårt tema hösten.  En integrerad fakta och musikredovisning tillsammans med vår musikfröken Bea. Våra faktaplanscher och hela vårt arbete finns att skåda i korridoren.


På onsdag 19/10 kl.9.00 åker år F-1 till Övertorneå på en teater som heter: Herr Muffin. Därav ingen gympa denna dag för år: F-1


På torsdag den 20/10 åker F-3 till Övertorneå på ett studiebesök på Ica och biblioteket.

Vi åker på morgonen ca 8.15 och beräknar vara tillbaka till lunch.


Nästa vecka på fredag den 21/10-16 är skolläkaren och skolsköterskan på plats. De elever i år:2 som har gett godkännande till vaccin kommer att få det då.


Fritte informerar: Höstlovet är vecka 44, meddela gärna hur ert barn kommer att vistas så vi vet hur vi ska bemanna fritids.


Trevlig helg!

Veckans citat: ” Börja där Du är, Använd vad Du kan, Gör vad Du kan...så blir det bra”

Kram

Anna och TanjaHej!                                                                                          Veckobrev vecka 40


I måndags var vi på ett fantastiskt studie och upplevelsebesök på Rokkas älgfarm i Lansån. Vi har ju forskat om älgen under vårt höstarbete. Att först har arbetat med älgen både teoretiskt och praktiskt och sedan få uppleva det i verkligheten är så lärorikt. Teori och praktik hand i hand precis som det ska vara. Forskning visar att när vi använder oss av olika inlärningsstilar får vi kunskap som är mer bestående och långvariga för att vi fångar upp hela spektrat.  Vi fick lyssna till fakta och även arbeta praktiskt. Vi fick ett litet uppdrag av Ola, det var att rita och måla teckning  utifrån vår dag. Teckningarna ska skickas till Rokkas älgfarm där dom kommer att pryda väggarna i deras samlingslokal där dom tar emot gäster, kul! Lunch åt vi på älgfarmen, hemlagad renskav och potatismos. Vi tackar Ola Rokka för ett fantastiskt studiebesök.


I Sv har granen presenterat bokstaven Ä för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola. Självklart har klasskompisarna i vår egen familjegrupp fått lyssna på T-berättelserna. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsjobb i böcker men även ljudenligt, hur låter t.ex Ä


I Ma har år:1 arbetat med subtraktion inom talområdet 0-5. Vi har arbetat med ta bort och jämföra. År:2 har arbetat ordningstal och geometriska objekt. År:3 har arbetat med klockan analogt och digitalt. Vi har haft matteföreläsningar och även arbetat i bok.

Förskoleklassen har arbetat med talområdet 0-5.


Vi har haft uppstart av vårt nya tema ”Tornedalen”. Vi har haft gemensamma gruppsamtal om Tornedalen där vi reflekterat och diskuterat om livet här i vår Tornedal.

Nästa vecka ska vi gruppvis börja arbeta med olika ämnen inom Tornedalen, t.e.x torneälven, språk som talas i torneälen, lax-och sikfiskets historia mm.


Lite info om kommande datum:

13/10 har vi redovisning av vårt temaarbete om hösten kl.8.40 i musiksalen. Björkens förskola kommer som publik, om någon av Er föräldrar har möjlighet att komma på vår redovisning är ni välkomna.

19/10 åker år:F-1 på en teater i Övertorneå

20/10 åker vi på ett besök på Ica ”kompis med kroppen” och även ett besök på biblioteket.


Trevlig helg!

Veckans citat: ” Ge varje dag chansen att bli den bästa i ditt liv”


Anna & Tanja


Hej!                                                                                              Veckobrev vecka 39


I Sv har granen presenterat bokstaven T för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola. Självklart har klasskompisarna i vår egen familjegrupp fått lyssna på T-berättelserna. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

År:3 har påbörjat ett svenska projekt. Arbetet kommer att pågå under höst och vårterminen och resultera i en skönlitterär bok.


Vi har skrivit och illustrerat höstdikter som vi buntat ihop till ett häfte. Dikterna har vi läst upp idag fredag.


I Ma har år:1 arbetat med att räkna antal och rita dubbelt så många. T.ex. 4 bananer och dubbelt upp, hur många blir det då? År:2 har arbetat med addition med ental i talområdet 20-100. Vi har även arbeta med muntliga matteövningar där vi övat på att addera 10 mer och 20 mer. År:3 har arbetat med multiplikation och division med talen 10 och 5. Att multiplikation och division är ”kompisar” och att se samband mellan dom två räknesätten.

Vi har fortsatt arbetet med klockan, både som föreläsning och enskilt.


Vi har haft läsårets första badlektioner vilket var uppskattat.


Idag fredag hade vi en ”lägerdag” i skogen. Tillsammans med eleverna tillagade vi lunchen utomhus. Eleverna fick även skapa enkla snickerier.


Nästa vecka på torsdag den 29/9 har vi redovisning av vårt hösttema. Vi kommer att ha en integrerad musik och faktaredovisning där vi bjudit in Björkens förskola som publik. Om någon av er föräldrar har möjlighet så är Ni också välkomna  ca 8.40 i musiksalen.


Påminner om föräldramötet den 4/10 kl. 18.00 här på skolan, meddela före fredag den 30/9 om ni ej har möjlighet att komma.


Vecka 40 på torsdag den 6/10-16 är det skolfoto. Meddela om Ni önskar ta enskilt/syskonkort.


Fritte informerar: I torsdags delade vi gruppen precis som tidigare torsdagar. Halva gänget var i träslöjden med Fredrik medan andra halvan förberedde och grillade korv i vår grillstuga till mellis.


Trevlig helg!


Veckans citat: ”Hösten är en andra vår där varje löv är en blomma”


Anna & Tanja
Hej!                                                                                                  Veckobrev vecka 37


Solsken, blåst och allt mer gulnande löv....hösten är här!

I Sv har granen presenterat bokstaven M för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Pojken och Tigern för år:3 har tagit oss till Varberg. Där har vi stannat vid en fästning där vi till vår spänning upptäckt en mumie...

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har vi i torsdags arbetat med klockan. Först teoretiskt och sedan praktiskt utomhus. Barnen fick parvis arbeta med olika kluringar som hade med klockan att göra utomhus. Första uppdraget var att bygga en klocka utav naturmaterial med klockslag och visare. Därefter fick dom dra uppdrag från vår ”klockpåse” och försöka lösa uppdragen med hjälp utav deras klockor. Teori och praktik hand i hand.

År:1 har arbetat med antal och att dela tal. Hur talen kan delas upp och användas för att ange antal.  År:2 har arbetat med Bråk. Hur mycket är en halv? en fjärdedel? Hur många halvor går det på en hel? osv. Vi har även tittat lite på addition utan tiotalsövergång.

År:3 har arbetat med addition med uppställning och växling. Vi har arbetat både praktiskt med pengar och teoretiskt.

Förskoleklassen har arbetat med att storleks ordna  olika saker.

Höstarbetet fortskrider och den här veckan har vi i grupper läst på fakta och skrivit och illustrerat faktaplanscher om lingon, blåbär, mossor och lavar. I tisdags hade vi först teori i klassrummet för att därefter gå ut i skogen och göra naturstudier gruppvis. Trevligt!

Under musikpassen har vi övat på sånger som är anknytna till temat.


Läsårets första elevrådsmöte har vi haft i tisdags.


Skolinspektionen gör årligen rutinmässiga besök på olika skolor runt om i hela landet. Vecka 43 tisdag och onsdag är det vår tur att ta emot besök. Bifogar ett infoblad från Skolinspektionen.


Nästa vecka på fredag den 23/9 kommer vi att gå till skogen efter morgonsamlingen. Vi kommer att tillaga lunchen tillsammans  i skogen. Skolan står för lunchen, så inget ätbart hemifrån behövs tas med. Kläder efter väder är det enda!

Skolsköterskan Päivi är på plats på skolan på fredag nästa vecka den 23/9-16.


Fritte informerar: Stora rummet kommer att målas om vilket innebär att vi kommer att använda sido ingången i ca 2 veckor.

Trevlig helg!

Veckans citat: ”Ingen fågel flyger för högt om den flyger med egna vingar”


Anna & Tanja


Veckobrev vecka 36Hej!


Kyligare vindar och vädret har blivit mer höstlikt, härligt!


I Sv har granen presenterat bokstaven E för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I  onsdags ämnesintegrerade vi No, svenska och idrott utomhus. Barnen fick arbeta i par med att lösa olika matematiska kluringar. Barn lär sig på olika sätt. Forskning visar att om vi ibland flyttar ut undervisningen och använder hela kroppen och alla sinnen innebär det att fler barn hittar sitt sätt att lära sig på.

Under våra temapass om ”hösten” har vi denna vecka arbetat gruppvis med klassens fyra träd, två barrträd: tall och gran. Två lövträd: björk och rönn. Barnen har fått läsa fakta om respektive trädslag. Sedan har dom dataskrivit texterna och målat en bild till faktatexten. Texten har sedan limmats upp på bilden och dessa faktaplanscher finns att se i korridoren. På musikpassen har vi sjungit sånger som är integrerade i vårt tema. Vecka 40 kommer vi att redovisa vårt tema för björkens förskola.

På idrotten har haft friidrott och testat på kastboll, 100 meter, längdhopp och tjutspjut.

Vårt prioriterade mål för läsåret kommer att vara att ”lyfta och utveckla läsandet”. Vi kommer att arbeta med vår mest kända barnboksförfattare Astrid Lindgren under hela läsåret. Läsningen är en nyckel i alla ämnen. Att kunna läsa, förstå och analysera texter är viktigt. Därav kommer vi att sätta extra fokus på just det och ”väva” in Astrid under hela läsåret. Skickar med en pedagogisk planering som ni kan ta del av där hemma.

Föräldramötet kommer att flyttas fram till vecka 40 tisdagen den 4/10. Samma tid och plats, 18.00 på skolan. Meddela om Ni ej har möjlighet att komma, då vi kommer att bjuda på lättare förtäring. Mer info kommer närmare.

För år:3 är det fluorsköljning nästa vecka 12-13-14/9.

Nästa vecka på tisdag 13/9 går vi till skogen på förmiddagen.

Nästa vecka på torsdag den 15/9 kommer vi att arbeta praktiskt med ”klockan” utomhus.

Vårt prioriterade mål för år:F-3 läsåret 2016/2017 kommer att vara att ”lyfta och utveckla läsandet”. Vi kommer att arbeta med vår mest kända barnboksförfattare Astrid Lindgren under hela läsåret. Läsningen är en nyckel i alla ämnen. Att kunna läsa, förstå och analysera texter är viktigt. Därav kommer vi att sätta extra fokus på just det och ”väva” in Astrid under hela läsåret.


Veckans citat: ”Alla människor stor som liten har något gott att tillföra”

Trevlig helg!


Anna och Tanja

Veckobrev vecka 35                   Hej!


September är här och passande nog har vi haft uppstart av vårt temaarbete om hösten. Vi har tittat på faktafilmer om hösten via smartboarden. Vad kännetecknar hösten? Varför tappar lövträden sina löv på hösten?

I onsdags och torsdags var vi till skogen och gjorde fältstudier och observationer. Vi ämnesintegrerade svenska, No, bild och musik. I skogen observerade vi våra två vanligast förekommande bärsorter, småkryp, svampsorter, mossor och lavar.

Vi kommer att arbeta med tema ”hösten” fram till vecka 40. Vi bifogar en pedagogisk planering där ni kan se kopplingar till läroplan, tillvägagångssätt och hur vi kommer att arbeta under temats gång.

Barnen har gruppvis forskat om djuren räv, djärv, varg, ekorre och lodjur. Först har dom fått läsa faktatexter för att därefter ta ut lämplig fakta. Därefter har dom illustrerat en bild med tillhörande faktatext.

Vi har även besökt klassensträd. Lövträd, björk och rönn och barrträd, tall och gran. Under torsdagen hade vi orientering som var förankrad till vårt tema med olika höstuppdrag vid de olika stationerna.

I Sv har granen presenterat bokstaven A för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Vi har även börjat läsa Pojken och Tigern, med spänning ser vi framemot  att få ta del av denna berättelse genom sverige.


I Ma har år:1 arbetat med  antal och addition i talområde 0-5 År: 2 har arbetat med udda och jämna tal, tecken >,< och = och År:3 har arbetat med att dela upp tal, hundratal, tiotal och ental, multiplikation och division. Olika matematiska tecken från olika tidsperioder.

Nästa vecka på onsdag kommer vi att arbeta med matematik utomhus under förmiddagen.


Föräldramöte har vi här på skolan tisdagen den 13/9-16 kl. 18.00. Välkomna!


Skolfoto kommer att äga rum vecka 40 torsdag 6/10. Mer info kommer närmare. En viss typ av bakgrund används, därför bör gröna eller turkosa kläder helst inte användas.

Fritte har under veckan erbjudit inne- och utelek. Ugnspannkaka till mellis på torsdag smakade underbart.

Veckans citat: ”Alla människor stor som liten har något gott att tillföra”

Trevlig helg! Tanja & Anna


Hej!Veckobrev vecka 34


Vi börjar med att hälsa Er, barn och föräldrar välkomna till ett nytt och spännande läsår!

Som förra läsåret är det jag, Anna Lindahl och Tanja Mattila som jobbar i år:F-3.Tanja är som tidigare eftermiddagarna på fritids.

I år är det totalt 15 barn i gruppen. År:F två elever, år:1 är det 5 elever, år:2 är det 4 elever och i år:3 är det 4 elever.

Vi har en ny elev i årskurs 2, som vi hälsar varmt välkommen till oss!


Veckobrevet lämnas ut som vanligt på fredagar. Det finns alltid publicerat på vår hemsida på nätet, www.hietaniemifriskola.se . Det är väldigt viktigt att ni läser brevet varje vecka eftersom vi där informerar om vad vi gjort under veckan och vad som kommer att hända framöver.


Rutiner vid frånvaro:

När en elev inte kommer till skolan av någon anledning måste ni anmäla det till oss, dels för att ni enligt grundskoleförordningen är skyldiga att göra det och dels för att det är en säkerhetsfråga. Om ni inte anmält frånvaro är vi skyldiga och kommer att kontakta hemmet. Frånvaroanmälan gör ni enklast genom att ringa eller maila till:

anna@hfskola.com

tanja@hfskola.com

Skolans telenr: 30063

Lite info om nästa vecka:

Tisdag: Utegympa-Kamratövningar

Onsdag: Uteaktiviteter. Skogsutflykt. Det ät bra om barnen har med sig mindre hink/bägare att plocka bär i.

Torsdag:Uteaktiviteter. Besöker klassens träd och gör en naturstudie, och arbetar med bilduppgift.

Bifogar en pedagogisk planering.

Ledighetsansökan

Detta gör Ni som tidigare dvs. tar kontakt med antingen ansvarig lärare eller rektorn.


Auli Kohkoinen som är kyrkisansvarig har meddelat att från och med i år kommer kyrkis att bedrivas i Övertorneå, alltså ingen kyrkis i Hedenäset. Mer info finns på www.overtorneaforsamling.se  eller kontakta Auli på Övertorneå församling.Skolans kurator: Jan Tollin telenr: 070-6476003

Skolsköterska: Päivi Ylisirkka 070-1756487

Veckans citat:

Det är kul att se dig igen efter en lång paus,

Vi önskar dig en härlig tid här hos oss.

Trevlig helg!

Anna och Tanja Hej!Veckobrev vecka 20


I Sv har granen presenterat den sista bokstaven för det här läsåret, och det var X.

År:1 har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva berättelser utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats var berättelsen utspelar sig, en händelse och avslutningsvis ska berättelsen ha ett avslut som knyter ihop handlingen.

År:1 har fått börja arbeta lite smått med läse/berättar/skrivarkort, vilket år:2 arbetat med under året.

År:3 har parvis börjat redigera och gå igenom sina berättelser som dom författat under året. En berättelse för varje bokstav som dom har skrivit under hela läsåret. Vilken sagoskatt dom kommer att få med sig hem. Egenskrivna och egenillustrerade berättelser.


I Ma har år:1 arbetat med öppna utsagor inom talområde 1-20. År:2 har arbetat med addition med uppställning. År:3 har arbetat med multiplikation, problemlösning och temperaturer. Att kunna avläsa en termometer och räkna ut temperaturskillnader.

År 2-3 har även arbetat med mattekluringar. Eleverna har arbetat både parvis och enskilt med mattekort. För varje mattekluring, krävs att eleverna både gör en uträkning, beskriver vad dom ska ta reda på och hur dom går till väga för att lösa uppgiften. Avslutningsvis ska en bild ritas till mattekluringen. När dom blivit godkända

bokför dom det i sitt eget ”Kluringprotokoll”.


Vi har färdigställt vårt temaarbete om ”våren och odling”. Eleverna har skrivit dikter om våren som skulle infatta olika delar, som: Vad känner jag när jag tänker på våren? Vad ser jag? Vad hör jag? Till dikterna skulle eleverna illustrera en bild.

Vi avslutade med en redovisning för 4-5 åringarna.

På fritte har vi grillat korv till mellanmål i torsdags, det var gott! Självklart utevistelse under veckan med lekar och annat skoj. Nya hopprep är inhandlade och gatukritor.

Nästa vecka på tisdag den 24/5 ska vi få lyssna till berättelser av Mila teater, Spännande! Vi kommer att hålla till i gymnastiksalen under förmiddagen.


Som vi tidigare har informerat om så åker vi till Torneå och Haparanda nästa vecka på torsdag 26/5. Vi åker strax efter kl. 8.00 från skolan. Skolan står för lunchen. Om ert barn önskar ta med sig fickpengar för eventuellt godisinköp är det Ni föräldrar som bestämmer det. Vi ska besöka Aine konstmuseum där eleverna ska få se på en utställning om tornedalens historia och även arbeta lite praktiskt. Efter det lunch på Max och som avslutning Candy World. Vi beräknar vara tillbaka på skolan till ordinarie skolskjuts kl. 15.00


Nästa vecka på fredag den 27/5 är skolsköterskan på skolan.

Vecka 22, tisdag-onsdag-torsdag kommer vi att ha uteverksamhet. Vi kommer att ha olika aktiviteter i närområdet och även tillaga mat utomhus. Medtag kläder efter väder. Trevlig helg!

Veckans citat: ” Keep your dreams big, and your worrys small”.         Anna & Tanja

Veckobrev vecka 19Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven Z för oss. En klurig bokstav, men vi fixade det och hittade ord som zink, Zinnia mm.År:1 har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva berättelser utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats var berättelsen utspelar sig, en händelse och avslutningsvis ska berättelsen ha ett avslut som knyter ihop handlingen.


Vårt temaarbete om ”våren och odling” fortgår. Vi har skolat om våra solrosplantor och efter ledigheten upptäckte vi till vår stora glädje att även våra potatisblast börjat komma upp. Spännande, lärorikt och intressant!

Vi har även gjort faktajobb om solrosen, sångsvanen, potatisen och storspoven.

År:1 läser om potatisen.  År:2 arbetar med storspoven och år:3 arbetar med sångsvanen. Eleverna läser, tar ut fakta, handskriver och dataskriver fakta. Sedan tillverkar eleverna en faktaplansch med tillhörande faktatext.


I tisdags var vi på ett intressant studiebesök på Utbildning Nord. Urban Karlsson både guidade och visade oss deras fina verksamhet. Stort tack till Urban för ett intressant studiebesök.


I onsdags hade vi besök av Nille från Kalix som spelade för oss. Vi fick även prova på att spela på nyckelharpa. Nille lovade att återkomma till höstterminen.


I torsdags hade vi Yoga med Elina Johansson, jätteintressant! Vi skickar ett varmt tack till Elina Johansson!

Lite info kommande datum:

Bea informerar, Torsdag 19 maj är det dags för Musikskolans vårkonsert. Uppträdande av musikskolans elever från Hedenäset, Svanstein och Övertorneå i årskurs 4 till och med gymnasieskolan.

Tid: kl. 18.00

Plats: Folkets Hus, Övertorneå


               torsdag den 26/5 åker vi till Haparanda och Torneå . Vi åker strax efter kl. 8.00 från skolan. Skolan står för lunchen. Om ert barn önskar ta med sig fickpengar för eventuellt godisinköp är det Ni föräldrar som bestämmer det. Vi ska besöka Aine konstmuseum där eleverna ska få se på en utställning om tornedalens historia och även arbeta lite praktiskt. Efter det lunch på Max och som avslutning Candy World. Vi beräknar vara tillbaka på skolan till ordinarie skolskjuts kl. 15.00


Skolavslutning äger rum fredagen den 10/6-16 kl. 9.30 i Hietaniemi kyrka. Eleverna har fått rösta och vi har haft ett demokratiskt val där majoriteten röstade på kyrkan. Som tidigare år går det ingen skolskjuts denna dag. Vid behov av skolskjuts kontakta skolan.

Trevlig helg! 

Veckans citat:  ” Var dig själv för annars finns det ingen som du”   Anna och Tanja


Veckobrev vecka 17Hej!


Sista veckan med aprilmånad i almanackan och vi får till helgen hälsa majmånad välkommen!

I Sv har granen presenterat bokstaven C för oss. År:1 har  1 har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva berättelser utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats var berättelsen utspelar sig, en händelse och avslutningsvis ska berättelsen ha ett avslut som knyter ihop handlingen.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten och matematik under veckan.


Vi har haft det sista nationella provet i Sv för år:3.


Natur och Kultur har skickat en förfrågan om att delta i en ”Berättartävling”. Självklart antar vi den utmaningen och vässar våra pennor för att börja skriva berättelser. Berättelserna har vissa delar som måste ingå, utöver dessa delar är det fritt fram att författa en berättelse. Barnen har fått välja om dom vill arbeta gruppvis eller enskilt. Berättelserna ska sedan skickas in till Natur och Kultur där en jury ska gå igenom berättelserna. Kul och spännande!


Vårt temaarbete om våren har vi också arbetat med. Solrosfröna har börjat gro och det börjar synas lite grönt, spännande.

Vi har studerat både stannfåglar och flyttfåglar i vårt närområde via en fantastiskt fin bok som Marianne Berglund både är fotograf och författare till.

Nästa vecka på måndag till onsdag har vi E-val. Vi i F-3 kommer att baka, fortsätta på odlingstemat, ha utelek och ha disco. Vi bifogar en pedagogisk planering.


Nästa vecka på onsdag den 4/5-16  slutar eleverna efter lunch. Bussen avgår från skolan ca 10.45

Lite info kommande datum:

Vecka 18:  Fredag 6/5 lov från skolan.

                    Fritte öppet för dom barn som behöver. Meddela detta snarast.

Vecka 19: Tisdag den 10/5 ska vi på studiebesök på Utbildning Nord.

                   Torsdag den 12/5 ska vi få testa på yoga med Elina Johansson.

                    Fredag den 13/5 är skolsköterskan Päivi hos oss.


Fritte informerar: Under veckan har vi pysslat, spelat brännboll och lekt utomhus.

Trevlig helg och valborg!


Veckans citat: ” En dag som den här reste Marco Polo till Kina. Vad tänker du göra idag?


Anna och TanjaVeckobrev vecka 16                   Hej!


Veckorna rullar på i rasande fart och valborg och första maj närmar sig i rasande fart.


I Sv har granen presenterat bokstaven Å för oss. År:1 har  1 har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva berättelser utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats var berättelsen utspelar sig, en händelse och avslutningsvis ska berättelsen ha ett avslut som knyter ihop handlingen.


I Ma har år:1 arbetat med subtraktion inom talområde 10-20. Dom har även arbetat med volymer. Hur mycket är 2dl? Hur många deciliter  innehåller ett mjölkpaket?.

År:2 har börjat arbeta med multiplikation och division. Fantastiskt att se hur eleverna i år:3 beskrev sambanden mellan multiplikation och division för år:2.

Vi har haft matte föreläsningar där samtalat om vad som menas med multiplikation? Vad gör man när man multiplicerar två tal? Vad är division? Vi har arbetat både praktiskt, teoretiskt, enskilt och i grupp. År:3 har arbetat med bl a. vinklar ? Vad är en rät vinkel? Hur ser den ut? Vad är skillnaden mellan en trubbig och spetsig vinkel? Vi har även arbetat lite med att skriva och redovisa uppställning och problemlösning i ett räknehäfte. Som addition och subtraktion med uppställning.


Vi har fortsatt med vårt temaarbete om odling och sett en film som handlade om våra fyra sädesslag. Efter filmen hade vi gruppsamtal om filmen och fantastiskt att se hur mycket fakta eleverna snappat upp under filmen.

Vi har även hunnit så solrosor under veckan. Ska bli spännande att följa solrosfröets väg från ”frö till planta-full blomma”.


Vi har antagit en förfrågan om att delta i en riksomtäckande tävling som handlar om ”Sveriges piggaste klassrum”. Våra 20 elever i år: F-3 har Alla var och en fritt fått skapa och använt olika material för att skapa sitt dröm klassrum. Några av våra fina förslag finns att se på vår facebook sida.

Vecka 18 måndag 2/5-16 tisdag 3/5-16 och onsdag 4/5-16 har vi elevens val.

Onsdagen den 4/5 är halvdag då det är dag före Kristi himmelsfärds dag. Bussen avgår efter lunch.

Fredag den 6/5-15 är det lov från skolan. Fritte är öppet för dom som behöver.


Trevlig helg!

Veckans citat: ”Allt här i världen är en framtida antikvitet”.


Anna & TanjaVeckobrev vecka 15


Hej!


Sol, moln, och blåst ....vårväder med slask och vattenpussar. Vi har haft Matilda Hannu   hos oss under veckan på prao. Vi tackar Matilda för den här veckan med oss och hälsar henne välkommen tillbaka någon annan gång.


I Sv har granen presenterat bokstaven V för oss. År:1 har  1 har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva berättelser utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats var berättelsen utspelar sig, en händelse och avslutningsvis ska berättelsen ha ett avslut som knyter ihop handlingen.


I onsdags räknade vi både skidpoäng och sammanställde bokprojektet.

Våra gemensamt räknade skidpoäng resulterade i att vi i år: F-3 gemensamt åkt ca 280 mil, helt fantastiskt. Självklart tittade vi på jordgloben vart vi hade hamnat och hör och häpna vi har kommit till Tyskland! Detta uppmärksammades av radio Norrbotten som kontaktade oss för att göra en intervju, vilket gjordes i torsdags då vi blev uppringda utav Tova Nilsson på P4. Intervjun går att höra på webben på www.sr.se/norrbotten.

Idag fredag har vi haft skidavslutningsfest med uteaktiviteter, gott fika och utdelning av diplom till våra duktiga elever.

Bokprojektet är även det avslutat och gemensamt har barnen i F-3 läst hela 2957 sidor. Vi har alltså nått både delmål och slutmålet med råge så nu väntar både filmtajm, tårtkalas och disco som belöningar. Att se läsintresset hos barnen både inspirerar och glädjer till fortsatt läsning. Vårt läsprojekt har även givit oss en liten summa pengar via en stiftelse i norrbotten. Dessa pengar ska användas till en studieresa till Luleå och länsbiblioteket.


Vi har sett faktafilmer om vårt nya temaarbete ”odling”. Hur såg bondelivet ut förritiden ? Vad hade man för arbetsredskap? Haft intressanta samtal utifrån ämnet vilket alltid är inspirerande att få ta del och höra elevernas tankar och reflektioner.


Nästa vecka på fredag den 22/4-16 är vår skolsköterska Päivi på skolan.


Vi kan meddela att vi har en ny rektor från höstterminen, Karl-Göran Lehto.


På fritte har vi spelat brännboll under veckan, finns det ett säkrare vårtecken?!?


Trevlig Helg!

Veckans citat: ” Där kärlek finns, finns liv”


Anna & Tanja
Veckobrev vecka 14                          Hej!


Dripp, dropp, dripp, dropp ....vatten och snö endera dagen, typiskt aprilväder.


I Sv har granen presenterat bokstaven H för oss. År: 1 har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva berättelser utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats var berättelsen utspelar sig, en händelse och avslutningsvis ska berättelsen ha ett avslut som knyter ihop handlingen.


Vi har avslutat vårt läsprojekt och sammanställt antalet gemensamt lästa sidor. Vi har  uppnått vårt slutmål, disco. Samtidigt kan vi berätta en glädjande nyhet. Vi har skickat en projektbeskrivning över vårt läsprojekt och våra egenskrivna sagor som vi läser upp på fredagar för antingen förskolan eller övriga klasskamrater till Arbetsstugestiftelsen i Luleå. Dom har visat sin uppskattning över vårt projekt och har beviljat oss 10 000 kr. Pengarna kommer att användas till en resa till Luleå och Kulturens Hus under våren.


Nästa vecka på fredag den 15/4 kommer vi att ha en liten skidavslutningsfest. Utelekar med kläder efter väder. Vi kommer att hålla till på skolgården.


Vi kommer att starta upp ett nytt tema, ”Våren”. Vi har börjat sjunga vårsånger på musiken, vilka vi bifogar.

Vi bifogar även en pedagogiskplanering över vårt temaarbete.


Fritte informerar: Vi har pysslat och haft ansiktsmålning. Träslöjden har vi varit i och snickrat, vilket varit jätteuppskattat.


Trevlig helg!

Veckans citat: ”Genom att försöka kan man vinna allt”.

Anna & Tanja


Hej!Veckobrev vecka 11


Vårväder, solsken och takdropp...underbart väder under veckan.

I Sv har granen presenterat bokstaven G för oss. År: 1 har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva berättelser utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats var berättelsen utspelar sig, en händelse och avslutningsvis ska berättelsen ha ett avslut som knyter ihop handlingen. Berättelserna har sedan handskrivits och lästs upp för klasskamraterna.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsjobb både ljudenligt och skriftligt.


I Ma har år:1 arbetat med talområde 10-20 och öppna utsagor. Vi har även nosat lite på matematiska måttenheter som centimeter och meter. År:2 har börjat arbeta med multiplikation och år:3 har fortsatt med multiplikation och division. Vi har arbetat både i bok och haft dagliga föreläsningar under veckan.


Vårt läsprojekt fortskrider och vi har i onsdags uppnått vårt första delmål, 500 gemensamt lästa sidor. Första delmålet var längre rast, vilket barnen fick i onsdags i samband med lunchrasten. Intressanta och inspirerande bokrecensioner har vi fått ta del av.


Skidpoängen har vi också räknat och vi är i skrivande stund mellan Luleå och Piteå i höjd med Antnäs.


Vi påminner om utvecklingssamtalen som äger rum nästa vecka måndag.


Nästa vecka på onsdag den 23/3-16 kommer Skol-Dm på skidor att äga rum i Aapua. Från år:2-3 har vi några deltagare. Vi kommer att åka hela F-3 till Aapua med buss från skolan kl. 8.00. De barn som ej deltar kommer att vara hejarklack åt våra skidåkare. Lunchen står skolan för och den äter vi i Aapua på campen. Vi beräknar vara tillbaka på skolan ca. 14.30 så att barnen hinner med ordinarie skolskjutsar. Barnen kan ta med sig extra kläder. Mellanmål står skolan för.


På torsdag nästa vecka den 24/3-16 har vi friluftsdag i Ruskolabacken. Vi åker med buss från skolan kl. 8.10 och åker från Ruskolabacken kl. 12.00

Skolan står för lunchen. Barnen får bestämma tillsammans med Er föräldrar vilken utrustning de vill ha med. Som alltid hjälmtvång för alla som åker ex. slalom, snowboard, pulka, rattkälke, glidare m.m.

Fredagen den 8/4-16 har vi skolläkaren på plats på skolan.

Fritte informerar: Påminner om att Ni som inte meddelat ert barns närvaro under påsklovet gör det så att vi kan planera bemanning och antal lunchportioner då Nina håller stängt.

Trevlig helg önskar Anna och Tanja

Veckobrev v. 10


I veckan har Tanja vikarierat som Anna då Anna har funnits på varmare breddgrader.


Viktoria har haft hand om förskoleklassen.Vi har jobbat på som vanligt.

Måndag gav Granen oss bokstaven D. Klass 1 har tränat på och skriva bokstaven, tvåan har skrivit sina meningar och trean en berättelse.


I svenska läxan till fredag fick barnen berätta om vad de tror sig göra om 20 år. Blev många intressanta berättelser.

I matematik har vi haft upprepning av det eleverna har jobbat med under terminen.


Som ni kanske har hört så har vi ju fått skridskobana vilken har gett oss många stunder med skridskor. På t e x idrotten fick barnen välja så en del åkte skidor och andra skridskor.Vilket de får göra även nästa vecka på idrotten.

Vi är ju två pedagoger så vi kan dela på oss.Isbanan har varit väldigt populär. Vi måste ju passa på att använda den så länge den finns.


Sedan lite information:

På fredag nästa vecka 18/3 har vi ju våran skolmästerskap på skidor. Barnen har fått välja om de åker med eller utan tid. Första starten går kl 9.10. Det är en minut mellan varje start. Startordningen är inte lottat ännu, vi meddelar dem senast onsdag nästa vecka.

Vi skickar även med tider för utvecklingssamtal. Om tiderna inte passar så kontakta oss. Vi kommer att köra samtalen på samma sätt som i höstas.


Ha det bra i vårsolen!

Tanja & Viktoria


Veckobrev vecka 8


Hej!


Hej mitt vinterland...snö i mängder....härligt!


I Sv har granen presenterat bokstaven Ö för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt.  År:3 har arbetat med att skriva en berättelse om bokstaven Ö, utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats var berättelsen utspelar sig, en händelse och avslutningsvis ska berättelsen ha ett avslut som knyter ihop. Berättelserna har sedan handskrivits och sedan har barnen illustrerat en bild till sin berättelse. Slutligen har berättelserna lästs upp för förskoleklassen. Förskoleklassen har arbetat med bokstavsjobb både praktiskt och teoretiskt.


I Ma har år:1 arbetat med att färdigställa pågående kapitel som handlar om talen 11-19. At kunna skriva siffror och räkna antal.. År:2 har arbetat med addition med talsortsräkning. Att förstå hur man kan dela upp tal i talsorter, sätta saman talsorter till ett tresiffrigt tal och även att räkna med talsorter. Vi har även börjat räkna addition med uppställning. År:3 har arbetat med tal i bråkform och decimaltal. Vi har även arbetat med matematikens historia och äldre måttenheter som fot, tjog och aln.

Förskoleklassen har arbetat med praktiska matematikuppgifter och i bok.


Vi har haft avslutning för vårt temaarbete om ”ägg och höns”. En integrerad fakta och sångredovisning för barnen från Björkens förskola.


Vecka 11 på fredag den 18/3 som vi tidigare informerat om. Första start är kl. 9.00 och i klassisk stil. Barnen får välja om dom vill åka med eller utan tid. Och som vanligt uppe på skidstadion. Banrnen tävlar klassvis, pojkar och flickor för sig.  Vi återkommer närmare med mer information.


Vecka 10 startar vi ett läsprojekt i år:1-3. Projektet pågår till och med vecka 14. Ni kan läsa mer om projektet i LPP, som finns på baksidan av detta brev.


Vecka 12 måndag den 21/3-16 har vi våra utvecklingssamtal. Vi återkommer närmare med tider till er.


Fritte informerar: I torsdags fick vi ett teknikrum på fritids. Barnen har skruvat och mixtrat med diverse tekninsaker med stor nyfikenhet.

Trevligt sportlov!

”Ut i snö och skidspår, Så hoppas Vi att Ni ett härligt sportlov får”

Anna & Tanja
Veckobrev vecka 7


Hej!

Den här veckan har vi som vi tidagare informerat om haft elevens val måndag-onsdag.

Vi har haft fina dagar där vi varvat teori, praktik och alla sinnen i olika moment och ämnen både inomhs och utomhus.


Nu till något spännande. I onsdags började vi se små sprickor och hål och även läten inifrån i ett utav våra 8 ägg och under torsdag eftermiddag föddes en liten kyckling. Oj så spännande. I dag fredag har vi haft besök från hela skolan från förskolan till högstadiet. Vår lilla kyckling har även väckt stor nyfikenhet även utanför vår skola, då besökare i alla åldrar ”utifrån” varit på besök. Kul!

Nästa vecka på torsdag har vi avslutning av vårt temaarbete om ”ägg och höns”. Då kommer vi att redovisa vårt arbete med en integerad fakta och sångredovisning för år:4 -6 och Björkens förskola.


Vi har fått en fantastiskt fin skid och teknikbanan som tidigare år. Skidpoäng har vi börjat räkna och barnen åker på under våra idrottspass, raster och fritte tid. Tack Per för det som vanligt fin skidspåret.


Vi har börjat förbereda utvecklingssamtalen. Vi återkommer med datum och tider när det börjar närma sig.


Vecka 11 fredag den 18/3-16 är det skolmästerskap på skidor. Eleverna får som tidigare år välja om dom vill åka med eller utan tid, och i klassisk stil.


Från vecka 11 och fram till vecka 19 kommer år:3 att ha sina nationellaprov i svenska och matte.


Vecka 9 är det sportlov, Ni som inte meddelat ert barns vistelsetider till fritids gör gärna det snarast.


Fritte informerar: Under veckan har vi lekt både inne och ute.


Trevlig helg!

Veckans citat: ” Var alltid dig själv, för annars finns det ingen som du”


Anna & Tanja
Veckobrev vecka 5


Hej!


Nytt månadsblad och februari står det i vår kalender. Sol, lite snöfall och behaglig temperatur...härligt!


Idrotten har vi haft utomhus med musikuppvärmning som start, precis som vi har inomhus. Sedan har vi haft kamratlekar på tre olika språk, engelska, svenska och finska.


I Sv har granen presenterat bokstaven Ä för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt.  År:3 har arbetat med att skriva en berättelse om bokstaven Ä, utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats var berättelsen utspelar sig, en händelse och avslutningsvis ska berättelsen ha ett avslut som knyter ihop. Berättelserna har sedan handskrivits och sedan har barnen illustrerat en bild till sin berättelse. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola. En mysig och uppskattad stund både för barnen på björken och årskurs 3.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsjobb både praktiskt och teoretiskt.


I Ma har år:1 arbetat med namnen på de geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Dom har även arbetat med öppnautsagor inom talområde 0-10 i både subtraktion och addition. År:2 har arbetat med addition med talsortsräkning. Vi har arbetat både praktiskt med pengar och även i bok. Att förstå hur ett tal är uppbyggt och vad talet består av. Detta är en naturlig del av år morgonsamling dagligen sedan många år tillbaka, där barnen övar på hur talet är uppbyggt och vad det består av. År:3 Har börjat arbeta med bråk. Både hur stor del av en enhet eller av ett antal. Vi har arbetat både praktiskt via föreläsningar och enskilt i bok.

Förskoleklassen har arbetat med att urskilja siffror och antal inom tal område 0-5.


I torsdags den 4/2-16 var det dags för vår hundrade skoldag och ” Hundradagsfest”. Vi började med att hälsa barnen välkomna och delade ut personliga programblad. Därefter uppmärksammade vi talet hundra på olika sätt i ämnena, Sv, Bild, Matematik, Musik, Historia, Hk och idrott. Barnen fick på 10 lika sätt (uppdrag) uppmärksamma talet 100. Hur långat är 100 meter? Vi stegade det. Hur länge är 100 sekunder? Vi både dansade och stod blixtstilla i 100 sekunder. Är 100 enkronor eller 10 stycken guldtior lika mycket som en hundralapp? Ja det är det. Vi byggde talet 100 med naturmaterial.

Barnen fick även tänka 100 år framåt...Hur gammal är jag då? Var bor jag då? Vad gör jag då?  Hur ser jag ut om 100 år? Dom skapade ett porträtt av sig själva som t ex. 108 åring och skrev sedan en tillhörande text till det. Fantastiska skapelser!


OBS!! Glöm inte att det är lov från skolan på måndag, lärarna har u-dag!Fritte informerar: Under veckan har vi varit ute och åkt madrass och byggt snökojor. I tisdags bakade vi frallor till mellis, jättegott! I torsdags fick vi fina frisörsaker av Jenny, tusen tack!!

Vecka 9 är det sportlov från skolan.


Trevlig helg!

Veckans citat: ”Se på livet genom framrutan, inte genom backspegeln”.


Anna & TanjaVeckobrev vecka 4


Hej!


Mildare väder, utevistelse och januarimånad är snart till ända. Det är inte klokt vad fort det går.

I Sv har granen har presenterat bokstaven U för oss. År 1:har arbetat med bokstavsjobb både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt.  År:3 har arbetat med att skriva en berättelse om bokstaven U, utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats var berättelsen utspelar sig, en händelse och avslutningsvis ska berättelsen ha ett avslut som knyter ihop. Berättelserna har sedan handskrivits och sedan har barnen illustrerat en bild till sin berättelse. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola. En mysig och uppskattad stund både för barnen på björken och årskurs 3.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsjobb både praktiskt och teoretiskt.


I Ma har år:1 arbetat med tiokompisar och öppna utsagor både i addition och subtraktion. År:2 har arbetat både praktiskt och teoretiskt med att jämföra och beskriva geometriska begrepp. Vi har även jobbat med att storleksordna tal. År:3 har arbetat med att skriva och storleksordna tal mellan 0-10 000. Vi har även arbetat med addition och subtraktion med uppställning både enskilt och som föreläsningar. Vad händer när vi gör växling över noll?


Vi har fått vår äggkläckningsmaskin med ägg och skötselråd så nu är det en spännande väntan på att vårt projekt resulterar i kycklingar. Barnen har fått arbeta med faktatexter i grupp.

Dom har fått börja med att i varje grupp läsa fakta för att sedan handskriva faktatexten. Faktatexterna ska sedan dataskrivas och det ska även illustreras bilder till. Faktaplanscherna finns att skåda i skolans nedre korridor.


I fredags fick vi 2016 års vårkatalog från vårt bokförlag Hegas. I katalogen fanns ett fint reportage om oss i år: F-3. Det handlade om vårt bokprojekt och hur vi har valt att arbeta

med läsning i vår familjegrupp. Jättekul att det uppmärksammades av Hegas. Ni kan gärna gå på deras hemsida, www.hegas.se, där Ni kan läsa artikeln.

På torsdag nästa vecka har vi vår traditionella hundrade skoldagsfest. Vi har räknat skoldagar sen första skoldagen efter sommarlovet. Vi kommer att uppmärksamma talet 100 på olika sätt. Se bifogad pedagogisk planering.

Fritte informerar: Under veckan har vi varit utomhus och byggt kojor och andra snöskapelser med våra nyinköpta spadar.

Måndagen den 8/2-16 är det lovdag från skolan, lärarna har u-dag. Fritids är öppet för dom barn som behöver. Meddela snarast om Ert barn kommer att vara på fritids.


Trevlig helg!

Veckans citat: ”När du förändrar ditt sätt att betrakta saker

förändras de saker du betraktar”.

Anna & Tanja
Veckobrev vecka 3


Hej!


Kung Bore har ett kyligt grepp om oss och enligt en amerikansk väderlekssajt kommer dessa kallgrader att generera i lika många plusgrader till sommaren...vi får hoppas att det stämmer.


I Sv har granen har presenterat bokstaven P för oss. År 1:har arbetat med bokstavsjobb både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt.  År:3 har arbetat med att skriva en berättelse om bokstaven K, utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats var berättelsen utspelar sig, en händelse och avslutningsvis ska berättelsen ha ett avslut som knyter ihop. Berättelserna har sedan handskrivits och sedan har barnen illustrerat en bild till sin berättelse. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola. En mysig och uppskattad stund både för barnen på björken och årskurs 3. Under våra Pojken & Tigern pass har vi kommit till Mora. Eleverna har fått sätta sig in i pojkens kläder och skriva ett vykort hem till sin familj om hur resan från Smygehuk till Mora varit. Ett intressant skrivmoment där eleverna fått göra en liten tillbakablick och reflektion över den hittills gångna resan.


Förskoleklassen har arbetat med bokstavsjobb både praktiskt och teoretiskt.


I Ma har år:1 arbetat med tiokamrater. År:2 har arbetat med att storleksordna tal upp till 1000. Dom har även arbetat med geometriska objekt både teoretiskt och praktiskt. År:3 har arbetat med övat på begreppen tusental, hundratal, tiotal och ental. Vi har även hunnit med ett litet test i multiplikation.

Förskoleklassen har arbetat i matematikboken.


Vi har haft uppstart av vårt nya tema, ägget. Är alla ägg runda? Varför är en del ägg bruna, prickiga, vita osv. Vi kommer att få låna en äggkläckningsmaskin för att förhoppningsvis få följa, ta del och se hur det går till när ett ägg kläcks. Vi kommer att arbeta med faktatexter och även integrera musiken i detta tema. Avslutningsvis kommer vi att redovisa vårt äggprojekt för år:4-6 och Björkens förskola. Vi bifogar en pedagogisk planering.


När Kung Bore lagt dom kyliga vantarna om oss under veckan har vi passat på ha ett litet vattenexperiment. Vad händer när man slänger hett vatten i luften i -30 grader.


Fritte informerar: Under veckan har vi till största del haft inneaktiviteter av olika slag.


Trevlig helg!


Veckans citat: ”Du måste inte klara allt, det Du klarar är fullt tillräckligt”.
Veckobrev vecka 50


Hej!


Veckorna rullar på och sista ”vanliga” skolveckan är till ända och snart är hösterminen avklarad.


Nästa vecka har vi julstök på skolan. Vi i F-3 kommer bl.a. att pyssla, ha uteaktiviteter, öva på vår musikal och baka.

På torsdag den 17/12-15 är det som vi tidigare informerat om Julfest på skolan. Eleverna börjar kl.12.00 och bussarna går som vanligt till skolan enligt de busstider som vi informerat om förra veckan. Själva julfesten börjar kl.18.00 och Därefter bjuder vi på fika i matsalen.

I dag fredag har vi haft Hietaniemi Friskolas traditionella luciatåg i Hietaniemi kyrka och därefter luciafika. Som tidigare år fantastiskt vackert och stämningsfullt.

Vi har även avnjutit Ninas fantastiskt goda julbord idag. Vi tackar Nina och Ida för det goda julbordet.

Vårterminen startar måndagen den 11/1-16 kl.7.50.

Eftersom vi inte kommer att ha en ”vanlig” skolvecka nästa vecka så är detta veckobrev det sista för den här terminen. Därför vill vi tacka Er för den här terminen och önska Er alla en riktigt


God Jul

och

Gott Nytt År!

Anna Och Tanja

  


Veckobrev vecka 16                                                                                                       Hej!


Den här veckan har sett lite annorlunda ut. Vi har arbetat med vårt projekt ” Vårt samhälle” under hela veckan.

Vi har arbetat med So/No, svenska, bild, teknik och matematik i detta projekt.

Fantastiskt att se arbetsglädjen, framför allt när flera ämnen och inlärningsstilar knyts hand i hand.


På idrotten har vi spelat brännboll, efter önskemål av barnen.


I torsdags hade vi Öppet hus. Vi vill rikta ett varmt tack till Er alla som visade intresse för att ta del av vårt arbete på skolan.


Fritte informerar: Under veckan har vi spelat brännboll och läxhjälpen har som vanligt varit populär.


Nästa vecka:

Måndag: Temajobb. Utegympa.

Tisdag: Temajobb

Onsdag: Temajobb. Utegympa.

Torsdag: Temajobb

Fredag: Temajobb. Blivande förskoleklassen på besök. Skolsköterskan på plats.


Några viktiga datum vecka 18:     

Måndag 30/4-18 Valborgsmässoafton är det lov från skolan. Fritids öppet för de som anmält behov.

Tisdag  1/5-18 Första maj röddag, skola och fritids stängt.

Torsdag 3/5-18 kl.18.00 kommer vi i F-3 att visa upp delar av läsårets olika teman i musikform. Ett av utav våra temaarbeten har varit ”Hur ett samhälle fungerar” som vi har haft tillsammmans med Sparken Nord. Under kvällen kommer det finnas representanter från Sparbanken Nord för att ta del av barnens arbeten.

Efteråt bjuder vi på fika. Välkomna!                                                           Trevlig helg!


            Veckans citat: ”Kan du drömma om det kan du göra det”


                                                    Anna & Viktoria


Veckobrev vecka 15                                                                                                     Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven B b för oss. Är det en konsonant eller vokal? Hur vet vad en konsonant eller vokal är? År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.Nästa vecka:

Måndag: Eleverna har önskat utegympa vecka 16 & 17 vi har hörsammat det.

Tisdag: Tema ”Vårt samhälle”

Onsdag: Utegympa.Tema ”Vårt samhälle”

Torsdag: Öppethus 17-19.OBS! Eleverna börjar 16.00.

Varmt välkomna Alla föräldrar, syskon och övriga intresserade på Öppet hus för att vara delaktiga i vår verksamhet. Vi i F-3 kommer att ha musik och arbeta med vårt Sparbanken Nord projekt ”Vårt samhälle”

Vi bjuder på lättare tilltugg! Välkomna!   

Bussturen går enligt följande:

15,20 Ötå 

15,35 Armasjärvi 

15,45 Luppio 

Eleverna från Ylinenjärvi och Niskanpää hämtas med egen skolbuss.

OBS!! Om ert barn behöver skjuts hem från skolan kl.19.00 hör av er snarast till

oss, så ordnar vi det.

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök. Skolläkaren på plats.


Vecka 18, torsdagen den 3/5-18 kl.18.00 kommer vi i F-3 att visa upp delar av läsårets olika teman i musikform. Ett av utav våra temaarbeten har varit ”Hur ett samhälle fungerar” som vi har haft tillsammmans med Sparken Nord. Under den här kvällen kommer det finnas representanter från Sparbanken Nord för att ta del av barnen arbeten. Efteråt bjuder vi på fika. Välkomna!


                                                          Trevlig helg!


Veckans citat: ”Ta hand om nuet, så kommer framtiden att ta hand om sig själv”


                                                      Anna & Viktoria
Veckobrev vecka 13                                                                                                      Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven V v för oss. Är det en konsonant eller vokal? Hur vet vad en konsonant eller vokal är? År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I onsdags hade vi påskpyssel och idag torsdag har vi haft skidans dag.


Onsdag 11/4-18 har vi friluftsdag. Hela skolan åker till Svanstein Ski med buss från skolan kl.8.30.

Skolan står för lunch, mellanmål tar vi med från fritids.

Vi i F-3 kommer att ha kamratövningar på området kring restaurangen.

En väska med extrakläder och ett glatt humör är vad som behövs med för denna dag. Självklart frivilligt att ta med sig något eget fika om man önskar i väskan.

Inga pengar med för barnen.

Vi åker tillbaka från Svanstein ca 13.30 och beräknar vara tillbaka på skolan

ca.15.00.


Fritte informerar: Nästa vecka är det påsklov, fritids öppet för de barn som anmält behov.


Vecka 15

Måndag: Utegympa

Tisdag: Tema våren

Onsdag: Friluftsdag i Svanstein.

Toradag: Tema våren. Musik

Fredag: Blivande f-klassen på besök. So


Nu vill vi önska Er alla en glad påsk!


                               Anna & Viktoria


Veckobrev vecka 12                                                                                       Hej i vårsolen!


I sv har granen presenterat bokstaven P p för oss. Är det en konsonant eller vokal? Hur vet vad en konsonant eller vokal är? År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


Vårt SO tema om påsken har vi arbetat med. Ämnes integrerade grupparbeten där fakta lästs, skrivits och illustrerats för att slutligen redovisats i klassen. Lärorikt med blandade inlärningsstilar.

Vi har sått gräs under veckan, nu väntar vi med spänning på att det ska börja gro.


Påminner om 29/3, skärtorsdag har hela skolan Skidans dag. Denna dag åker vi hem med Länstrafikens buss som går kl.13.20 från hållplatsen vid stora vägen. Vi pedagoger kommer att följa eleverna dit. Lilla bussen går 13.20 från skolan och kör ordinarie rutt.


Idag fredag har vi haft vårt slutmål i läsprojektet, nämligen disco.


Påminner om att vara rädd om busskorten.


Nästa vecka:

Måndag: Skridskor/Skidor

Tisdag: Tema påsken

Onsdag: Skridskor/Skidor. Tema på sken

Torsdag: Skidans dag

Fredag: Långfredag-Påsklov


Påsklov vecka 14


Fritids informerar: Läxhjälpen har denna vecka bestått av att skapa påskgummor och påskhäxor. Lek både utomhus och inomhus.


Trevlig helg!


Veckans citat: ”Du kan mer än du tror glöm aldrig det”


Anna & Victoria

Veckobrev vecka 11                                                                                                     Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven T t för oss. Är det en konsonant eller vokal? Hur vet vad en konsonant eller vokal är? År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:1 arbetat med tallinjen 1-100. År:2 med lästal och år.3 med lästal även dom. Vi har arbetat med klockan i samtliga klasser både analogt och digitalt. Som alltid har vi varvat mattepassen med föreläsningar-”pratmatte” och arbete i bok.

Förskoleklassen har arbetat med vardagsmatematik på fritids.


Nationella prov i matematik för år:3 har vi gjort under veckan.


Vi har haft uppstart av vårt nya tema ”påsken”. Grupparbeten under veckan som avslutades med muntliga redovisningar i torsdags. Detta tema kommer att pågå fram till vecka 13, då vi avslutar med redovisning.


Idag fredag har vi haft tårtkalas som var vårt tredje delmål i vårt läsprojekt.


Den 29/3, skärtorsdag har hela skolan Skidans dag. Denna dag åker vi hem med Länstrafikens buss som går kl.13.20 från hållplatsen vid stora vägen. Vi pedagoger kommer att följa eleverna dit. Lilla bussen går 13.20 från skolan och kör ordinarie rutt.


Fritte informerar: Under veckan har påskägg till veckans hemliga läxa tillverkats.

Påsklov vecka 14, Ni som inte meddelat behov av fritids under påsklovet, gör det gärna så vi vet med bemanning och luncher.

Nästa vecka:

Måndag: Skidor/Skridskor

Tisdag: Tema påsken

Onsdag: Skidor/Skridskor. Tema påsken

Torsdag: Tema påsken. Musik

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök. Disco-slutmålet i vårt läsprojekt.


Trevlig helg!

Veckans citat: ”Små små ord av kärlek sagda varje dag, sprider solsken och behag”

Anna & Viktoria

Veckobrev vecka 9                                                                                                        Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven Y y. Är det en konsonant eller vokal? Hur vet vad en konsonant eller vokal är? År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.Vi har haft redovisning av vårt vintertema och bjöd in Björkens förskola på en sång- och musikredovisning. Det är alltid lika kul att få visa upp en del av det arbete barnen arbetat med. Att dessutom visa upp det i musikform är trevligt.Läsprojektet går framåt med väldig fart, sådan glädje att se all denna läslust. I måndags hade vi första ”moroten efter vår läsväg”, nämligen längre rast. Och idag fredag har vi haft filmmys.


Under veckan har Viktoria haft vård av sjukt barn två dagar, Daniela har varit vikarie. Vi har haft Vilda och Viking på prao, tack för fina praodagar tillsammans med er.


Det har kommit till vår kännedom att huvudlöss finns i farten, kolla era barn.


Vecka 11:

Måndag: Skidor/skridskor på idrotten

Tisdag: Uppstart tema påsk

Onsdag: Skidor/skridskor. Tema påsk

Torsdag: Tema påsk. Musik.

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök.      Nu vill vi passa på att önska Er alla ett skönt sportlov så ses vi åter vecka 11.


              Veckans citat: ”Njut av stunderna i livet, i morgon är de minnen”


                                                  Anna, Viktoria & Daniela
Veckobrev vecka 8                                                                                                             Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven O o för oss. Är det en konsonant eller vokal? Hur vet vad en konsonant eller vokal är? År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:1 arbetat med addition inom talområde 10-20. År:2 med multiplikation och År:3 med bråk och multiplikation.


Vi har arbetat vidare med tema OS 2018 under veckan. Klassrummet har under veckan förvandlats till en tidningsredaktion och i torsdags fick vi ut vår tidning.  Den finns i skolans entre tillsammans med allt annat  OS-arbete för den som vill läsa den.


Vecka 11 kommer År:3 att börja med nationella prov i svenska och matematik.


Skolsköterskan finns på plats den 16/3-18 nästa gång.


Fritte informerar: Måndag-Onsdag har Viktoria varit hemma med sjukt barn, Saga Rantatalo har vikarierat henne. Läslusten har varit ivrig under veckan, fantastiskt när fritids och skola knyter an.


Nästa vecka:

Måndag: Skidor/skridskor

Tisdag: Tema vinter

Onsdag: Skidor/skridskor. Tema vinter redovisning för Björkens förskola.

Torsdag: Tema vinter

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök.OBS!! Glöm inte bort att det är sportlov vecka 10. Fritte öppet för de barn som meddelat behov.Trevlig helg!


Veckans citat: ” Vi är så bra tillsammans ”


Anna & ViktoriaVeckobrev vecka 7                                                                                                              Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven Ö ö för oss. Är det en konsonant eller vokal? Hur vet vad en konsonant eller vokal är? År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


Under våra temapass om ”OS 2018” har vi under veckan arbetat med de svenska idrottsmän-och idrottskvinnor som tagit flest OS-medaljer genom tiderna.


År:2 arbetade med praktisk matematik i måndags och bakade och fyllde semlor till oss i F-3 och Björkens förskola. Fantastiskt goda semlor.


Vi har tillsammans med barnen kommit överens om att vi ska ha ett gemensamt läsprojekt. Vi bifogar en läsprojekts logg där ni kan fylla i de och böcker och antal sidor som barnen läser. Efter varje läst bok tas boken till skolan för bokrecension. Varje fredag under dessa läsveckor, ska loggen tas till skolan för att vi ska kunna bokföra veckans lästa sidor. Spännande läsveckor har vi framför oss!


I onsdags hade skolan korridorfest nummer två. Denna gång bjöds det på musikframträdanden och fika efteråt, trevligt!


Fritte informerar: Barnen har sysselsatt sig med allt från att hjälpa till med att tillreda mellanmål, pyssla och läxhjälpen har som vanligt varit populärt. Ute har vi också varit.


Nästa vecka:

Måndag: Skidor/skridskor

Tisdag: Tema OS.

Onsdag: Skidor/Skridskor. Tema OS

Torsdag: Tema OS. Musik

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök


                                                             Veckans citat:

                                    Var dig själv för annars finns det ingen som du

                                                             Anna & ViktoriaVeckobrev vecka 6                                                                                                    Hej!


Den här veckan har vi under våra temapass om vintern arbetat med vinter OS. Självklart har vi integrerat OS 2018 i vårt vintertema. Vad finns det för olympiska grenar på ett vinter OS? Var ligger Pyeongchang? För vilken gång i ordning arrangeras ett vinter OS? osv

Barnen har arbetat i grupp med olika ämnesområden. Muntliga redovisningar med både  faktatexter och illustrationer har vi fått ta del av. Härmed är OS 2018 invigt!


Vi har räknat skidpoäng och har tagit oss till Västerbotten.


Under våra mattepass har år:1 arbetat med enheten kronor. År:2 med addition med talsortsräkning, och lite har vi börjat titta på multiplikation. År:3 med multiplikation och division. Förskoleklassen: med vardagsmatematik. Samtliga klasser har arbetat teoretiskt och tagit del av föreläsningar på olika sätt.


Idag fredag har vi haft 100-dags fest! En spännande och lärorik ämnes integrerad dag. Precis som det ska vara, teori och praktik och alla sinnen vid inlärning.


Utvecklingssamtalen för år:F-3 kommer att äga rum under vecka 9. Vi återkommer med tider.


Fritte informerar: Vi har arbetat med siffror under veckan, ental och tiotal. En sifferorm finns nu i stora rummet. Läxhjälpen har erbjudits som vanligt.


Nästa vecka:


Måndag: Skridskor/Skidor

Tisdag: Tema OS 2018

Onsdag: Skridskor/Skidor. Tema OS 2018

Torsdag: Tema OS 2018. Musik.

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök.


                                                       Trevlig helg!

                                                      Anna & Viktoria

Veckobrev vecka 5                                                                                         Hej!


Nu är februari månad här, och dagarna blir allt ljusare och ljusare, härligt!


I Sv har granen presenterat bokstaven Å å för oss. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:1 arbetat med att räkna enheter med kronor. År:2 har arbetat med addition med uppställning och addera talsorter. År.3 har arbetat börjat bekanta sig med bråk och decimaltal. Förskoleklassen har arbetat med vardagsmatematik.

Samtliga klasser har arbetat med klockan, både digitalt och analogt. Vi har varvat föreläsningar och arbete i bok.


Den här veckan hart vi fått lyssna till föreläsningar om olika vinteraktiviteter under våra So/No pass. Nästa vecka kommer vi att arbeta med OS 2018 i PyeongChang.


Skridskoplan har använts flitigt alla raster under veckan. Glädjen och den fysiska aktiviteten sprudlar under rasterna. Att kunna erbjuda skidor och skridskor under rasterna känns bra.


Nästa vecka:

Måndag: LOV från skolan för eleverna

Tisdag: Tema vinter grupparbeten

Onsdag: Skidor/Skridskor på idrotten. Tema vinter

Torsdag: 100-dags fest! Musik

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök


Fritte informerar: Om Ni behöver nå oss dagtid via telefon, har vi samma nummer som skolan: 070-5861928. Måndag lov från skolan för eleverna, vi har öppet för de barn som behöver.


Trevlig helg!


Veckans citat: ”Kan du drömma om det kan du göra det”


Anna & ViktoriaVeckobrev vecka 4                                                                                                        Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven M m för oss. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


Under våra mattepass har år:1 arbetat med 10-kamrater. År:2 har arbetat med att dela upp tal i talsorter. År:3 har arbetat med uppställning.

Förskoleklassen har arbetat med talområde 0-10.

Vi har varvat föreläsningar och teori.


Under våra tema vinterpass har vi den här veckan arbetat med vattnets olika former, livet under snötäcket och friktion. Vilka former finns vatten i, hur ser det ut under snön?

Vintersånger har vi sjungit och dramatiserat.


Skidpoängen går framåt trots att kung Bore lade ett ordentligt köldgrepp i början på veckan.

Vi har räknat poängen och omvandlat meter till kilometer och vidare till mil. I dagsläget har vi tagit oss 5.8 mil söderut och är i framme i Kalix.

Vår isplan är spolad och därför får barnen välja om de vill åka skidor eller skridskor på idrotten framöver.

Vi passar på att rikta ett varmt tack till våra skid- och isplansfixare.


Vecka 6 måndagen den 5/2-18 har lärarna u-dag. Barnen har LOV från skolan.


Fritte informerar:

Måndagen den 5/2 är det lov från skolan, fritids är öppet för de barn som behöver. Meddela snarast så vi vet.


Nästa vecka:

Måndag:Skidor/Skridskor

Tisdag: Tema vinter

Onsdag: Skidor/Skridskor, tema vinter

Torsdag: Tema vinter, Musik

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök


                                                                Trevlig helg!


                               Veckans citat: ” En snöflinga är vinterns fjäril”


                                                                Anna & ViktoriaVeckobrev vecka 3                                                                                                    Hej!

 

I Sv har granen presenterat bokstaven E e för oss. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:1 arbetat med att räkna antal och sedan kunna räkna och rita hälften så många. År:2 har arbetat med tredimensionella objekt och addition med tiotalsövergång. År:3 har arbetat med att sortera och dela tal. Ex. 2460 och 4206 vilket tal är störst/minst. Hur många tusental, hundratal, tiotal och ental består talen av.

Förskoleklassen har arbetat med talområde 0-5-

Vi har varvat teori och föreläsningar.


Vi har arbetat med vintertemat. Enskilda- och grupparbeten, sånger, film och uteaktiviteter. Ämnesintegrerat och olika sätt att lära sig på, allt för att fånga de flesta inlärningsstilarna.


Skidgympan har bestått av utelek, under hökens vingar kom och istappen. Skidåkning utan stavar, roligt och balansträning.


Fritte informerar: I torsdags knöt vi an till skolans tema ”vinter”. Vi byggde snövulkaner vilket var spännande.


Nästa vecka:


Måndag: Skidor

Tisdag: Tema vinter

Onsdag: Tema vinter. Skidor

Torsdag:Tema vinter. Musik

Fredag:  Blivande förskoleklassen på besök. Päivi skolsköterskan, är på skolan.                                                   Trevlig helg!


            Veckans citat: ” Fånga dagen och ta hand om nuet”


                                                      Anna & Viktoria
Veckobrev vecka 2                                                                                                 Hej!


Vi börjar med att hälsa Er barn och föräldrar välkomna till en ny termin! Härligt nu sparkar vi igång.Denna något kortare vecka har barnen har fått sina nya matteböcker. År:1 har arbetat med tiotal. År:2 med geometriska objekt och år:3 med att storleksordna höga tal.


Vi har börjat läsa en ny högläsningsbok, Sune slutar första klass. Vi kommer som vi tidigare berättat om, att följa Sune under hela läsåret.


Vi kommer att påbörja ett nytt temaområde nästa vecka, vinter. Detta tema kommer att pågå mellan vecka 3-9. Bifogar en planering.


Nu är det dags att gemensamt räkna skidpoäng på idrotten och hemmavid igen. Vi startar vecka 3 och skidrar fram till vecka 9 då vi avslutar med en skidfest. 400 meter=1p. På klassrumsdörren finns en plansch där barnen få bokföra poängen. Gemensamt och utan namn gör vi streck på planschen.


Gympaschemat bifogar vi, den ligger ute på nätet också som tidigare.


Vi kan informera att vår skolsköterska Päivi är tillbaka hos oss efter tjänstledigheten. Päivi är på skolan 26/1-18 nästa gång.Nästa vecka:

Måndag: Idrott-skidor

Tisdag: Uppstart tema vinter

Onsdag:Tema vinter. Idrott-skidor

Torsdag:Tema vinter. Musik

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök.


                                                              Trevlig helg!


Veckans citat: ” Ta hand om nuet så kommer framtiden att ta hand om sig själv”

                                                                           

                                                                      Anna & ViktoriaVeckobrev vecka 50                                                                                     Hej!


Tiden går fort när man har roligt, och det har vi haft den här höstterminen. Det här är det sista veckobrevet för den här terminen.


I onsdags hade vi luciafirande traditionsenligt i Hietaniemi kyrka, vackert och stämningsfullt. Därefter bjöds det på luciafika på Backens Matrestaurang. Trevligt att så många kunde komma på vårt luciafirande.


Nästa vecka:

Måndag: Julstök

Tisdag: Julstök. Ta med en röd eller grå huvudbonad (luva,mössa) till skolan, behövs till julfesten. Om ni inte hittar något i era gömmor hör av er.

Onsdag: Julstök

Torsdag: 21/12-17 börjar eleverna kl.14.30. Vi börjar med samling i respektive hemklassrum. Därefter bjuder vi eleverna på tomtegröt och skinksmörgås. Själva julfesten för Er föräldrar, syskon mor-farföräldrar börjar kl.17.30 i gympasalen. Som tidigare efter julfestens slut, hjälps vi åt att bära undan stolar och musikinstrument. Därefter serveras det julfika hos Nina i restaurangen och sen är det JULLOV!!. Välkomna!

Denna dag har vi egen skolskjuts till skolan. Tidtabell (skolskjuts) enligt nedan: 

13.40 Övertorneå 

14.00 Armasjärvi 

14.15 Luppio

14.30 Skolan

Lilla bussen kör Kalle denna dag och plockar upp eleverna från norra kommundelen. Kalle meddelar om tider till vederbörande.

Fredag: JULLOV skolan stängd-fritids öppet för de som anmält behov.


Från och med den 1/1-18 kommer vi att ha nya telefonnummer.

Skolan: 070-5861928

Björken: 070-5861921

Solgläntan.: 070-5861920


Vårterminen för eleverna startar onsdagen den 10 januari kl.8.30Nu vill passa på att tacka Er föräldrar och barn för en fin hösttermin och önska Er en God Jul och ett Gott Nytt år!


Hälsningar Anna & Viktoria


                             

           
Veckobrev vecka 49                                                                                                 Hej!


Den här veckan har vi arbetat med tema ”Finland 100 år”. Vi har tillverkat faktaplanscher, sett en teater fikat och hyllat Finland 100 år!


Tema julen fortskrider, vi har haft daglig högläsningen ur vår traditionsbok ”Marias lilla åsna”. Adventskalendern har vi öppnat och klurat på svenska- och mattegåtor. Vår interaktiva kalender med Abisko skola är även den igång. Den här veckan var det vår tur att skicka en fråga vi önskade veta mer om till barnen i Abisko. Vi valde Lapporten, varför heter den så? Under veckan har Abisko skola arbetat med det och igår torsdag fick vi svaret via skypen. Nästa vecka är det vår tur att få en fråga om Hedenäset/Tornedalen som de önskar få svar på. Det här är så intressant och spännande!

Idag fredag åt vi Ninas fantastiskt goda julbord, det tackar vi för.


Nästa vecka:

Måndag: Uteidrott, inget ombyte behövs.

Tisdag: 12/12 -17 Genrep för berörda barn till luciatåget i Hietaniemi kyrka. Vi åker med buss från skolan ca. 8.30. OBS! påminner igen om barnens luciakläder, tärnaljus, glitter och band skall vara på skolan senast nu på måndag den 11/12-17.

Onsdag: 13/12-17 Lucia traditionsenligt i Hietaniemi kyrka kl. 8.15. Efteråt bjuder vi på luciafika i matsalen, Backens Matrestaurang. Skola efter luciafirandet.

De som ej valt att delta i luciatåget sitter med i kyrkan som publik.

Denna dag kommer vi att ha egen buss till och från skolan. Alla bussbarn åker alltså med en och samma buss denna dag. Eleverna får antingen komma till kyrkan direkt, Anna finns där på morgonen eller med buss från skolan, Viktoria åker med bussen.

Hålltider för skolbussen denna dag:

06.50 Niskanpää

07.10 Övertorneå 

07.30 Armasjärvi 

07.40 Luppio

07.50 Skolan

Hemskjutsen går ca. 15.00 från skolan.

Torsdag: 14/12-17 tema julen

Fredag: 15/12-17 tema julen. Blivande förskoleklassen på besök.


21/12-17 börjar eleverna kl.14.30. Vi kommer att ha en egen buss till skolan den dagen. Återkommer med hålltider. Vi börjar med samling i respektive hemklassrum. Därefter bjuder vi eleverna på tomtegröt och skinksmörgås. Själva julfesten för Er föräldrar, syskon mor-farföräldrar börjar kl.17.30 i gympasalen som brukligt. Som tidigare efter julfestens slut, hjälps vi åt att bära undan stolar och musikinstrument. Därefter serveras det julfika hos Nina i restaurangen.

Välkomna!


                                                  Trevlig andra advent!

Veckans citat: ”När andra ljuset brinner är snart lucia här, hon bjuder oss på kaffe och bud om julen bär”

                                                       Anna & Viktoria

Veckobrev vecka 48                                                                                         Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven F f för oss. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


Vi har haft uppstart av tema julen. Grupparbeten och en faktafilm som vi såg förra fredagen. Grupparbetena har redovisats muntligt och finns uppsatta i skolans entre.


Teatern ”Kahvilla” fick förhinder, så vi ska se den nästa vecka på torsdag istället.

Vi har öppnat första luckan i vår adventskalender...på måndag öppnas den interaktiva som vi har tillsammans med Abisko skola.

Viktiga datum kommande veckor:

8/12-17 Jullunch med eleverna

12/12-17 Genrep för berörda barn till luciatåget i Hietaniemi kyrka. Vi åker med buss från skolan ca. 8.30. OBS! Barnens luciakläder, tärnaljus, glitter och band skall vara på skolan senast måndagen den 11/12-17.

13/12-17 Lucia traditionsenligt i Hietaniemi kyrka kl. 8.15. Efteråt bjuder vi på luciafika i matsalen, Backens Matrestaurang. Skola efter luciafirandet.

De som ej valt att delta i luciatåget sitter med i kyrkan som publik.

Denna dag kommer vi att ha egen buss till och från skolan. Alla bussbarn åker alltså med en och samma buss denna dag. Eleverna får antingen komma till kyrkan direkt, Anna finns där på morgonen eller med buss från skolan, Viktoria åker med bussen. Hålltider för skolbussen denna dag.


06.50 Niskanpää

07.10 Övertorneå 

07.30 Armasjärvi 

07.40 Luppio

07.50 Skolan

Hemskjutsen går ca. 15.00 från skolan.Nästa vecka:

Måndag: Tema Finland 100 år. Bifogar en pedagogisk planering. Utegympa-inget ombyte behövs

Tisdag: Tema Finland 100 år

Onsdag: Tema Finland 100 år. Utegympa-inget ombyte behövs

Torsdag: Tema julen. Teater ”Kahvilla” F-5.

Fredag: Blivande förskoleklassen på besök. Jullunch med eleverna.                                           Trevlig första advent!


          Veckans citat: ”När första ljuset brinner står julens dörr på glänt och alla är så                                                                    glada att fira få advent ”


                                                Anna & Viktoria
Veckobrev vecka 47                                                                                                      Hej!


Kung Bore har lagt sina vita vinterhandskar som ett täcke över hela Skolbacken, härligt och efterlängtat.


I Sv har granen presenterat bokstaven H h för oss.Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:F arbetat med vardagsmatematik och siffror och antal. År:1 har arbetat med att jämföra, uppskatta och mäta längder. Vad är en tum? År:2 har arbetat med subtraktion i talområde 0-20 med tiotalsövergång ex. 16-10 År:3 har arbetat med area och omkrets.

Samtliga klasser har arbetat med klockan både analogt och digitalt.

Vi har varvat föreläsningar, praktisk matematik och teori i bok.


Vi har arbetat med vårt projekt ”Ung företagssamhet”. Vi har börjat med att studera vad ett samhälle är och hur det är uppbyggt. Vilka funktioner behövs i ett samhälle? Vår uppstart uppmärksammade av SparbankenNord vilket var extra kul. Representanter från SparbankenNord har lovat att besöka oss vid något tillfälle för att se på vårt arbete. Kul!


Vi kommer att uppmärksamma Finland 100 år. Vecka 49 måndag-onsdag kommer vi att arbeta ämnesintegrerat med temat ”Finland 100 år”. Passande nog ska vi få se en teater nästa vecka på torsdag som anknyter till just det.


Fritte informerar: Veckans hemliga läxa var att skapa en koja, så under veckan har det på ett estetiskt sätt skapats kojor. Veckans läxa finns ihop buntat i korridoren intill F-3 klassrum. Utevistelse som snölek och madrassåkning har varvats med inneaktiviteter.


Nästa vecka:

Måndag: Innegympa

Tisdag: Uppstart tema julen. Bifogar en pedagogisk planering. Skolsköterskan är på plats.

Onsdag: Tema julen. Innegympa

Torsdag:Tema julen. År:F-4 ska se en teater här på skolan som heter ”Kahvilla”, och anknyter till Finlands 100 års firande. Sari Oja är teater ansvarig.

Fredag: Tema julen. Blivande förskoleklassen på besök.


                                              Trevlig helg!


         Veckans citat: ”Du måste inte klara allt, det du klarar är fullt tillräckligt”


                                              Anna & Viktoria
Veckobrev vecka 46                                                                                                     Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven Ii för oss. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:1 arbetat med jämföra, uppskatta och mäta längd. År:2 har arbetat med  subtraktion i talområdet 0-20 med tiotalsövergång. År:3 har arbetat med omkrets och area.

År:F har arbetat med vardagsmatematik.

Vi har som brukligt varvat föreläsningar med praktiska genomgångar och arbete i bok.


I torsdags har vi haft avslutning av vårt tema om rymden. Vi hade en integrerad sång- och fakta redovisning för Björkens förskola. Barnen från Björken var delaktiga i redovisningen. Vårt temaarbete finns att skåda i skolans entre.


Under höstlovet fick vi ta del av en intressant föreläsning från SparbankenNord som handlade om ”ung företagssamhet”. Detta är något vi kommer att starta upp med nästa vecka på tisdag. Vill ni veta mer kan ni gå in på www.ungforetagssamhet.se Vi ser framemot att få arbeta med detta intressanta, kreativa, roliga och lärande material. Återigen betonas vikten av att få använda sig av olika sinnen för att lära sig.


Nästa vecka:

Måndag: Bad

Tisdag: ”Vårt samhälle”

Onsdag: ”Vårt samhälle”. Bad. ”Vårt samhälle”.

Torsdag: Luciaträning för dom barn som valt att delta i luciatåget. Förskoleklassen åker kl.8.30 med buss till folkets hus för att se en föreställning som heter: ”Mamma Mu och kråkan”.

Åter tillbaka på skolan till lunch.

Fredag: ”Vårt samhälle”. Blivande förskoleklassen på besök.


Vi har pratat om trafiksäkerhet och hur viktigt det är att bära reflexer/reflexvästar när man promenerar i trafiken. Har ni reflexvästar hemma så ta gärna på barnen dessa när barnen tar sig till och från skolan.


Fritte informerar:

Under veckan har det skapats astronauter, veckans hemliga läxa var nämligen det. Skapande verksamheten hos oss har av naturliga själ varit rymdinspirerad under veckan. Ute har vi också varit och åkt stjärtlappar i backen.

Trevlig helg!

Veckans citat: ” Alla våra drömmar kan uppfyllas, bara vi har modet att uppfylla dom...”


                                                     Anna & Viktoria
Veckobrev vecka 45                                                                                                     Hej!


November månad är här....det är inte klokt vad det går fort.


I Sv har granen presenterat bokstaven Ll för oss.Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har hand- och dataskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:F arbetat med praktisk matematik, former och spel. År:1 har arbetat med mönster och addition med öppna utsagor. År:2 har arbetat med öppna utsagor. År:3 har arbetat med subtraktion med uppställning.

Samtliga klasser har arbetat med klockan både analogt och digitalt.

Som brukligt har vi varvat matematikpassen med föreläsningar och teoripass.


Den här vecka har vi arbetat med asteroider, meteroiter, stjärnor, svarta hålet osv under våra temapass om rymden. Vi arbetat parvis med att läsa fakta, ta ut relevant fakta och slutligen illustrera faktaplanscher. Det är fantastiskt att se arbetsglädjen under våra temapass.


Vi har även haft kontakt via skypen med Tanja från Abisko. Då är vårt projekt igång!


Fritte informerar: under höstlovet har vi möblerat om och skapat ”rum i rummet” för olika aktiviteter på fritids. Vi är nöjda med resultatet.  Hkn har flyttat sin verksamhet i en del utav vårt kök.


Nästa vecka:

Måndag: Bad. Skolsköterskan är på plats.

Tisdag: Tema rymden

Onsdag: Tema rymden, bad

Torsdag: redovisning av vårt tema rymden för Björkens förskola

Fredag: Ma-uppgift utomhusTrevlig helg!


Veckans citat: ” Den första mat som åts i rymden av en amerikansk astronaut var äppelmos”


Anna & ViktoriaVeckobrev vecka 43                                                                                                     Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven Jj. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal. År:F har arbetat både skriftligt, ljudenligt och med taktil inlärning med bokstaven.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Daglig högläsning ingår för samtliga klasser.


I Ma har år:F arbetat antal och siffror. År:1 har arbetat med öppna utsagor inom sifferområdet 0-5. År:2 har arbetat med objekt. År:3 har arbetat med multiplikation. I samtliga klasser har vi arbetat med klockan via föreläsningar, praktiskt och i bok.


Vi har uppmärksammat och arbetat ämnesintegrerat med FN-dagen och barnkonventionen under veckan. Att alla barn inte får växa upp på lika villkor är inte självklart. Vi har haft många intressanta och givande samtal med barnen.


I torsdags och idag fredag har vi haft e-val. Vi hade  bild i torsdags och idag fredag har vi  sett film om allhelgona och varför vi uppmärksammar den helgen och idrott utomhus.


Fritte informerar: Under veckan har vi knutit an till tema FN och erbjudit målarbilder om barnkonventionen.

Nästa vecka är det höstlov från skolan. Fritte är öppet för dom barn som behöver.


Vecka 45:

Måndag: Bad

Tisdag: Tema rymden

Onsdag: Tema rymden. Bad

Torsdag: Tema rymden

Fredag: Film om rymden

Trevlig helg och ha ett fint höstlov!

Veckans citat:

Anna & Viktoria

Veckobrev vecka 41                                                                                                       Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven N n för oss. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal. År:F har arbetat både skriftligt, ljudenligt och med taktil inlärning med bokstaven.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Daglig högläsning ingår för samtliga klasser.


I Ma har år:F arbetat med siffror, antal och former. År:1 har arbetat med öppna utsagor. År:2 har arbetat med ordningstal och  addition med ental i talområdet 20-100. År:3 har arbetat med multiplikation och division.


Vi har haft uppstart av tema rymden, och planeter är det vi arbetat med under veckan. Parvis har vi läst fakta, skrivit och sett filmer. Nästa vecka ska vi arbeta estetiskt med planeterna.


Sen ska vi meddela att Tanja ska ut på ett äventyr 6 månader framöver. Hon har fått ett erbjudande från Abisko skola/förskola om att arbeta där. Tanja har tackat ja till erbjudandet och kommer att börja där vecka 43. Vi i F-3 kommer att ha fortsatt kontakt med Tanja via cybervärlden, fantastiskt! Vi har färdigt ett samarbetsprojekt som vi kommer att ha tillsammans med Tanja där uppe i fjällvärlden. Så med hjälp av cybervärlden kommer vi att kvar Tanja i vår skoldag varje vecka och samtidigt kan vi följa henne, och hon följa oss varje vecka. Vi ser framemot detta spännande och lärorika samarbetsprojekt. Bifogar en pedagogiskplanering över vårt samarbetsprojekt.


Glöm inte utvecklingssamtalen nästa vecka! Välkomna!


Nästa vecka:

Måndag: Bad

Tisdag: Tema rymden, tillverka planeter

Onsdag: Tema rymden, tillverka planeter.Bad

Torsdag: Tema rymden, redovisningar. Musik

Fredag: Film om rymden. Skolläkaren är på plats
Fritte informerar: Under veckan har dansstop varit populärt. Att röra sig till takt och ton är något som finns med i läroplanen, så det har vi anammat under veckan. Påminner Er också om att meddela hur ert behov av fritids är under höstlovet.


                                                              Trevlig helg!

                                              Veckans citat: ” Rymden är en fläkt av konst...”

                                                          Anna och Tanja
Veckobrev vecka 40                                                                                                  Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven S s för oss. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal. År:F har arbetat både skriftligt, ljudenligt och med taktil inlärning med bokstaven.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Daglig högläsning ingår för samtliga klasser.


I Ma har år:F arbetat med att storleks ordna och sortera. År:1 har arbetat med att dela tal. År:2 har arbetat med bråk och addition och subtraktion i talområde 0-100. År.3 har arbetat med med multiplikation med 5 och 10 och addition med uppställning.

Föreläsningar har vi självklart varvat med under veckan.


Vi har avslutat vårt temaarbete om hösten den här veckan. Alla faktaplanscher vi skrivit och illustrerat finns att skåda i skolans entre.


I onsdags blev badet inställt, vaktmästaren höll på med underhåll av bassängen när vi kom dit. Innegympa istället, och eleverna fick ha önskegympa. Det blev bollek och en skattlek.


Nästa vecka kommer vi att starta nästa tema som är rymden. Vi bifogar en PPL som Ni kan ta del av där hemma. Vi kommer att börja med att arbeta med planeter.


Nästa vecka:

Måndag: Bad. Skolsköterskan är på skolan 

Tisdag: Tema rymden grupparbeten.

Onsdag: Tema rymden grupparbeten. Bad

Torsdag: Tema rymden. Musik

Fredag: No/Ma uppgift


Fritte informerar: Vecka 44 är det höstlov från skolan. Om ert barn har behov av fritids under höstlovet, meddela oss så snart som möjligt. Så vi vet hur vi ska bemanna fritids.


Trevlig helg!


Veckans citat: ” Dagarna går förbi som fåglar på himlen”


Anna & Tanja

Veckobrev vecka 39                                                                                                      Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven G g  Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal. År:F har arbetat både skriftligt, ljudenligt och med taktil inlärning med bokstaven.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Daglig högläsning ingår för samtliga klasser.


I Ma har år:F arbetat med storlekar och antal. År:1 arbetat med addition inom talområde 0-5. År:2 har arbetat med bråk, en halv, en tredjedel och en fjärdedel. År:3 har arbetat med addition med uppställning och problemlösning.


Temaarbetet om hösten fortskrider, och den här veckan har vi arbetat med trädslag, både barr- och lövträd. Vi har haft muntlig redovisning av våra arbeten.


Fritte informerar: I måndags var till affären för att handla. Att arbeta praktiskt med ämnen i det här fallet matematik är oerhört viktigt. Teori och praktik hand i hand.


Vecka 41 på måndag är skolsköterskan här nästa gång. Skolläkaren är här vecka 42 fredag.


                                                       Nästa vecka:

Måndag: Bad

Tisdag: Tema hösten, stann-och flyttfåglar

Onsdag: Tema hösten, stann-och flyttfåglar. Bad

Torsdag: Tema hösten, redovisning

Fredag: Summering av veckans ämnen och tema hösten.


                                                      Trevlig helg!


           Veckans citat: ”Träd som växer långsamt ger den bästa frukten”


                                                     Anna & Tanja

         

Veckobrev vecka 38                                                                                               Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven D. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har år:1 arbetat med begreppet =. Att förstå begreppet likhet är helt grundläggande inom matematiken. År:2 har arbetat med addition och subtraktion med hela tiotal och inom talområde 0-20. År:3 har arbetat med multiplikation och division. Att förstå sambandet mellan dessa två räknesätt.

Förskoleklassen har arbetat med begreppet likhetstecken.


Under våra temapass den här veckan har vi arbetat med svampar, ätliga och oätliga. Vi har sett faktafilmer, läst faktatexter, illustrerat bilder och haft muntlig redovisning.


I dag fredag har vi arbetat parvis praktiskt utomhus med det vi arbetat med under matematikpassen under veckan. Att få använda alla sinnen vid inlärning är den viktigaste grunden för att fånga upp alla elever.


Musikskolan har startat den här veckan, torsdagar har vi musik.


Nu behöver vi Er hjälp där hemma. Vi behöver vita korkar från tex. mjölkpaket/yoghurtförpackningar etc. Spara gärna dessa och skicka med era barn till oss. Vi har ett svenska/matteprojekt på gång...


Fritte: Påminner om att det är bra att skicka med mössa, handskar och överdragsbyxor. I onsdags var vi till återvinningen och sorterade skräp.


Nästa vecka:


Måndag: Bad

Tisdag: Tema hösten, trädslag.

Onsdag: Tema hösten, trädslag. Bad

Torsdag: Tema hösten redovisning. Skolfoto.

Fredag:  So/No/Ma


                                                           Trevlig helg!

                                                           Veckans citat:

          Det är med ideér som med svampar, där det finns en finns ofta flera.

                                                          Anna & Tanja

Veckobrev vecka 37                                                                                        Hej!


I Sv har vi arbetat med bokstaven A. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant eller en vokal. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.


Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


Vi har fortsatt arbetat vidare med vårt temaarbete om hösten. Vi har antagit en utmaning via COOP som handlar om hälsa, kost och livsstil. Vad händer i vår kropp när vi äter för mycket socker? Hur ofta äter du frukt och grönt? Denna utmaning kommer att pågå till vecka 38. Våra grupparbeten som vi arbetar med under projekttiden, kommer vi att skicka in till en tävling som ingår i denna utmaning. Katarina Lahti från folktandvården har föreläst om tandhälsa för oss i torsdags. Spännande utmaning!Vi har beslutat att fortsätta med skolfotografering som tidigare med anledning av det svar som inkommit. Men det är givetvis frivilligt att ta individuella foton eller inte.


Vi har fått fina skohorn av Jon-Nilas som vi tackar så jättemycket för.


Nästa vecka:


Måndag: Uppstart veckans temajobb om hösten. Musikkonsert här på skolan. Utegympa

Tisdag: Temajobb om hösten

Onsdag: Temajobb om hösten. Utegympa

Torsdag: Temajobba om hösten, redovisning.

Fredag:  Temajobb om hösten.


Under den här veckan på våra raster har vi erbjudit: Brännboll, cykling, hopprep, grupplekar och lek. Målet med de styrda rastaktiviteterna är att vi får möjlighet att arbeta aktivt med värdegrunden. Det finns fyra ledord för detta arbete som är: Samarbete, Trygghet, Respekt och Empati.


Fritte informerar:

Tanja är på läkarbesök måndag den 18/9, Jenny Hjort-Rova kommer in och vikarierar.


Dessa datum kommer vår skolsköterska att finnas på plats, notera hemma i agendan:


Onsdag 27/9

Måndag 9/10

Fredag 20/10

Måndag 13/11

Tisdag 28/11

Måndag 4/12


                                                             Trevlig helg!

           Veckans citat: ” Hösten är en andra vår där varje löv är en blomma”

                                                             Anna & Tanja


Veckobrev vecka 36                                                                                                         Hej!


I Sv har granen presenterat bokstaven K för oss. Är det en konsonant eller en vokal? Vad kännetecknar en konsonant elleren vokal.  År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en hädelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser. Slutligen har berättelserna lästs upp för barnen på Björkens förskola och i klassen. Detta blir en naturlig del i att öva på muntlig framställning.

Förskoleklassen har arbetat med bokstavsarbeten både skriftligt och ljudenligt.


I Ma har vi arbetat med jämna och udda tal. År:1 har arbetat med siffrorna 0-5. År:2 med jämna och udda tal. År:3 har arbetat med att dela upp tal. Vi har haft föreläsningar och teori.

Familjen 10 har även varit på besök i tisdags.

Förskoleklassen har bekantat sig med 10-familjen.


Vi har haft uppstart av vårt tema ”hösten”. Den här veckan har vi arbetat med sju olika bärsorter, bl.a. åkerbär, hjortron, lingon osv. Vi har parvis läst och tagit ut relevant fakta. Renskrivit faktatexterna på dator och illustrerat till faktatexterna. Vi har haft muntlig redovisning av våra arbeten i torsdags.


På infomötet, tisdagen den 5 september, ställde skolan en förfrågan om huruvida Ni vårdnadshavare anser att vi bör fortsätta med skolfoto, som under tidigare år. Frågan ställdes med tanke på det faktum att allt fler  skolor föredrar att inte ordna med skolfoto av flera anledningar. Bland annat av att detta har blivit en klassfråga i mångt och mycket och att alla elever inte uppskattar detta arrangemang. Med anledning av det som  framkom under pågående möte  samt de synpunkter som framkommit efteråt från er vårdnadshavare anser vi att frågan bör ställas till samtliga vårdnadshavare för att undersöka allas syn på skolfoto frågan. Därav vill vi att ni vårdnadshavare meddelar skolan personligen huruvida ni anser att vi bör fortsätta med att ta skolfoto eller inte och en eventuell motivering till ert förslag. Skicka en lapp med ert barn till skolan eller meddela via mail: anna@hskola.com tanja@hfskola.com  eller ring på telnr. 30063


Från och med måndag nästa vecka kommer länstrafikens morgontur tillsvidare stanna och blockera infarten för övrig trafik upp till Skolbacken när den lämnar av eleverna. Vi kommer att ha personal på plats som väntar in skolbussen för att sedan tillsammans med eleverna promenera upp för backen. Vilket är positivt med tanke på läroplanens intentioner om daglig fysisk aktivitet. Övriga turer går som vanligt från skolan.


Nästa vecka:

Måndag: Uteidrott

Tisdag: Tema hösten

Onsdag: Uteidrott tema hösten

Torsdag: Musik tema hösten

Fredag: Muntlig framställning av veckans temajobb.


Trevlig helg!


Veckans citat: ”Var dig själv, för det finns ingen som Du”
Veckobrev vecka 35                                                                                                    Hej!


Vi börjar med att hälsa Er alla varmt välkomna till en ny termin. En första skolvecka är redan avklarad och som varit fullspäckad av diverse utflykter och teambildning, trevligt!

Vi bifogar en planering över tema hösten som ni kan ta del av.
Fritte informerar: Bra med extrakläder och utekläder efter väder.  Varje barn har en egen låda i korridoren utanför klassrummet där dom kan förvara extrakläderna.


Vi har nya rutiner på skolan. Vi lämnar våra ytterskor i huvudentren, så ta gärna med ett par inneskor.


Nästa vecka:


Måndag: Utegympa-friidrott. Inget ombyte behövs.

Tisdag: Uppstart tema hösten. Vi arbetar med bär.

Onsdag: Utegympa-friidrott

Torsdag: Tema hösten. Musik

Fredag: Naturstudier i närområdet före lunch


Tisdagen den 5/9-17 kl.18.00 har vi info/föräldramöte på skolan. Välkomna!Trevlig helg!


Veckans citat: ” Det är kul att se dig igen efter en lång paus, Vi önskar dig en härlig tid här hos oss”


Anna & Tanja

Hej!                                                                                                            Veckobrev vecka 22


Näst sista skolveckan innan examen, det är inte klokt vad fort den här terminen har gått. Men så är det när man har roligt och det har vi verkligen haft!

Under veckan har vi arbetat med ett uppdrag vi fått av nya campingägaren Max Hensler i Övertorneå, via Sofi Wiippa-Lahti. Barnen har parvis fått skapa och skriva en tillhörande text till sin ”drömlekpark”. Dessa teckningar med tillhörande texter har vi sedan skickat till honom. Spännande!

I går torsdag var vi på ett jättetrevligt och roligt återbesök hos Ola och Ingalill Rokka i Överkalix på älgfarmen. Två små kalvar hade sett dagens ljus sen vi senast var där i höstas. Lassokastning och utfodring av älgar var några utav aktiviteterna vi fick prova på under dagen. En upplevelse- och lärorikdag tillsammans med förskolan och år:4-6.


Nästa vecka:

5/6-17 Lov från skolan. Fritids är stängt med anledning av att inget barn anmält att de har behov av fritidsplats.

6/6-17 Stängt på skola och fritte, Sveriges nationaldag

7/6-17 Ute och inneaktiviteter/städdag på skolan

8/6_17 Uteaktiviteter

9/6-17 Examen på skolgården kl.10.00 därefter bjuder vi på examensfika. Välkomna! Vid regn är vi i gympasalen.

Fritte informerar: Meddela  om ert barn är i behov av fritidsplats examensdagen så vi vet att bemanna rätt.

Musikskolan hälsar att anmälningarna till nästa års musikskola kommer att ske på ett annorlunda sätt. Mer information hittar ni på musikskolans facebooksida samt Övertorneå kommuns hemsida.


Höstterminen för eleverna startar måndagen den 28/8-17.Tid meddelas närmare skolstart på vår hemsida och annons i lokaltidningarna.


Detta är det sista veckobrevet för det här läsåret, så därför vill vi passa på att Tacka för ett fantastiskt fint läsår tillsammans med era barn och er föräldrar.

Vi önskar Er alla en varm, skön och trevlig sommar.


Sommaren grönskar, under himlen den blå. Din djupaste önskan, Är uppfylld just då. Vacker står dalen, Så bördig och grann...Blommor doftar i vindens sus...


                                              Sommarkramar Anna & Tanja
                                             Hej!                                                                                                     Veckobrev vecka 21


Vårt So-tema om våren är inne på sista veckan nu. Vi har arbetat med grönsaker och odling denna vecka. Eleverna  har parvis fått läsa faktatexter och skriva och illustrera faktaplanscher. Våra puppor har vi flyttat över i fjärilsburen, så om ca 10 dagar hoppas vi att vi får se Tistelfjärilar.

Vi har redovisat vårt temaarbete om våren idag onsdag.


Bifogar ett tidningsurklipp från Haparandabladet om vår musikal som vi hade för er där hemma och för hela skolan.


Påminner om viktiga datum att notera i agendan:


26/-5-17 Lov från skolan, Fritids är öppet som vanligt.

1/6-17 åker vi som vi tidigare informerat om till Rokkas älgfarm i Överkalix. Vi åker med buss från skolan på morgonen och är åter tillbaka innan 15.00 så att alla barn hinner hem med ordinarie skolskjuts. Skolan står för lunch och mellanmål. Enda som behövs med är en liten väska med extra kläder.

1/6-17 kl.18.00 Fixarkväll för de föräldrar som har möjlighet och styrelse på skolan.

5/6-17 Lov från skolan, fritids är öppet för de som behöver.

6/6-17 Sveriges nationaldag, Stängt på hela skolan/fritids/förskola

9/6-17 Examen kl.10.00 på skolgården, därefter bjuder vi på examensfika, Välkomna! Som tidigare år är det ingen skolskjuts denna dag.


Fritids informerar:

Fritids är stängt mellan vecka 27-30. Öppnar återigen vecka 31 måndag den 31/7-17. Ni som inte meddelat hur ert barn kommer kommer att vistas de veckor vi har öppet gör det gärna fortast möjligt så vi vet och bemanna rätt.
                      Veckans citat: ”Håll dig i spiskroken, farbror Melker!"


Trevlig långhelg!


Anna & Tanja
Hej!                                                                                                        Veckobrev vecka 19I måndags både lästa vi och såg film om Tove Jansson och Mumintrollen inför vårt besök på tisdag, Muminutställning på Folkets hus.

En fin utställning som vi fick ta del av tillsammans med Björkens förskola.


I onsdags och torsdags hade vi fokus på att tillverka rekvisita till vår musikuppvisning som Ni fick ta del av i torsdags kväll.

Tack för att så många hade möjlighet att komma och se på vår trevliga sångföreställning.


I Ma har år:1 arbetat med talraden 0-100, addition och subtraktion med hela tiotal ex. 40+20= 60. År:2 har arbetat med symmetriska mönster och subtraktion med uppställning inom talområde 0-99. År:3 har arbetat med temperaturer, repeterat multiplikation och division.

Klockan har vi repeterat i samtliga klasser både analogt och digitalt.


Idag fredag har vi visat upp vår musikföreställning för Björkens förskola.


Vi har haft huvudlöss på besök, vi bifogar ett infoblad.


Nästa vecka kommer Anna att vara borta, rektor Kalle kommer att vara behjälplig i klassen.


Nästa vecka:


Tisdag: Temaarbete ”våren”.  På idrotten har vi utegympa, inget ombyte behövs.

Onsdag: Temaarbete ”våren”. På idrotten har vi utegympa, inget ombyte behövs.

Torsdag: Temaarbete ”våren”.

Fredag:  Uteaktiviteter


Fritte informerar:


Tisdag: Bollek för år:F-2 tillsammans med Göran, inneskor räcker som ombyte.

Det är fortfarande snö och därmed blött på fotbollsplan och i Trollskogen så överdragsbyxor är bra att ha med.                                                          Trevlig Helg!


Veckans citat: "När en del tycker att man är stor, och en del tycker att man är liten, så är man kanske alldeles precis lagom gammal...ur Bullerbyn”.


                                                         Anna & Tanja


Hej!                                                                                                         Veckobrev vecka 18I Ma har år:1 arbetat med addition och subtraktion med hela tiotal och klockans halva timmar.År:2 har ritat och målat symmetriska bilder och löst matematiska uppgifter där de funderat på val av rätt räknesätt.  År: 3 har arbetat med att avläsa och jämföra temperaturer och repeterat olika arbetsområden vi arbetat med under läsåret.

Förskoleklassen har räknat i sina matteböcker.


Vi har arbetat med vårt tema ”Våren”. Hela F-3 har parvis arbetat och läst på om olika växter och blommor som finns i vår närmiljö.Faktatexter har hand och dataskrivits. Tillhörande illustrationer har målats till faktatexterna. I dag fredag har vi redovisat texterna i klassen.


Vi har övat på sångerna till vår musikuppvisning nästa vecka.


Vi har hörsammat eleverna i år:F-3 gällande nästa veckas innegympa. Då skolgården äntligen har tinat fram så ändrar vi nästa veckas innegympa till utegympa.


Nästa vecka på torsdag den 11/5-17 kl. 18.00 har vi en liten musikuppvisning för er. Barnen bör vara på skolan ca.17.45 så att dom hinner byta om innan musikuppvisningen. Vi håller till på fritids lokaler och efter föreställningen bjuder vi på fika på fritids.


Nästa vecka:

Måndag: Tema ”våren”

Tisdag: Vi åker med buss tillsammans med förskolan från skolan kl. 9.00  till Övertorneå på en Muminutställning på Folkets hus.

Onsdag: OBS!! Brännboll på gympan, inget ombyte behövs. Tema Astrid  Lindgren

Torsdag: Tema Astrid Lindgren

Fredag: Vårobservationer


Fritte: Tisdag: Bollek för F-2 med Göran, inget ombyte behövs.

            Torsdag: utomhusaktiviteter
                                                              Trevlig helg!


Veckans citat: ”Man tar lite härifrån och lite därifrån och joxar ihop det så blir det lagom jox...”


                                                               Anna och Tanja
Hej!                                                                                                        Veckobrev vecka 17


I Sv har granen presenterat bokstaven Y för oss. År:1 har arbetat med bokstavsjobb, både skriftligt och ljudenligt. År:2 har arbetat med läs-och skrivuppgifter till veckans bokstav. Meningar med rätt meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. År:3 har arbetat med att skriva en berättelse utifrån en berättelseplanering. Berättelserna ska innehålla minst två huvudpersoner, en plats där berättelsen utspelar sig, en händelse och avslutningsvis ett avslut som knyter ihop berättelsen. Berättelserna har handskrivits och barnen har även illustrerat bilder till sina berättelser.

Förskoleklassen har arbetat med bokstäver och ord.

Vi har bekantat oss med en ny gestalt ur Astrid Lindgrens värld, Madicken.


I Ma har år:1 arbetat med tabeller och stapeldiagram, vi har även räknat med talen 0-100. Sorterat ental,tiotal och hundratal. År:2 har arbetat med division och multiplikation och även med talraden 100-999. År:3 har arbetat med problemlösning och även med mönster.

Förskoleklassen har arbetat med ental, tiotal och hundratal.

Vi har som brukligt varvat föreläsningar, gruppsamtal och mattebok.


Vi har haft uppstart av vårt temaarbete om ”våren”. Vi har börjat arbetat med ett antal fågelarter som finns och lever i vår närmiljö. Barnen har parvis fått läsa och skriva fakta om fågelarterna. Faktaplanscher har illustrerats till faktatexterna.


Påminner om torsdagen den 11/5-17 kl.18.00 då vi i år:F-3 kommer att visa upp vårt priomål för detta läsår i musikform. Vi kommer att hålla till i fritids lokaler. Varmt välkomna!


Nästa vecka:

Måndag: 1/5-17 röddag, 1:a maj. Lov från skolan och fritids

Tisdag: Temaarbete ”våren”. Bad på idrotten.

Onsdag:Temaarbete ”våren” . Bad på idrotten

Torsdag:Temaarbete ”våren”

Fredag: Observationer ”Tema våren”.

                                           Trevlig helg och valborg!


       Veckans citat: ”En sån här kväll känner man livet i sig...ur boken Madicken”


                                                    Anna & Tanja
Hej!      &nbs