Styrelse

Eleven i centrum

Vår styrelse

Huvudman för skolan är Hietaniemi friskoleförening

Vi är en ideell förening och bildades den 14 mars 2000

 

Föreningens styrelse har det yttersta ansvaret för att

styra och leda verksamheten på Hietaniemi Friskola

 

E-post till styrelsen: hf.styrelse@gmail.com

 

Ordförande:

 

Per Hietaniemi

Älvvägen 240

957 95 Hedenäset

Telefon: 070-576 90 99

 

Vice ordförande:

 

Erik Furmark

Bäckesta 15

957 95 Hedenäset

Telefon: 070-320 50 44

Ledamöter:

 

Peter Alanentalo

Björkvägen 6

957 32 Övertorneå

Telefon: 070-334 44 95

 

Lars Svahn

Älvvägen 266

957 95 Hedenäset

Telefon: 073-081 40 86

 

Maria Carlenius

 

Victoria Svahn

 

 

Hietaniemi Friskola

Skolbacken 20

957 95 HEDENÄSET

Telefon: 070-586 19 28

E-post: rektor@hfskola.com