Björkbackens fritidshem

Eleven i centrum

Björkbackens fritidshem

Terminsplanering Fritids vt.19


v.2 Onsdag: Läxhjälpen. Inne-och uteaktiviteter.

     Torsdag: Tema vinter-skapande. Läxhjälpen. Inne-och uteaktiviteter.


v.3 Måndag-Onsdag: Läxhjälpen. Inne-och uteaktiviteter.

      Torsdag: Tema vinter-skapande. Läxhjälpen. Inne-och uteaktiviteter.


v.4 Måndag-Onsdag: Läxhjälpen. Inne-och uteaktiviteter.

      Torsdag: Tema vinter-Mellisfix Läxhjälpen. Inne-och uteaktiviteter.


v.5 Måndag-Onsdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

      Torsdag: Tema vinter-Skapande. Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.


v.6 Måndag-Onsdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

      Torsdag: Tema vinter-Mellisfix Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.


v.7 Måndag-Onsdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

      Torsdag: Tema vinter-skapande Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.


v.8 Måndag-Onsdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

      Torsdag: Tema vinter-skapande Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.


v.9 Måndag-Onsdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

      Torsdag: Tema vinter-Mellisfix.  Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.


v.10 S P O R T L O V


v.11 Måndag-Onsdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

       Torsdag: Tema påsken-skapande Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.


v.12 Måndag-Onsdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

       Torsdag: Tema påsken-Mellisfix. Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.


v.13 Måndag-Onsdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

       Torsdag: Tema påsken-skapande Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.


v.14 Måndag-Onsdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

       Torsdag: Tema påsken-skapande. Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.


v.15 Måndag-Onsdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

       Torsdag: Tema påsken-skapande. Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.


v.16 P Å S K L O V


v.17 Måndag-Onsdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

       Torsdag: Tema våren-skapande. Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.


v.18 Måndag-Onsdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter

       Torsdag: Tema våren-Mellisfix. Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter


v.19 Måndag-Onsdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

       Torsdag: Tema våren-skapande. Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.


v.20 Måndag-Onsdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

        Torsdag: Tema våren-Mellisfix.  Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.


v.21 Måndag-Onsdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

       Torsdag: Tema våren-skapande Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.


v.22 Måndag-Onsdag: Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.

        Torsdag: Tema våren-Mellisfix.  Läxhjälpen. Inne- och uteaktiviteter.


Inneaktiviteter: Skapande, frilek, rörelseaktiviteter, spel/pussel, mellisfix etc.

Uteaktiviteter: Frilek, idrottslek ( ex. skidor, skridskor, cykel, bollek ) skapande etc.


Skidor & skridskor finns att låna på skolan.
Planering fritids ht.18


V.40

Måndag-Onsdag: Läxhjälpen, uteaktivitet och inneaktivitet.

Torsdag: Läxhjälpen. Skapande tema Tidsresan.


V.41

Måndag-Onsdag: Läxhjälpen, uteaktivitet och inneaktivitet.

Torsdag: Läxhjälpen. Skogsutflykt med mellis.


V.42

Måndag-Onsdag: Läxhjälpen, uteaktivitet och inneaktivitet.

Torsdag: Läxhjälpen. Skapande tema Tidsresan


V.43

Måndag-Onsdag: Läxhjälpen, uteaktivitet och inneaktivitet.

Torsdag: Läxhjälpen. Träslöjd.


V.45

Måndag-Onsdag: Läxhjälpen, uteaktivitet och inneaktivitet.

Torsdag:Läxhjälpen. Mellisfix.


V.46

Måndag-Onsdag: Läxhjälpen, uteaktivitet och inneaktivitet.

Torsdag: Läxhjälpen. Skapande Tidsresan.


V.47

Måndag-Onsdag: Läxhjälpen, uteaktivitet och inneaktivitet.

Torsdag: Läxhjälpen. Mellis Tema Tidsresan


V.48

Måndag-Onsdag: Läxhjälpen, uteaktivitet och inneaktivitet.

Torsdag: Läxhjälpen. Tema julen ”pyssel”


V.49

Måndag-Onsdag: Läxhjälpen, uteaktiviet och inneaktivitet.

Torsdag: Läxhjälpen. Tema julen ”pyssel”


V.50

Måndag-Onsdag:Läxhjälpen, uteaktivitet och inneaktivitet.

Torsdag:Läxhjälpen. Tema julen, luciamys.


V.51

Måndag-Onsdag:Läxhjälpen, uteaktivitet och inneaktivitet.

Torsdag: Julmys!

Uteaktivitet kan vara: Frilek, grupplekar, cykel, snölek. Skidor/Skridskor under säsong etc. De som ej har tillgång till egna skidor/skridskor finns att låna på skolan.

Inneaktivitet kan vara: Frilek, grupplekar, pyssel, skapande, mellisfix etc.Björkbackens fritidshem finnns i samma fastighet som friskolan.

Vi har har luftiga och ändamålsenliga lokaler och fin utomhusmiljö.

Fritidshem är avgiftsfri på Hietaniemi Friskola.


Vi arbetar utifrån barnens intressen och önskemål.

För att barnen ska känna sig delaktiga har vi möten några gånger per termin,

då barnen kommer med förslag till aktiviteter, mellanmål, regler,

inköp av lekmaterial med mera. Vi har bland annat syverkstad, bygg-verkstad, målarverkstad, snickarverkstad och skaparverkstad.


Vi har även en fantastisk utemiljö, med skogen alldeles runt knuten och en stor lekpark. Utflykter försöker vi göra en gång i veckan då vi äter "mellis" ute i skogen.


Vi som jobbar här är:

Viktoria Svahn.

Du når oss via telefon: 070-586 19 28


Hietaniemi Friskola

Skolbacken 20

957 95 HEDENÄSET

Telefon: 070-586 19 28

E-post: rektor@hfskola.com