Idrottsschema F-3

Eleven i centrum


Idrottsschema F - 3Idrottsschema år:F-3 vt.19Onsdag                                  Fredag


v.2 Bad                                    Bad


v.3 Skidor                               Skidor


v.4 Skidor/Skridskor            Skidor/Skridskor


v.5 Skidor/ Skridskor           Skidor/ Skridskor


v.6 Skidor/ Skridskor           Sidor/ Skridskor


v.6 Skidor/ Skridskor           Skidor/ Skridskor


v.7 Skidor/ Skridskor           Skidor/ Skridskor


v.8 Skidor/ Skridskor           Skidor/ Skridskor


v.9 Skidor/ Skridskor           Skidor/ Skridskor


v.10            S  P  O  R  T  L  O  V


v.11 Skidor/ Skridskor          Skidor/ Skridskor


v.12 Skidor/ Skridskor          Skidor/ Skridskor


v.13 Bad                                 Bad


v.14 Bad                                 Bad


v.15 Innegympa                     Innegympa


v.16              P  Å  S  K  L  O  V 

                                                             

v.17 Innegympa                     Bad


v.18 Bad                                 Bad


                    v.19 Utegympa                      Bad


v.20 Utegympa                      Utegympa


v.21 Utegympa                     Utegympa


Idrottsschema ht.18


år:F-3

                             

Onsdag                                                 Fredag


v.34 Utegympa                                      Utegympa


v.35 Utegympa                                      Utegympa


v.36 Utegympa                                       Utegympa


v.37 Utegympa                                       Utegympa


v.38 Bad                                                  Bad


v.39 Bad                                                  Bad


v.40 Bad                                                  Bad


v.41 Inne                                                  Inne


v.42 Inne                                                   Inne


v.43Inne                                                  Inne


v.44 Höstlov


v.45 Bad                                                     Bad


v.46 Bad                                                    Bad


v.47 Bad                                                   Bad


v.48 Bad                                                   Bad


v.49 Inne                                                  Inne


v.50 Inne                                                  Inne


Utegympa: Inget ombyte behövs.

Innegympa: Ombyte och handduk för dusch.


Gympaschema F-3

        vt.18


Måndag                                                           Onsdag


Vecka 11         Skidor/Skridskor                                                  Skidor/Skridskor


Vecka 12        Skidor/Skridskor                                                    Skidor/Skridskor


Vecka 13        Skidor/Skridskor                                                   Skidor/Skridskor


Vecka 14                                              P Å S K L O V


Vecka 15          Utegympa                                                            Utegympa


Vecka 16          Innegympa                                                           Innegympa


Vecka 17           Innegympa                                                           Innegympa


Vecka 18            Bad                                                                       Bad


Vecka 19            Bad                                                                       Bad

Gympaschema F-3 vt.18Måndag                                        Onsdag


Vecka 3                Skidor                                          Skidor


Vecka 4                Skidor                                          Skidor


Vecka 5                Skidor                                         Skidor


Vecka 6                Skidor                                          Skidor


Vecka 7               Skidor                                          Skidor


Vecka 8               Skidor                                          Skidor


Vecka 9               Skidor                                          Skidor


Vecka 10                S  P  O  R  T  L  O  VGympaschema år:F-3


ht.17   vecka 42-50


Måndag             OnsdagVecka 42                               Utegympa             Utegyma                                         Vecka 43                               Utegympa             Utegympa


          Vecka 44                               Höstlov

          Vecka 45                               Bad                         Bad


Vecka 46                               Bad                         Bad

Vecka 47                               Bad                         Bad

Vecka 48                               Inne                        Inne


Vecka 49                              Utegympa              Utegympa


Vecka 50                               Utegympa             LuciaInget ombyte behövs till utegympan.
Gympaschema år: F-3


ht.17 vecka 36-41


Måndag                   Onsdag


Vecka 36                                           Utegympa                Utegympa                                   


Vecka 37                                           Utegympa                 Utegympa


Vecka 38                                           Utegympa                 Utegympa


Vecka 39                                           Bad                            Bad


Vecka 40                                           Bad                            Bad


Vecka 41                                           Bad                            Bad


Inget ombyte behövs till utegympan.


Gympaschema F-3 vt.17


Tisdag                                    Onsdag


Vecka 12                                  Skidor/skridskor                   Skidor/skridskor


Vecka 13                                  Skidor/skridskor                   Skidor/skridskor


Vecka 14                                   Skidor/skridskor                   Skidor/skridskor


Vecka 15                                   Bad                                       Bad


Vecka 16                                                    P  Å  S  K  L  O  V


Vecka 17                                  Bad                                         Bad


Vecka 18                                  Bad                                         Bad


Vecka 19                                  Innegympa                            Innegympa


Vecka 20                                 Utegympa                               Utegympa


Vecka 21                                 Utegympa                               Utegympa


Vecka 22                                 Utegympa                               Utegympa


Vecka 23                                 Utegympa                               UtegympaNär vi har skidor/skridskor får barnen själva välja vad de vill åka under idrottenGympaschema                             F-3 vt.17Tisdag                                Onsdag


Vecka 2                 Utegympa                         Utegympa


Vecka 3                 Bad                                     Bad


Vecka 4                 Utegympa (ev skridskor ) Utegympa (ev skridskor)


Vecka 5                 Utegympa ( ev skridskor)   Utegympa (ev skridskor)     


Vecka 6                 Skidor                                   Skidor


Vecka 7                 Skidor                                   Skidor


Vecka 8                 Skidor                                    Skidor


Vecka 9                 Skidor                                   Skidor


Vecka 10               Sportlov                                Sportlov


Vecka 11               Skidor                                    SkidorIsplansfixarna hälsar att med tanke på väder och vind får skridskor stå inom parentes. Om skridskoåkning utgår ersätts det med utegympa.


Idrottsschema F-3


Vecka 47-50


Tisdag                                      Onsdag


v.47                                 Innegympa                              Utegympa


v.48                                 Innegympa                               Utegympa


v.49                                 Bad                                            Bad


v.50                                 Lucia,ingen gympa                  Bad


Idrottsschema v.  35-39 F-3


                 Tisdag                                        Onsdag


Vecka 35   Utelek                                         Utelek


Vecka 36   Utelek                                          Utelek


Vecka 37     Utelek                                      Utelek


Vecka 38      Bad                                           Bad


Vecka 39     Bad                                            Bad
Gympaschema År: F-3


vt.16 vecka 20-22


                    tisdag                                     onsdag


Vecka 20    Uteaktivitet                         Uteaktivitet


Vecka 21    Bad                                      Bad


Vecka 22    Uteaktivitet                         Uteaktivitet

Gympaschema År: F-3

vt.16 vecka 17-19


tisdag               onsdag


Vecka 17      uteaktivitet               uteaktivitet


Vecka 18      uteaktivitet                uteaktivitetVecka 19      uteaktivitet                 uteaktivitet


Vi kommer under dessa veckor att ha olika grupplekar/aktiviteter där barnen tränar på grovmotorik samt samarbete.

Idrottsschema F-3


Vecka 14-16


  V.14         Tisdag          Onsdag

                    Utelek           Utelek


V.15           Tisdag            Onsdag

                     Utelek             Utelek


V.16           Tisdag              Onsdag

                     Utelek               Utelek

     

Hietaniemi Friskola

Skolbacken 20

957 95 HEDENÄSET

Telefon: 070-586 19 28

E-post: rektor@hfskola.com